17-09-10

Europese Commissie wil gericht beleid rond bio-economie

De Europese Commissie werkt aan een nieuwe strategie om de industrie te helpen zich te richten op de zogenaamd bio-economie. Het gaat volgens de Europese Commissie om een snelgroeiende tak die inmiddels al 22 miljoen banen heeft gecreëerd en een omzet realiseert van 2 triljoen euro. Maire Geoghegan-Quinn, Europees Commissaris voor innovatie, merkt op dat bio-economie - die gaat van landbouw, bosbouw en visserij gaat tot voeding, chemicaliën en biobrandstoffen - een sector is waarin Europa moet investeren. Bio-economie heeft een sleutelrol in de promotie van innovatie die een antwoord kan bieden aan belangrijke maatschappelijk problematieken, zoals de druk op natuurlijke grondstoffen.

"Het is het ideale ogenblik om een Europese strategie te lanceren voor de ontwikkeling van een bio-economie," merkt Geoghegan-Quinn op. "Die strategie moet het Europese leiderschap op het gebied van biowetenschappen versterken." De Europese Commissaris beloofde dat er zal geïnvesteerd worden in opleidingen, onderzoek en innovatie. Tegen het einde van dit jaar zal volgens haar gestart worden met een consultatiefase. In de lente van volgend jaar zou daarover een verslag volgen. De strategie zou in de lente van het jaar daarop volgens de Europese Commissaris aan de Raad van Ministers worden voorgelegd.

De Europese Unie heeft inmiddels in samenwerking met Australië, Nieuw-Zeeland en Canada een nieuw Internationaal Bio-Economie Forum gelanceerd. Dat moet de samenwerking tussen de verschillende partijen promoten. Geoghegan-Quinn maakte ook bekend dat de Europese Commissie een klein aantal specifieke innovatie-partnerships zal lanceren in gebieden met een rechtstreekse link naar maatschappelijke verandering. Die samenwerkingen moeten volgens haar bronnen concentreren en sleutelfiguren en beleidsinstrumenten samen brengen. Dat moet er volgens haar voor zorgen dat de bestaande instrumenten op een optimale manier worden samengebracht.