26-01-18

Millennial blijft bijzonder belangrijk voor bioscoop

Hoewel vaak gewezen wordt naar het veranderende mediagedrag van de jongere generaties, blijven die demografieën voor de bioscoopsector nog altijd bijzonder belangrijk. Dat blijkt uit een onderzoek van een rapport van het Amerikaanse Video Advertising Bureau. Opgemerkt wordt dat de leeftijdsgroepen tussen zes en vierendertig jaar het voorbije jaar 62,4 procent van het totale Amerikaanse bioscooppubliek vertegenwoordigde. Daarmee zijn jongeren voor de bioscoop nog belangrijker dan voor het internet, waar diezelfde demografieën in de totale gebruikersgroep slechts een aandeel van 49 procent hebben.

In het rapport wordt verder opgemerkt dat de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig twee jaar geleden gemiddeld zesenhalve keer een bezoek aan de bioscoop had gebracht. Dat betekende een stijging met 0,6 punt tegenover het jaar voordien. Nog werd vastgesteld dat in de leeftijdscategorie tussen achttien en negenenveertig 86 procent minstens één keer per jaar naar de bioscoop gaat. In de groep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar loopt dat aandeel op tot 91 procent, tegenover 90 procent in de groep tussen achttien en vierentwintig en 83 procent in de categorie tussen vijfendertig en negenenveertig jaar.

Een eerder rapport van het Video Advertising Bureau had ook al laten uitschijnen dat televisie nog altijd bijzonder belangrijk blijft als platform om het publiek van de millennials te bereiken. Daarbij was opgemerkt dat millennials nog altijd gemiddeld drie uur per dag naar televisie kijken. Dat is wel minder dan bij het gemiddelde volwassen publiek, waar televisie nog een consumptie van vijf uur en achttien minuten kent. Daarbij werd anderzijds benadrukt dat millennials nog altijd meer tijd aan televisie besteden dan aan eten en en drinken, shopping, telefoongesprekken en de consumptie van Netflix, YouTube en Facebook samen.

Lees Verder

15:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bioscoop |  Facebook |

26-03-16

Hollywood verdeeld over de opkomst van streaming-diensten

Ook Hollywood stelt zich bijzonder verdeeld op over de opkomst van streaming-diensten. Dat schrijft Frankie Taggart, redacteur bij het persbureau Agence France Presse (AFP). Eerder al is gebleken dat online streaming een belangrijke concurrent voor de dagelijkse televisie-programmering kan zijn, maar volgns Taggart lijkt datzelfde ook mogelijk voor bioscoopfilms. Een aantal vertegenwoordigers van de Amerikaanse filmsector zegt van mening te zijn dat de technologieën de mogelijkheid bieden een nieuw publiek aan te boren, maar anderen waarschuwen voor negatieve gevolgen van onder meer de verspreiding van piraterij.

“Studies van onder meer Vindicia in de Verenigde Staten en Lek Consulting in Groot-Brittannië hebben bij het brede publiek een grote interesse getoond in streaming-platformen zoals Netflix, Hulu en Amazon,” benadrukt Frankie Taggart. “Vooral bij de millennials - die voor de adverteerders als een cruciale doelgroep worden bestempeld - blijkt inmiddels al meer dan de helft van de volledige populatie gebruik te maken van video-on-demand. Deze revolutie situeert zich echter niet alleen in de televisiesector, want de verschuiving naar services-on-demand kan in veel andere aspecten van het leven worden vastgesteld, zoals blijkt uit de populariteit van applicaties zoals Uber, Airbnb en Instacart.”

Taggart voegt er aan toe dat de dreiging zich ook heeft uitgebreid naar de bioscoopsector. Hij verwijst daarbij naar de activiteit van de startup Screening Room, die filmproducties tegelijkertijd in de bioscoop en op het particuliere scherm wil vertonen. Onder meer beroemdheden zoals Martin Scorsese, Steven Spielberg en Peter Jackson participeren in het kapitaal van Screening Room. Regisseur Peter Jackson wijst erop dat het aanbod van de onderneming perfect is afgestemd op een publiek dat moeilijk kan aangezet worden naar de bioscoop te gaan. De bioscopen en filmproducenten zouden van Screening Room een commissie van 40 procent ontvangen.

“Elke innovatie in de entertainment-sector, van de video tot breedband, heeft al het einde van de bioscoop aangekondigd,” geeft Frankie Taggart toe. “Desondanks is de omvang van het Amerikaanse bioscooppubliek de voorbije vijftig jaar ongeveer status-quo gebleven.” De Amerikaanse National Association of Theater Owners heeft echter in een reactie al gezegd dat innovaties vanuit de industrie dienden te komen. Ook de Art House Convergence Group of Specialty Theaters waarschuwde al voor mogelijke piraterij.

Lees Verder


13:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bioscoop |  Facebook |

22-06-14

Walging is goed concept op aandacht publiek te trekken

Mensen die blootgesteld worden aan walgelijke concepten vertonen een hoger aandachtsniveau, hoewel de content tegelijkertijd negatieve reacties oproept. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Central Florida en de Indiana University bij honderdtwintig bioscoopbezoekers. Walging is volgens de onderzoekers voor content-producenten dan ook een dankbaar concept om aandacht te trekken.

