12-06-13

Wetenschappers stellen vragen bij hout als biobrandstof

Hout is niet geschikt als een biobrandstof. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Dartmouth College. De Amerikaanse onderzoekers benadrukken dat bosontginning een grotere impact op de uitstoot van koolstofdioxide heeft dan tot nu toe werd verondersteld. Opgemerkt wordt dat in de ondergrond grote massa's koolstofdioxide is opgeslagen die na een bosontginning snel zou kunnen vrijkomen. Daarmee wordt in de berekening van de impact van de bosontginning op de klimaatverandering volgens de wetenschappers tot nu toe echter geen rekening gehouden.

"Een groter gebruik van hout zou meer koolstofdioxide in de atmosfeer kunnen vrijgeven," voert onderzoeksleider Andrew Friedland, professor aan het Dartmouth College, aan. "De inzet van hout als biobrandstof zou dan ook een probleem kunnen vormen om de emissie-doelstellingen te halen." Friedland wijst er daarbij op dat hout - onder meer uit de productie van plantages, het beheer van natuurlijke bossen en afval van bosontginning - ongeveer 75 procent van de wereldwijde biobrandstof-productie vertegenwoordigt

"De analyse van de uitstootcyclus van bosgebieden is cruciaal om een correct inzicht te verwerven in de klimaatverandering," benadrukt Andrew Friedland nog. "Maar om een correcte inschatting van die cyclus te kunnen maken, moet gekeken worden naar alle onderliggende elementen. Daarbij moet gekeken worden naar bovengrondse activiteiten, maar ook evoluties in de ondergrond. Het gedrag van die ondergrond wordt beïnvloed door de intensiteit van de bosontginning, de verstoring van het oppervlak en het type grondlagen."

Lees Verder

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hout, biobrandstof |  Facebook |

18-10-12

Europa en Verenigde Staten moeten stoppen met biobrandstoffen

De Europese Unie en de Verenigde Staten zouden moeten stoppen met het gebruik van biobrandstoffen, die immers een belemmering vormen voor de voedselproductie. Dat heeft Olivier De Schutter, speciale rapporteur voor het recht op voeding bij de Verenigde Naties, gezegd. Europa moet volgens De Schutter meer doen dan zijn doelstellingen voor de productie van biobrandstoffen verlagen en zou de politieke moed moeten hebben om op zijn eerdere keuzes terug te komen. Dat geldt volgens de speciale rapporteur ook voor de Verenigde Staten.

Lees Verder

18:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biobrandstof |  Facebook |

21-09-12

Canadees vliegtuig experimenteert met exclusieve biobrandstoffen

Volgende maand zal vanuit Ottawa in Canada voor de eerste keer gebruik gemaakt worden van een vliegtuig dat uitsluitend gebruik zal maken van biobrandstof. Dat hebben de bedrijven Applied Research Associates en Agrisoma Biosciences, die daarvoor samenwerkten met de National Research Council of Canada, bekend gemaakt. De drie partners zeggen een duurzame bron van hernieuwbare energie ontwikkeld te hebben voor de commerciële luchtvaart. Het is volgens de National Research Council de eerste keer dat een vliegtuig exclusief gebruik zal maken van biobrandstof. Eerder al werd door verschillende maatschappijen al vluchten uitgevoerd met biobrandstoffen, maar die waren steeds gemengd met traditionele alternatieven. Bij de productie van de brandstof werden meer dan veertig boeren in het westen van Canada ingeschakeld om in totaal 3.000 hectaren oliezaden te telen. De Canadese regering hoopt dat het initiatief tot de vorming van een nieuwe industriële sector zal leiden die bovendien een nieuwe stimulans zou betekenen voor de landbouw.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: canada, luchtvaart, biobrandstof |  Facebook |

11-08-12

Senegalese dorpelingen verzetten zich tegen biobrandstof-project

Senegalese dorpelingen hebben gezworen zich met alle mogelijke middelen te zullen verzetten tegen een project van Senegalese en Italiaanse investeerders, die op het land van de plaatselijke bevolking teelten voor biobrandstoffen willen produceren. De investeerders dienden hun project eerder al eens te verhuizen omdat ze op grote vijandigheid bij de plaatselijke bevolking stuitten. Het Senegalees-Italiaanse consortium Senethanol-Senhuile maakte eerder bekend het project weg te halen uit het dorp Fanaya, waar gewelddadige protesten in oktober vorig jaar tot twee dodelijke slachtoffers had geleid, waarna de autoriteiten het initiatief opschortten. Ook in het nieuwe gebied rond het dorp Ndiael stuit het initiatief echter op groot verzet. De plaatselijke bevolking is van mening dat het bedrijf het land van de dorpelingen in beslag neemt. De Verenigde Staten en Brazilië zijn de grootste producenten van biobrandstoffen, maar worden verweten met hun productie grote gebieden land in Afrika in beslag te nemen. Senethanol-Senhuile ontkent de aantijgingen.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: senegal, biobrandstof |  Facebook |

24-03-12

Vliegtuigconstructeurs werken samen rond betaalbare biobrandstoffen

De vliegtuigconstructeurs Airbus, Boeing en Embraer hebben een gezamenlijk plan aangekondigd om betaalbare biobrandstoffen voor de luchtvaartindustrie te ontwikkelen. De constructeurs zeggen daarbij de mogelijkheden te onderzoeken om met een gezamenlijke visie naar buiten te treden in gesprekken met de overheden en de producenten van biobrandstoffen om de beschikbaarheid van duurzame nieuwe vliegtuigbrandstof te ondersteunen, promoten en de versnellen.

