26-01-18

Millennial blijft bijzonder belangrijk voor bioscoop

Hoewel vaak gewezen wordt naar het veranderende mediagedrag van de jongere generaties, blijven die demografieën voor de bioscoopsector nog altijd bijzonder belangrijk. Dat blijkt uit een onderzoek van een rapport van het Amerikaanse Video Advertising Bureau. Opgemerkt wordt dat de leeftijdsgroepen tussen zes en vierendertig jaar het voorbije jaar 62,4 procent van het totale Amerikaanse bioscooppubliek vertegenwoordigde. Daarmee zijn jongeren voor de bioscoop nog belangrijker dan voor het internet, waar diezelfde demografieën in de totale gebruikersgroep slechts een aandeel van 49 procent hebben.

In het rapport wordt verder opgemerkt dat de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig twee jaar geleden gemiddeld zesenhalve keer een bezoek aan de bioscoop had gebracht. Dat betekende een stijging met 0,6 punt tegenover het jaar voordien. Nog werd vastgesteld dat in de leeftijdscategorie tussen achttien en negenenveertig 86 procent minstens één keer per jaar naar de bioscoop gaat. In de groep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar loopt dat aandeel op tot 91 procent, tegenover 90 procent in de groep tussen achttien en vierentwintig en 83 procent in de categorie tussen vijfendertig en negenenveertig jaar.

Een eerder rapport van het Video Advertising Bureau had ook al laten uitschijnen dat televisie nog altijd bijzonder belangrijk blijft als platform om het publiek van de millennials te bereiken. Daarbij was opgemerkt dat millennials nog altijd gemiddeld drie uur per dag naar televisie kijken. Dat is wel minder dan bij het gemiddelde volwassen publiek, waar televisie nog een consumptie van vijf uur en achttien minuten kent. Daarbij werd anderzijds benadrukt dat millennials nog altijd meer tijd aan televisie besteden dan aan eten en en drinken, shopping, telefoongesprekken en de consumptie van Netflix, YouTube en Facebook samen.

Lees Verder

15:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bioscoop |  Facebook |

26-03-16

Hollywood verdeeld over de opkomst van streaming-diensten

Ook Hollywood stelt zich bijzonder verdeeld op over de opkomst van streaming-diensten. Dat schrijft Frankie Taggart, redacteur bij het persbureau Agence France Presse (AFP). Eerder al is gebleken dat online streaming een belangrijke concurrent voor de dagelijkse televisie-programmering kan zijn, maar volgns Taggart lijkt datzelfde ook mogelijk voor bioscoopfilms. Een aantal vertegenwoordigers van de Amerikaanse filmsector zegt van mening te zijn dat de technologieën de mogelijkheid bieden een nieuw publiek aan te boren, maar anderen waarschuwen voor negatieve gevolgen van onder meer de verspreiding van piraterij.

“Studies van onder meer Vindicia in de Verenigde Staten en Lek Consulting in Groot-Brittannië hebben bij het brede publiek een grote interesse getoond in streaming-platformen zoals Netflix, Hulu en Amazon,” benadrukt Frankie Taggart. “Vooral bij de millennials - die voor de adverteerders als een cruciale doelgroep worden bestempeld - blijkt inmiddels al meer dan de helft van de volledige populatie gebruik te maken van video-on-demand. Deze revolutie situeert zich echter niet alleen in de televisiesector, want de verschuiving naar services-on-demand kan in veel andere aspecten van het leven worden vastgesteld, zoals blijkt uit de populariteit van applicaties zoals Uber, Airbnb en Instacart.”

Taggart voegt er aan toe dat de dreiging zich ook heeft uitgebreid naar de bioscoopsector. Hij verwijst daarbij naar de activiteit van de startup Screening Room, die filmproducties tegelijkertijd in de bioscoop en op het particuliere scherm wil vertonen. Onder meer beroemdheden zoals Martin Scorsese, Steven Spielberg en Peter Jackson participeren in het kapitaal van Screening Room. Regisseur Peter Jackson wijst erop dat het aanbod van de onderneming perfect is afgestemd op een publiek dat moeilijk kan aangezet worden naar de bioscoop te gaan. De bioscopen en filmproducenten zouden van Screening Room een commissie van 40 procent ontvangen.

“Elke innovatie in de entertainment-sector, van de video tot breedband, heeft al het einde van de bioscoop aangekondigd,” geeft Frankie Taggart toe. “Desondanks is de omvang van het Amerikaanse bioscooppubliek de voorbije vijftig jaar ongeveer status-quo gebleven.” De Amerikaanse National Association of Theater Owners heeft echter in een reactie al gezegd dat innovaties vanuit de industrie dienden te komen. Ook de Art House Convergence Group of Specialty Theaters waarschuwde al voor mogelijke piraterij.

Lees Verder


13:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bioscoop |  Facebook |

22-06-14

Walging is goed concept op aandacht publiek te trekken

Mensen die blootgesteld worden aan walgelijke concepten vertonen een hoger aandachtsniveau, hoewel de content tegelijkertijd negatieve reacties oproept. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Central Florida en de Indiana University bij honderdtwintig bioscoopbezoekers. Walging is volgens de onderzoekers voor content-producenten dan ook een dankbaar concept om aandacht te trekken.

Lees Verder

12:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bioscoop, walging |  Facebook |

07-05-14

Chinees bioscooppubliek wil actie en speciale effecten

Grote blockbusters met actie, avontuur en speciale effecten blijken de garanties te zijn voor een succesvolle groei van de Amerikaanse filmsector op de Chinese markt. Dat zegt Doug Belgrad, voorzitter van de Amerikaanse filmstudio Columbia Pictures. Hij wijst erop dat slechts enkele Oscar-winnaars tot het Chinese vasteland zijn doorgedrongen. De succesvolle Amerikaanse import is volgen Belgrad vooral gebaseerd op speciale effecten, driedimensionale vertoningen en emotioneel bevredigende verhalen. Hij voegt er aan toe dat romantiek en avontuurlijke helden bij het jonge Chinese publiek opvallend goed blijken te presteren.

