25-04-17

Streaming ook illegale bedreiging betaaltelevisie

Betaaltelevisie moet steeds vaker afrekenen met de concurrentie van illegale streamingdiensten. Dat blijkt uit een enquête van consulent YouGov bij meer dan tweeduizend Britse consumenten. Vastgesteld werd daarbij dat bijna 10 procent van de ondervraagden toegeeft gebruik te maken van illegale streamingplatformen, wat overeenkomt met ongeveer 4,9 miljoen kijkers. Opgemerkt wordt bovendien dat millennials het meest geneigd blijken om op deze alternatieve diensten beroep te doen. Daarnaast moest worden vastgesteld dat de illegale platformen al 17 procent van de respondenten heeft aangezet om minstens één betaalkanaal op te zeggen.

De bedreiging dreigt volgens YouGov nog groter te worden, want er kan volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat steeds meer gebruikers door de illegale aanbieders worden aangetrokken. Onder meer werd gemeld dat 31 procent van de ondervraagden te kennen geeft te verwachten binnen een periode van twaalf maanden zijn abonnement voor betaaltelevisie te zullen opzeggen. Bovendien zou tijdens die periode nog eens 6 procent overwegen naar een illegaal streaming-platform te zullen overstappen. Binnen die groep zegt 49 procent te verwachten binnen een periode van twaalf maanden na de overstap een abonnement voor betaaltelevisie te zullen opzeggen.

“Sinds de illegale streamingplatformen een twaalftal maanden geleden de massamarkt hebben bereikt, is een belangrijke druk op betaaltelevisie ontstaan,” betoogt Russell Feldman, directeur media en technologie bij YouGov. “Het onderzoek toont bovendien dat die situatie de volgende periode nog zal verergeren. Niet alleen beginnen de gebruikers van de illegale platformen hun abonnementen op betaaltelevisie stop te zetten, maar bovendien worden deze alternatieve services ook aan vrienden en kennissen aanbevolen.” Vooral sportuitzendingen en filmkanalen worden volgens YouGov door de toenemende populariteit van de piraterij getroffen.

Lees Verder

 

17:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: betaaltelevisie |  Facebook |

06-09-13

Azië grootste groeimarkt voor online betaaltelevisie

Over vijf jaar zal wereldwijd één op de tien gezinnen aangesloten zijn op een betaalde online televisiedienst. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Digital TV Research. Volgens de onderzoekers zal online betaaltelevisie wereldwijd een snelle groei kennen. Het voorbije jaar had 4,8 procent van de gezinnen toegang tot betalende internet-televisie. Dat cijfer zou volgens de onderzoekers dit jaar oplopen tot 6 procent en over vijf jaar een niveau van 10,6 procent bereiken. Er wordt aan toegevoegd dat 73 procent van de nieuwe gebruikers de volgende vijf jaar zullen worden aangetrokken in de regio Asia-Pacific. China is op gebied van aantal klanten de grootste markt voor online betaaltelevisie.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azië, internet, betaaltelevisie |  Facebook |

05-06-12

Klanttevredenheid over betaaltelevisie blijft relatief beperkt

De klanttevredenheid over betaaltelevisie in de Verenigde Staten blijft relatief laag en lijkt afgevlakt te zijn nadat er tijdens de tweede helft van het voorbije decennium een constante toename werd opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van de American Customer Satisfaction Index (ACSI). De onderzoekers stelden dat de tevredenheid over betaaltelevisie een score van 66 procent liet optekenen. Dat niveau is sinds het begin van dit decennium ongewijzigd gebleven. De onderzoekers wijzen er ook op dat tussen 9 procent en 16 procent van de klanten hun abonnement opzeggen of terugschroeven.

Uit het onderzoek blijkt verder dat ook de tevredenheid over mobiele telefonie zijn graduele achteruitgang verder zet. De sector haalt nu een score van 74 procent. Op de eerste plaats staat Apple met een totaal van 83 procent, gevolgd door Nokia, LG Electronics en HTC Corporation, die met 75 procent ex-aequo op de tweede plaats eindigen. De score van Motorola viel terug van 77 procent naar 73 procent, gevolgd door Samsung, dat van 74 procent op 71 procent terugzakte. Research In Motion staat met 69 procent op de laatste plaats.

De onderzoekers merken ook op dat de tevredenheid over de vaste telefonie een opmerkelijke daling van 73 procent naar 70 procent heeft laten optekenen. Daarmee moet de sector voor de eerste keer in de geschiedenis de mobiele telefoon, die zelf van 71 procent naar 70 procent daalde, naast zich dulden. In het rapport wordt opgemerkt dat in beide sectoren de kleinere aanbieders hogere scores lieten optekenen dan de grote marktleiders.