Bedoeling is dat een brandstof zou worden ontwikkeld die door alle vliegtuigtypes gebruikt zou kunnen worden. Airbus en Boeing hebben al onafhankelijk programma's gelanceerd om alternatieve brandstoffen te ontwikkelen voor kerosine, dat een belangrijke producent van broeikasgassen is. "Alle vliegtuigconstructeurs willen een leidende rol nemen in de ontwikkeling van duurzame technologieën, maar door een samenwerking zullen die streefdoelen sneller kunnen worden bereikt dan door individuele programma's," aldus Paul Cisar Silva, chief executive van Embraer.

De vliegtuigconstructeurs zeggen een belangrijke bijdrage te willen leveren tot het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de luchtvaartindustrie. "Er is de voorbije tien jaar al heel wat gerealiseerd om de impact van de sector op het leefmilieu te beperken," merkt Tom Enders, chief executive van Airbus, op. "Tijdens die periode is de trafiek van de luchtvaart met 45 procent gestegen, maar toch is de totale brandstofconsumptie slechts met 3 procent toegenomen."

10:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, biobrandstof |  Facebook |

05-02-12

Microbubbels maken biobrandstof-algen commercieel rendabel

Onderzoekers van de Universiteit van Sheffield zijn erin geslaagd om op een goedkope manier microbubbels te maken die ervoor zorgen dat de biobrandstof-algen naar de oppervlakte drijven en op die manier gemakkelijker geoogst zouden kunnen worden. Eerder al waren de onderzoekers bekroond voor hun onderzoek naar het gebruik van microbubbels om sneller meer algen te kunnen laten groeien, waarbij werd aangetoond dat stoffen zich door microbubbels sneller door het water verdelen, waardoor de algen sneller groeien. Helaas bleek de methode commercieel niet rendabel te zijn.

"We dachten dat we een manier hadden gevonden om een belangrijke barrière voor de productie van biobrandstof hadden overwonnen door microbubbels te gebruiken en zo de algen dichter op elkaar te laten groeien," voert onderzoeksleider Will Zimmerman aan. "Helaas bleek de productie van biobrandstof nog steeds niet economisch interessant omdat het moeilijk bleef om de algen te oogsten om er daarna brandstof van te maken. Ook dit keer bleek echter een toepassing met microbubbels een oplossing te bieden.”

Microbubbels bestaan in vele vormen en zijn vergelijkbaar met het koolzuur in frisdrank. De microbubbels hebben echter slechts een grootte van ongeveer 0,05 millimeter. Microbubbels worden onder meer gebruikt om met hun drijfkracht bepaalde vervuiling uit water weg te halen. De bekende methodes zijn echter bijzonder duur. De Britse onderzoekers hebben echter een systeem bedacht dat ongeveer duizend keer minder energie gebruikt in vergelijking met bestaande toepassingen. Er moet nu een proeffabriek worden opgezet om het systeem op industriële schaal te testen.

21:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: algen, biobrandstof, microbubbels |  Facebook |

30-07-11

Koeien mogelijk sleutel volgende generatie biobrandstoffen

Een koeienmaag kan mogelijk een cruciale rol spelen in de verdere ontwikkeling van biobrandstoffen. Dat zegt onderzoeker John Wallace, professor aan het Rowett Institute in de Schotse stad Aberdeen. Wallace merkt op dat de enzymes in de maag van koeien en andere herkauwers de potentie zouden kunnen hebben om industriële producten zoals biobrandstoffen te creëren op basis van plantaardig afval. Het dupliceren van die processen op industriële schaal zou volgens de onderzoekers een belangrijke mijlpaal kunnen worden voor de volgende generatie van biobrandstoffen.

"In tegenstelling tot de mens is het spijsverteringsstelsel van herkauwers in staat om materiaal van planten en bomen af te breken," benadrukte John Wallace. "Wanneer kan achterhaald worden welke enzymes verantwoordelijk zijn voor dat afbraakproces, zou een mogelijkheid kunnen worden ontwikkeld om een grootschalige productie op te zetten. Met grote voorraden enzymes zou het mogelijk zijn om massaal plantaardig afval te af te breken en om te vormen tot hernieuwbare energiebronnen, zoals biodiesel en een aantal aanverwante producten."

Indien de wetenschappers erin zouden lukken om de verantwoordelijke enzymes te identificeren, zou het biotechnologiebedrijf Ingenza van plan zijn om zijn bestaande technologie beschikbaar te stellen voor massaproductie. "De wetenschap onderzoekt verschillende manieren om in te kunnen spelen de energie-potentie van planten en bomen," voert Ian Fotheringham, president van Ingenza, aan. "Het is wellicht efficiënter om te onderzoeken op welke manier de natuur dat proces organiseert. Het dupliceren van die processen zou mogelijk de oplossing kunnen zijn waar al lang naar wordt uitgekeken."

13:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biobrandstof, enzymes, herkauwer |  Facebook |

27-07-11

Embraer en Boeing stappen in onderzoek naar vliegtuig-ethanol

De Braziliaanse vliegtuigconstructeur Embraer en zijn Amerikaanse concurrent Boeing hebben bekendgemaakt te investeren in een haalbaarheidsstudie voor het gebruik van Braziliaans suikerriet in vliegtuigbrandstof. Ook de Inter-American Development Bank (IDB) zal een financiële bijdrage leveren voor het project, dat erop gericht is om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven. De brandstof zal worden ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Amyris.

