08-07-10

Europees Parlement wil specifieke wetgeving bio-afval

De Europese Commissie zou een specifieke wetgeving moeten uitwerken voor de verplichte recyclage van bio-afval, met inbegrip van tuinafval en voedingsresten van restaurants en voedselverwerkende nijverheid. Dat heeft het Europese Parlement gezegd. In een resolutie, opgesteld door het Portugese europarlementslid José Manuel Fernandes, wordt opgemerkt dat de regelgeving voor het verwerken van organisch afval gefragmenteerd blijft, terwijl de huidige legale instrumenten niet voldoende zijn om de gestelde doelstellingen te bereiken. Er wordt aan toegevoegd dat een specifieke directieve zou leiden tot een grotere duidelijkheid, betere controlemogelijkheden en een grotere afdwingbaarheid en bovendien aanleiding zou geven tot een grotere wetszekerheid, wat op lange termijn het vertrouwen van investeerders zou ondersteunen.

Aan de Europese Commissie werd daarom gevraagd om de bestaande wetgeving aan te passen en tegen het einde van het jaar een nieuwe directieve uit te werken. Volgens het Europese Parlement zou in die directieve een verplicht gescheiden inzamelingssysteem moeten worden uitgestippeld om de lidstaten van de Europese Unie te helpen om hun doelstellingen op het gebied van recyclage en hernieuwbare energie tegen het einde van het decennium te helpen realiseren. Ook wordt gevraagd dat op basis van kwaliteit verschillende classificaties voor compost-types zou uitgewerkt worden. Ook zouden de Europese Commissie en de lidstaten acties moeten ondernemen om het publieke bewustzijn op het gebied van afvalpreventie en recyclage te verbeteren. Bio-afval is één van de prioriteiten van het opeenvolgende Europese voorzitterschap van Spanje, België en Hongarije.

Eerder dit jaar had de Europese Commissie een afzonderlijke directieve voor bio-afval verworpen. Daarbij werd opgemerkt dat in de huidige Europese wetgeving geen elementen aanwezig zijn die de lidstaten zouden kunnen verhinderen om op het gebied van bio-afval strengere normen op te leggen. "De vorderingen die daarbij in een aantal lidstaten werden gerealiseerd, tonen aan dat het bestaande wettelijk kader een uitstekende basis vormt voor een efficiënt beheer van bio-afval," aldus de Europese Commissie. "De beschikbare instrumenten moeten efficiënter worden toegepast en de lidstaten moeten de beheersopties kiezen die het best in hun nationale context passen." Er werd wel aan toegevoegd dat op Europees vlak een aantal ondersteunende initiatieven, zoals de ontwikkeling van normen voor compost, zouden kunnen ontwikkeld om nationale acties te ondersteunen.

15:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europees parlement, bio-afval |  Facebook |