17-08-13

Biologische klok na week kamperen opnieuw op punt

Een week kamperen in de vrije natuur is voldoende om de biologische klok weer op punt te stellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado. De synchronisatie gebeurt volgens de onderzoekers bij iedereen en kan zowel worden opgemerkt bij personen die het gewend zijn om vroeg in de ochtend op te staan als bij collega’s die eerder op het nachtleven zijn gericht. De onderzoekers noemen het opmerkelijk dat amper één week natuurlijk zonlicht voldoende is om de biologische klok van de mens weer helemaal op punt te stellen. Mensen die problemen hebben met hun biologische klok, moeten volgens de onderzoekers de normale dagcyclus zoveel mogelijk proberen te immiteren.

“De elektrische verlichting, die in de jaren dertig van de voorbije eeuw een algemeen gegeven werd, heeft een grote impact gehad op de interne circadiaanse klok, die het lichaam waarschuwt zich voor te bereiden op slapen en waken,” benadrukt onderzoeksleider Kenneth Wright, professor fysiologie aan de University of Colorado. “Door elektriciteit krijgt de mens de mogelijkheid om veel langer in de nacht over verlichting te beschikken dan natuurlijk mogelijk zou zijn.” De onderzoekers stelden vast dat de biologische nacht van de proefpersonen zich na een week kamperen in de Eagles Nest Wilderness in Colorado twee uur vroeger inzette dan tijdens hun dagelijkse leven in de stad.

“Na één week kamperen bleek de biologische nacht van de deelnemers in te gaan bij zonsondergang en te eindigen bij zonsopgang,” zegt professor Wright nog. “De deelnemers werden wakker kort nadat hun biologische nacht was geëindigd. Het fenomeen bleek voor iedereen, met inbegrip van proefpersonen die een voorkeur voor het nachtleven vertoonden, te gelden. In de moderne wereld wordt de mogelijkheid geboden om vele verschillen te creëren tussen mensen, maar onder de omstandigheden van een natuurlijke dagcyclus ontstaat er opnieuw een grotere gelijkheid. Alleen wanneer de circadiaanse klok door maatschappelijke omstandigheden wordt beïnvloed, ontstaat een verschil tussen ochtendmensen en nachtuilen.”

“Personen die problemen hebben met hun circadiaanse klok, zouden moeten proberen om zoveel mogelijk elementen van de natuurlijke dagcyclus op te roepen,” voert Kenneth Wright aan. “Onder meer zou er kunnen gestreefd worden naar een grotere blootstelling aan zonlicht tijdens de ochtend en middag. Ook het verlagen van de sterkte van de elektrische verlichting tijdens de avondurend, het schrappen van de laatavond-televisie en het beperken van het gebruik van computers en andere elektronische apparaten kunnen een hulp bieden.” (MH)

Lees Verder

14:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biologische klok |  Facebook |

15-10-11

Jetlag bepaald door persoonlijke biologische klok

Het probleem van jetlag kan mogelijk worden veroorzaakt door de persoonlijke circadiaanse klok van de reiziger zelf. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Washington. Opgemerkt wordt dat de circadiaanse klok van sommige personen licht afwijkt van de duur van de zonnedag en dus moet worden aangepast. Die aanpassing gebeurt op een natuurlijke en onbewuste manier, maar dat proces kan volgens de onderzoekers worden verstoord door de plotse grote schommelingen in de cyclus van duisternis en licht van een radicaal nieuwe geografische locatie.

Iedere persoon heeft een eigen circadiaans ritme, dat invloed heeft op de lichaamsfuncties en het gedrag. Ook weet men dat reizen op lange afstand van west naar oost een desastreuze impact kan hebben op het slaappatroon van het individu. In omgekeerde richting zijn die effecten veel minder uitgesproken. Een persoon die zijn circadiaanse klok moet versnellen om zich aan te passen aan de zonnedag, heeft meer problemen met jetlag dan een collega wiens persoonlijke klok moet worden vertraagd.

"Bij het versnellen en vertragen van het circadiaans ritme worden afwijkende processen ingeschakeld," merkt Horacio de la Iglesia, professor biologie aan de University of Washington, op. Uit een onderzoek hij hamsters bleek dat een lichtimpuls van één uur in een kortere zonnedag optreedt als zonsopkomst, terwijl die bij een langere zonnedag als zonsondergang wordt geïnterpreteerd. Dat betekent volgens de onderzoekers dat er andere mechanismen in de hersenen worden geactiveerd wanneer de circadiaanse klok moet worden versneld of vertraagd.

"Dit zou aanwijzingen kunnen geven over de werking van circadiaanse klokken bij nachtdieren en zou ook een mogelijke remedie kunnen bieden voor jetlag," voert de la Iglesia aan.

22:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biologische klok, jetlag |  Facebook |