Arnaldo Vieira de Carvalho, topman van het IDB Sustainable Aviation Biofuels Initiative, stelde dat de opkomende hernieuwbare vliegtuigbrandstof de potentie heeft om de uitstoot van broeikasgassen gevoelig terug te schroeven. Hij verwees daarbij naar het Braziliaanse succes in de toepassing van suikerriet-ethanol als alternatief voor benzine. De Carvalho merkte op dat de studie de mogelijkheden voor een duurzame, grootschalige productie van alternatieve vliegtuigbrandstoffen op basis van suikerriet wil uittesten.

Het onderzoek wordt geleid door de Braziliaanse denktank Icone. Het initiatief is het eerste project dat beroet doen op ondersteuning die door de Inter-American Development Bank in juni werd aangekondigd voor de promotie van duurzame vliegtuigbrandstoffen. De milieuorganisatie World Wildlife Fund werd aangetrokken als onafhankelijk adviseur en controle-orgaan. Boeing merkt op dat de samenwerking cruciaal is om de brandstofvoorraden van de vliegtuigindustrie te diversifiëren en een sterke Amerikaans-Braziliaanse samenwerking rond hernieuwbare energie op te zetten.

23-03-11

Isobutanol kan volwaardig alternatief voor ethanol worden

Wetenschappers van de University of California zijn er in geslaagd om op een goedkope en eenvoudige manier isobutanol te produceren uit houtachtige planten. De onderzoekers hebben het over een interessante doorbraak, aangezien de productie van biobrandstoffen uit houtachtige planten de wereldwijde voedselproductie minder bedreigt. Bovendien zou isobutanol bovendien als biobrandstof meer geschikt zijn dan ethanol.

De onderzoekers merken op dat het tot nu toe echter moeilijk en duur was om uit houtachtige gewassen biobrandstof te produceren, maar door het gebruik van een microbe die ook ingezet wordt bij de zuivering van vervuild water en als energieleverancier in biobrandstoffen, zouden ze toch een haalbaar proces hebben ontwikkeld. Onderzoeksleider James Liao voegt er aan toe dat isobutanol bovendien in elke verhouding met benzine gemengd kan worden en er ook geen noodzaak is om tankstations of voertuigen aan te passen.

Steven Chu, de Amerikaanse minister van energie, merkt op dat de bevindingen van het team van de University of California opnieuw een signaal zijn dat er snelle vooruitgang wordt geboekt in de ontwikkeling van een nieuwe generatie biobrandstoffen. Hij voegt er aan toe dat dergelijke evoluties de afhankelijkheid van de Verenigde Staten van fossiele brandstoffen kan terugschroeven. Bovendien kan de ontwikkeling volgens hem nieuwe banen creëren in landelijke gebieden en een nieuwe industrie voor de verwerking van organisch materiaal scheppen.

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biobrandstof, energie, isobutanol |  Facebook |

15-02-11

Mexico wil wereldleider in biobrandstoffen worden

Het bedrijf OriginOil uit Californië gaat in Mexico een project opzetten dat van het land op termijn een wereldwijd marktleider op het gebied van biobrandstoffen zou moeten maken. OriginOil, gespecialiseerd in de productie van biobrandstoffen op basis van algen, heeft met de Mexicaanse regering een contract getekend om binnen de volgende vijf jaar 1 procent van de Mexicaanse vliegtuigbrandstof te produceren. Tegen het einde van het decennium zou die productie twintig keer hoger moeten liggen.

Dat zou Mexico de grootste producenten van biobrandstoffen ter wereld maken. Het Amerikaanse bedrijf zou een technologie hebben ontwikkeld die een oplossing zou bieden voor de huidige flessenhals in de commerciële productie van algen. De technologie zou het mogelijk moeten maken om de algenproductie concurrentieel te maken tegenover petroleum. Het bedrijf heeft vorig jaar ook in Australië met succes een pilootproject rond algen opgezet.

"Een groot gedeelte van de olievoorraden bestaat uit oude algen-voorraden," merkt een woordvoerder van het bedrijf op. "Onze technologie maakt het echter mogelijk om ook van verse algen olie te maken. De technologie maakt bovendien een kosteneffiënte en snelle productie mogelijk. De eindeloze voorraad van deze nieuwe olie kan voor een brede waaier van producten worden gebruikt, zoals diesel, benzine, vliegtuigbrandstof, plastic en solventen, maar zonder de milieu-impact van petroleum."

10:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biobrandstof, mexico |  Facebook |

12-02-11

Koeienmaag model voor productie biobrandstoffen

Een koeienmaag bevat microben die plantaardig materiaal kunnen omzetten tot suikers. Dat hebben het Joint Genome Institute (JGI) en het Energy Bioscience Institute (EBI) van het Amerikaanse ministerie van energie ontdekt. Door deze ontdekking zou de massaproductie van biobrandstof niet langer milieuonvriendelijk zijn. Het afbreken van plantenmateriaal tot suikers is een cruciale stap in de productie van biobrandstoffen.

De Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat de pens, de eerste maag van de koe, in staat is om de stoffen cellulose en hemicellulose in gras om te zetten naar suikermoleculen. Cellulose en hemicellulose staan bekend als moeilijk te verwerken stoffen die weinig voedingswaarde hebben voor de meeste dieren. Onderzoekersleider Eddy Rubin merkt echter op dat koeien in hun maag microben hebben om die materialen om te vormen tot kleine suikermolecules.