Lees Verder

13:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, bioscoop |  Facebook |

03-03-14

Consument gaat gemiddeld vijf keer per jaar naar bioscoop

De consument ging het voorbije jaar gemiddeld vijf keer naar de bioscoop. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Harris Interactive bij meer dan tweeduizend Amerikaanse consumenten. Er wordt wel opgemerkt dat leeftijd een belangrijke impact heeft op het bioscoopbezoek. Daarbij wordt aangegeven dat bij de echoboomers, de leeftijdsgroep tussen achttien en zesendertig jaar, 83 procent het voorbije jaar een bioscoop heeft bezocht. Bij de achtenzestigplussers valt dat echter terug tot 44 procent. Bovendien hebben de echoboomers gemiddeld 6,3 films per jaar bekeken. Bij de achtenzestigplussers valt de activiteit terug tot 3,2 films.

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bioscoop |  Facebook |

01-12-13

Blogging kan belangrijke impact hebben op succes bioscoopfilms

Blogging heeft een belangrijke impact op het succes van bioscoopfilms. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago, de University of Utah en de University of North Carolina op basis van vijfenzeventig bioscoopfilms die negen jaar geleden in meer dan tweehonderd regionale markten in de Verenigde Staten werden gelanceerd. De onderzoekers merken daarbij op dat de reactie van de bloggers vaak een grotere impact heeft op de cijfers dan de officiële reclame die voor de lancering wordt gevoerd. Er wordt wel opgemerkt dat de impact van de blogs afhankelijk is van de demografische samenstelling van de lokale markt.

Lees Verder

11:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bloggen, bioscoop |  Facebook |

17-10-13

Popcorn vormt groot probleem voor bioscoopreclame

Bioscoopzalen vormen geen optimale omgeving om nieuwe merken op producten te lanceren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit van Wurzburg. De onderzoekers zeggen immers dat nieuwe merken snel een succes kunnen worden omdat ze zich heel gemakkelijk in de hersenen van de consument nestelen. Dat proces wordt in de bioscoopzaal volgens de Duitse wetenschappers echter vaak verstoord door de gewoonte van de consumenten om tijdens reclameblokken naar popcorn en andere snacks te grijpen, waardoor de onbewuste articulatie van de namen van het geadverteerde product of merk wordt bemoeilijkt.

“Nieuwe merken winnen aan populariteit door herhaling, waardoor de kans groter wordt dat de consument later tot de aankoop van het product overgaat,” merken de onderzoekers Sascha Topolinski en Fritz Strack op. “Een herhaaldelijke en doorgedreven blootstelling is voor vele producten noodzakelijk om hun merknaam in de markt te plaatsen. Cruciaal daarbij is dat de nieuwe naam door de consument gemakkelijk opgenomen kan worden. Herhaling laat het menselijk brein toe de informatie gemakkelijker te verwerken. Dat proces gaat echter ook gepaard met orale activiteit. De lippen en de tong vormen immers, onbewust en zonder echte bewegingen, de namen die worden gelezen.”

“Indien deze innerlijke articulatie, onder meer door het kauwen van chewing gum of het fluisteren van een ander woord, verstoord wordt, komt het effect echter in het gedrang,” zeggen Topolinksi en Strack. “Wanneer het proces gestoord wordt, kan de articulatie van de woorden immers niet worden geoefend, waardoor het herhalings-effect verdwijnt. Door het kauwen wordt het individu immuun voor de woord-herhaling, waardoor geen nieuwe voorkeur wordt opgebouwd voor nieuwe begrippen. Dat is vooral een probleem voor bioscoop-reclame, wiens boodschappen worden gestoord door de gewoonte van het publiek om tijdens de commerciële pauzes popcorn of andere snacks te consumeren.”

De Duitse wetenschappers stelden tijdens hun onderzoek vast dat bioscoopbezoekers die suiker hadden gekregen om op te zuigen, een week na de vertoning nog steeds vertrouwd waren met de namen van nieuwe producten die in fictieve reclames waren vertoond. Proefpersonen die popcorn hadden ontvangen, bleken zich de nieuwe producten echter nauwelijks te kunnen herinneren.

Lees Verder

13:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bioscoop, popcorn, reclame |  Facebook |

14-07-13

Chinese bioscoopsector verschuift naar binnenlandse producties

De toenemende inkomsten van de Chinese bioscoopsector, vooral van lokale producties, trekt zowel adverteerders als buitenlandse investeerders. Dat is de conclusie van een rapport van de Chinese State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar vertegenwoordigden nationale producties vier van de tien meest succesvolle films. Daarmee vertegenwoordigden nationale producties 54,4 procent van de totale inkomsten.

In totaal boekte de Chinese bioscoopsector tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 10,99 miljard yuan inkomsten. Dat komt overeen met een bedrag van 1,79 miljard dollar. Tegenover de eerste zes maanden van vorig jaar werd een groei met 36,2 procent opgetekend. Achter die cijfers gaat echter een belangrijke verschuiving schuil. De ticketverkoop bij binnenlandse films steeg met 144 procent tot 6,85 miljard yuan, terwijl bij buitenlandse producties een terugval met 21,3 procent tot 4,14 miljard yuan werd opgetekend.

