14-07-14

Financiële sector geniet grootste vertrouwen voor beheer persoonlijke data

Slechts 21 procent van de consumenten blijkt zijn persoonlijke data met een groot vertrouwen in beveiliging aan bedrijven ter beschikking te stellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Gallup bij meer dan duizend Amerikaanse consumenten. Er wordt echter opgemerkt dat er tussen de individuele sectoren een groot verschil in vertrouwen kan worden opgemerkt. De grootste zekerheid blijkt te worden uitgestraald door banken en kredietkaart-operatoren. Daarentegen blijkt de consument relatief weinig vertrouwen te hebben in de bescherming van persoonlijke gegevens door online retailers, sociale netwerksites en applicaties.

Gallup stelde vast dat 39 procent van de respondenten aangeeft vertrouwen te hebben in de beveiliging van de persoonlijke informatie door banken en kredietkaart-operatoren. Met een score van 26 procent hechten ook nog altijd meer dan een kwart van de respondenten vertrouwen in aanbieders van gezondheidsverzekeringen, gevolgd door mobiele providers (19 procent), email-providers (16 procent), lokale overheden en retailers (14 procent) en de nationale overheid (12 procent). Het grootste gebrek aan vertrouwen wordt daarentegen opgemerkt bij de online retailers (6 procent) en sociale netwerksites en applicaties (2 procent).

"Consumenten zijn in het algemeen niet snel geneigd om organisaties met hun persoonlijke informatie te vertrouwen," stippen de onderzoekers aan. "Vastgesteld diende te worden dat 8 procent van de ondervraagde consumenten geen enkele vorm van vertrouwen laat blijken, terwijl 22 procent zich heel bijzonder kritisch opstelt en slechts van een beperkte graad van vertrouwen gewag gemaakt. Een groep van 47 procent geeft aan min of meer te geloven in de goede beveiliging van zijn persoonlijke gegevens. Slechts 21 procent vertoont een grote graad van vertrouwen." Bij 52 procent van de respondenten is de graad van vertrouwen het voorbije jaar ongeveer status-quo gebleven.

Bij respectievelijk 24 procent en 13 procent is er echter sprake van een beperkte en sterke terugval van het vertrouwen. Slechts 3 procent geeft aan dat het vertrouwen gevoelig is toegenomen. Bij 7 procent is er sprake van een lichte toename van het vertrouwen.

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: databeheer, beveiliging |  Facebook |

15-06-14

Intelligente transportsystemen hebben strenge beveiliging nodig

De uitbouw van een intelligent transportsysteem kan belangrijke voordelen bieden de economie, maar creëert ook grote mogelijkheden voor vijandige aanvallen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vanderbilt University en de University of California. De onderzoekers merken op dat intelligente transportsystemen onder meer het fileprobleem kunnen verminderen en daardoor de kosten voor de economie kunnen verlagen en het verkeer veiliger kunnen maken, maar waarschuwen dat deze technologieën voldoende moeten worden beveiligd, aangezien hackers door sabotage zware schade kunnen aanrichten.

Lees Verder

13:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, beveiliging |  Facebook |

29-05-14

Beveilingsmaatregelen computer worden systematisch omzeild

De beveilingsmaatregelen van computers worden door de gebruikers systematisch omzeild, waardoor netwerken ongewild voor hackers worden open gesteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania. De onderzoekers wijzen er wel op dat de fout voor deze problemen niet enkel aan de gebruikers mag worden toegeschreven. Er wordt immers opgemerkt dat de regels voor paswoorden en andere beveiligingsmaatregelen vaak overdreven complex of tijdrovend zijn, zodat werknemers nagenoeg verplicht worden om gevaarlijke uitwegen te zoeken om hun taak naar behoren te kunnen uitvoeren.

