03-11-13

Waarde van bezit is een moderne uitvinding

Het persoonlijke bezit van een product verhoogt de waarde van het eigendom, maar dat was niet het geval in maatschappijen die bestonden uit populaties van jager-verzamelaars. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania bij de Hadza-stam in Tanzania, één van de laatste populaties jager-verzamelaars ter wereld. De onderzoekers stelden vast dat Hadza-groepen die frequenter met de buitenwereld in contact komen, een grotere waarde bleken te hechten aan persoonlijk bezit dan stamgenoten die in meer geïsoleerde dorpen wonen. Het fenomeen bleek zowel te gelden voor voeding als voor werkinstrumenten.

“Eeuwen economische studies zijn gebaseerd op de premisse dat de consument bij de selectie tussen twee producten, een voorkeur toont voor het goed waaraan hij de grootste waarde hecht,” aldus de onderzoekers Coren Apicella en Eduardo Azevedo. “Studies uit de psychologie en de gedragswetenschappen hebben echter aangetoond dat er talloze factoren kunnen worden geïdentificeerd die leiden tot uitzonderingen op deze theorie en die laten uitschijnen dat de consument vaak tegen het eigen belang handelt. Eén van die uitzonderingen is het zogenaamde endowment effect, waarbij vastgesteld wordt dat het bezit van een goed automatisch de waarde van het product voor de eigenaar verhoogt.”

“Wanneer een groep consumenten voorgesteld wordt een bezit tegen een ander goed in te ruilen, zou logisch mogen worden verwacht dat ongeveer de helft een grotere waarde hecht aan het product dat ze in eigendom hebben,” voeren Apicella en Azevedo aan. “De andere helft zou dus bereid moeten zijn om op de ruil in te gaan. In werkelijkheid blijkt echter slechts 10 procent van de consumenten tot een handel over te gaan. Het is echter niet duidelijk op welke manier die meerwaarde voor het persoonlijk eigendom is ontstaan. Daarom werd beslist om het endowment effect uit te testen bij de populatie van het Hazda-volk in Tanzania, dat bestaat uit kleine nomaden-gemeenschappen die al hun eigendommen in gemeenschap delen.”

De onderzoekers merken op dat het Hazda-volk nog altijd grotendeels een cultuur van jager-verzamelaars, zoals ooit het grootste gedeelte van de wereldbevolking kende, volgt. “Deze populatie was dan ook een ideale groep om uit te testen of het endowment effect een universeel gegeven is of door de ontwikkeling van de kapitalistische westerse maatschappij is geïntroduceerd,” zeggen Apicella en Azevedo. “Bovendien leven sommige stammen van het Hazda-volk relatief geïsoleerd, terwijl een ander gedeelte van de populatie zich ophoudt in de buurt van dorpen die contact bieden met toerisme en handel, waarbij onder meer bogen en pijlen aan bezoekers worden verkocht en in lokale winkels aankopen worden gedaan.”

Die specifieke opdeling van de Hazda-populatie maakt het volgens de onderzoekers ook mogelijk om te onderzoeken of een groter contact met de westerse cultuur en economie een impact heeft op het endowment effect. “Bij het experiment, waarbij onder meer voorgesteld werd om allumeurs van verschillende kleur te ruilen, bleek inderdaad dat de geïsoleerde groepen in 50 procent van de gevallen bereid waren om tot een handel over te gaan,” getuigen de onderzoekers. “In de groepen die dichter bij de dorpen woonden, bleek daarentegen slechts 25 procent bereid te zijn om met een ruil in te stemmen. Dat cijfer situeert zich dichter bij het niveau van 10 procent dat in de westerse wereld wordt opgetekend.”

“Het relatieve niveau van isolatie tegenover de moderne levensstijl vormde de cruciale factor voor het endowment effect,” zeggen Apicella en Azevedo. “Daarbij werd vastgesteld dat het verschil niet kon worden verklaard door de kans dat vooral materialistisch ingestelde persoonlijkheden van de Hazda ervoor gekozen zouden hebben dichter bij de dorpen te gaan wonen. De enige verklaring lijkt inderdaad dat het endowment effect een aangeleerd gedrag is dat werd verworven door een blootstelling aan kapitalistische maatschappijen. Wel kon niet uitgesloten worden dat het effect een algemeen gegeven is dat in de geïsoleerde groepen door de sociale structuur wordt onderdrukt.”

“Verder onderzoek moet uitwijzen of ook sociale druk als oorzaak kan worden uitgesloten,” benadrukken de wetenschappers nog. “In elk geval kan echter worden gesteld dat deze geïsoleerde jager-verzamelaars met economische beslissingen rationeler omgaan dan de gemiddelde westerse consument.”

Lees Verder

09:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bezit |  Facebook |

15-03-11

Gehechtheid aan bezittingen teken van onzekerheid

Personen die meer waarde hechten aan hun bezittingen, zijn vaak minder zeker in hun persoonlijke relaties. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Amerikaanse Yale University. Onderzoeksleider Margaret Clark, professor psychologie aan de Yale University, stelt daarbij dat de mens nood heeft aan een gevoel van veiligheid. Dat gevoel kan volgens Clark afkomstig zijn van materiële goederen of van positieve relaties. Indien men zich door anderen niet geliefd of aanvaard voelt, zal de waarde van materiële goederen volgens de onderzoeker stijgen.

"Wanneer mensen zich op interpersoonlijk vlak veilig voelen, blijken ze minder financiële waarde te hechten aan bezittingen," merkt Margaret Clark op. "Ik vermoed dat mensen er zich heel goed van bewust zijn dat ze niet alles nodig hebben wat ze willen verwerven of hebben. Maar mogelijk beseffen ze niet waarom ze dat doen. Mensen zijn sociale wezens met kwetsbaarheden en hechte relaties bieden bescherming. Maar een mens heeft ook materiële zaken - zoals voeding, kleding en onderdak - nodig om te kunnen overleven."

Er is volgens Clark dan ook een complex geheel dat de basis vormt voor het veiligheidsgevoel. "Maar wanneer men de nadruk legt op één van die bronnen, maakt men zich minder zorgen over de andere aspecten," voert de onderzoekster aan. Volgens haar kunnen de resultaten wetenschappers helpen om mensen met een dwangmatig aankoopgedrag te ondersteunen, maar het kan volgens haar ook een hulp zijn in het dagelijks leven, in het besef dat levensvreugde veel meer is dan het verwerven van bezittingen.

19:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bezit, relatie |  Facebook |