China is inmiddels na de Verenigde Staten de grootste bioscoopmarkt van de wereld geworden. De Amerikaanse reclamegroep NCM Media Networks heeft met zijn Chinese sectorgenoot Beijing China Times Media Advertising een samenwerkingsovereenkomst gesloten om internationale adverteerders de mogelijkheid te bieden het bioscooppubliek in beide landen te bereiken. Ook investeerders tonen volgens waarnemers een steeds grotere interesse in de Chinese bioscoopmarkt.

Lees Verder

09:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, bioscoop |  Facebook |

01-12-12

Russische spoorstations moeten centra cultureel leven worden

Spoorwegmaatschappij Russian Railways wil een aantal stations uitrusten met een bioscoop. Volgens Sergei Abramov, hoofd van de stationdivisie van Russian Railways, moeten de bioscopen het imago van de stations als culturele centra van de steden herstellen. Het Kazansky-station in Moskou wordt het eerste complex waar een bioscoop zal worden gebouwd. Er wordt echter ook gezocht naar mogelijkheden in steden zoals Nizhny Novgorod, Ulyanovsk, Stavropol, Smolensk en Tver. Het initiatief vormt een onderdeel van de strategie van Russian Railways, dat zijn stations wil moderniseren en tegen het midden van het decennium wil laten evolueren tot locaties met een breed dienstenaanbod. Onder meer wordt gedacht aan winkelscentra, restaurants, speelplaatsen en draadloos internet.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: russian railways, bioscoop |  Facebook |

20-06-12

Probleemlanden eurozone gaan ook minder naar de bioscoop

In de probleemlanden van de eurozone kent ook het bioscoopbezoek een gevoelige terugslag. Dat heeft het vakblad Variety gemeld. In landen zoals Italië en Spanje is er nu al twee jaar op rij sprake van dalende bezoekersaantallen. Dat is volgens David Hancock, filmanalist bij consulent IHS Screen Digest, een ongezonde evolutie. Dergelijke evoluties worden volgens Hancock in de Europese en zelfs wereldwijde bioscoopsector zelden opgetekend. Er wordt wel opgemerkt dat de belangrijkste Europese filmmarkten - Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk - erin slagen om stand te houden.

Lees Verder

15:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bioscoop, eurozone |  Facebook |

13-04-12

Mobiele sector moet nieuwe stimulans worden voor bioscoopfilm

De filmsector mikt steeds meer op de mobiele sector om een nieuwe groei te garanderen. Dat zeggen verscheidene waarnemers uit de bioscoopsector. De ticketverkoop van de Amerikaanse bioscoopsector is het voorbije jaar gedaald en technologie moet volgens de experts op alle mogelijke manieren worden ingeschakeld om de industrie een nieuwe stimulans te bezorgen. Mobiele technologie vormt volgens hen het centrale element in die strategie. Mobiele technologieën leiden volgens hen tot een grotere ticketverkoop en een betere filmbeleving.

Lees Verder

19:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, bioscoop |  Facebook |

23-02-12

Jongeren onder invloed van alcoholconsumptie in speelfilms

Jongeren die veel films bekijken waarin alcohol wordt genuttigd, lopen een groter risico om zelf beginnen te drinken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Dartmouth Medical School bij meer dan zesduizend Amerikaanse tieners tussen tien en veertien jaar. Jongeren die keken naar films waarin alcohol werd geconsumeerd, liepen twee keer meer kans om te beginnen met drinken en liepen 63 procent meer risico om tot comazuipen over te gaan.

De onderzoekers stelden vast dat het aantal alcohol-consumerende jongeren op een periode van twee jaar van 11 procent naar 25 procent was gestegen. Bij het comazuipen, waarbij gerekend werd met een consumptie van vijf alcohol-eenheden onmiddellijk na elkaar, werd een stijging van 4 procent naar 13 procent opgetekend. De onderzoekers stelden daarbij vast dat onder meer de aanwezigheid van drinkende ouders en de beschikbaarheid van alcohol in de woning een invloed hadden op het drinkgedrag.

Deze factoren hadden volgens de onderzoekers echter geen impact op het comazuipen. Dat geldt echter wel voor drinkende vrienden en een rebels karakter. Ook het bekijken van films waarin alcohol werd geconsumeerd bleek volgens de onderzoekers niet alleen een belangrijke factor voor het beginnen met drinken, maar ook voor een verschuiving van normaal drinkgedrag naar compazuipen. Opvallend was dat niet alleen een drinkende hoofdpersoon, maar ook het simpelweg tonen van alcoholflessen of glazen, een invloed bleek te hebben.

18:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, gezondheid, bioscoop, comazuipen |  Facebook |

22-02-12

China versoepelt beleid ten opzichte van buitenlandse bioscoopfilms

Er komt een versoepeling op de beperking van het aantal buitenlandse bioscoopfilms die in Chinese bioscopen mogen worden vertoond. Ook de beperkingen op de ticketprijzen worden gedeeltelijk opgeheven. De quota op twintig buitenlandse films, die meestal uit Amerikaanse export bestaan, blijft gehandhaafd, maar daarnaast zullen ook veertien driedimensionale films worden toegestaan. De Motion Picture Association of America voert aan dat de overeenkomst de Amerikaanse filmsector zal toelaten om 50 procent meer producties uit te voeren naar China.

De Chinese bioscopen realiseerden vorig jaar een ticketverkoop van meer dan 2 miljard dollar. In het akkoord is ook voorzien dat buitenlandse filmmaatschappijen voortaan recht hebben op 25 procent van de ticket-inkomsten van de Chinese distributie van hun producties. Tot nu toe bleef dat aandeel beperkt tot 13 procent. De Amerikaanse vice-president Joe Biden merkte op dat de overeenkomst het voor Amerikaanse studio's en onafhankelijke filmmakers gemakkelijker zal maken om het snelgroeiende Chinese publiek te bereiken.

