12-06-13

Wetenschappers stellen vragen bij hout als biobrandstof

Hout is niet geschikt als een biobrandstof. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Dartmouth College. De Amerikaanse onderzoekers benadrukken dat bosontginning een grotere impact op de uitstoot van koolstofdioxide heeft dan tot nu toe werd verondersteld. Opgemerkt wordt dat in de ondergrond grote massa's koolstofdioxide is opgeslagen die na een bosontginning snel zou kunnen vrijkomen. Daarmee wordt in de berekening van de impact van de bosontginning op de klimaatverandering volgens de wetenschappers tot nu toe echter geen rekening gehouden.

"Een groter gebruik van hout zou meer koolstofdioxide in de atmosfeer kunnen vrijgeven," voert onderzoeksleider Andrew Friedland, professor aan het Dartmouth College, aan. "De inzet van hout als biobrandstof zou dan ook een probleem kunnen vormen om de emissie-doelstellingen te halen." Friedland wijst er daarbij op dat hout - onder meer uit de productie van plantages, het beheer van natuurlijke bossen en afval van bosontginning - ongeveer 75 procent van de wereldwijde biobrandstof-productie vertegenwoordigt

"De analyse van de uitstootcyclus van bosgebieden is cruciaal om een correct inzicht te verwerven in de klimaatverandering," benadrukt Andrew Friedland nog. "Maar om een correcte inschatting van die cyclus te kunnen maken, moet gekeken worden naar alle onderliggende elementen. Daarbij moet gekeken worden naar bovengrondse activiteiten, maar ook evoluties in de ondergrond. Het gedrag van die ondergrond wordt beïnvloed door de intensiteit van de bosontginning, de verstoring van het oppervlak en het type grondlagen."

Lees Verder

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hout, biobrandstof |  Facebook |

18-10-12

Europa en Verenigde Staten moeten stoppen met biobrandstoffen

De Europese Unie en de Verenigde Staten zouden moeten stoppen met het gebruik van biobrandstoffen, die immers een belemmering vormen voor de voedselproductie. Dat heeft Olivier De Schutter, speciale rapporteur voor het recht op voeding bij de Verenigde Naties, gezegd. Europa moet volgens De Schutter meer doen dan zijn doelstellingen voor de productie van biobrandstoffen verlagen en zou de politieke moed moeten hebben om op zijn eerdere keuzes terug te komen. Dat geldt volgens de speciale rapporteur ook voor de Verenigde Staten.

Lees Verder

18:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biobrandstof |  Facebook |

21-09-12

Canadees vliegtuig experimenteert met exclusieve biobrandstoffen

Volgende maand zal vanuit Ottawa in Canada voor de eerste keer gebruik gemaakt worden van een vliegtuig dat uitsluitend gebruik zal maken van biobrandstof. Dat hebben de bedrijven Applied Research Associates en Agrisoma Biosciences, die daarvoor samenwerkten met de National Research Council of Canada, bekend gemaakt. De drie partners zeggen een duurzame bron van hernieuwbare energie ontwikkeld te hebben voor de commerciële luchtvaart. Het is volgens de National Research Council de eerste keer dat een vliegtuig exclusief gebruik zal maken van biobrandstof. Eerder al werd door verschillende maatschappijen al vluchten uitgevoerd met biobrandstoffen, maar die waren steeds gemengd met traditionele alternatieven. Bij de productie van de brandstof werden meer dan veertig boeren in het westen van Canada ingeschakeld om in totaal 3.000 hectaren oliezaden te telen. De Canadese regering hoopt dat het initiatief tot de vorming van een nieuwe industriële sector zal leiden die bovendien een nieuwe stimulans zou betekenen voor de landbouw.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: canada, luchtvaart, biobrandstof |  Facebook |

11-08-12

Senegalese dorpelingen verzetten zich tegen biobrandstof-project

Senegalese dorpelingen hebben gezworen zich met alle mogelijke middelen te zullen verzetten tegen een project van Senegalese en Italiaanse investeerders, die op het land van de plaatselijke bevolking teelten voor biobrandstoffen willen produceren. De investeerders dienden hun project eerder al eens te verhuizen omdat ze op grote vijandigheid bij de plaatselijke bevolking stuitten. Het Senegalees-Italiaanse consortium Senethanol-Senhuile maakte eerder bekend het project weg te halen uit het dorp Fanaya, waar gewelddadige protesten in oktober vorig jaar tot twee dodelijke slachtoffers had geleid, waarna de autoriteiten het initiatief opschortten. Ook in het nieuwe gebied rond het dorp Ndiael stuit het initiatief echter op groot verzet. De plaatselijke bevolking is van mening dat het bedrijf het land van de dorpelingen in beslag neemt. De Verenigde Staten en Brazilië zijn de grootste producenten van biobrandstoffen, maar worden verweten met hun productie grote gebieden land in Afrika in beslag te nemen. Senethanol-Senhuile ontkent de aantijgingen.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: senegal, biobrandstof |  Facebook |

24-03-12

Vliegtuigconstructeurs werken samen rond betaalbare biobrandstoffen

De vliegtuigconstructeurs Airbus, Boeing en Embraer hebben een gezamenlijk plan aangekondigd om betaalbare biobrandstoffen voor de luchtvaartindustrie te ontwikkelen. De constructeurs zeggen daarbij de mogelijkheden te onderzoeken om met een gezamenlijke visie naar buiten te treden in gesprekken met de overheden en de producenten van biobrandstoffen om de beschikbaarheid van duurzame nieuwe vliegtuigbrandstof te ondersteunen, promoten en de versnellen.

