16-11-09

Bestedingsgedrag vrouw is grondig veranderd

Er is het voorbije decennium een duidelijke verandering opgetreden in het bestedingsgedrag van de vrouw. Dat blijkt uit een onderzoek van het marketingproject Women@NBCU. Daarbij wordt opgemerkt dat vrouwen veel meer dan in het verleden betrokken zijn bij de gezinsfinanciën en bovendien ook actief zijn betrokken in de grote aankopen die in familieverband worden gedaan. Daarbij wordt opgemerkt dat vrouwen niet langer alleen verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gezinsaankopen, zoals boodschappen en kleine huishoudelijke producten, maar ook voor grotere aankopen zoals financiële producten of entertainment-elektronica, waarbij ze in vele gevalleen een even grote beslissingsmacht hebben verworven dan de man. De onderzoekers stellen dat deze stijgende bestedingsmacht bij de vrouw wellicht het gevolg is van een bredere culturele verandering, waarbij ook een grote vooruitgang werd geboekt op het gebied van opleiding en professionele carrières.

"Vrouwen beheren hun geld veel proactiever dan vroeger," stippen de onderzoekers aan. "Volgens het onderzoek werkt 90 procent van de vrouwen nu met financieel advies. Dat is een stijging met 18 procent op negen jaar tijd. Bovendien zegt 80 procent van de vrouwen aandelen te kopen en verkopen om winst te maken. Dat is een stijging met 20 procent sinds het begin van dit decennium." De onderzoekers stellen dat vrouwen echter niet alleen een grotere onderlegdheid tentoon spreiden over geldbeheer, maar daarbij ook meer zelfvertrouwen en beslistheid hebben. Daarbij wordt opgemerkt dat 97 procent het voorbije jaar bekeek hoeveel geld ze zouden betalen voor een wagen, tegenover 86 procent negen jaar geleden. Bovendien zijn vrouwen volgens de onderzoekers ook meer technologisch onderlegd en bestempelt zes op tien vrouwen zich als de chief technology officer van het gezin en zegt evenveel betrokken te zijn dan hun partner bij de beslissing om apparaten en gadgets te kopen.

Verder wordt opgemerkt dat 71 procent van de vrouwen zich de belangrijkste boekhouder van het gezin noemen. De onderzoekers merken op dat hun bevindingen de resultaten van eerdere studies bevestigen. Daarbij wordt verwezen naar een onderzoek van SheSpeaks, waarbij bleek dat vrouwelijke broodwinnaars minder geneigd zijn om de mening van hun echtgenoot over de aankoop van wagens en technologie te volgen. Slechts 13 procent van de vrouwelijke broodwinnaars gaf aan het advies van haar echtgenoot in te winnen bij de beslissing over aankoop van technologie. Bij andere getrouwde vrouwen was dat 30 procent. Op dit ogenblik is bijna 40 procent de belangrijkste kostwinnaar van de Amerikaanse gezinnen. Bovendien bleek uit een ander onderzoek dat bedrijven met een vrouwelijke managers twee keer zo snel groeien dan de gemiddelde Amerikaanse onderneming. Vrouwen controleren meer ook meer rijkdom dan ooit eerder in de geschiedenis.

16:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, gezin, budget, besteding |  Facebook |

06-11-09

Zelfgemaakt lunchpakket is weer in de mode

Bijna de helft van alle consumenten maakt opnieuw een lunchpakket. Bovendien is ruim één op drie consumenten van flessenwater overgeschakeld op leidingwater. Ruim één op tien heeft zijn vaste telefoonlijn opgezegd en gebruikt alleen nog de mobiele telefoon. Dat zijn een aantal maatregelen die door het publiek worden aangegrepen om op zijn budgetten te besparen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau Harris. De onderzoekers stellen dat deze veranderde bestedingspatronen aantonen dat de consument door de economische crisis voorzichtiger is geworden en zich probeert te beschermen tegen de impact van de recessie en meer probeert te sparen. Er wort echter aan toegevoegd dat hierdoor ook minder geld terechtkomt bij de fabrikanten en verkopers van al deze producten en diensten, terwijl een hoger bestedingsniveau als een absolute noodzaak wordt gezien om een economische heropleving volop door te zetten.

Uit het onderzoek blijkt dat de consument verschillende paden volgt om zijn bestedingen terug te schroeven om de impact van de economische crisis te helpen opvangen. Daarbij zegt 64 procent meer huismerken te kopen, gevolgd door het zelfgemaakte lunchpakket (47 procent), het terugschroeven van het bezoek aan de kapper (43 procent), het overschakelen op leidingwater (36 procent) en het opzeggen van tijdschriftabonnementen (34 procent). Daarnaast zegt 22 procent het gebruik van droogkuis afgebouwd te hebben, gevolgd door besparingen op het televisie-abonnement (21 procent), het schrappen van de aankoop van ochtendkoffie (20 procent), het besparen op mobiele telefonie (15 procent), het overstappen naar carpoolen of het openbaar vervoer (14 procent) en het opzeggen van de vastelijnstelefoon (12 procent). Bovendien is er nog een belangrijke groep consumenten die een aantal van deze maatregelen heeft overwogen, maar uiteindelijk toch niet heeft doorgezet.

De onderzoekers stellen dat er wel een aantal verschillen kunnen opgetekend worden naargelang de verschillende leeftijdscategorieën. Daarbij blijkt dat vooral in de leeftijdscategorie tussen achttien en tweeëndertig jaar sneller opnieuw een eigen lunchpakket wordt gemaakt. Diezelfde groep is ook sneller geneigd om zijn televisie-abonnement op te zeggen of terug te schroeven, zijn vastelijnstelefoon op te zeggen en te carpoolen of over te stappen op openbaar vervoer. Anderzijds zijn ze veel minder geneigd om hun tijdschriftabonnementen op te zeggen. Anderszijds blijken vooral de babyboomers over te schakelen op generische producten en te besparen op hun bezoek aan de kapper. Ook die groep is bereid om zelf een lunchpakket samen te stellen. Vijfenzestigplussers zijn daarentegen niet snel bereid om te carpoolen of het openbaar vervoer te gebruiken. Evenmin denken zij snel aan het opzeggen van de vastelijnstelefoon en het overschakelen op de mobiele telefoon.

15:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lunchpakket, recessie, besteding |  Facebook |

26-09-09

Aankoopgedrag consument is definitief veranderd

Een gedeelte van de consumenten heeft definitief zijn aankoopgedrag gewijzigd. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau Citi. Volgens de onderzoekers zegt 63 procent van de Amerikanen dat de economische crisis zijn consumptiegedrag op de lange termijn heeft gewijzigd. Slechts 29 procent geeft aan terug te zullen keren naar het bestedingspatroon van voor de economische crisis. Zes op tien Amerikanen zegt na het einde van de economische crisis meer te zullen sparen en investeren en nagenoeg eenzelfde aantal zegt ook in de toekomst minder gebruik te zullen maken van zijn kredietkaart. De onderzoekers hebben het dan ook over een belangrijke verschuiving in de gedachtenpatronen van de consument over het uitgeven van geld.

16:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, besteding |  Facebook |