De overeenkomst kan de Amerikaanse filmindustrie volgens Joe Biden duizenden extra banen opleveren. "Tegelijkertijd zal het Chinese publiek een grotere toegang krijgen tot de absolute topproducties uit de internationale filmwereld," voegde de Amerikaanse vice-president daar aan toe. De Amerikaanse filmindustrie heeft lang geklaagd dat de beperkte toegang de vraag naar piraten-kopieën, die in China massaal worden verdeeld, zou doen toenemen. Eerder had ook al de World Trade Organization aangekondigd dat China meer ingevoerde filmproducties diende toe te laten.

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bioscoop, china |  Facebook |

09-02-12

Mobiele platformen belangrijk platform voor bioscoopsector

Bezitters van smartphones en iPads steunen bijzonder zwaar op hun apparaten om film-gerelateerde informatie en reclame te vinden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het mobiele reclamenetwerk Greystripe. Daarbij wordt opgemerkt dat een meerderheid beide toestellen gebruikt om filmtrailers te bekijken. Er wordt echter opgemerkt dat ook 53 procent van de smartphones worden gebruikt om filmkalenders, uurregelingen en locaties te zoeken. Dat geldt ook voor 27 procent van de iPads.

De onderzoekers merken op dat vooral de bezitters van iPads en touchscreen-smartphones filmenthousiasten zijn. Respectievelijk 39 procent en 41 procent van die groepen gaat minsten vier keer per jaar naar de bioscoop. Ook wordt opgemerkt dat ongeveer twee op drie bezitters van smartphones en iPads aangeeft in reclame informatie over nieuwe films te vinden. Bovendien geeft 50 procent van de smartphone-bezitters en 44 procent van de iPad-eigenaars toe op basis van advertenties hun uiteindelijke filmkeuze te maken.

Ook wordt opgemerkt dat 15 procent van de smartphone-bezitters filmtickets hebben aangekocht op een mobiel platform. Datzelfde geldt voor 13 procent van de iPad-gebruikers. Ook blijken respectievelijk 10 procent en 13 procent hun apparaat gebruikt te hebben om dvd-versies van bioscoopfilms te kopen. De onderzoekers merken verder op dat de bioscoopliefhebbers voor hun research vaker beroep doen op applicaties dan op het mobiele internet.

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bioscoop, mobile |  Facebook |

25-09-11

Walt Disney lanceert figuur voor mobiele games

Het Amerikaanse mediabedrijf Walt Disney heeft in het verleden gebruik gemaakt van mobiele games om zijn bioscoopsfilms te promoten, maar schakelt nu over op een andere strategie. De keten heeft daarbij het alligator-personage Swampy voor het iPhone-platform gelanceerd, in de hoop dat de figuur populair genoeg zal worden om er later een bioscoopfilm rond te bouwen. Walt Disney benadrukt dat mobiele apparaten een centraal element zijn geworden in het dagelijkse leven van kinderen en men het zich niet kan veroorloven om op dat platform afwezig te blijven.

"Er is een hele nieuwe generatie kinderen aan het opgroeien in een mobiele wereld," aldus Bart Decrem, general manager van Disney Mobile. "Het is voor bedrijven dan ook cruciaal om in die omgeving aanwezig te zijn en nieuwe personages te introduceren voor een nieuwe generatie van kinderen." De interactieve divisie van Disney heeft grote verliezen geleden door zware investeringen in de ontwikkeling van videogames voor consoles. De divisie heeft elf kwartalen op rij verliezen geboekt.

Een aantal analisten stelden dan ook de aanwezigheid van Disney in de gamessector in vraag, vooral na de overname vorig jaar van Playdom, producent van sociale games, voor een bedrag van 563 miljoen dollar. De interactieve divisie heeft zich tot doel gesteld om over twee jaar winstgevend te zijn. De focus op mobiele games in plaats van op console-games zou een onderdeel van die ommekeer moeten vormen. De ontwikkeling van mobiele games is volgens Decrem ook veel goedkoper dan de creatie van console-games.

19:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bioscoop, mobile, swampy, walt disney |  Facebook |

15-05-11

Verkoop Britse bioscoopketen Odeon onbepaalde tijd opgeschort

De verkoop van de Britse bioscoopketen Odeon is voor onbepaalde tijd uitgesteld nadat het moederbedrijf Terra Firma erin geslaagd is om een schuldherschikking door te voeren. Odeon, de grootste bioscoopketen van Europa, was in maart van dit jaar voor een bedrag van 1,2 miljard pond te koop gesteld. Guy Hands, topman van Terra Firma, had de keten zeven jaar geleden voor een bedrag van 566 miljoen pond overgenomen.

Terra Firma slaagde erin een schuldherschikking van 475 miljoen pond door te voeren. Tegelijkertijd werden de overnamegesprekken met de investeringsfondsen BC Partners en Omers Private Equity stopgezet. "Er wordt echter niet uitgesloten dat er alsnog toch een bod zal worden gedaan op Odeon," aldus de Britse krant The Telegraph. "Door de schuldherschikking zal Guy Hands wellicht echter minder geneigd zijn om de bioscoopketen te verkopen."

Odeon heeft onlangs negen multiplexen in Spanje en Italië overgenomen. Het bedrijf bezit onder de merken Odeon en UCI in Groot-Brittannië en Europa tweehonderd bioscopen. Terra Firma zag zich echter gedwongen om een verkoop van Odeon te overwegen om de zware verliezen van het afstoten van het muzieklabel EMI, dat nu gecontroleerd wordt door het financiële concern Citigroup, op te vangen. Guy Hands hoopt naar eigen zeggen de omvang van Odeon te kunnen verdubbelen.

11:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bioscoop, media, odeon, terra firma |  Facebook |

24-03-11

Imax bouwt aanwezigheid in Chinese bioscoopsector uit

De mediagroep Imax gaat de volgende vier jaar in China vijfenzeventig nieuwe bioscopen openen in samenwerking met Wanda Cinemas, de grootste bioscoopuitbater op de Chinese markt. Het contract geeft volgens Imax een duidelijk beeld van de snelgroeiende Chinese filmindustrie. Op dit ogenblik heeft Imax in China vijfenveertig bioscopen. Over vijf jaar verwacht het concern echter driehonderd Chinese bioscopen te hebben, waarbij ook andere partners dan Wanda Cinemas zouden kunnen worden ingeschakeld.

"Financiële details over het contract en de winstdeling werden niet bekend gemaakt," aldus het persbureau Associated Press. "Richard Gelfond, chief executive van Imax, merkt echter op dat China de snelstgroeiende markt is voor het bedrijf. De overeenkomst met Wanda Cinemas betekent dat China buiten de Verenigde Staten de grootste markt van Imax is geworden." Imax realiseerde op de Chinese markt vorig jaar een omzet van 286 miljoen yuan. Dat komt overeen met een bedrag van 44 miljoen dollar, tien keer meer dan het jaar voordien.

Gelfond merkt op dat een gedeelte van het succes was te wijten aan de aanpassing van 'Aftershock', een Chinese film over de aardbeving in Tangshan in het midden van de jaren zeventig, naar het Imax-formaat. Er zullen in de toekomst ook aangepaste versies van de Chinese films 'Founding of a Party' en 'Flying Tigers' worden vertoond. Uit cijfers van het China Film Bureau blijkt dat er het voorbije jaar 313 bioscopen en 1.533 schermen in gebruik werden genomen.

 

12:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bioscoop, china, imax |  Facebook |

24-01-11

Groot-Brittannië int 1,15 miljard pond van filmproducties

Het voorbije jaar is in Groot-Brittannië een bedrag van 1,15 miljard pond geïnvesteerd in de productie van bioscoopfilms. Dat is een stijging met 8 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de UK Film Council. In totaal werden in Groot-Brittannië het voorbije jaar 119 films opgenomen. Buitenlandse filmmakers waren daarbij verantwoordelijk voor 28 producties met een totale besteding van 929 miljoen dollar. Dat is een absoluut record uit de geschiedenis van de Britse filmindustrie.

"De cijfers tonen aan dat een sterke filmsector bijzonder belangrijk is," aldus Tim Cagney, managing director van de UK Film Council, tegenover BBC News. "Deze resultaten maken duidelijk dat de filmindustrie een cruciale bijdrage levert tot het culturele en economische web van Groot-Brittannië." Onder meer films zoals Pirates of the Caribbean, The War Horse, Sherlock Holmes en Tinker, Tailor, Soldier, Spy werden het voorbije jaar geheel of gedeeltelijk in Groot-Brittannië opgenomen.

In het rapport wordt wel opgemerkt dat het aantal binnenlandse producties het voorbije jaar is gestegen. In totaal werden vorig jaar 72 Britse films opgenomen. Dat is een daling met 11 procent tegenover het jaar voordien. "Die terugval maakt het duidelijk hoe moeilijk het is om financiële middelen te verzamelen voor de productie van onafhankelijke Britse films," merkt Tim Cagney nog op. De ticketverkoop in de Britse en Ierse bioscopen haalde vorig jaar een omzet van meer dan 1 miljard dollar. De meest succesrijke film was de derde productie uit de reeks Toy Story.

24-07-10

Amerikaanse filmindustrie geconfronteerd met 3D-vermoeidheid

De eerste succesgolf van de driedimensionale bioscoopfilms is aan het wegebben. De ticketverkoop voor deze films begin in de Verenigde Staten opnieuw naar een normaal niveau af te zwakken. Volgens een aantal analisten is er mogelijk sprake van een 3D-vermoeidheid. Er wordt aan toegevoegd dat in een aantal gevallen ook de ticketprijs niet meer in verhouding staat met de vraag. Het aandeel van de driedimensionale versies bij nieuwe filmreleases is gevoelig gedaald tegenover de lancering van het 3D-icoon Avatar. Bij Avatar hadden driedimensionale vertoningen een aandeel van 83 procent in de totale omzet, maar bij latere films lag dag gevoelig lager, zoals Toy Story (60 procent) en Despicable Me (45 procent).

"Een aantal analisten stelt dat ook geen andere evolutie had verwacht moeten worden," merkt The Hollywood Reporter op. "De Amerikaanse markt telt op dit ogenblik slechts 1.551 driedimensionale bioscopen. Dat betekent dat er teveel 3D-films in circulatie zijn voor een te beperkt aantal 3D-schermen." Nikki Rocco, hoofd distributie bij Universal, merkt op dat er weliswaar is een terugval is op te merken, maar dat verdelers en bioscoop-uitbaters nog altijd voordeel halen uit de technologie. Bovendien zegt Rocco voorstander te zijn om het publiek de keuze te laten tussen het formaat waarin het een film wil bekijken. Voor driedimensionale films wordt een extra toeslag gevraagd aan de bioscoopbezoekers.

Er wordt ook opgemerkt dat Avatar perfect was opgebouwd voor een driedimensionale vertoning, maar niet elke film biedt vanuit zijn content eenzelfde voordeel aan voor het format. Na de lancering van Avatar in december vorig jaar werd al vlug verondersteld dat een bioscoopfilm bij voorkeur in driedimensionale versie moest worden bekeken. Maar een aantal andere films werden geconfronteerd met kritiek omdat ze hun tweedimensionale films op een goedkope manier in een driedimensionale versie hadden gegoten. James March, analist bij Piper Jaffray, merkt echter op dat de terugval in de bioscoop-inkomsten niet aan het dalende 3D-aandeel moet worden geweten, maar wel aan de matige content van de nieuwe films.

16:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, bioscoop |  Facebook |

25-05-10

Lancering nieuw Shrek-film blijft onder verwachtingen

De film 'Shrek Forever After' heeft bij zijn lancering de top van de Amerikaanse bioscooprangschikking weten in te nemen, maar is toch onder de verwachtingen gebleven. De film, de vierde in de Shrek-reeks, realiseerde tijdens de eerste drie dagen na zijn lancering een omzet van 71,3 miljoen dollar, maar dat blijft gevoelig onder het bedrag van meer dan 100 miljoen dollar waarop filmstudio DreamWorks Animation vooraf had gehoopt. De eerste Shrek-film verzamelde bij zijn lancering negen jaar geleden een omzet van 42 miljoen dollar, maar de tweede film kwam drie jaar later aan een bedrag van 108 miljoen dollar en de voorlaatste versie haalde drie jaar geleden een omzet van 121,6 miljoen dollar. DreamWorks Animation merkt wel op dat de film nog altijd de vierde beste lancering is uit de geschiedenis van de Amerikaanse animatiefilm. Alleen de twee vorige Shrek-films en The Simpsons (74 miljoen dollar) deden beter.

Er wordt aan toegevoegd dat het ook de allereerste keer is dat van één franchies vier verschillende versies werden gemaakt. DreamWorks Animation heeft wel aangekondigd dat de vierde film ook de laatste uit de reeks was. De verkoop in driedimensionale bioscopen vertegenwoordigde 61 procent van de totale omzet. In die sector worden hogere ticketprijzen aangerekend en eerder raakte bekend dat de bioscoopgroep AMC Theatres bij de nieuwe Shrek-films voor het eerst tickets voor meer dan 20 dollar per stuk heeft verkocht. AMC Theatres heeft echter nadien gezegd dat die informatie verkeerd was en dat de prijzen voor driedimensionale vertoningen tussen 17 dollar en 19 dollar lagen. DreamWorks Animation zegt te verwachten dat de nieuwe Shrek-film ook verscheidene weken stand zal houden, aangezien de volgende familiefilm van de concurrenten pas in de tweede helft van juni zal worden gelanceerd.

De vorige lancering van DreamWorks Animation - 'How To Train Your Dragon' - verzamelde tijdens zijn lancering het eerste weekend van maart een bedrag van 44 miljoen dollar. Ook dat werd als een teleurstelling bestempeld, maar de film bleek wel een langere levensduur te behouden en realiseerde tot nu toe een omzet van 211 miljoen dollar. De productie van de laatste shrek-film - met stemmen van onder meer Michael Myers, Antonio Banderas, Eddie Murphy en Cameron Diaz - kostte ongeveer 135 miljoen dollar. De wereldwijde marketing-kosten bedragen ongeveer 165 miljoen dollar. In zeven andere landen realiseerde de film bij zijn lancering een omzet van 26 miljoen dollar. In Rusland werd een omzet gerealiseerd van 20 miljoen dollar, waarbij Avatar nipt geklopt werd en een Russisch record werd gevestigd. De meeste andere lanceringen waren gesitueerd in Azië, met landen zoals de Filipijnen, Maleisië en Thailand.

10:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bioscoop, shrek |  Facebook |

22-04-10

IMAX Corporation zet groei in Azië verder

Het Canadese bioscoopconcern IMAX Corporation heeft een overeenkomst ondertekend om in China een nieuw complex te openen. Daarmee zet IMAX Corporation een verdere stap op de Aziatische markt. Het nieuwe project omvat een multiplex-vestiging met zestien zalen in de stad Hangzhou in de Chinese provincie Zhejiang. In de overeenkomst, die werd afgesloten met het Chinese staatsbedrijf Zhejiang Xinyuan Cultural Industry Group, is voorzien dat het complex eind juni zijn deuren zou openen. IMAX Corporation heeft in China op dit ogenblik zesentwintig vestigingen. Over twee jaar wil het Canadese bedrijf er vijftig vestigingen hebben. In december vorig jaar maakte IMAX Corporation bekend in China met tenminste vijf filmbedrijven te onderhandelen. Het Canadese bioscoopconcern heeft een bijzonder goede periode achter de rug, dankzij het grote succes van de bioscoopfilm Avatar.

Het nieuwe bioscoopcomplex zou operationeel moeten zijn tegen de lancering van Afstershock, de eerste Chinese publieksfilm die digitaal werd herwerkt met de IMAX-technologie. "Het IMAX-merk is heel populair geworden bij de Chinese bioscoopbezoeker," aldus Lei Xiangqiong, voorzitter van Zhejiang Xinyuan Cultural Industry. "De recente successen van andere IMAX-theaters in China toont aan dat er een grote vraag is naar de technologie." Richard L. Gelfond, chief executive van IMAX Corporation, stelde dat de uitbreiding van het Canadese concern op de Aziatische markt op kruissnelheid begint te komen. Hij voegde er aan toe te verwachten dat de nieuwe locatie één van de toonaangevende bioscoopcomplexen van de provincie Zhejiang zal worden en een belangrijke pijler kan worden om de commerciële visibiliteit van het IMAX-merk verder te versterken.