Het Joint Genome Institute (JGI) en het Energy Bioscience Institute (EBI) zijn nu bezig het proces in de pens van de koe na te bootsen, zodat een nieuwe manier zou kunnen worden ontwikkeld voor de productie van biobrandstoffen. Er is in het verleden veel kritiek geweest op de massaproductie van biobrandstoffen. Door middel van de ontdekte microben zou plantaardig afval zoals gras beter te verwerken zijn, waardoor er een nieuwe impuls zou ontstaan in de massaproductie van biobrandstoffen.

10:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biobrandstof, koe |  Facebook |

20-01-11

Voedselveiligheid opnieuw in alarmfase

De voedselveiligheid zit opnieuw in een alarmfase. Dat heeft Paul Polman, topman van het voedingsconcern Unilever, gezegd tijdens de City Food Lecture in Londen. Hij merkte daarbij op dat de Food and Agriculture Organisation (FAO) van de Verenigde Naties in november al aankondigde dat de index van de voedingsprijzen een recordhoogte heeft bereikt. Bovendien is uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van landbouw gebleken dat de wereldwijde voedselvoorraden tegenover de vraag tot het laagste niveau zijn teruggevallen sinds de jaren zeventig.

"Er ligt volgens Polman opnieuw een grote druk op de wereldwijde voedselketen, waarbij hij de vergelijking maakte met drie jaar geleden, toen voedselproblemen in veertig landen tot sociale oproer heeft gezorgd," merkt het webmagazine Foodnavigator.com op. Polman voegde er aan toe dat de voedselveiligheid ook wordt bedreigd door een aantal staatstussenkomsten, die weliswaar goed zijn bedoeld, maar uiteindelijk een negatieve impact blijken te hebben. Hij verwees daarbij vooral naar de steun van de overheid voor biobrandstoffen.

"Biobrandstoffen hebben grote mogelijkheden en de tweede generatie van die producten zal in de toekomst een belangrijke rol hebben in de beperking van de uitstoot van broeikasgassen, maar de subsidies voor de eerste generatie, die voedingsgewassen als basis gebruiken, hebben een marktverstorend effect gehad," merkte Polman op. Hij wees er daarbij op dat het wereldwijde landbouwareaal voor biobrandstoffen de voorbije acht jaar meer dan verdubbeld is tot 25 miljoen hectaren, terwijl veel biobrandstoffen van de eerste generatie volgens hem ook een zware ecologische voetafdruk hebben.

14-09-10

Rusland bouwt in lente volgend jaar eerste biobrandstof-fabriek

Het Russische staatsbedrijf Russian Technologies wil in de lente van volgend jaar beginnen met de bouw van een eerste Russische biobrandstof-fabriek. Dat heeft Sergei Chemezov, topman van Russian Technologies, bekend gemaakt. De fabriek zou gebouwd worden in de regio Irkoetsk in Siberië. Chemezov benadrukte dat alle vergunningen voor de bouw van de fabriek werden afgeleverd. Door de winterperiode is het volgens hem echter onmogelijk om voor maart op april met de bouw te beginnen. Alle voorbereidend werk zou volgens Chemezov echter tegen het einde van dit jaar klaar zijn. De fabriek moet houtsnippers en andere bijproducten van bosbouw verwerken tot biobutanol.

"Er mag in de toekomst een grote vraag naar nieuwe brandstoffen worden verwacht," merkte Chemezov op tegenover de Russische president Dmitry Medvedev. "In vele landen wordt al gebruik gemaakt van biobutanol-toevoegingen van 10 procent tot 15 procent. Dat maakt in eerste instantie een stijging van het octaangehalte mogelijk, maar bovendien leidt het ook tot een belangrijke besparing in de uitstoot van koolstofdioxide." Het grote verschil met de biobrandstof-productie van andere landen bestaat volgens Chemezov in de gebruikte grondstoffen. In andere landen wordt vaak gebruik gemaakt van biomassa, suikerbiet, graan of koolraap, terwijl in Rusland wordt beroep gedaan op bijproducten van de houtindustrie.

De Russische president merkte in dat kader op dat Rusland een bijzonder grote voorraad aan houtproducten bezit. Eerder had Alexander Petrikov, Russische onderminister van landbouw, gezegd dat Rusland klaar was om biobrandstoffen - zoals oliezaad, biodiesel en ethanol - te leveren aan de Europese Unie. "De Europese markt is voor Rusland uiteraard aantrekkelijk omwille van de nabijheid en de hoge prijzen die er gehanteerd worden," aldus het Russische persbureau Ria Novosti. Deze brandstoffen zouden voor Rusland een mogelijkheid zijn om zijn uitvoer van landbouwproducten naar de Europese Unie uit breiden. Op dit ogenblik heeft Rusland in zijn handelsbalans met West-Europa op het gebied van voedingsproducten een tekort van 8,52 miljard dollar.

09-10-09

Biobrandstoffen voldoen aan Europese uitstootdoelen

De huidige generatie biobrandstoffen komt tegemoet aan de Europese doelstellingen op het vlak van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, maar de prestaties blijken in belangrijke mate afhankelijk te zijn van de gebruikte plantensoorten en gevolgde productieprocessen. Dat blijkt uit een rapport van het Franse energie-agentschap Ademe. Vooral brandstoffen uit granen en oliezaad blijken een goede score te halen. Zij veroorzaken een daling tussen 60 procent en 80 procent tegenover de uitstoot van fossiele brandstoffen. Daarmee scoren granen en oliezaad gevoelig beter dan de minima van 35 procent die de Europese Unie voor volgend jaar heeft vooropgezet. Ademe stelt dat de besparingen van alle brandstoffen boven de 50 procent bleven.

