18-07-14

Neerslag belangrijker dan warmte voor biodiversiteit?

Voor de meeste soorten is de lokale opwarming door klimaatverandering veel minder bepalend voor veranderingen in de populatie dan de geregistreerde neerslag. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers van de Oregon State University bij populaties vogels in het westen van Noord-Amerika. Er wordt daarbij op gewezen dat veranderingen in neerslag de groei van planten, de bodemvochtigheid, watervoorraden en de aanwezigheid van prooien kunnen bepalen.

Lees Verder

18:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: neerslag, biodiversiteit |  Facebook |

23-06-14

Bescherming biodiversiteit is ook belangrijk voor mentale gezondheid

Het verlies aan biodiversiteit kan een belangrijke bedreiging vormen voor het welzijn en kan potentieel een belangrijke negatieve impact hebben op de mentale gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Reading. Opgemerkt wordt dat psychische stoornissen al een grote impact hebben op de maatschappij, maar die kost zou door het verlies aan biodiversiteit nog kunnen worden opgedreven.

Lees Verder

14:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit, gezondheid |  Facebook |

30-03-14

Stedelijke metropolen bedreiging voor gezondheid flora en fauna

Mensen in dichtbevolkte stedelijke gebieden hebben niet alleen een diepgaande invloed op de eigen fysieke omgeving, maar ook op de gezondheid en fitheid van de lokale flora en fauna. Dat is de boodschap van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University bij mannelijke roodmussen op zeven locaties in Maricopa County in het centrum van Arizona. De wetenschappers zeggen voor het eerst een rechtstreeks verband te hebben kunnen aantonen tussen de mate van verstedelijking en de prevalentie en ernst van twee verschillende parasieten - Isospora en avipoxvirus - bij wilde roodmussen. Net als de verspreiding van de ziekte bij de mens in bevolkte gebieden, kunnen stedelijke centra ziektes volgens de onderzoekers bij flora en fauna verergeren.

Lees Verder

12:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: metropool, biodiversiteit |  Facebook |

15-03-14

Stedelijke omgeving kent grotere biodiversiteit dan verwacht

Stedelijke omgevingen behouden een grotere biodiversiteit dan altijd werd aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California in bijna honderdvijftig steden over de hele wereld. De onderzoekers merken op dat de snelle conversie van natuurlandschappen in stadsgebieden een bedreiging vormt voor de biodiversiteit, maar toch kon volgens de wetenschappers worden vastgesteld dat opmerkelijk veel soorten dieren en planten erin slagen om in die omgeving te overleven en zelfs te bloeien. Bovendien weerspiegelt die populatie volgens de onderzoekers het unieke biologische erfgoed van hun geografische locatie.

Lees Verder

12:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, biodiversiteit |  Facebook |

26-12-13

Kwaliteit even belangrijk voor biodiversiteit als kwantiteit

In het bewaren van biodiversiteit is kwaliteit minstens even belangrijk als kwaliteit. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de University of Masschusetts over het verlies aan biodiversiteit in een zout vengebied. De onderzoekers stelden daarbij vast dat niet louter het behoud van het aantal soorten bepalend is voor het garanderen van de biodiversiteit, maar moet vooral gekeken worden naar de overlevingskansen van een aantal cruciale soorten. Om biodiversiteit te garanderen, moet volgens de wetenschappers gezorgd worden voor het behoud van de juiste samenstelling van soorten. Wanneer die sleutelsoorten worden geëlimineerd, blijkt immers een drastische verandering in het gebied op te treden.

Lees Verder

11:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit |  Facebook |

19-10-13

Hogere levensverwachting mens legt druk op biodiversiteit

De verhoging van de levensverwachting van de mens gaat gepaard met een toenemende druk op de biodiversiteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California in honderd landen die ongeveer 87 procent van de wereldwijde bevolking en 43 procent van het globale bruto binnenlandse product vertegenwoordigden. De onderzoekers merken op dat de levensverwachting van de mens meestal niet in rekening wordt gebracht bij de impact op het leefmilieu, maar in werkelijkheid een duidelijke correlatie vertoont met een toename van het aantal invasieve soorten en bedreigde populaties.

Lees Verder

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: levensverwachting, biodiversiteit |  Facebook |

02-07-13

Concentratie bedreigde zoogdieren in arme landen

Landen die het minste internationale steun ontvangen, herbergen een groot gedeelte van de bedreigde soorten zoogdieren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Georgia. Aangezien de naties met de grootste nood aan steun ontwikkelingslanden zijn, kunnen volgens de onderzoekers belangrijke vorderingen worden geboekt aan een relatief lage kost. De veertig landen die de minste steun ontvangen, herbergen 32 procent van alle bedreigde biodiversiteit. Door te focussen op die landen, kan er volgens de onderzoekers dan ook snel succes worden geboekt.

Lees Verder

16:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit |  Facebook |