Bedoeling is dat een brandstof zou worden ontwikkeld die door alle vliegtuigtypes gebruikt zou kunnen worden. Airbus en Boeing hebben al onafhankelijk programma's gelanceerd om alternatieve brandstoffen te ontwikkelen voor kerosine, dat een belangrijke producent van broeikasgassen is. "Alle vliegtuigconstructeurs willen een leidende rol nemen in de ontwikkeling van duurzame technologieën, maar door een samenwerking zullen die streefdoelen sneller kunnen worden bereikt dan door individuele programma's," aldus Paul Cisar Silva, chief executive van Embraer.

De vliegtuigconstructeurs zeggen een belangrijke bijdrage te willen leveren tot het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de luchtvaartindustrie. "Er is de voorbije tien jaar al heel wat gerealiseerd om de impact van de sector op het leefmilieu te beperken," merkt Tom Enders, chief executive van Airbus, op. "Tijdens die periode is de trafiek van de luchtvaart met 45 procent gestegen, maar toch is de totale brandstofconsumptie slechts met 3 procent toegenomen."

10:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, biobrandstof |  Facebook |

05-02-12

Microbubbels maken biobrandstof-algen commercieel rendabel

Onderzoekers van de Universiteit van Sheffield zijn erin geslaagd om op een goedkope manier microbubbels te maken die ervoor zorgen dat de biobrandstof-algen naar de oppervlakte drijven en op die manier gemakkelijker geoogst zouden kunnen worden. Eerder al waren de onderzoekers bekroond voor hun onderzoek naar het gebruik van microbubbels om sneller meer algen te kunnen laten groeien, waarbij werd aangetoond dat stoffen zich door microbubbels sneller door het water verdelen, waardoor de algen sneller groeien. Helaas bleek de methode commercieel niet rendabel te zijn.

"We dachten dat we een manier hadden gevonden om een belangrijke barrière voor de productie van biobrandstof hadden overwonnen door microbubbels te gebruiken en zo de algen dichter op elkaar te laten groeien," voert onderzoeksleider Will Zimmerman aan. "Helaas bleek de productie van biobrandstof nog steeds niet economisch interessant omdat het moeilijk bleef om de algen te oogsten om er daarna brandstof van te maken. Ook dit keer bleek echter een toepassing met microbubbels een oplossing te bieden.”

Microbubbels bestaan in vele vormen en zijn vergelijkbaar met het koolzuur in frisdrank. De microbubbels hebben echter slechts een grootte van ongeveer 0,05 millimeter. Microbubbels worden onder meer gebruikt om met hun drijfkracht bepaalde vervuiling uit water weg te halen. De bekende methodes zijn echter bijzonder duur. De Britse onderzoekers hebben echter een systeem bedacht dat ongeveer duizend keer minder energie gebruikt in vergelijking met bestaande toepassingen. Er moet nu een proeffabriek worden opgezet om het systeem op industriële schaal te testen.

21:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: algen, biobrandstof, microbubbels |  Facebook |

30-07-11

Koeien mogelijk sleutel volgende generatie biobrandstoffen

Een koeienmaag kan mogelijk een cruciale rol spelen in de verdere ontwikkeling van biobrandstoffen. Dat zegt onderzoeker John Wallace, professor aan het Rowett Institute in de Schotse stad Aberdeen. Wallace merkt op dat de enzymes in de maag van koeien en andere herkauwers de potentie zouden kunnen hebben om industriële producten zoals biobrandstoffen te creëren op basis van plantaardig afval. Het dupliceren van die processen op industriële schaal zou volgens de onderzoekers een belangrijke mijlpaal kunnen worden voor de volgende generatie van biobrandstoffen.

"In tegenstelling tot de mens is het spijsverteringsstelsel van herkauwers in staat om materiaal van planten en bomen af te breken," benadrukte John Wallace. "Wanneer kan achterhaald worden welke enzymes verantwoordelijk zijn voor dat afbraakproces, zou een mogelijkheid kunnen worden ontwikkeld om een grootschalige productie op te zetten. Met grote voorraden enzymes zou het mogelijk zijn om massaal plantaardig afval te af te breken en om te vormen tot hernieuwbare energiebronnen, zoals biodiesel en een aantal aanverwante producten."

Indien de wetenschappers erin zouden lukken om de verantwoordelijke enzymes te identificeren, zou het biotechnologiebedrijf Ingenza van plan zijn om zijn bestaande technologie beschikbaar te stellen voor massaproductie. "De wetenschap onderzoekt verschillende manieren om in te kunnen spelen de energie-potentie van planten en bomen," voert Ian Fotheringham, president van Ingenza, aan. "Het is wellicht efficiënter om te onderzoeken op welke manier de natuur dat proces organiseert. Het dupliceren van die processen zou mogelijk de oplossing kunnen zijn waar al lang naar wordt uitgekeken."

13:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biobrandstof, enzymes, herkauwer |  Facebook |