"De meest bescheiden winstmarge werd opgeleverd door Etbe, een mengeling tussen ethanol en isobutyleen die door brandstofverdelers vaak wordt gebruikt in plaats van pure ethanol," aldus het persbureau Reuters. "Etbe op basis van tarwe levert de minste winst op. Daar wordt een besparing van 35 procent gerealiseerd op de uitstoot van broeikasgassen. Daarmee wordt nog net de minimumdoelstelling van de Europese Unie gehaald. Etba op basis van suikerbiet, de meest populaire grondstof voor ethanol in Frankrijk, leverde een besparing op van 51 procent." De onderzoekers stellen wel dat er in het rapport geen rekening werd gehouden met de mogelijke impact van het gewijzigd landgebruik voor de teelten en evenmin met de aanwezigheid van stikstof, te wijten aan meststoffen.

De onderzoekers stellen ook dat er ook duidelijke verschillen tussen Etbe en andere biobrandstoffen kunnen worden aangetoond op het vlak van energie-efficiëntie. "Met Etbe wordt een winst van ongeveer 20 procent gerealiseerd tegenover fossiele brandstoffen op het vlak van de gebruikte niet-hernieuwbare energiebronnen. Pure ethanol en biodiesel zorgden daarentegen voor een winst van minstens 50 procent. Bij ethanol was suikerriet veruit de meest energie-efficiënte grondstof. In de Etbe-versie werd een winst van 50 procent gerealiseerd en bij zuivere ethanol zelfs meer dan 80 procent. Biobrandstoffen zijn één van de meest populaire alternatieven voor fossiele brandstoffen, maar krijgen veel kritiek omdat ze onder meer verantwoordelijk zouden zijn voor de verwoesting van het Amazonegebied en ruimte innemen van akkerland voor voedingsproducten.

19:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biobrandstof, europese unie |  Facebook |

26-09-08

Alternatieve energie kan 20 miljoen extra banen opleveren

Het ontwikkelen van alternatieve energie kan in de komende decennia wereldwijd miljoenen banen opleveren. Dit staat in een rapport van de Verenigde Naties. Momenteel werken in de alternatieve energiesector wereldwijd ongeveer 2,3 miljoen mensen. De helft daarvan is actief in de sector van de biobrandstoffen. Volgens het rapport kunnen in 2030 ruim twintig miljoen mensen aan de slag in alternatieve energieën. Hoe snel deze groene banen worden gecreëerd, is grotendeels afhankelijk van overheidssubsidies.

De Verenigde Staten vindt dat overheden veel meer moeten investeren in energiebronnen als wind- en zonne-energie. Anders mist de wereld volgens de Verenigde Naties een unieke kans om miljoenen mensen aan werk te helpen. Indien de wereld nog tien jaar wacht om de klimaatverandering te bestrijden, zullen de kosten voor het overschakelen naar een groene economie veel hoger liggen. Achim Steiner, directeur van het United Nations Environment Programme (UNEP) benadrukt dat het fout zou zijn om in de huidige energiecrisis het streven naar een duurzaam beleid te laten varen.

Volgens Steiner kan een groen beleid op lange termijn nieuwe banen creëren, terwijl economieën er ook sterker zouden door worden en er goederen zouden kunnen geproduceerd worden met minder petroleum en gas. Op het vlak van biobrandstoffen zouden er volgens het rapport tegen 2030 twaalf miljoen nieuwe banen kunnen gecreëerd worden. Maar een groot gedeelte van de tewerkstelling in de sector, zoals in Brazilië, Columbië, Maleisië en Indonesië wordt nog altijd getypeerd door onderbetaalde banen en gevaarlijke werkomstandigheden, terwijl de productie van biobrandstoffen ook veel mensen van hun land zou kunnen verdrijven.

Zonne-energie zou voor 6,3 miljoen extra banen kunnen zorgen, terwijl windenergie voor 2 miljoen bijkomende banen zou kunnen tekenen. In de energievriendelijke sector zou het nog om meer extra banen kunnen gaan.

15:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, biobrandstof |  Facebook |

22-08-08

Waterstof kan goedkoper geproduceerd worden

Onderzoekers van de Ohio State University hebben naar eigen zeggen een efficiëntere manier ontwikkeld om uit ethanol en andere biobrandstoffen waterstof te maken. Ze stippen daarbij aan dat de nieuwe katalysator relatief goedkoop en gemakkelijker in het gebruik is dan andere technologieën die op dit ogenblik wereldwijd worden uitgeprobeerd. De onderzoekers stellen dat veel van die alternatieven gemaakt zijn uit kostbare metalen of alleen maar actief kunnen zijn bij heel hoge temperaturen.

Zo blijkt het veel gebruikte rhodium 9.000 dollar per ounce te kosten, terwijl de katalysator van Ohio ongeveer 9 dollar per kilogram kost. De onderzoekers van de Ohio State University hebben een donkergrijs poeder gecreëerd op basis kleine korrels calcium en cerium oxyde, een product dat geregeld gebruikt wordt in de keramische sector. De bovenlaag bestaat uit nog kleinere kobalt-deeltjes. Volgens de onderzoekers kan daardoor waterstof gewonnen worden met een efficiëntie van 90 procent. Dat gebeurt op een temperatuur van 350 graden Celcius, wat in de sector bestempeld wordt als vrij laag.

