23-07-13

Nieuwe bestuursvaardigheden bieden kansen aan vrouwen

Nood aan nieuwe vaardigheden vormt meer diverse bestuursraden Een aantal nieuwe vaardigheden die bedrijven wensen uit te bouwen, vormen een gelegenheid om meer vrouwen in de bestuursraden op te nemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van rekruteerder Korn-Ferry Whitehead Man naar de bestuursraden van de driehonderdvijftig grootste beursgenoteerde Britse ondernemingen. Opgemerkt wordt dat vrouwen het voorbije jaar 47 procent van alle intreders in de bestuursraden van de onderzochte bedrijven vertegenwoordigden, tegenover slechts 11 procent zes jaar geleden.

Uit het onderzoek bleek ook dat 54 procent van de nieuwkomers in de bestuursraden in het buitenland hadden geleefd of gewerkt, tegenover 43 procent vijf jaar geleden. In totaal kregen nieuwe bestuurders 7 procent meer functies dan vijf jaar geleden. "De resultaten geven aan dat de samenstelling van de bestuursraden een definitieve verschuiving doormaakt," zeggen de onderzoekers. Er wordt wel opgemerkt dat deze trend ertoe heeft geleid dat nog slechts 29 procent van de nieuwkomers een executive-expertise kon voorleggen, tegenover bijna 50 procent vijf jaar geleden.

"Bedrijven zijn de voorbije vijf jaar geconfronteerd met een financiële crisis, een groter wantrouwen van activistische investeerders en media, een strengere regelgeving en snelle technologische veranderingen," merkt Richard Emerton, managing partner bij Korn-Ferry, op. "Om zich op die veranderende realiteit in te stellen, hebben de bestuursraden nieuwe vaardigheden vanuit een meer diverse talenten-reserve aan boord gehaald. Er moet echter wel gegarandeerd worden dat deze nieuwkomers kunnen rekenen op een voldoende begeleiding van ervaren bestuurders."

Lees Verder

15:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bestuursraad, vrouwen |  Facebook |

11-02-12

Recordaantal vrouwen in bestuursraden Britse ondernemingen

In Groot-Brittannië wordt een recordaantal vrouwen in bestuursraden opgetekend. Dat blijkt uit een onderzoek van het Britse Professional Boards Forum. Daarbij wordt opgemerkt dat begin dit jaar 14,9 procent van de bestuursraden van Britse beursgenoteerde bedrijven uit vrouwen bestond, tegenover 12,5 procent begin vorig jaar. Eén jaar geleden had de Britse regering gevraagd om actie te ondernemen om de ongelijkheid tussen de geslachten in de top van het bedrijfsleven te corrigeren.

Het voorbije jaar werden volgens het onderzoek bij de 250 grootste beursgenoteerde bedrijven van Groot-Brittannië nagenoeg honderd vrouwelijke bestuurders benoemd. Er wordt aan toegevoegd dat vijftien bedrijven inmiddels een niveau van 25 procent vrouwelijke bestuurders heeft bereikt, zoals door de Britse overheid in februari vorig jaar, waarbij gewezen bankier en minister Mervyn Davies had opgeroepen tot een radicale verandering in de Britse bestuurskamers, als doelstelling naar voor werd geschoven.

De onderzoekers merken op dat er het voorbije jaar een gestage vooruitgang werd geboekt om de doelstellingen van Davies te bereiken. "Er is duidelijk sprake van een mentaliteitswijziging in het Britse zakenleven," voert Elin Hurvenes, oprichter van het Professional Boards Forum, aan. "Er is nooit sprake geweest van een gebrek aan talent, maar wel werd in het verleden onvoldoende erkend welke expertise en vaardigheden vrouwen voor bestuursraden te bieden kunnen hebben."

Er wordt wel opgemerkt dat nog altijd tien bedrijven uit de lijst met honderd grootste beursgenoteerde ondernemingen met een exclusief mannelijke bestuursraad werken. Het probleem is echter het grootste bij de kleinere bedrijven. Daar is slechts 9,2 procent van de bestuurders een vrouw, tegenover 7,8 procent het jaar voordien.

12:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bestuursraad, discriminatie |  Facebook |