Verder wordt opgemerkt dat de software-sector met een score van 77 procent de grootste tevredenheid uit de informatica-sector laat optekenen. Televisie viel van 77 procent naar 74 procent terug. De bioscoopfilm liet daarentegen een stijging van 73 procent naar 76 procent optekenen. De krantensector staat met een score van 64 procent op de allerlaatste plaats.

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: betaaltelevisie, klanttevredenheid |  Facebook |

13-01-12

Europese betaaltelevisie komt steeds meer onder druk

De Europese operatoren van betaaltelevisie dreigen steeds meer onder druk te komen staan van rivalen uit andere markten en sectoren, terwijl ze bovendien ook nog geconfronteerd worden met een moeilijk financieel en regelgevend klimaat. Dat schrijft de Britse zakenkrant The Financial Times. Onder meer wordt rekening gehouden met een eventueel belangrijke concurrentie van de settop-box van Apple, die zou kunnen profiteren van de trends in klantentrouw en een striktere opvatting van de overheid op het gebied van concurrentiebeleid.

"De Europese sector van betaaltelevisie realiseert een omzet van ongeveer 36 miljard dollar per jaar en in een aantal gevallen hebben de operatoren voor zichzelf een sterke positie opgebouwd dankzij rechten op sportevenementen zoals het voetbal en succesvolle speelfilms," aldus The Financial Times. "Onder meer de Britse satellietzender BSkyB, het grootste betaalplatform van de Europese regio, heeft ondanks het moeilijke economische klimaat uitstekende prestaties laten optekenen. Ook het Franse Canal+ heeft zijn omzet het voorbije jaar kunnen opdrijven."

Er wordt echter opgemerkt dat de concurrentie tussen Sky Italia en Mediaset in Italië de groei voor beide partijen heeft afgeremd en ook Sky Deutschland heeft het in Duitsland moeilijk omdat de vergoedingen vaak in de huur van appartementsblokken zijn begrepen. Bovendien heeft de Arabische zender Al Jazeera zich met de aankoop van rechten op het Franse voetbal en de Champions League op de Europese markt gevestigd en een concurrent wordt voor de klassieke operatoren voor het Europees voetbalkampioenschap.

Volgens Claudio Aspesi, analist bij Bernstein Research, zou de settop-box van Apple als distributiekanaal de eigenaars van televisierechten bijzonder kunnen aanspreken. "Bovendien staan de Europese regulatoren steeds meer vijandig tegenover exclusieve contracten, zodat het voor de operatoren van betaaltelevisie moeilijk zou kunnen worden om hun meest waardevolle content uit de handen van Apple te houden," voert Aspesi aan.

Betaaltelevisie haalt in Europa een penetratie van 55 procent, tegenover 90 procent in de Verenigde Staten.

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: betaaltelevisie |  Facebook |

09-01-12

Amerikaanse betaaltelevisie dreigt 20 procent klanten te verliezen

In de Verenigde Staten hebben 9 procent van de klanten van betaaltelevisie hun abonnement opgezegd omdat ze hun favoriete televisieprogramma's inmiddels online kunnen bekijken. Nog eens 11 procent zegt te overwegen om zijn abonnement op te zeggen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Deloitte. Ook wordt opgemerkt dat 15 procent van de respondenten aangeeft in de nabije toekomst voor films, televisieprogramma's en video's vooral op online bronnen beroep te zullen doen.

Uit het onderzoek blijkt dat 14 procent van de respondenten inmiddels aan streaming de voorkeur geeft om een film op computer of televisie te bekijken. Twee jaar geleden genoot streaming slechts de voorkeur van 4 procent van de respondenten. Inmiddels zegt 42 procent al een film met streaming bekeken te hebben. Twee jaar geleden was dat slechts 28 procent. Vijf jaar geleden had 37 procent in een periode van zes maand geen film gekocht of gehuurd, maar dat is nu gedaald tot amper 19 procent.

Vooral de groep van de millennials zegt te overwegen om zijn betaalabonnement op te zeggen (19 procent). Bij de babyboomers heeft inmiddels al 11 procent zijn abonnement voor betaaltelevisie daadwerkelijk geschrapt. Deloitte stelde verder vast dat 14 procent van de respondenten over een digitale videorecorder beschikt. Ook blijkt dat 20 procent van de millennials de voorbije zes maanden hun favoriete krant op een mobiele telefoon gelezen te hebben, tegenover 9 procent het jaar voordien.

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: betaaltelevisie |  Facebook |

22-05-11

Betaaltelevisie verschuift steeds maar naar alternatieve platformen

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar werden wereldwijd 11,3 miljoen nieuwe abonnementen voor betaaltelevisie afgesloten. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau ABI Research. Er wordt aan toegevoegd dat betaaltelevisie tegen het einde van dit jaar wereldwijd 759 miljoen gebruikers zal kennen. Het marktaandeel van het traditionele televisieplatform neemt volgens ABI Research echter steeds verder af. Dat is het gevolg van de groeiende populariteit van digitale alternatieven.