Het proces start met een vloeibare biobrandstof, zoals ethanol, die wordt opgewarmd en in een reactor wordt gepompt, waarna de katalysator een reeks chemische reacties op gang brengt die de vloeistof uiteindelijk omvormt tot een waterstofrijk gas. De combinatie van cerium oxyde en calcium voorkomt de vorming van carbon-deeltjes op het oppervlak van de katalysator. Op het einde van het proces worden restgassen, zoals carbon monoxide, carbon dioxide en methaan verwijderd en wordt de waterstof gezuiverd.

16:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biobrandstof, waterstof, ethanol |  Facebook |

02-08-08

Europese bossen ideaal voor biobrandstoffen

De Europese bossen lenen zich uitstekend voor het winnen van energie voor tweede generatie biobrandstoffen. Dat blijkt uit een rapport van het Nederlandse onderzoeksinstituut Alterra van de Wageningen Universiteit. De hoeveelheid biomassa in de bossen is de afgelopen decennia verdubbeld. Van de jaarlijkse bijgroei wordt maar de helft geoogst. Hierdoor heeft zich volgens Alterra veel biomassa opgebouwd. Vooral in de bossen in centraal Europa valt nog zat hout te halen.

"Volgens Alterra worden tweede generatie biobrandstoffen een steeds aantrekkelijker alternatief voor fossiele brandstoffen en eerste generatie biobrandstoffen," aldus het persbureau ANP. "Want de fossiele brandstoffen worden steeds duurder en de eerste generatie biobrandstoffen zijn veelbesproken omdat de voedselprijzen daardoor zouden stijgen." De Europese papierindustrie zou volgens Alterra een goede rol kunnen spelen in het beter benutten van de bossen, omdat zij een netwerk hebben binnen de miljoenen private boseigenaren in Europa.

De huidige Europese bossen zouden in zo’n 4 procent van de totale energiebehoefte van Europa kunnen voorzien. Bij dat percentage is al rekening gehouden met de bestaande vraag naar hout en papier en met het in stand houden van de natuurwaarden van het bos. De tweede generatie biobrandstof kan worden gewonnen uit takafval dat nu nog veel blijft liggen en uit extra oogst. Optimaal zou zijn om dat hout eerst een doel te geven als product, bijvoorbeeld een tafel. Wanneer die wordt afgedankt, kan die alsnog dienen voor het winnen van energie.

09:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, energie, europa, biobrandstof |  Facebook |

06-06-08

Landbouw kan voedsel en biobrandstof combineren

De wereldwijde landbouw kan voldoende produceren om zowel de behoeften aan biobrandstoffen als aan voedsel in te vullen. Dat zegt Hugh Grant, topman van Monsanto. Hij kondigde daarbij aan dat het concern tegen 2030 zijn voedselproductie zal verdubbelen. Dat zal volgens hem te danken zijn aan nieuwe generaties koren, soja en katoen, die dubbel zoveel zouden opbrengen per hectare tegenover vandaag en tegelijkertijd slechts twee derde water nodig zouden hebben. Grant maakte niet bekend welke strategie Monsanto daarbij zou volgen, maar merkt wel op dat het concern zich daarbij baseert op zijn huidig onderzoek en ontwikkeling.

"Grant stelde dat Monsanto op dit ogenblik vooral werkt aan teelten die beter bestand zijn tegen droogtes en ziektes," aldus het magazine Business Week. "Indien we erin slagen de oogst te verdubbelen, wijzigt de hele problematiek van de beschikbaarheid van voedsel," stipte de Monsanto-topman daarbij aan. "Centraal daarbij staat het ontwikkelen van teelten die minder water nodig hebben om te overleven. Met een verdubbeling van de opbrengsten per oogst, hoeft men niet langer bossen te kappen of moerassen droog te leggen." Monsanto zegt die opbrengsten geleidelijk te zullen opdrijven.

Michael Aide, voorzitter van het Department of Agriculture van de Amerikaanse Southeast Missouri State University, stelde tegenover Business Week dat de graanopbrengsten het voorbije decennium nagenoeg constant gebleven zijn, maar dat een verdubbeling de volgende twintig jaar perfect mogelijk is. "Het genetisch potentieel van het graan is nog niet volledig benut," aldus Aide. "Met genetische manipulatie kan de doelstelling van Monsanto gerealiseerd worden. De voorbije zestig jaar heeft de technologische vooruitgang, zoals de invoering van kunstmatige meststoffen, telkens voor grote productiestijgingen gezorgd."

15:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biobrandstof, monsanto, landbouw, energie |  Facebook |

25-02-08

Voorlopig geen algen bij Virgin Atlantic

Luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic en vliegtuigbouwer Boeing zullen hun tests met biobrandstoffen uitvoeren met conventionele grondstoffen. Nochtans hadden beide maatschappijen gehoopt biobrandstoffen van de tweede generatie, zoalsalgen, aan te wenden omdat die geen bedreiging zouden betekenen voor de voedselproductie of de biodiversiteit. De Britse overheid heeft een onderzoekbevolen naar de mogelijke nadelen van biobrandstoffen.

Conventionele biobrandstoffen zijn afkomstig van teelten van graan of palmolie, die anders gebruikt zouden worden voor de menselijke voeding. “Indien demensheid in de toekomst evenveel biobrandstoffen begint te gebruiken, zoals op dit ogenblik fossiele brandstoffen worden aangewend, zouden daarvoor enormeoppervlaktes akkerland moeten voorzien worden,” aldus het magazine The Register. “Dat zou volgens critici de bedreiging voor de regenwouden nog vergroten.”

