16-05-07

Binnenvaart betekent werkzekerheid

Een baan in de binnenvaart betekent werkzekerheid. Dat benadrukte Ivan Victor, voorzitter van het Fonds Rijn- en Binnenscheepvaart, ter gelegenheid van de voorstelling van de Syntra-opleiding tot matroos voor de binnenvaart. Syntra richt zich daarbij tot volwassenen die zich willen herscholen. Daarbij wordt aan de geïnteresseerden een systeem van afstandleren aangeboden, samen met een praktische stage aan boord.

schippersschool2x

Yvan Victor wees erop dat de Belgische binnenvaartvloot op dit ogenblik uit 1.600 schepen bestaat. “Er zijn ruim vijfduizend matrozen nodig om die te bemannen,” benadrukte hij. “Matroos is dan ook een echt knelpuntberoep. Bovendien is het helemaal niet te vergelijken met het beeld dat men vroeger had van een matroos. De binnenscheepvaart is hoogtechnologie en de brug van een dergelijk schip kan vergeleken worden met de cockpit van een vliegtuig.”

schippersschool1xJohan Artois, gedelegeerd bestuurder van Syntra Vlaanderen, wees er op dat een binnenschip vanaf 86 meter lengte verplicht is matrozen in te schakelen. “Vandaag wordt bijna geen enkel schip meer gebouwd dat nog minder lang is dan 86 meter,” voerde hij aan. “Er zullen dus in de toekomst veel mensen tot matroos moeten opgeleid worden om aan de vraag te kunnen voldoen.”

Sectorconsulent Jaak Kerkhof benadrukte dat de grotere schepen ook meer nood hebben aan geschoold personeel. Bovendien werd er tijdens de voorstelling van de opleiding op gewezen dat het scheepvaartverkeer in de binnenvaart veel drukker is geworden en dus ook gevaarlijker. De verantwoordelijkheid van de bemanning is dan ook veel groter geworden en daarmee ook de vereiste kennis.

schippersschool3xDe opleiding tot matroos wordt aangeboden door Syntra, in samenwerking met Promotie Binnenvaart Vlaanderen en de binnenvaartconsulent. De opleiding bereidt de kandidaten voor op het federaal examen van matroos voor de binnenvaart en richt zich exclusief tot de werkenden. Daarmee wil Syntra bijdragen tot het opvullen van de ontoereikende instroom van nieuwe werkkrachten in de binnenvaart.

De initiatiefnemers wijzen erop dat de scheepvaart steeds belangrijker wordt in het goederentransport en een element is om het mobiliteitsprobleem aan te pakken. “Als de binnenvaart er niet in slaagt om jonge mensen te motiveren voor een beroep aan boord, dreigt dit succesverhaal echter stil te vallen,” wordt er opgemerkt. “Dat zou bijzonder zware maatschappelijke consequenties hebben.”

De cursus wordt begin juni opgestart. Op 2 juni om 10 uur wordt er in het gebouw van het Schipperswelzijn aan het Straatsburgdok in Antwerpen een informatiesessie plaats. Op dezelfde locatie organiseren ook de VDAB en het Fonds voor de Rijn- en Binnenvaart op 18 juni om 9.30 uur een infovergadering.

20:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tewerkstelling, transport, binnenvaart |  Facebook |

16-04-07

Marktaandeel Nederlandse binnenvaart neemt af

Het marktaandeel van de binnenvaart in het Nederlandse goederenvervoer is de voorbije jaren met twee procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek. Tegelijkertijd nam het goederenvervoer over de weg toe, terwijl het aandeel van het spoorvervoer gelijk bleef. Nochtans blijft het marktaandeel van de Nederlandse binnenvaart groter dan in België en Duitsland.

Binnenvaart wordt beschouwd als één van de mogelijkheden om de mobiliteitsproblemen van het wegvervoer te helpen verkleinen, maar toch ging het marktaandeel van de binnenvaart in het Nederlandse goederenvervoer tussen 2002 en 2005 met twee procent achteruit. Het aandeel van het spoorvervoer bleef gelijk, maar het wegvervoer kende een stijging met twee procent.

Het Nederlandse wegvervoer steeg van 30 miljard tonkilometers in 2002 naar 34 miljard in 2005. De binnenvaart bleef steken op 10,5 miljard tonkilometers, terwijl het Nederlandse spoorvervoer een lichte toename kende tot iets meer dan 1 miljard tonkilometers. “Het wegvervoer heeft het voordeel van meer flexibiliteit,” aldus het CBS. “Goederen kunnen bij de deur worden opgehaald en afgeleverd en bij files kan worden gezocht naar een alternatieve route.”

Als ook het internationale goederenvervoer binnen Nederland wordt meegeteld, dan is het aandeel van de binnenvaart volgens het CBS wel groter. Dan komen de cijfers uit op 32 procent in 2005. “Dit aandeel is bovendien veel groter dan in andere Europese landen,” aldus het rapport. “Zowel in België als in Duitsland werd 14 procent van de goederen via de binnenvaart vervoerd.”

12:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, binnenvaart |  Facebook |

13-09-06

Europa wil meer prioriteit voor binnenvaart

Het Europees Parlement heeft ervoor gepleit om meer geld te investeren in de binnenvaart. De sector moet volgens de parlementariërs ook een grotere prioriteit krijgen. Een voorstel van het Nederlandse parlementslid Corien Wortmann, lid van de christen democratische fractie, werd in de EP-transportcommissie unaniem aanvaard.

Wortmann maakte daarbij volgens het persbureau ANP gewag van een mijlpaal. 3Het is de eerste keer dat Europa zich zo duidelijk uitspreekt voor binnenvaart," aldus Wortmann. "De Europese Unie gaf altijd maar prioriteit aan de weg- en spoorverkeer, terwijl schepen milieuvriendelijker en efficiënter kunnen zijn."

Het Europees Parlement voerde daarbij aan dat Europa twintig procent van de investeringskosten van waterwegenprojecten voor zijn rekening zou nemen. Nu ligt dat op vijf tot tien procent. De groene parlementsfractie stelde daarbij een heffing voor op de binnenvaart om die kosten mee te helpen dragen. Het voorstel werd echter met een overgrote meerderheid verworpen.

De parlementsleden stuurden verder aan op een snellere invoering van het River Information System (RIS). Dat moet ervoor zorgen dat schepen op de Europese waterwegen beter kunnen opgevolgd worden.

15:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, binnenvaart |  Facebook |