IMAX Corporation heeft het voorbije jaar opnieuw winstgevend afgesloten, nadat de twee jaren voordien met verlies werd gewerkt. Onder meer de animatiefilm Avatar was het voorbije jaar een groot succes voor het bioscoopconcern. Topman Gelfond zegt echter te verwachten dat dit jaar nog een verdere doorbraak zal worden gerealiseerd. Avatar betekende volgens hem een belangrijk keerpunt, omdat het vele bioscoopbezoekers heeft laten kennismaken met de IMAX-ervaring. De grootste impact daarvan moet volgens Gelfond echter nog komen. Hij voegt er aan toe dat de eerste drie maanden van dit jaar het beste kwartaal vormden uit de geschiedenis van het concern. Gelfond voegt er aan toe een bijzonder sterk filmjaar te verwachten. Eind vorig jaar telde IMAX Corporation 430 bioscopen in 48 verschillende landen.

13:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, bioscoop, imax |  Facebook |

21-01-10

Filmproducenten en bioscopen ruziën over dvd-lanceringen

Filmmaatschappijen stappen steeds meer af van het principe om tussen de lancering van een nieuwe film en de lancering van de dvd-versie zoveel mogelijk tijd te laten. In het verleden werd een dvd-versie vaak maanden later op de markt gebracht, maar die tijdsspanne wordt steeds korter. Robert Iger, topman van Walt Disney, stelt dat die strategie moet mogelijk maken om optimaal te kunnen profiteren van de interesse bij het publiek. Om de dvd-sector leefbaar te houden, moet de film bij het publiek immers nog zoveel mogelijk vers in het geheugen liggen. Door het zoveel mogelijk samenbrengen van de filmlancering en de dvd-versie kunnen de filmproducenten boven dubbel profiteren van de marketing-investeringen, wat hen miljoenen dollars kan helpen besparen en hen toelaat om hun strategie te stroomlijnen.

"Die strategie van de filmmaatschappijen wordt door de bioscoop-uitbaters echter niet in dank afgenomen," merkt het magazine Brandweek op. "Een aantal Amerikaanse bioscopen heeft dan ook al films opnieuw uit roulatie te halen op het ogenblik dat de dvd-versie werd gelanceerd. Daarmee wensten ze een duidelijke boodschap te versturen naar de filmproducenten. Volgens Tony Kerasotes, voorzitter van de Amerikaanse National Association of Theater Owners, merkte daarbij op dat de bioscoopuitbaters in een aantal gevallen vooraf niet op de hoogte waren gebracht van de beslissing. Volgens Kerasotes had het conflict met een betere communicatie vermeden kunnen worden." Brandweek stelt echter dat het versnellen van dvd-lanceringen onvermijdelijk ten koste zal gaan van de inkomsten van de bioscopen en dat een betere communicatie daar weinig aan kan verhelpen.

Het magazine wijst erop dat er bijzonder veel geld op het spel staat. Ook de dvd-verkopen gaan immers al enkele jaren achteruit omdat het publiek overschakelt op een goedkopere verhuur en al dan niet illegale streams en downloads. "De technologische vooruitgang door Blu-Ray moest daar verandering in brengen, maar dat is een misrekening gebleken," wordt er opgemerkt. "Anderzijds hebben bioscopen zware investeringen gedaan in driedimensionele technologieën om mensen opnieuw naar de zalen te lokken. Zij willen dan ook dat de bioscopen het primeur-platform blijft voor de speelfilms. Snellere dvd-releases cannibaliseren volgens hen dan ook de bioscoop-inkomsten. Het magazine voegt er aan toe dat de theater-beleving weliswaar een sterk verkooppunt blijft, maar niet van aard is om gezinnen in grote getallen te laten afzien van dvd-versies wanneer die al na korte tijd op de markt worden gebracht.

15:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dvd, film, bioscoop |  Facebook |

12-12-09

Amerikaanse bioscopen op weg naar nieuw recordjaar

De ticketinkomsten van de Amerikaanse en Canadese bioscopen hebben dit jaar tot dusver 9,68 miljard dollar opgeleverd. Daarmee wordt het record van twee jaar geleden doorbroken. Dat blijkt uit cijfers van Hollywood.com. De Amerikaanse bioscopen gaan ervan uit dat dit jaar meer dan 10 miljard dollar zal omgezet worden. Het jaar was ook bijzonder goed van start gegaan. Tijdens de maand januari werden immers voor het eerst voor meer dan één miljard dollar bioscooptickets verkocht. Bovendien wordt ook een uitstekend jaareinde verwacht met nieuwe films zoals Avatar, Sherlock Holmes en It's Complicated. De Amerikaanse bioscoopsector profiteert van de economische crisis, die consumenten aanzet om relatief goedkoop entertainment te zoeken. Vorig jaar werd een omzet gerealiseerd van 9,63 miljard dollar. Het grootste succes van dit jaar is de film 'Revenge of the Fallen', die in Noord-Amerika voor 402 miljoen dollar tickets heeft verkocht.

"De economische crisis heeft de filmindustrie een zware klap toegebracht," zegt Paul Dergarabedian, voorzitter van Hollywood.com, tegenover de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "De ticketverkoop zorgt echter voor één lichtpunt. Het publiek gaat nog altijd in grote massa naar de bioscoop." Voor het hele jaar wordt in de Verenigde Staten en Canada een ticketverkoop verwacht van 10,6 miljard dollar. Na 'Revenge of the Fallen' was 'Harry Potter and the Half-Blood Prince' de meest succesvolle film van het lopende jaar. Die film haalde een omzet van 301 miljoen dollar. De vampieren-romance 'New Moon' staat op een derde plaats met een bedrag van 257,46 miljoen dollar. Daarnaast waren er echter ook een aantal verrassende successen. Daarbij wordt onder meer verwezen naar 'Paranormal Activity' van Paramount Pictures, die een bedrag van 107 miljoen dollar wist te verzamelen. Warner Bros had zelfs twee onverwachte succesfilms. In de eerste plaats was dat 'The Hangover', die aan 277 miljoen kwam. Daarnaast is er ook 'The Blind Side', die tot nu toe al 131 miljoen heeft opgebracht.

