21-04-14

Besparingen worden vaak onoordeelkundig doorgevoerd

Veel bedrijven zijn tijdens de economische crisis op een verkeerd ogenblik en een verkeerde plaats tot budgetbesparingen overgegaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Right Management bij verantwoordelijken human resources. Vastgesteld werd dat 46 procent van de respondenten van mening is dat zijn bedrijf de voorbije vijf jaar op verkeerde ogenblikken en in verkeerde activiteiten tot besparingen heeft besloten. Volgens 43 procent is het bedrijf overhaast tot besparingen overgegaan, wat tot een negatieve impact op de prestaties van de onderneming zou hebben geleid. Volgens 42 procent hebben die overhaaste beslissingen geleid tot grotere spanningen tussen human resources en het algemeen beleid.

Lees Verder

22:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: besparingen |  Facebook |

23-06-13

Bedrijven verkiezen besparingen boven investeringen

Bedrijven leggen te veel nadruk op kostenbesparingen en zoeken te weinig initiatieven om groep te stimuleren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Moorhouse bij meer dan tweehonderd bestuurders en managers van grote Britse bedrijven. De onderzoekers stelden vast dat 54 procent van de betrokken organisaties initiatieven hebben genomen om de kosten terug te schroeven. Daarentegen verwees slechts 22 procent naar projecten op de prestaties te verbeteren en amper 19 procent maakte gewag van nieuwe producten en diensten.

Lees Verder

11:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: besparingen, investeringen |  Facebook |

03-11-12

Internetbezoeker steeds vaker op zoek naar besparingen

De consument zoekt op het internet steeds meer naar besparingsmogelijkheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent ComScore naar het webbezoek van het Amerikaans publiek tijdens de maand september. Daarbij wordt opgemerkt dat zogenaamde incentive-sites tijdens de maand september 24,6 miljoen unieke bezoekers registreerden. Dat betekent een stijging met 7 procent tegenover de maand voordien. Alleen onderwijs scoorde met zijn jaarlijkse piekperiode naar aanleiding van het nieuwe schooljaar nog hoger met een groei van 9 procent tot 82,5 miljoen unieke bezoekers.

Er wordt aan toegevoegd dat ook de retailsector een belangrijke groei liet optekenen. De sector is met drie activiteiten vertegenwoordigd bij de grootste groeicategorieën. De grootste vooruitgang werd daarbij geboekt door computerhardware, die op een derde plaats een stijging met 6 procent liet optekenen, op een vierde plaats gevolgd door bloemen, geschenken en groeten met een groei van 4 procent en films op een achtste plaats met een groei van 3 procent. Op de vijfde plaats staan communities en spiritualiteit. Opleidingen en vacatures staan op een negende plaats.

Uit het rapport blijkt verder dat Google met 187 miljoen unieke bezoekers het grootste webplatform van de Verenigde Staten. Tegenover de maand augustus bleef het bezoek aan de websites van Google ongeveer status-quo. Op de tweede plaats staat Microsoft met 167 miljoen unieke bezoekers, gevolgd door Yahoo met 164 miljoen bezoekers en Facebook met 150 miljoen bezoekers. Uit het rapport blijkt verder dat Pinterest met 25,3 miljoen unieke bezoekers inmiddels tot de top vijftig is doorgedrongen. Bij de reclamenetwerken stond Google Ad Netwerk op de eerste plaats met een bereik van 92,6 procent, gevolgd door Specific Media (85.8 procent), Vibrant Media (84.7 procent), AOL Advertising (84.1 procent) en AT&T AdWorks (82.4 procent).

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, besparingen |  Facebook |

20-02-11

Amerikaans publiek heeft moeilijkheden met besparingen

Het Amerikaanse publiek staat positief tegenover overheidsbesparingen, maar kan ook zelf moeilijk aangeven in welke sectoren er best kan bespaard worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris Poll. Uit een lijst van twintig overheidssectoren, kiest de meerderheid van de consumenten immers slechts zes activiteiten waarin bespaard zou kunnen worden. Bovendien vertegenwoordigen deze sectoren niet de belangrijkste uitgavenposten van het Amerikaanse federale budget.

"Bovendien verzetten vele Amerikanen zich tegen besparingen in de sociale zekerheid en de openbare gezondheid, hoewel deze uitgavenposten volgens vele economen een groei kennen die niet houdbaar zal blijven," merken de onderzoekers op. Er wordt aan toegevoegd dat de besparingen in de betrokken sectoren veel minder steun genieten dan dertig jaar geleden, toen Ronald Reagan president van de Verenigde Staten werd.

