20-08-11

Alligator mogelijke bron voor productie biodiesel

Vet van alligators kan mogelijk een alternatieve bron vormen voor biobrandstoffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Louisiana. Daarmee kan volgens onderzoeksleider Rakesh Bajpai mogelijk geholpen worden om een antwoord te bieden aan de kritiek dat de productie van biobrandstoffen ten koste gaat van de voedselproductie. Door het recupereren van het vet kunnen bovendien de kosten van de alligator-verwerkingsindustrie worden teruggeschroefd.

"Bij de productie van vlees en lederwaren gaat jaarlijks ongeveer 15 miljoen pond alligator-vet als afval verloren," benadrukt Rakesh Bajpai. "Uit het onderzoek is echter gebleken dat het vet in een bioraffinaderij zou kunnen worden gerecupereerd en omgezet in biodiesel. Bovendien hebben laboratorium-experimenten dat het alligatorvet beter geschikt is voor de productie van biodiesel dan het vet van een aantal andere diersoorten en op het gebied van samenstelling veel gelijkenissen toont met biodiesel die gewonnen wordt uit soja."

Er wordt steeds meer kritiek geuit op de productie van biodiesel uit plantaardige bronnen, waarbij onder meer wordt gesteld dat de productie de voedselprijzen zou opdrijven. "In de Verenigde Staten werd drie jaar geleden 700 miljoen gallon biodiesel geproduceerd," stipt Bajpai nog aan. "Het grootste gedeelte daarvan was afkomstig uit soja." Er wordt dan ook intensief gezocht naar alternatieve bronnen voor de productie van biodiesel. Het vet van alligators zou nagenoeg helemaal voldoen aan de kwaliteitsnormen voor biodiesel.

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alligator, vet, biodiesel |  Facebook |

01-08-10

Europese Unie onderzoekt import Amerikaanse biodiesel

De Europese Unie bereidt een onderzoek voor om te achterhalen of Amerikaanse producenten van biodiesel hun voorraden via derde landen naar Europa versturen in een poging om heffingen op Amerikaanse invoer, die vorig jaar werden opgelegd, te ontwijken. Indien die verdenkingen waar zouden blijken te zijn, dreigen andere landen betrokken te raken bij de langlopende strijd van de Europese biodiesel-producenten tegen de belastingvoordelen die de regering van de Verenigde Staten aan hun Amerikaanse concurrenten toekent. De Europese biodiesel-dieselsector zegt dat de subsidies zorgen voor een grote toestroom aan Amerikaanse voorraden, waardoor er druk wordt gelegd op de prijzen en verscheidene Europese producenten zijn moeten stoppen.

"De Europese biodiesel-sector vroeg twee jaar geleden invoerheffingen op Amerikaanse biodiesel, maar de goedkope import blijft volgens hen nog steeds de Europese markt te bereiken," merkt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op. "De Europese Unie wil ook onderzoeken of Amerikaanse producenten bewust hun biodiesel mengen met grote hoeveelheden minerale oliën en andere producten om de invoerheffingen te ontwijken. De importtaks geldt immers enkel voor brandstof die voor minstens 20 procent uit biodiesel bestaat. Het onderzoek zou er kunnen toe leiden dat er ook belastingen komen op biodiesel uit onder meer Canada en Singapore en op brandstoffen die minder dan 20 procent biodiesel omvatten."

De Europese Commissie stelde eerder dat de invoer van biodiesel uit de Verenigde Staten ingestort is sinds de heffingen werden ingevoerd, maar er wordt aan toegevoegd dat die instroom is vervangen door grote hoeveelheden Amerikaanse biodiesel die eerst naar Canada en Singapore wordt uitgevoerd en vervolgens verder wordt geëxporteerd naar de Europese Unie. "De praktijken hebben geen andere reden dan de invoerheffing te ontwijken," aldus de Europese Commissie. "Er is geen enkele meerwaarde aan de omweg langs Canada en Singapore en er is ook geen enkele reden waarom brandstoffen met een lager biodiesel-gehalte naar de Europese Unie zou worden getransporteerd."

22-12-06

Chinese biobrandstoffen gevaar voor wereldhandel

Chinese oliebedrijven willen grote plantages aanleggen voor biobrandstoffen, maar die plannen zouden kunnen worden gedwarsboomd door de prioriteit die de Chinese overheid geeft aan de voedselproductie. Dat meldt het bureau Bloomberg. De Chinese regering heeft immers zopas een wetgeving goedgekeurd om te vermijden dat de oliesector zich als een gek op de markt van de biobrandstoffen gooit. Op de wereldmarkt wordt gevreesd dat de grote biobrandstoffen-projecten van China zware gevolgen zouden kunnen hebben voor de voedingsprijzen.

