18-06-17

Verouderde besturingssystemen kunnen bedrijven veel kosten

Niet alleen particulieren, maar ook ondernemingen blijven vaak beroep doen op verouderde en achterhaalde besturingssystemen en browsers. Nochtans loopt de kans op lekken daardoor gevoelig op. Dat is de conclusie van een onderzoek van veiligheidsspecialist BitSight bij vijfendertigduizend bedrijven in twintig verschillende sectoren. Er moest worden vastgesteld dat bij 5,7 procent van de onderzochte bedrijven meer dan de helft van het computerpark met een verouderd besturingssysteem werd opgemerkt. Bovendien bleek dat 24,3 procent van de ondernemingen met een verouderde browser werkt.

“Het onderzoek toont duidelijk aan dat er daadwerkelijk een correlatie bestaat tussen het gebruik van verouderde technologieën en datalekken,” benadrukt Dan Dahlberg, onderzoekswetenschapper bij BitSight. “Er moest immers worden vastgesteld dat bedrijven met verouderde besturingssystemen drie keer meer het risico lopen met een datalek te zullen worden geconfronteerd. Ook wanneer blijkt dat meer dan de helft van de computers met verouderde browsers zijn uitgerust, moet een verdubbeling van de kans op een lek worden vastgesteld. Het verband betekent niet dat het datalek het gevolg is van een verouderd systeem, maar is wel een indicator van het risicoprofiel van het slachtoffer.”

De onderzoekers stelden vast dat bij overheidsinstanties meer dan 25 procent van de computers op verouderde besturingssystemen draaien. Daarbij werd ook opgemerkt dat apparatuur van Apple 80 procent van de achterhaalde infrastructuur vertegenwoordigden. Ook in de financiële diensten, de retail en de gezondheidszorg bleken 15 procent van de computers met achterhaalde software te zijn uitgerust. De resultaten van het onderzoek tonen volgens BitSight aan dat ook het bedrijfsleven en de overheden zich meer bewust moeten zijn van de gevaren die door verouderde software wordt gecreëerd en moet er sneller worden opgetreden om potentiële lekken te dichten.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: besturingssysteem |  Facebook |

04-11-16

Aandeel Android in smartphone-gebruik op recordhoogte

Het besturingsssysteem Android vertegenwoordigde tijdens het derde kwartaal van dit jaar 87,5 procent van de wereldwijde smartphone-markt. Daarmee heeft Android zijn marktdominatie tot een absolute recordhoogte opgevoerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Strategy Analytics. Tijdens het derde kwartaal vorig jaar had Android nog een aandeel van 84,1 procent op de wereldwijde smartphone-markt. Het marktaandeel van iOS van Apple daalde over dezelfde periode van 13,6 procent naar 12,1 procent. Volgens Woody Oh, onderzoeker bij Strategy Analytics, maken de cijfers duidelijk dat de positie van Android op de smartphone-markt op dit ogenblik onaantastbaar lijkt.”

“De betaalbare diensten en gebruiksvriendelijke software van Android blijven aantrekken voor hardware-fabrikanten, operatoren en consumenten ovr de hele wereld,” benadrukt Woody Oh. “Er moet echter gewaarschuwd worden dat de dominantie van Android een uitdaging zou kunnen vormen voor Google, dat het besturingssysteem gratis aan fabrikanten van mobiele apparaten ter beschikking stelt. Het Android-platform wordt door honderden fabrikanten uit de hele wereld overspoeld, maar het grootste deel van die partners slaagt er niet in winsten te maken. Bovendien betekent de nieuwe Pixel van Google een aanval op de eigen hardware-partners, die grotendeels het originele succes van het besturingsplatorm hebben gegenereerd.”

Strategy Analytics berekende dat tijdens het het derde kwartaal van dit jaar wereldwijd in totaal 375,4 miljoen smartphones werden verkocht. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarmee werd het snelste groeitempo in een jaar tijd opgetekend. Een concurrentie voor Google en Apple bestaat er eigenlijk niet. Het marktaandeel van de resterende merken - waaronder Windows en Blackberry - is op één jaar tijd van 2,3 procent naar 0,3 procent ingekrompen. “BlackBerry en Windows zijn om strategische redenen nagenoeg van de markt verdwenen,” zegt Neil Mawston, executive director van Strategy Analytics. “Andere platformen, zoals Tizen van Samsung, boeken weinig succes.”

Vele van de opkomende platformen kunnen slechts op een beperkte belangstelling rekenen. Dat heeft volgens Mawston vooral te maken met beperkte productportfolio’s en een bescheiden ondersteuning van de ontwikkelaar.

Lees Verder

13:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: besturingssysteem |  Facebook |

04-05-14

Mobiele gebruiker is vooral trouw aan besturingssysteem

Mobiele gebruikers tonen een grotere trouw aan het besturingssysteem dan aan het merk van hun mobiele telefoon. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Kantar. Vastgesteld werd dat slechts 41 procent van de respondenten bij een upgrade een loyaliteit vertoonde tegenover een bepaald merk van mobiele telefoons. Daarentegen bleef 68 procent trouw aan zijn oude besturingssysteem. Er wordt opgemerkt dat de overstap naar een ander besturingssysteem immers een complexe operatie vormt. De onderzoekers merken wel op dat Apple ongevoelig blijft voor het fenommen. Het iOS-besturingssysteem is immers vast verbonden met de iPad en de iPhone van Apple.

Lees Verder

10-11-10

Besturingssysteem cruciaal in strijd mobiele applicaties

De markt van mobiele applicaties zal over drie jaar een waarde van bijna 7 miljard dollar vertegenwoordigen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Idate. Er wordt aan toegevoegd dat die groei ook de concurrentie zal doen toenemen tussen een aantal aanbieders die een gedeelte van deze groeisector zullen willen inpikken. Soichi Nakajima, consulent bij Idate, merkt daarbij op dat er een zware strijd mag verwacht worden tussen de fabrikanten van mobiele telefoons en de internet-bedrijven. Inzet van die strijd is volgens Nakajima het veroveren van een dominante positie bij de smartphone-besturingssystemen in plaats van het marktleiderschap in de applicatie-winkels.

"Applicaties en hun virtuele winkels vormen op dit ogenblik de draaischijf van de gesprekken over het huidige en toekomstige mobiele landschap," voert Idate aan. "Dat heeft onder meer te maken met het feit dat een brede waaier van bedrijven een belang heeft in het succes van applicaties, gaande van telefoonfabrikanten en telecom-providers tot online uitgevers en ontwerpers." Idate voegt er aan toe dat er op dit ogenblik een tiental besturingssystemen actief zijn, maar er mag volgens het onderzoeksbureau verwacht worden dat dit aantal op termijn herleid zal worden tot een beperkte selectie. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar had Nokia een marktaandeel van 41,9 procent op die markt, gevolgd door Blackberry (18,5 procent), Android (17,9 procent) en Apple (13,4 procent).

Idate merkt op dat miljarden mobiele telefoons uiteindelijk wellicht vervangen zullen worden door smartphones, waarbij vele consumenten zullen kiezen voor het dominante systeem. Het onderzoeksbureau voegt er aan toe dat Nokia wellicht de beste uitgangspositie heeft, aangezien het bedrijf 33 procent van de totale mobiele markt vertegenwoordigt en toestellen maakt die geschikt zijn voor het grote publiek. Van de drie concurrenten is Google volgens Idate vermoedelijk het best gepositioneerd om de uitdaging met Nokia aan te gaan. Apple mikt daarentegen op het hogere marktsegment in plaats van een totale marktdominantie na te streven.

18:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, besturingssysteem, internet |  Facebook |