De Amerikanen vinden dat in eerste instantie moet gesnoeid worden in buitenlandse hulp, gevolgd door buitenlandse militaire hulp. "Eerder onderzoek heeft echter uitgewezen dat de meeste Amerikanen de omvang van de buitenlandse hulp fel overschatten," voert Harris aan. De andere programma's waarin volgens het Amerikaans publiek het best gesnoeid kan worden zijn de regulatoren, ruimtevaart, bedrijfsondersteuning en welzijnshulp. Daarentegen is er fel verzet tegen besparingen in sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

10:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: besparingen, budget, verenigde staten |  Facebook |

12-10-10

Jongeren hebben grootste begrip voor overheidsbesparingen

Jonge kiezers zijn het bereid om besparingsmaatregelen van de overheid te ondersteunen. Dat is de conclusie van een enquête van de Britse openbare omroep BBC. Daarbij werd vastgesteld dat in de leeftijdscategorie tussen achttien en vierentwintig jaar 76 procent van de respondenten aangeeft dat de werkloosheidsvergoedingen zouden moeten worden geschrapt en 68 procent is van oordeel dat subsidies voor huisvesting zouden moeten worden teruggeschroefd. Volgens 62 procent van deze bevolkingsgroep is er een daadwerkelijke nood aan besparingen, al geeft 78 procent aan dat deze maatregelen langzaam moeten worden ingevoerd, zodat de economie de tijd zou krijgen om zich te herstellen.

Er wordt aan toegevoegd dat jongeren vooral de gezondheidszorg gespaard willen zien bij de besparingen (87 procent), gevolgd door het onderwijs (82 procent) en politie en brandweer (81 procent). De onderzoekers merken verder op dat jongeren de voorkeur geven aan budgetbeperkingen boven belastingsverhogingen. Maar dan driekwart van de jongeren noemt een btw-verhoging tot 20 procent een verkeerde manier om een budgetevenwicht te helpen bereiken. Een grotere belasting op kapitaalwinsten wordt door 49 procent van de Britse jongeren ondersteund, maar ook blijkt 48 procent zich tegen een dergelijke maatregel te verzetten.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 70 procent voorstander is om de huisvestingssubsidies te beperken, terwijl 90 procent voorstander is van medische controles voor lichamelijk arbeidsongeschiktheid. Daarentegen ondersteunt slechts 33 procent een maatregel om het universiteitsgeld op te drijven, terwijl 64 procent zich tegen een dergelijke verhoging verzet. Daarnaast blijkt 56 procent achter een verhoging van de pensioenleeftijd te staan, maar 42 procent verzet zich tegen dat voorstel. Verder blijkt dat jongeren vooral besparingen willen gerealiseerd zien in de sociale woningbouw, buitenlandse hulp en transport. Minder steun is er voor beperkingen van de pensioenen en defensie-uitgaven.

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: besparingen, groot-brittannië |  Facebook |

02-10-10

Budget Europese Unie moet worden teruggeschroefd

Het budget van de Europese Unie moet worden teruggeschroefd. Dat heeft Vince Cable, Brits minister van handel, gezegd in het Europees Parlement. Cable waarschuwde voor negatieve reacties indien Europese burgers met besparingen worden opgezadeld, terwijl het Europese budget ongemoeid zou gelaten worden. Wanneer nationale regeringen zware besparingen moeten doorvoeren, is het voor de burger volgens Cable onbegrijpelijk waarom de Europese Commissie en het Europese Parlement het budget voor de Europese Unie zouden blijven verdedigen. Cable had ook kritiek op het feit dat Europa mensen verplicht om minder uren te werken dan ze willen doen. Sommige lidstaten vervloeken volgens hem nu al de dag dat ze het systeem van brugpensioen hebben ingevoerd.

Vince Cable merkte verder op dat vrijhandel de cruciale weg is naar groei en welvaart. De open markt is volgens Cable cruciaal voor het Europese project. Hij voegde er aan toe dat de economische de weegschaal van de wereldwijde economische macht verder heeft doen overhellen naar nieuwe economieën, zoals China, India, Brazilië, Turkije en Indonesië. Die veranderingen kunnen volgens hem angstaanjagend en verstorend overkomen, maar een reactie van nationalisme en protectionisme zou volgens hem contraproductief zijn. Cable wil dat er opnieuw vooruitgang wordt geboekt bij de Doha-gesprekken rond de wereldhandel.

In de Europese Unie vooruitgang wil realiseren, zullen er volgens Cable toegevingen en compromissen moeten worden gedaan. De toenemende handel zal volgens hem die toegevingen meer dan compenseren. Hij voegde er ook aan toe dat Michel Barnier, Europees Commissaris voor de interne markt, initiatieven zal nemen om kleine bedrijven te helpen om een aantal barrières te overwinnen om handel te kunnen bedrijven en opnieuw energie te injecteren in de economie. Cable zegt echter een groot tegenstander te zijn van staatshulp aan bedrijven om de economische crisis te overwinnen. Het is volgens hem compleet onlogisch dat regering met beperkte budgetten elkaar beconcurreren om geld te investeren in winstgevende bedrijven.

14:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: besparingen, europese unie |  Facebook |