09-10-11

Bossen krijgen geen kans meer op natuurlijk herstel

Zelfs met dezelfde bomen en structuren kunnen bossen bij een heraanplanting of herstel nog altijd hun oorspronkelijke ecologische, economische en culturele waarden verliezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oregon State University en de University of Washington. Onder de ogenschijnlijke bewaring van de biotoop kunnen volgens de onderzoekers vaak cruciale veranderingen worden opgemerkt in de opvang van koolstofdioxide, de waterhuishouding, de bescherming van flora en fauna en de biodiversiteit.

"Er moet meer aandacht worden besteed aan de natuurlijke processen," voeren de onderzoekers aan. "Bij het herstel van woudbestanden moet erover gewaakt worden dat het oorspronkelijke ecosysteem wordt behouden." De onderzoekers vragen vooral een beperking van de houtwinning in oude bosgebieden en de houtkap na bosbranden of stormen. Opgemerkt wordt dat de heraanplant van jonge bossen leidt tot een uniforme structuur met een beperkte biodiversiteit.

Bij de heraanplanting van bossen wordt volgens de onderzoekers overgeschakeld op nieuwe ecologische processen die nog weinig gemeen hebben met de originele situatie. "De bosgebieden van Oost-Oregon vormen daarvan een typische voorbeeld," merkt Norman Johnson, natuurkundige aan de Oregon State University, op. "In het verleden zorgden kleine branden vaak voor de eliminatie van de grondbeplanting, maar slaagden er grote bomen erin te overleven. De bossen zijn nu echter voorzien van een massale grondbeplanting, wat aanleiding geeft tot zware branden die alles vernielen."

Johnson stelt dat men bossen de kans zou moeten bieden om zich na branden op een natuurlijke manier te herstellen, wat volgens hem ten goede zou komen aan de biodiversiteit, ook al zou dat proces eeuwen kunnen duren.

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: houtwinning, biotoop |  Facebook |

20-05-11

Verdwijnen van flora en fauna wordt overdreven

De huidige ramingen over het verdwijnen van soorten overschat wellicht de impact van het verlies van biotopen op flora en fauna. Dat is de conclusie van wetenschappers aan de University of California en de Sun Yat-sen University in China. Onderzoeksleiders Stephen Hubbell en Fangliang He merken op dat de huidige berekeningsmodellen te simplistisch zijn en geen rekening houden met de complexiteit van de impact die allerlei factoren hebben op de populaties.

"De onderzoekers merken op dat de huidige ramingen het verdwijnen van soorten met 160 procent overschatten," merkt BBC News op. "Er moet volgens hen dan ook een nauwkeuriger onderzoek naar het verdwijnen van biotopen worden verricht, maar ze geven wel toe dat dit fenomeen de belangrijkste bedreiging voor biodiversiteit blijft. Er moet volgens hen echter naar een veel grotere omgeving worden gekeken om het verdwijnen van bepaalde diersoorten in een gebied te bepalen."

Jean Christophe Vie, programmadirecteur bij de International Union for Conservation of Nature (IUCN), merkte in een reactie op dat elke bijdrage tot een correcte berekening van de toekomst van biotopen welkom is, maar waarschuwt voor de interpretaties van de conclusies. "Men moet ervoor oppassen dat deze gegevens niet worden misbruikt door personen die milieumateries weinig ernstig nemen," voerde hij aan. Ook de onderzoekers voeren aan dat de resultaten van het onderzoek niet mogen leiden tot een verflauwende aandacht voor het milieubehoud.

09:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biotoop, duurzaamheid, milieu |  Facebook |