Lees Verder

13:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, beveiliging |  Facebook |

08-05-14

Consument legt verantwoordelijkheid over data bij handelaars

De consument legt de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van data grotendeels op de schouders van de handelaars. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Feedzai bij een groep Amerikaanse consumenten. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar blijkt 58 procent van de consumenten problemen met persoonlijke gegevens als een onderdeel van het online shopping-proces te bestempelen, maar bij vijfenvijftigplussers valt dat cijfer terug tot 38 procent. De onderzoekers stelden ook vast dat 52 procent van de ondervraagden aangeeft dat fysieke winkels veiliger zijn dan hun online tegenhangers.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data, beveiliging |  Facebook |

11-03-13

Ook het internet kent zijn onveilige buurten

Net zoals de reële wereld kent ook het internet een aantal buurten waar men beter wegblijft. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Twente. De Nederlandse onderzoekers onderzochten wereldwijd tweeënveertigduizend internet-providers en kwamen daarbij tot de vaststelling dat amper twintig bedrijven verantwoordelijk waren voor bijna de helft van alle internet-adressen die spam verspreiden. Bij één provider bleken 62 procent van alle adressen gerelateerd te zijn aan spam. De resultaten van het onderzoek kunnen volgens de wetenschappers gebruikt worden om bepaalde providers aan bijkomende veiligheidsmaatregelen te onderwerpen.

Lees Verder

17:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, beveiliging |  Facebook |

17-12-12

Draadloze beveiliging bedrijven en woningen staat voor grote groei

Over vier jaar zullen de alarmsystemen van 4,3 miljoen kleine ondernemingen en woningen aan Europese draadloze netwerken zijn gekoppeld. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Berg Insight. Er wordt opgemerkt dat draadloze beveiligingssystemen door de verzekeringsmaatschappijen worden aangemoedigd, zodat de communicatie een grotere betrouwbaarheid zou krijgen en de controle minder gemakkelijk afgebroken zou kunnen worden. Berg Insight stelt daarbij dat de markt voor draadloze alarmsystemen voor een lange periode van groei staan. Op dit ogenblik zijn volgens André Malm, analist bij Berg Insight, immers slechts 3 procent van de kleine ondernemingen en woningen op dergelijke systemen aangesloten. Amper 2 procent van alle huisgezinnen zouden volgens hem door een gecontroleerd alarmsysteem zijn beveiligd. Berg Insight merkt wel op dat de groei van de sector op korte termijn onder meer in Spanje en Italië door de economische situatie zou kunnen worden afgeremd.

Lees Verder

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beveiliging, internet |  Facebook |

07-03-12

Kwart consumenten is constant bezorgd over online veiligheid

De bezorgdheid van consumenten over online privacy blijft op een bijzonder hoog niveau. Dat is de conclusie van een onderzoek van de groep Truste Privacy, waarbij aangegeven wordt dat 90 procent van de Amerikaanse consumenten zich over zijn online privacy bezorgd maakt. Een groep van 46 procent geeft weliswaar zich slechts occasioneel bezorgd te maken over mogelijke problemen met online privacy, maar anderzijds zegt 23 procent zich constant zorgen te maken. Een resterende groep van 21 procent zegt zich geregeld zorgen te maken.

De onderzoekers voegen er aan toe dat de leeftijdsgroep van vijfenveertig tot vierenvijftig jaar zich het meest zorgen maakt. Opvallend is ook dat gescheiden respondenten eveneens van een grotere bezorgdheid getuigen. Verder blijkt dat 41 procent geen vertrouwen heeft in de manier waarop bedrijven hun persoonlijke informatie zouden behandelen. Ongeveer de helft zegt de meeste bedrijven te vertrouwen. Volgens 95 procent van de ondervraagden draagt het bedrijfsleven een verantwoordelijkheid om de online privacy van de consument te beschermen.

Truste Privacy voert aan dat de bezorgdheid van de consument over de online privacy belangrijke gevolgen kan hebben voor de industrie. Daarbij wordt opgemerkt dat 53 procent van de consumenten zegt absoluut te willen vermijden om zaken te doen met bedrijven die volgens hen hun online privacy onvoldoende beschermen. Een groep van 35 procent zegt enigszins te vermijden om met die bedrijven zaken te doen. De leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar stelt zich daarbij relatief het meest tolerant op.

18:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, beveiliging |  Facebook |