02-11-12

Motivatie betaalmuur online kranten is belangrijk voor lezer

De acceptatie van een betaalmuur van kranten hangt af van de motivatie die aan de maatregel wordt meegegeven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Columbia University en de Indiana University bij lezers van de Amerikaanse krant The New York Times. Lezers die ervan overtuigd waren dat de betaalmuur voor de krant een financiële noodzaak was, bleken sneller bereid om te betalen voor de online toegang tot de website. Lezers die echter van mening waren dat de beslissing ingegeven was uit een streven naar winstmaximalisatie, stonden veel weigerachtiger.

Onderzoeker Jonathan Cook, professor psychologie aan de Columbia University, merkt op dat het publiek een prijsverhoging kan accepteren, maar wordt de invoering van een betaalmuur vooral bestempeld als een beperking van hun vrijheid. Tegenstanders van de betaalmuur stelden onder meer dat de maatregel de sociale ongelijkheid zou doen toenemen. Ook werd aangevoerd dat de betaalmuur in zekere mate tot een polarisatie van het nieuws zou leiden.

De onderzoekers stelden ook vast dat de invoering van een betaalmuur de waardering van de consument voor de krant doet afnemen, terwijl de website minder vaak wordt bezocht en omwegen worden gevonden om de betalende content toch gratis te kunnen raadplegen. "Wanneer de krant echter met een correcte motivatie komt, waarin de nadruk wordt gelegd op een rechtvaardige vergoeding, kan die stelling van de consument worden veranderd," voeren de onderzoekers aan.

Lees Verder

17:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, betaalmuur |  Facebook |

06-06-12

Binnenkort één op vijf Amerikaanse digitale kranten betalend

Op amper twee jaar tijd hebben de Amerikaanse kranten massaal betaalmuren ingevoerd om grotere inkomsten te realiseren uit hun digitale activiteiten. Op dit ogenblik hebben al 186 Amerikaanse kranten een betaalmuur geïmplementeerd en verwacht wordt dat nog tientallen uitgevers voor het einde van het jaar die groep zullen vervoegen. Op dat ogenblik zouden ongeveer 20 procent van de ongeveer 1.400 Amerikaanse kranten een betaalde toegang tot hun digitale activiteiten aanbieden. Er blijven echter ook consequente tegenstanders.

"Recente aankondigingen van onder meer The Chicago Tribune en McClatchy dat een betalende content wordt ingevoerd of uitgebreid, toont aan dat de meerderheid van de grote krantenuitgevers geloven in één of andere vorm van het betalend model van internet-nieuws," merkt Poynter.org op. "Het feit dat 20 procent van de kranten een betaalmuur wil invoeren, lijkt nog relatief beperkt, maar er is op de Amerikaanse markt nog nauwelijks één mediabedrijf te vinden dat niet experimenteert met mogelijke modellen voor betaalde online content."

Rick Edmonds, analist bij Poynter, benadrukt dat de meeste kranten heil blijken te zien in een poreuze betaalbaar. "Dat is volgens hen blijkbaar een strategie om loyale en betaalde gebruikers te scheiden van de occasionele en toevallige passanten," voert hij aan. "Bovendien zou het publiek op termijn ook gewend raken aan het idee van betaalmuren, terwijl de invoering van het betalend systeem geen zware negatieve impact blijkt te hebben op de online reclame-inkomsten." Anderen voeren echter aan dat de kranten uiteindelijk onvoldoende lezers bereid zullen vinden om voor online content te betalen.

Lees Verder

14:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, internet, betaalmuur |  Facebook |

02-01-12

Succes van betaalmuur voor media moet worden gerelativeerd

De mediasector voert vaak aan dat het voorbije jaar bewezen werd dat betaalmuren daadwerkelijk resultaten opleveren en voor nieuwsbedrijven een model kunnen vormen om winstgevende activiteiten op te zetten, maar die beweringen moeten worden gerelativeerd. Dat merkt het webmagazine Gigaom.com op. Opgemerkt wordt dat het succes van de betaalmuren niet veralgemeend mag worden en in ieder geval een aantal cruciale nadelen blijken in te houden.

"Onder meer The New York Times benadrukt dat zijn betaalmuur een groot succes is geworden," voert analist Bobbie Johnson aan in Gigaom.com. "Maar het valt nog af te wachten of daaruit voor de hele sector een model kan worden afgeleid. Er moeten de gepaste conclusies getrokken worden uit die succesverhalen." Johnson wijst erop dat niet elk medium een even sterke merknaam heeft als The New York Times om lezers aan te zetten om te betalen voor toegang tot het online platform, terwijl andere succesverhalen konden terugvallen op een inhoudelijk of geografisch quasi monopolie.

"Bovendien blijven ook de primeurs achter de betaalmuur verborgen en wordt aan concurrenten de mogelijkheid geboden om de vruchten van het werk te plukken," merkt Johnson nog op, verwijzend naar een recent verhaal in de betalende The Times over een iPad-applicatie voor de Britse premier David Cameron. Het verhaal werd door concurrent The Telegraph overgenomen en op het internet verspreid. Daardoor werd op talloze andere websites naar The Telegraph verwezen als oorsprong van het verhaal.

15:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: betaalmuur, media, internet |  Facebook |

24-10-11

Ondanks betaalmuren meer online krantenbezoekers

Ondanks de invoering van een aantal betaalmuren, is het bezoek aan de websites van de Amerikaanse kranten het voorbije jaar verder gestegen. Dat heeft de Newspaper Association of America (NAA) bekend gemaakt. Daarbij wordt opgemerkt dat het gemiddelde dagelijks bezoek aan de krantensites tijdens de maand september 21 procent hoger lag dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het aantal pageviews was met 10 procent gestegen, terwijl de totale bezoektijd met 11 procent toenam en het aantal unieke bezoekers met 9 procent steeg.

"Deze sterke groei valt samen met de introductie van betaalmuren bij veel krantenbedrijven," merkt Caroline Little, chief executive van de Newspaper Association of America, op. "De consument hecht duidelijk waarde aan de content die kranten creëren en zoeken die berichtgeving op de krantensites." Little voegt er aan toe dat de online krantenplatformen ook de demografieën aantrekken die aantrekkelijk zijn voor adverteerders, wat volgens haar mogelijkheden biedt voor een verdere groei van deze inkomstenstroom.

Uit de cijfers blijkt dat de websites van de Amerikaanse kranten tijdens het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 110,4 miljoen unieke bezoekers per maand aantrokken. The New York Times, die met een betalend model werkt voor een volledige toegang tot zijn website, geeft aan tijdens de maand augustus meer dan 47 miljoen unieke bezoekers bereikt te hebben. Sinds in maart een betaalmuur werd ingevoerd, is het aantal pageviews met 11 procent gedaald. De krant heeft nu 324.000 betalende online lezers. Dat betekent een aangroei met 43.000 eenheden tegenover het kwartaal voordien.

19:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: betaalmuur, internet, krant |  Facebook |