13-03-16

Aandeelhouders waarderen vrouwelijke bestuursleden

Bedrijven met een vrouwelijke aanwezigheid in de bestuursorganen worden op de beurs meer gewaardeerd dan ondernemingen die enkel mannelijke kaders tellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van economen aan de Technische Universität München (TUM) en de Hongkong gedurende het voorbije decennium naar de prestaties van ongeveer drieduizend ondernemingen zonder verplichte genderquota in een vijftigtal landen. Investeerders bleken de prestaties van de weinige vouwen die zonder genderquota de top van het bedrijfsleven bereiken hoger in te schatten dan bij hun mannelijke collega’s. De scherpste terugval werd opgetekend wanneer een vrouw door een man werd opgevolgd.

Aandeelhouders reageren volgens de onderzoekers Daniel Urban en Thomas Schmid heel variërend wanneer de samenstelling van de bestuursraden moet worden aangepast omdat één van de leden is overleden of wegens ziekte ontslag heeft moeten nemen. “Het plotse vertrek van een vrouwelijk bestuurder bleek de aandelenkoers met gemiddeld 2 procent te doen dalen,” getuigen Urban en Schmid. “Wanneer een man tot opvolger werd gekozen, diende zelfs een daling met 3 procent worden opgetekend. Wanneer daarentegen het plotselinge vertrek van een mannelijk bestuurder moet worden aangekondigd, blijkt de aandelenkoers ongewijzigd te blijven.”

“Vrouwen die zonder de hulp van verplichte genderquota het hoogste management-niveau hebben bereikt, vertegenwoordigen voor de bedrijven dan ook een grotere waarde dan hun mannelijke collega’s,” benadrukken de onderzoekers. “In landen waar het voor vrouwen moeilijker is om de top van het bedrijfsleven te bereiken, wordt na hun vertrek ook een grotere terugval in de beurskoers opgetekend. Dat fenomeen weerspiegelt een vijandig selectieproces, waarbij vrouwen significant beter dienen te presteren dan hun mannelijke collega’s om dezelfde positie te verwerven. Het vertrek van die productieve en talentrijke vrouwen creëert dan ook een grotere impact op de onderneming.”

Het onderzoek leidt volgens Urban en Schmid tot twee conclusies. “In eerste instantie moeten de bedrijven de processen voor de selectie van hun bestuursleden duidelijk verbeteren,” merken ze op. “Daarbij moet ervoor gezorgd worden dat dezelfde normen voor mannen en vrouwen worden gebruikt. Door vrouwen op dezelfde basis te behandelen als mannen, zou de waarde van de onderneming kunnen worden opgedreven. Daarnaast toont het onderzoek echter ook aan dat genderquota een negatieve invloed zouden hebben. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat genderquota een negatieve impact hebben op de prestaties van de onderneming, maar dit is duidelijk niet te wijten aan de competentie van de vrouwen.”

Wel hebben de quota volgens de onderzoekers geleid tot een situatie waar de beste executives niet altijd gekozen worden.

Lees Verder

13:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genderquota, bestuurder |  Facebook |

27-11-13

Vrouwelijke bestuurders rem op megalomanie chief executives

Naarmate een onderneming meer vrouwen telt in zijn bestuursraden, betaalt het bedrijf minder voor overnames en fusies. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia naar de overnameprojecten van vijftienhonderd grote bedrijven in de Verenigde Staten tussen de tweede helft van de jaren negentig en het einde van het voorbije decennium. De Canadese onderzoekers merken op dat de aanwezigheid van vrouwen in de bestuursraden van de onderneming een remmende werking heeft op de ambities van vele chief executives om rond hun onderneming een steeds groter koninkrijk uit te bouwen.

“Aangezien fusies en overnames vaak geen enkele meerwaarde creëren voor de aandeelhouders, kunnen vrouwelijke bestuurders een belangrijke beschermende factor vormen voor de belangen van investeerders en de algemene prestaties van de organisatie,” zegt onderzoeksleider Kai Li, professor financiën aan de University of British Columbia. “Uit het onderzoek bleek dat elke bijkomende vrouwelijke bestuurder de kosten van een succesvolle overname met 15,4 procent reduceert. Bovendien blijkt elke extra vrouw in de bestuursraad het aantal overnameprojecten dat hun onderneming lanceert, met 7,6 procent terug te dringen.”

De studie toont volgens professor Li aan dat vrouwen zich terughoudend opstellen tegenover transacties die mogelijke risico’s zouden kunnen inhouden en bovendien van investeringen een hogere return eisen. “De voorzichtigheid die vrouwelijke bestuurders hanteren tijdens de onderhandelingen rond fusies en overnames, heeft een substantieel positief effect op de waarde van de onderneming,” zegt professor Li. “Het is voor het bedrijf dan ook zinvol om een grotere aanwezigheid van vrouwen in de bestuursraad te stimuleren.” Slechts 1 procent tot 2 procent van de grootste bedrijven ter wereld wordt door een vrouwelijke chief executive geleid. In die bedrijven vormen vrouwen ook slechts 10 procent van alle bestuurders.

Lees Verder

13:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chief executive, bestuurder |  Facebook |

21-05-13

Minder nieuwe vrouwelijke bestuurders bij Britse ondernemingen

Het aantal benoemingen van vrouwelijke leden in de bestuursraden van grote Britse ondernemingen vertoont een duidelijke vertraging. Dat blijkt uit cijfers van het forum BoardWatch over de benoemingen bij de honderd grootste beursgenoteerde ondernemingen in Groot-Brittannië. Opgemerkt wordt dat tijdens de maanden maart en april van dit jaar vrouwen slechts 12 procent van de nieuwe bestuursleden vertegenwoordigden. Tijdens dezelfde periode vorig jaar kregen vrouwen nog 50 procent van de nieuwe benoemingen toegewezen. Bij de grote Britse ondernemingen blijken Antofagasta, Croda, Glencore Xstrata, Melrose en Vedanta Resources nog altijd geen enkele vrouwelijke bestuurder te tellen.

Lees Verder

16:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, bestuurder |  Facebook |