In de toptien zitten verder ook nog onder meer de films 'Up', 'Star Trek','Monsters versus Aliens', 'Dawn of the Dinosaurs', 'Wolverine' en 'Battle of the Smithsonian'. Ook 'The Blind Side' met Sandra Bullock lijkt een voltreffer te zullen worden. "Eén of twee films kunnen zorgen voor een recordjaar," merkt Dergarabedian nog op. De groei van dit jaar is echter in belangrijke mate te danken aan een prijsverhoging. Een bioscoopticket kost in Noord-Amerika op dit ogenblik gemiddeld 7,46 dollar. Dat is een stijging met 28 procent tegenover vorig jaar. Verwacht wordt dat er dit jaar ongeveer 1,4 miljard tickets zullen verkocht worden. Vorig jaar werden er in totaal 1,34 miljard bioscoopbezoekers geteld. Ondanks die stijging blijft men echter nog ver verwijderd van het record van zeven jaar geleden, toen 1,6 miljard tickets werden verkocht. De Verenigde Staten en Canada vertegenwoordigen ongeveer 35 procent van de totale bioscoopmarkt.

21:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bioscoop, verenigde staten |  Facebook |

26-10-09

Britse muziekketen HMV start met winkelbioscoop

De Britse muziekketen His Master's Voice (HMV) heeft in Londen zijn eerste winkelbioskoop geopend. Het project loopt in samenwerking met de onafhankelijke bioscoopketen Curzon. Daarmee wil het merk zijn activiteiten buiten de zuivere muzieksector uitbreiden. De muziekverkoop is gevoelig teruggelopen en vertegenwoordigt nu nog amper een kwart van de totale omzet van de keten. Een tweede kwart komt uit videogames, terwijl de helft van de omzet wordt gerealiseerd uit de dvd-verkoop. De muziekwinkels verliezen miljoenen door de concurrentie van online downloads. Indien het experiment een succes wordt, zullen ook in andere vestigingen bioscopen worden geïnstalleerd. Analisten vragen zich af wat deze stap van HMV zal betekenen voor de toekomst van andere muziekverkopers.

De muziekketen heeft in zijn vestiging in Wimbledon een digitale bioscoop met drie schermen in gebruik genomen. "Met het verdwijnen van winkels zoals Zavvi en Woolworths is HMV nagenoeg één van de laatste locaties in het winkellandschap gebleven waar nog muziek kan gekocht worden," aldus BBC News. "Omwille van de dalende muziekverkoop heeft HMV eerder al zijn activiteiten uitgebreid met dvd-verkoop en videogames. Simon Fox, chief executive van HMV, stelt dat de winkelbioscopen het merk moet toelaten om nieuwe sectoren te betreden." Fox ontkent echter dat de muziekketen het moeilijk heeft om te overleven. Hij wijst er daarbij op dat HMV dit jaar al dertig nieuwe winkels heeft geopend en tegen kerstmis ook nog eens tien tijdelijke winkels worden voorzien.

Het feit dat de muziekketen begint met bioscopen is volgens Joe Mount, lid van de elektropop-groep Metronomy, een duidelijk teken dat er geen geloof niet meer is in een zakelijk model van de traditionele muzieksector. Hij wijst daarbij ook naar Virgin, die zich vooral wil opwerpen als een ontmoetingsplaats voor jongeren en zich in belangrijke mate richt op mobiele telefonie. Mount zegt te begrijpen dat muziekretailers steeds meer overstappen op de filmindustrie. Hij voegt er aan toe dat jongeren moet duidelijk gemaakt worden dat muziek geld waard is, indien men wil vermijden dat muziekwinkels en platenmaatschappijen zullen verdwijnen en er geen nieuwe muziekgroepen meer zouden kunnen doorbreken. Dan dreigt volgens Mount de hele muzieksector in moeilijkheden te komen.

13:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, bioscoop, retail, hmv |  Facebook |

17-06-08

Amerikaanse bioscoopreclame stijgt met 18,5 procent

CinemaDe Amerikaanse bioscopen hebben het voorbije jaar 539,9 miljoen dollar aan reclame-inkomsten geïnd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Cinema Advertising Council (CAC), waarbij ongeveer 82 procent van alle Amerikaanse bioscopen zijn aangesloten. De reclame-inkomsten liggen 18,5 procent hoger dan het jaar voordien. Ongeveer 74 procent van de reclame-inkomsten zijn afkomstig van nationale en regionale adverteerders.

De schermreclame – die ongeveer 92 procent van de totale reclame-opbrengsten van de bioscoopsector vertegenwoordigen – stegen met 18,5 procent tot 494,6 miljoen dollar. De andere reclame-inkomsten stegen eveneens met 18,5 procent tot 45,3 miljoen dollar. Dat is afkomstig uit concessies, audio-reclame en sampling. De belangrijkste reclamesectoren zijn autodealers, opvoeding, overheid, media, gezondheid, restaurants en telecommunicatie.

Volgens CAC-topman Stu Ballatt beginnen meer adverteerders meer frequent gebruik te maken van het bioskoopmedium. “De bioscopen hebben hun waarde en efficiëntie als reclamemedium bewezen,” stipt hij aan. “Bovendien maken veel adverteerders ook gebruik van de extra reclamemogelijkheden die bioscoopcomplexen hebben te bieden en door een combinatie van on-screen en off-screen reclame de impact van hun merk kunnen verdubbelen of verdrievoudigen.”

13:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, bioscoop |  Facebook |