Maar zelfs met een massale uitbreiding van akkerland, zouden de prijzen van de voedingsproducten nog stijgen. Die zouden daardoor voor een groot gedeelte van de wereldbevolking onbetaalbaar worden. Deze problemen hebben het imago van biobrandstoffen de jongste tijd aangetast. Onder meer de Britse regeringzegt het gebruik van biobrandstoffen opnieuw te zullen onderzoeken.

Er wordt onder meer gedacht aan biobrandstoffen op basis van algen, wat geen invloed zou hebben op de voedselproductie. Shell is al gestart met eenonderzoeksprogramma rond algen en ook het Amerikaanse leger is geïnteresseerd. Dave Daggett, directeur milieutechnologie bij Boeing, vertelde echter dat de experimenten van Virgin Atlantic zouden uitgevoerd worden met conventionele voedingsproducten, hoewel Virgin Atlantic niet uitsluit dat alsnog van algen gebruik gemaakt zou worden.

Meer over verkeer en transport

08:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: biobrandstof, virgin, atlantic |  Facebook |

14-01-08

Virgin Atlantic vliegt op biobrandstof

Vliegtuigmaatschappij Virgin Atlantic stuurt volgende maand een commercieel toestel met biobrandstof de lucht in. Dat is een wereldprimeur. Het gaat om een vlucht van een Boeing 747 van de Londense luchthaven Heathrow naar Schiphol in Amsterdam. Eén kwart van de brandstof aan boord zou uit alternatieve bronnen afkomstig zijn. In de toekomst wil Virgin Atlantic dat aandeel stelselmatig opdrijven.

De test vormt een onderdeel van een programma dat Virgin Atlantic en Boeing vorig jaar hebben opgestart om de luchtvaartindustrie minder afhankelijk te maken van de traditionele fossiele brandstoffen. Dat programma werd vorig jaar in Chicago aangekondigd. Tijdens de eerste vlucht zullen geen passagiers aan boord meegenomen worden. Echte commerciële vluchten met biobrandstof zouden tegen 2010 voorzien zijn.

Virgin Atlantic en Boeing hebben nog wel de toelating van de luchtvaartautoriteiten nodig vooraleer ze biobrandstoffen mogen inzetten op commerciële vluchten. Een woordvoerder van Virgin wees er tegen de Britse krant The Telegraph op dat de biobrandstoffen niet gebaseerd zullen zijn op voedingsteelten of palmolie. Wel zou er gedacht worden aan het gebruik van algen.

Meer over transport en verkeer

07-01-08

Congo heeft troeven voor biobrandstoffen

De Democratische Republiek Congo is één van de meest veelbelovende Afrikaanse producenten van biobrandstoffen. Dat zegt Josef Schmidhuber, economist bij de Food and Agricultural Organisation (FOA) van de Verenigde Naties. Congo kan volgens Schmidhuber immers profiteren van zijn grote reserves aan landbouwgronden die geschikt zijn voor een brede waaier van oogsten, gaande van palmolie tot sojabonen.

Schmidhuber wijst er daarbij op dat Congo een reserve van 80 miljoen tot 115 miljoen hectaren ongebruikte gronden bezit. Daarvan kan 4 miljoen hectare worden geïrrigeerd. In vele landen is het gebrek aan grond een grote hinderpaal voor de uitbouw van teelten voor biobrandstoffen. “Maar in Congo is dat niet het geval, want daar heeft men nog veel terreinen op overschot, zonder dat het milieu zou aangetast worden,” aldus de FAO-man.

De teelt voor biobrandstoffen zou in Congo ook niet ten koste hoeven te gaan van de teelt van voedingsproducten. “Biobrandstoffen zouden de landbouwproductiviteit zelfs kunnen stimuleren, want die sector kampt in Congo met een zwaar energietekort,” voert Schmidhuber aan tegenover het persbureau Reuters. “Congo moet zich wel richten op de productie voor binnenlands gebruik, want export van biobrandstoffen ligt er moeilijker.”

Ook Mozambique, Zimbabwe en Malawi zouden volgens Schmidhuber kunnen profiteren van de productie van biobrandstoffen.

16:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biobrandstof, congo, energie |  Facebook |

07-06-07

Snel beslissen over biobrandstof

Hoewel de industrie voor alternatieve biobrandstoffen nog steeds in de kinderschoenen staat, mogen geïnteresseerde spelers niet te lang wachten om in de sector te stappen. Dat meldt het onderzoeksbureau McKinsey. Aangevoerd wordt dat de markt voor biobrandstoffen weliswaar nog heel onzeker is, maar desondanks is het volgens McKinsey toch niet verstandig om te lang te aarzelen.

“Hoewel biobrandstoffen een aantrekkelijke markt vormen, zijn ze tegelijkertijd ook een heel onzekere sector,” aldus McKinsey. “Het succes van biobrandstoffen wordt immers door vier sterk fluctuerende factoren bepaald. In de eerste plaats is er de invloed van de olieprijzen, maar er moet ook rekening gehouden worden met de kosten en toegankelijkheid van grondstoffen, de regulering door de overheden en de conversietechnologieën.”

Ondanks die onzekerheden en het ontbreken van een standaard, is het volgens McKinsey toch onverstandig om lang te wachten met instappen. “In deze industrie, waar resources ook schaars zijn, geldt zeker een first mover advantage en in mindere mate de wet van de remmende voorsprong,” wordt er opgemerkt. “Spelers kunnen verschillende strategieen aanwenden om risico`s te minimaliseren, maar elk traject heeft specifieke voor- en nadelen.”

12:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, biobrandstof |  Facebook |

09-02-07

Mobiele telefonie op biobrandstof

Brandstof uit katoen en struiken worden in de toekomst wellicht gebruikt om mobiele netwerken in India van energie te voorzien. De biobrandstoffen zullen worden gebruikt om mobiele basisstations in landelijke gebieden zonder elektriciteitsvoorzieningen van energie te voorzien. Een testprogramma werd inmiddels opgezet.

Eén op drie Indische woningen heeft geen elektriciteitsvoorziening, maar de vraag naar mobiele telefonie kent er een snelle groei. In 2003 waren er amper 13 miljoen gsm-gebruikers. Hun aantal is vandaag echter gestegen tot bijna 130 miljoen. De grootste groei wordt echter gerealiseerd in stedelijke gebieden, waar een goed uitgerust mobiel netwerk werd uitgebouwd.

In die steden leeft ook driekwart van de 1,2 miljard Indiers. Maar buiten die gebieden zijn mobiele netwerken veel minder aanwezig. Het elektriciteitsnetwerk is er meestal onstandvastig of helemaal niet aanwezig. "Daarom moeten de operatoren proberen een antwoord te vinden op het gebrek aan basisinfrastructuur," aldus een woordvoerder van Ericsson India tegenover BBC News.

Afgelegen basisstations, die de signalen van gsm-toestellen opvangen en doorseinen, werken in die gebieden met traditionele brandstoffen. Maar die zijn heel vervuilend en vergen heel wat onderhoud. Ook de dure aanvoer van de brandstof is een probleem. Daarom voert Ericsson met sectorgenoot Idea Cellular nu een experiment uit waarbij gebruik gemaakt wordt van biobrandstof.

Die biobrandstof wordt gehaald uit planten die locaal gekweekt of gevonden worden. Tegen midden dit jaar hopen de operatoren in de regio Mahasrashtra tien basisstations uitgebouwd te hebben. Ook in Nigeria loopt al een gelijkaardig project.

16:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele telefonie, india, biobrandstof |  Facebook |

18-09-06

Unilever waarschuwt voor prijsimpact biobrandstof

Het Europees streven naar een groter aandeel voor biobrandstof, betekent zware kostenstijgingen bij producenten van voedingsmiddelen. Dat schrijft het Financieele Dagblad. Een gigant als Unilever stelt daarbij zonder ongerust te zijn en mogelijk verdere prijsstijgingen zal moeten doorvoeren omdat de aankoop van grondstoffen steeds duurder wordt door de concurrentie van de productie van biobrandstof.

Unilever stelt daarbij dat men voor de aankoop van grondstoffen voor producten als margarine en dressings steeds meer concurrentie ondervindt met producenten van biobrandstof. De Europese Commissie wil dat op het einde van dit decennium 5,75 procent van het brandstofgebruik in de Europese Unie van biobrandstoffen komt. Tegen 2015 wordt dat 8 procent.

Deze doelstellingen leiden ertoe dat er steeds meer vraag komt naar plantaardige oliën, zoals koolzaadolie. De prijs is volgens Unilever sinds 2000 daardoor al met 40 procent gestegen. Het concern voegt er aan toe die stijgende kosten tot nu toe binnen de perken hebben kunnen te houden door op langere termijn te kopen, maar stelt dat het probleem steeds dringender wordt, ook al omdat de stijgende grondstofprijzen niet volledig aan de consument kan doorverrekenen.

Unilever stelt dat de Europese Unie in de toekomst meer rekening zou moeten houden met het milieurendement van bepaalde biobrandstoffen. Zo benadrukte Shell eerder al dat de productie van één liter biobrandstoffen in sommige gevallen 0,8 liter benzine verbruikt. Bij dergelijke producten ligt het rendement volgens Shell dan ook veel lager dan werd verwacht.

10:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: unilever, biobrandstof, shell, energie |  Facebook |

21-07-06

Spaans plankton wordt duurzame brandstof

Een Spaans bedrijf beweert een teeltmethode gevonden om uit plankton olie te kunnen produceren. Daarmee zegt het bedrijf een potentieel onuitputtelijke bron van milieuvriendelijke brandstof te kunnen aanbieden. Maar het bedrijf in kwestie geeft toe nog geen methode gevonden te hebben om de donkergroene materie te raffineren. Praktische tests voor de nieuwe brandstof kunnen dan ook nog een tijd op zich laten wachten.

"Bio Fuel Systems werd dit jaar opgericht als een spin-off van de universiteit van Alicante," meldt het persbureau Reuters. "Wetenschappers en ingenieurs hebben ruim drie jaar gewerkt aan de ontwikkeling van biopetroleum die gelijkwaardig is aan olie van fossiele oorsprong." Bio Fuel Systems werkt met zonne-energie, fotosynthese en een elektromagnetisch veld.

Phytoplankton gebruikt koolstofdioxide in zijn groeiproces. "De Spaanse wetenschappers hebben daarbij de mogelijkheid onderzocht om de groei van de plantencellen te stimuleren als een middel om de aanwezigheid van koolsofdioxide in de atmosfeer terug te dringen," aldus nog Reuters. "Bio Fuel Systems pretendeert dat zijn nieuwe brandstof het CO2-niveau doet dalen en vrij is van andere vervuilende stoffen, zoals zwaveldioxide. Bovendien zou de nieuwe brandstof goedkoper zijn dan olie van fossiele oorsprong."

"Onze technologie van bioconversie is ongeveer 400 keer productiever dan elk ander plantaardig systeem om olie of ethanol te produceren," aldus het bedrijf. De planktonproductie zou binnen veertien tot achttien maand van start kunnen gaan.