De Chinese regering stelt dat de productie van biobrandstof ondersteund zal worden zolang er ook voldoende graan geteelt wordt. Daarmee wil de overheid vermijden dat China voedingsproducten zou moeten invoeren voor zijn 1,3 miljard onderdanen. "Indien China op grote schaal voedingsproducten zoals rijst begint in te voeren, zal de marktprijs een enorme stijging kennen," aldus Khalid Malik, de vertegenwoordiger van het United Nations Development Program in China. "Het zou daarbij immers om gigantische volumes handelen."

Bloomberg wijst erop dat China op weg is om Japan te verdringen als de tweede grootste automarkt van de wereld, na de Verenigde Staten. De voorbije elf maanden werden in China 3,41 miljoen wagens verkocht. Door die evolutie stijgt ook in China de interesse in alternatieve brandstoffen. Maar bouwprojecten, vervuiling en natuurrampen beperken al de oppervlaktes die in China beschikbaar zijn voor de teelt van voedingsgewassen. Dit jaar is de oppervlakte ongeschikt terrein volgens het magazine Shanghai Securities News gestegen met 24 procent.

Khalid Malik benadrukte dat een gedeelte van de Chinese duurzame energie uit biobrandstoffen zal moeten komen. "Maar we moeten heel goed overwegen hoe groot die productie kan zijn en wat de gevolgen zijn voor de wereldprijzen," waarschuwde hij. Projecten voor de productie van bio-ethanol moeten voortaan de voorafgaandelijke toelating krijgen van de Chinese overheid. Volgens de Chinese National Development and Reform Commission zijn sommige regio's nu al oververzadigd met investeringen in biobrandstoffen. China is op dit ogenblik al de derde grootste producent en verbruiker van bio-ethanol, na Brazilie en de Verenigde Staten.

China werkt een vijfjarenplan uit om de sector van de biobrandstoffen verder uit te bouwen. Daardoor moet het land minder afhankelijk worden van petroleum en kan er ook steun verleend worden aan de 800 miljoen Chinese boeren. China National Petroleum Corporation (CNPC) maakte vorige maand bekend een biodieselproject op te starten in de provincie Sichuan. De fabriek moet in 2010 jaarlijks 100.000 ton biodiesel en 600.000 ton ethanol produceren. China National Offshore Oil Corporations (CNOOC) tekende een akkoord met een Maleisisch bedrijf voor de productie van biodiesel uit palmolie.

16:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, biodiesel, ethanol |  Facebook |

15-07-06

Wachten op synthetische ethanol

Biodiesel op basis van sojabonen is efficiënter en milieuvriendelijker dat ethanol op basis van granen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Minnesota. Maar er wordt aan toegevoegd dat geen van beide producten wellicht ooit een vervangmiddel zal kunnen vormen voor fossiele brandstoffen. Geopperd wordt dat er zal moeten gewacht worden op de productie van synthetische ethanol.

De onderzoekers stellen dat ethanol 25 procent meer energie levert dan er nodig is om de brandstof te vervaardigen, maar bij biodiesel zou dat oplopen tot 93 procent. "Bovendien slaagt het gebruik van ethanol er weliswaar om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen met twaalf procent ten opzichte van fossiele brandstoffen, maar zorgt biodiesel voor een reductie van 41 procent," voeren de onderzoekers aan. "De productieprijs van biodiesel ligt wel twintig procent hoger dan die van ethanol."

Maar volgens de National Academy of Sciences zullen noch ethanol, noch biodiesel er in slagen om grote hoeveelheden petroleum te vervangen zonder een zware impact te hebben op de voedselbevoorrading. "Indien de volledige graan- en sojaproductie van de Verenigde Staten zou besteed worden aan de productie van biobrandstoffen, zou slechts amper twaalf procent van de gasbehoefte en zes procent van de dieselbehoefte ingevuld kunnen worden," voeren de onderzoekers nog aan.

Er wordt echter wel opgemerkt dat de productie van ethanol efficiënter is omdat die per hectare zeven keer meer brandstof oplevert dan biodiesel. Bovendien wordt gesteld dat de doorbraak van biodiesel de prijs van soja-olie gevoelig zou opdrijven. Geopperd wordt dat kunstmatige ethanol uiteindelijk het beste vervangmiddel zal zijn voor fossiele brandstoffen. "Op die manier wordt er ook geen conflictsituatie gecreëerd met de wereldwijd steeds groeiende vraag naar voedingsproducten," voeren ze aan.

13:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ethanol, biodiesel, broeikaseffect |  Facebook |