Lees Verder

12:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bioscoop, walging |  Facebook |

07-05-14

Chinees bioscooppubliek wil actie en speciale effecten

Grote blockbusters met actie, avontuur en speciale effecten blijken de garanties te zijn voor een succesvolle groei van de Amerikaanse filmsector op de Chinese markt. Dat zegt Doug Belgrad, voorzitter van de Amerikaanse filmstudio Columbia Pictures. Hij wijst erop dat slechts enkele Oscar-winnaars tot het Chinese vasteland zijn doorgedrongen. De succesvolle Amerikaanse import is volgen Belgrad vooral gebaseerd op speciale effecten, driedimensionale vertoningen en emotioneel bevredigende verhalen. Hij voegt er aan toe dat romantiek en avontuurlijke helden bij het jonge Chinese publiek opvallend goed blijken te presteren.

Lees Verder

13:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, bioscoop |  Facebook |

03-03-14

Consument gaat gemiddeld vijf keer per jaar naar bioscoop

De consument ging het voorbije jaar gemiddeld vijf keer naar de bioscoop. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Harris Interactive bij meer dan tweeduizend Amerikaanse consumenten. Er wordt wel opgemerkt dat leeftijd een belangrijke impact heeft op het bioscoopbezoek. Daarbij wordt aangegeven dat bij de echoboomers, de leeftijdsgroep tussen achttien en zesendertig jaar, 83 procent het voorbije jaar een bioscoop heeft bezocht. Bij de achtenzestigplussers valt dat echter terug tot 44 procent. Bovendien hebben de echoboomers gemiddeld 6,3 films per jaar bekeken. Bij de achtenzestigplussers valt de activiteit terug tot 3,2 films.

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bioscoop |  Facebook |

01-12-13

Blogging kan belangrijke impact hebben op succes bioscoopfilms

Blogging heeft een belangrijke impact op het succes van bioscoopfilms. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago, de University of Utah en de University of North Carolina op basis van vijfenzeventig bioscoopfilms die negen jaar geleden in meer dan tweehonderd regionale markten in de Verenigde Staten werden gelanceerd. De onderzoekers merken daarbij op dat de reactie van de bloggers vaak een grotere impact heeft op de cijfers dan de officiële reclame die voor de lancering wordt gevoerd. Er wordt wel opgemerkt dat de impact van de blogs afhankelijk is van de demografische samenstelling van de lokale markt.

Lees Verder

11:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bloggen, bioscoop |  Facebook |

17-10-13

Popcorn vormt groot probleem voor bioscoopreclame

Bioscoopzalen vormen geen optimale omgeving om nieuwe merken op producten te lanceren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit van Wurzburg. De onderzoekers zeggen immers dat nieuwe merken snel een succes kunnen worden omdat ze zich heel gemakkelijk in de hersenen van de consument nestelen. Dat proces wordt in de bioscoopzaal volgens de Duitse wetenschappers echter vaak verstoord door de gewoonte van de consumenten om tijdens reclameblokken naar popcorn en andere snacks te grijpen, waardoor de onbewuste articulatie van de namen van het geadverteerde product of merk wordt bemoeilijkt.

“Nieuwe merken winnen aan populariteit door herhaling, waardoor de kans groter wordt dat de consument later tot de aankoop van het product overgaat,” merken de onderzoekers Sascha Topolinski en Fritz Strack op. “Een herhaaldelijke en doorgedreven blootstelling is voor vele producten noodzakelijk om hun merknaam in de markt te plaatsen. Cruciaal daarbij is dat de nieuwe naam door de consument gemakkelijk opgenomen kan worden. Herhaling laat het menselijk brein toe de informatie gemakkelijker te verwerken. Dat proces gaat echter ook gepaard met orale activiteit. De lippen en de tong vormen immers, onbewust en zonder echte bewegingen, de namen die worden gelezen.”

“Indien deze innerlijke articulatie, onder meer door het kauwen van chewing gum of het fluisteren van een ander woord, verstoord wordt, komt het effect echter in het gedrang,” zeggen Topolinksi en Strack. “Wanneer het proces gestoord wordt, kan de articulatie van de woorden immers niet worden geoefend, waardoor het herhalings-effect verdwijnt. Door het kauwen wordt het individu immuun voor de woord-herhaling, waardoor geen nieuwe voorkeur wordt opgebouwd voor nieuwe begrippen. Dat is vooral een probleem voor bioscoop-reclame, wiens boodschappen worden gestoord door de gewoonte van het publiek om tijdens de commerciële pauzes popcorn of andere snacks te consumeren.”

De Duitse wetenschappers stelden tijdens hun onderzoek vast dat bioscoopbezoekers die suiker hadden gekregen om op te zuigen, een week na de vertoning nog steeds vertrouwd waren met de namen van nieuwe producten die in fictieve reclames waren vertoond. Proefpersonen die popcorn hadden ontvangen, bleken zich de nieuwe producten echter nauwelijks te kunnen herinneren.

Lees Verder

13:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bioscoop, popcorn, reclame |  Facebook |