30-08-12

Droogte in West-Afrika heeft geleid tot toename biomassa

In tegenstelling tot wat zou kunnen verondersteld worden, is de biomassa in West-Afrika tijdens de droogteperiode van de voorbije veertig jaar toegenomen. Daardoor heeft de regio meer koolstofdioxide opgeslagen dan wordt aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Leeds. De onderzoekers stellen dat de natuur door de droogte niet teloor is gegaan, maar zich wel met tolerantere soorten tegen de moeilijker omstandigheden heeft gewapend. Algemeen wordt aangenomen dat droogteperiodes leiden tot het afsterven van de natuur, waardoor niet alleen opgeslagen koolstofdioxide vrijkomt en ook geen emissies uit de atmosfeer worden gehaald. Dat geldt volgens de onderzoekers inderdaad voor kortstondige droogteperiodes, maar bij langere droogtes zou een ander mechanisme op gang komen. Er wordt gewag gemaakt van het verschijnen van soorten die meer licht vragen en minder water nodig hebben. Dat zou leiden tot een algemene verhoging van de aanwezige biomassa, wat tot een grotere opslag van koolstofdioxide zou leiden.

Lees Verder

16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: west-afrika, biomassa, droogte |  Facebook |

03-09-11

Biomassa legt druk op landeigendom ontwikkelingslanden

De groeiende vraag naar een zuivere energie uit biomassa zou in armere landen, waar de voedselveiligheid en landrechten beperkt blijven, meer beschikbare gronden verloren kunnen gaan. Dat is de conclusie van een rapport van het International Institute for Environment and Development. Indien die trend niet wordt gecontroleerd, zouden volgens de voedselveiligheid en het levensonderhoud van de bevolking in een aantal van de armste landen ter wereld kunnen ondermijnen.

"Biomassa vertegenwoordigt 77 procent van de hernieuwbare energie in de wereld," aldus het rapport. "Bomen en planten vertegenwoordigen 87 procent van die biomassa. Naarmate landen proberen af te stappen van energie op basis van fossiele brandstoffen, wordt er meer gekeken naar biomassa, aangezien nieuwe technologieën toelaten om die grondstof op een rendabele manier om te zetten tot brandstoffen en elektriciteit. Alleen al in Groot-Brittannië zal de verwerkte hoeveelheid biomassa van één miljoen ton naar zestig miljoen ton toenemen."

"Landen zoals Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten zoeken daarbij naar een lokale productie, waarbij beroep gedaan wordt op grondstoffen in de buurt van de krachtcentrales," voeren de onderzoekers nog aan. "De zoektocht naar goedkope terreinen, geschikte klimaatomstandigheden en concurrentiële transportkosten zou de aandacht van de investeerders echter steeds meer kunnen doen verschuiven naar Afrika en Zuidoost-Azië, waar vele landen te kampen hebben met een gebrek aan voedselveiligheid en landrechten."

Dergelijke plantages zouden volgens de onderzoekers arme en gemarginaliseerde gemeenschappen kunnen verdrijven van terreinen die ze gedurende generaties hebben beheerd, maar waarover ze geen formele claim kunnen neerleggen. "Biomassa-plantages zouden ook voor de beste terreinen kunnen concurreren met voedingsplanten, waardoor de lokale voedselveiligheid in het gedrang zou kunnen komen en de kleinschalige landbouw verder in het gedrang gebracht zou kunnen worden."

Er wordt aan toegevoegd dat de vraag naar hout in sommige landen de voorraden met 600 procent overstijgt. "Er wordt in de ontwikkelde wereld dan ook naar nieuwe toeleveranciers van biomassa gekeken," wordt op opgemerkt. "In Brazilië is er al grote interesse in de export van houtsnippers naar Europa. Ook Afrika zal wellicht een grote rol krijgen in het invullen de Europese vraag. Door de stijgende prijs van fossiele brandstoffen, zouden biomassa-plantages in de toekomst steeds aantrekkelijker kunnen worden. Bovendien kunnen verkregen uitstootkredieten voor extra inkomsten zorgen."

22-02-10

Papierindustrie schakelt steeds meer over op biomassa

De wereldwijde papierindustrie heeft de voorbije jaren het gebruik van biomassa voor energie-doeleinden opgetrokken. Dat blijkt uit cijfers van Wood Sources International. Daarmee heeft de sector volgens het rapport zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen gevoelig teruggeschroefd. De voorbije vier jaar is het gebruik van biomassa voor het genereren van energie volgens Wood Sources International met 50 procent gestegen. Het voorbije jaar vertegenwoordigde biomassa 18 procent van de totale energieconsumptie van de papiersector. Het voorbije jaar heeft de sector volgens het rapport ongeveer 75 miljoen ton biomassa gebruikt voor het opwekken van energie. Noorwegen en Zweden hebben het grootste aandeel biomassa in het energieverbruik van de papierindustrie.

"De voorbije jaren is er binnen de wereldwijde papierindustrie een bijzonder snelle groei opgemerkt in de consumptie van hernieuwbare energie," aldus het rapport van Wood Sources International. "Vele papierfabrieken hebben de strategische beslissing genomen om te investeren in uitrusting die nodig is om de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar biomassa op basis van woudproducten." De grootste groei werd opgetekend in Latijns-Amerika en Asia-Pacific, maar Noord-Amerika en Europa blijven nog steeds de grootste gebruikers van biomassa. In absolute volumes zijn Canada, de Verenigde Staten, Brazilië en Zweden - regio's met de grootste woudgebieden - begrijpelijk de grootste consumenten van biomassa. Daarentegen blijft de consumptie in Finland, Nieuw-Zeeland, Australië, Frankrijk en Duitsland relatief beperkt.

Wereldwijd werd vorig jaar 18 procent van het energieverbruik gegenereerd door biomassa. Vier jaar geleden was dat nog 16 procent. Marktleider is Noorwegen met een aandeel van 42 procent, gevolgd door Zweden met 38 procent. Daarna volgen Canada, Brazilië en Nieuw-Zeeland. Aan het andere eind van het spectrum bevinden zich China, Australië, Japan, Spanje en Duitsland. Daar is minder dan 10 procent van het energieverbruik in papierfabrieken afkomstig uit biomassa. Het rapport voegt er aan toe dat de papierfabrieken steeds meer van hun biomassa extern moeten aankopen. Vier jaar geleden werd 53 procent van de biomassa uit woudproducten op de open markt gekocht. Vorig jaar was dat aandeel al gestegen tot 69 procent. In Latijns-Amerika en Asia-Pacific is de sector minder afhankelijk van externe aankopen dan in Europa en Noord-Amerika.

19:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, papier, biomassa |  Facebook |