"Het traditionele platform is nog altijd het belangrijkste kanaal voor betaaltelevisie," merkt ABI Research op. "Het marktaandeel van het platform kalft echter steeds verder af. Het voorbije jaar was er nog sprake van een aandeel van 69 procent, tegenover 72 procent het jaar voordien. Vooral in West-Europa en Noord-Amerika pikken telecom-providers en online aanbieders een steeds grotere marktaandeel van de traditionele kabeloperatoren in."

Er wordt echter opgemerkt dat kabeltelevisie in groeimarkten zoals Latijns-Amerika verder groei zal laten optekenen. "Onder meer in Brazilië heeft betaaltelevisie nog altijd maar een heel beperkte penetratie," aldus nog ABI Research. "Grote delen van het land hebben er nog nog altijd geen toegang tot kabeltelevisie. Dat betekent dat de regio nog een belangrijke groeimarge heeft." Wel wordt opgemerkt dat analoge televisie over de hele wereld volop aan het verdwijnen is.

11:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: betaaltelevisie, televisie |  Facebook |

30-01-11

Midden-Oosten en Afrika snelstgroeiende markt betaaltelevisie

Het Midden-Oosten en Afrika hebben de snelstgroeiende markten voor betaaltelevisie. Tot het midden van het decennium moet in die gebieden rekening gehouden met een verdrievoudiging van het aantal abonnementen. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Pyramid Research. Er wordt aan toegevoegd dat de inkomsten van de sector tijdens die periode zullen verdubbelen. Tegen het midden van het decennium zouden in het Midden-Oosten en Afrika 16 procent van de gezinnen gebruik maken van betaaltelevisie.

Er wordt wel opgemerkt dat er nog een grotere groei mogelijk zou zijn indien een aantal barrières zouden kunnen worden weggewerkt. Daarbij wordt onder meer gewezen aan de gebrekkige infrastructuur, vooral bij de aansluiting van de consument op de netwerken. Ook het gebrek aan concurrentie en content is volgens Pyramid Research een hinderpaal voor een snellere groei. Op dit ogenblik heeft betaaltelevisie in het Midden-Oosten en Afrika een hoge kost en een gelimiteerd bereik.

Pyramid Research voegt er wel aan toe dat infrastructuur-problemen kunnen worden opgelost door het aanleggen van mobiele netwerken. "Het gebrek aan vaste lijnen en de dominantie van mobiele netwerken in de meeste Afrikaanse landen, bieden mobiele operatoren de mogelijkheden om in Afrika op lange termijn de belangrijkste aanbieders van betaaltelevisie te worden," merkt Pyramid Research op. De penetratie van betaaltelevisie bedraagt in de regio op dit ogenblik slechts 5 procent, terwijl de bestedingen slechts 0,14 procent van het bruto binnenlandse product bedragen, tegenover een gemiddelde van 2 procent in de andere groeimarkten.

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, betaaltelevisie, media, midden-oosten |  Facebook |

19-08-10

Aandeel internet in betaaltelevisie voor grote groei

Betaaltelevisie zal dit jaar wereldwijd 312 miljard dollar inkomsten realiseren. Dat is een stijging met 7 procent tegenover vorig jaar. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau ABI Research. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werd een stijging met 9 procent opgetekend tot 58 miljard dollar. De stijgingen zijn volgens de onderzoekers vooral te danken aan duurdere programmering-pakketten, zoals hogedefinitie en een aantal andere vooruitstrevende technologieën. Internettelevisie blijft nog een relatief kleine aanbieder van betaaltelevisie, maar zal volgens de onderzoekers de volgende jaren een bijzonder snelle groei kennen.

Uit het rapport blijkt dat kabeltelevisie nog altijd de grootste producent van betaaltelevisie blijft. De sector vertegenwoordigt 52 procent van de totale inkomsten. Dat vertegenwoordigde tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 30 miljard dollar inkomsten. Op de tweede plaats volgen satelliet-aanbieders met een bedrag van 24 miljard dollar. Er wordt echter opgemerkt dat de satelliet-aanbieders een snellere groei kennen. Tijdens het tweede kwartaal werd daar een stijging met 12 procent opgetekend tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat is volgens ABI Research het gevolg van een tragere groei in de meer mature kabeltelevisie-markten en in het dalende marktaandeel van de kabeltelevisie, die geconfronteerd wordt met video-programmering van telecombedrijven.

