21-02-14

Beweging leidt tot een beter leerproces bij jongeren

Beweging leidt tot een beter leerproces bij jongeren. Tegelijkertijd wordt ook de gezondheid gestimuleerd. Dat zegt Mina Johnson-Glenberg, professor cognitieve psychologie aan de Arizona State University. De wetenschapster merkt op dat beweging jongeren toelaat om kennis gemakkelijker op te slaan en hen tevens stimuleert om hun sedentaire levenwijze op te geven. Daarbij wijst Johnson-Glenberg erop dat op het einde van het voorbije decennium meer dan één derde van de Amerikaanse adolescenten met overgewicht of obesitas werden geconfronteerd. De Amerikaanse universiteit heeft met het Alien Health Game een project ontwikkeld dat kennisvergaring en lichaamsbeweging tracht te combineren.

Lees Verder

15:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beweging, leerproces |  Facebook |

10-05-12

Betere parkinfrastructuur leidt tot meer lichaamsbeweging

Een herinrichting van buurtparken kan een belangrijke stimulans vormen voor de verbetering van de openbare gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Deakin University. De Australische wetenschappers stelden vast dat een moderne en verbeterde inrichting van buurtparken leidden tot grotere bezoekersaantallen, maar ook tot hogere niveaus van lichaamsbeweging. Investeringen in buurtparken kunnen door een betere gezondheid volgens de onderzoekers dan ook zichzelf snel terugbetalen.

"Het is al langer geweten dat parken belangrijke locaties kunnen zijn voor vrije tijd en fysieke activiteit," merkt onderzoeksleider Jenny Veitch op. "Het blijft echter een grote uitdaging om meer mensen naar de parken te lokken en hen tot een grotere fysieke activiteit aan te zetten. Het is vooral belangrijk om de bevolking van achtergestelde buurten aan te moedigen om fysiek meer actief te worden. Vooral in die buurten is er een groter risico op inactiviteit, met een negatieve impact op de gezondheid tot gevolg."

De onderzoekers stelden vast dat de renovatie van een park het aantal gebruikers op één jaar tijd deed verviervoudigen. "De fysieke activiteit kende er een gelijkaardige groei," voert Jenny Veitch aan. "In een naburig park, dat niet was gemoderniseerd, kende het bezoek weliswaar een lichte daling, maar niet voldoende om de toegenomen aantrekkingskracht van de andere site te verklaren door een eenvoudige verschuiving van bezoekers tussen de twee locaties."

Lees Verder

15:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: park, gezondheid, beweging |  Facebook |

05-03-11

Buurt met openbare ruimtes maakt kinderen actiever

Kinderen zijn fysiek actiever wanneer er in hun onmiddellijke omgeving parken en speelpleinen aanwezig zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Center for Physical Activity and Nutrition Research aan de Deakin University in Australië. Er wordt aan toegevoegd dat de tevredenheidsgraad van ouders met de beschikbaarheid van openbare ruimtes rechtstreeks verband houdt met de sedentaire levenswijze van hun kinderen. Hoe hoger die tevredenheid, hoe minder tijd kinderen voor de televisie en computer door blijken te brengen.

"De sedentaire levenswijze is een belangrijke factor in het toenemend obesitas-probleem bij kinderen," aldus het webmagazine Psychcentral.com. "Obesitas bij jongeren wordt steeds meer een belangrijk probleem van de openbare gezondheid. Uit het onderzoek is gebleken dat de aanwezigheid van openbare ruimtes er kunnen voor zorgen dat kinderen een minder sedentaire levenswijze hanteren. Die sedentaire levenswijze heeft ook te maken met het gebruik van computer en videogames."

De onderzoekers stelden ook vast dat het type van openbare ruimte een belangrijke impact heeft op het speelgedrag van kinderen. "Opvallend was dat openbare ruimtes met een waterpartij kinderen meer aanzet tot een buitenactiviteit," voert onderzoeksleider Jenny Veitch aan. "Datzelfde geldt ook voor een openbare ruimte aan het einde van een doodlopende straat. Een park met vooral een wandelfunctie geeft daarentegen aanleiding tot een sedentair gedrag."

18:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beweging, gezondheid, openbare ruimte |  Facebook |

27-11-10

Dansende ouderen hebben minder kans op valpartij

Ouderen moeten meer lichaamsoefeningen doen op muziek. Dat reduceert het risico op valpartijen. Dat is de conclusie van een onderzoek van University Hospitals and Faculty of Medicine in het Zwitserse Genève. Daarbij wordt opgemerkt dat respondenten uit een groep Zwitserse ouderen die aan muziekbeweging deden, gemiddeld 0,7 keer per jaar het slachtoffer worden van een valpartij. In de controlegroep, die gewone lichaamsoefeningen deed, werden gemiddeld 1,6 valpartijen per jaar opgetekend. De onderzoekers stellen dat de resultaten van het experiment belangrijk is voor zowel de preventie als de behandeling van de gevolgen van valpartijen.

"Uit het onderzoek blijkt dat de combinatie van muziek en ritmische beweging het risico op valpartijen bij ouderen gevoelig kan verminderen," merkt het persbureau Reuters op. "De Zwitserse onderzoekers stelden vast dat de zogenaamde Dalcroze-ritmes een positieve impact hebben het evenwicht en de wandelmogelijkheden van ouderen die een groter risico lopen op valpartijen, onder meer te wijten aan zwakte, evenwichtsproblemen of een geschiedenis van valpartijen. Bovendien leidden de oefeningen tijdens een periode van zes maanden toe dat de deelnemers ook minder vaak het slachtoffer werden van valpartijen."

Er wordt aan toegevoegd dat de Dalcroze-ritmes, maar mogelijk ook andere bewegingstherapieën op basis van muziek, een bijdrage zouden kunnen leveren om evenwichtsproblemen bij ouderen tegen te gaan. De Dalcroze-ritmes werd in de eerste helft van de twintigste eeuw ontwikkeld door de Zwitserse componist Emile Jaques-Dalcroze om de muziek beter te leren begrijpen door beweging. Meestal gaat het op geïmproviseerde pianomuziek, waarbij de deelnemers hun bewegingen aanpassen aan de ritmische veranderingen van de muziek. Daarbij moet soms ook met het bovenlichaam of met objecten gewerkt, wat volgens de onderzoekers wellicht leidt tot het verbeterde evenwicht en de geringere risico's op valpartijen.

20:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beweging, gezondheid, ouderen |  Facebook |