20-08-12

Biologie steeds belangrijker in juridische procedures

Psychopaten die voor criminele feiten voor een Amerikaanse rechtbank moeten verschijnen, blijken gevoelig lagere straffen opgelegd te krijgen wanneer hun verdediging biologische bewijzen naar voor brengt over hun mentale gezondheidstoestand. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Utah. Indien een jury alleen te horen krijgt dat de beschuldigde een psychopaat is, blijkt de gezondheidstoestand als een verzwarende omstandigheid bestempeld te worden. Wanneer er echter een biologische verklaring wordt gegeven voor het gezondheidsprobleem, blijken gevoelig kortere gevangenisstraffen uitgesproken te worden. De onderzoekers hebben het over een verrassend en verontrustend resultaat. Opgemerkt wordt dat de biologie steeds meer verklaringen biedt voor het gedrag van het individu. Op die manier moet er volgens hen in de toekomst met een grote impact op de rechtspraak worden rekening gehouden.

Lees Verder

18:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biologie, rechtspraak, psychopaat |  Facebook |

02-07-12

Mens moet voor overlevingskansen meer naar plantenrijk kijken

Indien de mens als soort wil overleven, zal er meer naar het plantenrijk moeten worden gekeken. Dat heeft Robert Last, professor biochemie en moleculaire biologie aan de Michigan State University, gezegd. Hij wijst erop dat het metabolisme van de planten de mensheid bevoorraadt met vezels, brandstoffen, voeding en geneesmiddelen. Naarmate de wereldpopulatie toeneemt en de voorraden niet-hernieuwbare bronnen afnemen, moet er volgens Last steeds meer gesteund worden op planten moet de duurzaamheid van de landbouw worden verhoogd. De onderzoekers merken echter wel op dat er weliswaar al decennia wordt gewerkt aan de genetische studie van planten, maar dat daaruit tot nu toe relatief weinig types van commerciële producten zijn gekomen.

Lees Verder

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biologie, duurzaamheid |  Facebook |

10-06-12

Tomaat dankt rode kleur aan inslag van meteoriet

De tomaten hebben hun rode kleur wellicht gekregen van een meteoriet die zestig tot zeventig jaar geleden met de aarde is gebotst. De is de conclusie van een onderzoek naar de tomaten-genetica van wetenschappers aan de Universiteit Wageningen. De Nederlandse onderzoekers stellen dat de inslag van de meteoriet voor bijzonder moeilijke overlevingsomstandigheden zorgde, waardoor de originele tomaten-plant zijn genenbestand zou hebben verdrievoudigd, waarbij ook de eigenschap voor het dragen van fruit zou zijn verworven.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biologie, tomaat |  Facebook |

27-04-11

Stadsvogels hebben grotere hersenen dan landelijke soorten

Stadsvogels hebben naar verhouding grotere hersenen dan landelijke soortgenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Evolutionary Biology Centre in het Zweedse Uppsala en het Donana Biological Station in het Spaanse Sevilla. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat stadsvogels - zoals mezen, kraaien, winterkoninkjes en boomklevers - tot soorten behoren met relatief grote hersenen in vergelijking met hun lichaam.

"De onderzoekers veronderstellen dat de grotere hersenen de vogels toelaten zich gemakkelijker aan te passen aan de wisselende omstandigheden in het stedelijk gebied," aldus BBC News. Soorten zoals de geelgors, rietgors, grasmus en de bonte vliegenvanger blijken daarentegen de stadsomgeving te mijden. Er zijn echter ook uitzonderingen, waarbij boerenzwaluwen en witte kwikstaarten werden aangetroffen in ecologische enclaves binnen de stad."

"Het moderne stadscentrum is voor de meeste soorten een nieuwe en vaak harde omgeving en de mogelijkheid om een gevarieerd dieet te hanteren, nieuwe fouragering-technieken aan te nemen en ongewone nestplaatsen te ontwikkelen kan een cruciaal voordeel zijn," merkt onderzoeksleider Alexei Maklakov op. Eerder onderzoek heeft ook al aangetoond dat grotere hersenen vogels en zoogdieren toelaten zich gemakkelijker aan te passen aan gewijzigde omstandigheden.

14:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biologie, stad, vogel |  Facebook |