"Ook de groei bij satelliet-televisie is echter te danken aan een duurdere programmering," voert ABI Research aan. "Een abonnement kostte tijdens het eerste kwartaal van dit jaar bij onder meer Direct TV een bedrag van 87,91 dollar per maand. Tijdens het tweede kwartaal van vorig jaar moest daarvoor nog een bedrag van 83,16 dollar worden betaald. Het grootste gedeelte van die stijging was te wijten aan de toevoeging van een hogedefinitie-aanbod." Er wordt aan toegevoegd dat telecom-bedrijven en internet-televisie nog altijd een beperkt aandeel hebben in betaaltelevisie. Dit segment zou dit jaar een omzet realiseren van 17 miljard dollar, maar er wordt een bijzonder snelle groei verwacht. Daarbij wordt voorzien dat de volgende vijf jaar een groei met 20 procent tot meer dan 40 miljard dollar zal worden gerealiseerd.

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: betaaltelevisie, media, televisie |  Facebook |

22-04-09

Interesse in betaaltelevisie blijft stijgen

De bereidheid om in te schrijven voor betaaltelevisie blijft stijgen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van het bureau Accenture. Daarbij wordt opgemerkt dat 49 procent van de respondenten bereid is om te betalen voor digitale televisiediensten, terwijl 40 procent er de voorkeur aan geeft om in ruil voor reclame gratis televisie aangeboden te krijgen. Abonnementsmodellen krijgen daarbij een voorkeur op een betaling per programma. Eén kwart van de ondervraagden zegt te willen betalen voor een onbeperkte toegang tot televisieprogramma's, terwijl slechts 12 procent de voorkeur geeft aan een betaling per episode en slechts 9 procent aan betaling per sessie. Het aantal abonnees voor betaaltelevisie blijft gelijk.

Betaaltelevisie is daarmee volgens de onderzoekers beter bestand tegen een economische crisis, terwijl de dvd-verkoop met 6 procent, on-demand-video met 5 procent en het downloaden van content met 3 procent dalen. Er wordt aan toegevoegd dat het aantal geïnteresseerden voor televisieprogramma's op computer het voorbije jaar met 13 procent is gestegen tot 74 procent. De interesse voor televisieprogramma's op mobiele toestellen is eveneens met 13 procent gestegen tot 45 procent. De onderzoekers voegen er aan toe dat de kijkers loyaal zijn tegenover hun favoriete programma's, maar niet aan de televisiezenders. Meer dan 70 procent van de kijkers zegt verschillende zenders te bekijken.

Uit het onderzoek blijkt dat het wereldwijde televisiegebruik blijft stijgen. Er wordt echter aan toegevoegd dat dit televisiegebruik meer gefragmenteerd is geraakt. Daarbij wordt opgemerkt dat op dit ogenblik 40 procent van de wereldbevolking meer dan vijf verschillende televisiekanalen bekijkt. Vorig jaar was dat nog 35 procent. Bovendien kijkt 39 procent naar meer dan zeven televisiezenders. Vorig jaar was dat nog 33 procent. Verder wordt gesteld dat ondanks alternatieven zoals het internet en programmagidsen op het scherm, de televisiekijkers nog altijd traditionele manieren volgen om de televisieprogramma's te vinden die ze willen kijken. Daarbij wijst 40 procent naar reclamespots, 33 procent naar het surfen tussen verschillende kanalen, vrienden en familie (30 procent) en televisieprogrammalijsten (28 procent).

17:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, betaaltelevisie |  Facebook |

14-03-08

Betaaltelevisie snel groeiend reclamemedium

Reclame op betaaltelevisie zal dit jaar ongeveer 18 miljard dollar opleveren. Dat is dubbel zoveel als vijf jaar geleden en nu ongeveer 15 procent vertegenwoordigen van alle televisiereclame. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Informa. Betaaltelevisie zal volgens de onderzoekers een snellere groei kennen dan de globale televisiereclame en tot 2012 met 39 procent stijgen tot 25 miljard dollar.

De onderzoekers wijzen erop dat reclame op betaaltelevisie in vele landen nog een relatief nieuwe sector is. De Verenigde Staten vormen op dit ogenblik met een marktaandeel van 62 procent veruit marktleider. In 2012 zal dat aandeel echter geslonken zijn tot 53 procent, aangezien de sector in andere landen sneller zal groeien. Betaaltelevisie zal dan trouwens 17 procent van alle televisiereclame vertegenwoordigen.

Vooral in Oost-Europa en het Midden-Oosten wordt een grote groei verwacht. Daar zou de markt tegen 2012 een groei kennen van 159 procent. Groot-Brittannië vormt op dit ogenblik met een totale omzet van 2,23 miljard dollar de tweede grootste markt voor reclame op betaaltelevisie. Betaaltelevisie zou er dit jaar 33 procent van alle televisiereclame vormen, gevolgd door Korea en Canada, die beide aan 30 procent zouden komen.

Meer over media en cultuur

22:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: betaaltelevisie, reclame |  Facebook |