13-11-16

BitRepublic: Blockchain basis voor nieuwe samenlevingsvorm?

BitRepublic

Onmiddellijk na de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten, probeerden beleggers hun risico’s voor de toekomst te beperken door naar de virtuele munt bitcoin te vluchten. Het Belgische kunstcollectief LarbitsLab trekt die verschuiving naar de virtuele wereld nog verder en wil naar aanleiding van de vluchtelingenproblematiek met het artistieke project BitRepublic een nieuwe digitale maatschappijvorm creëren waarin ook migranten een plaats kunnen vinden en een nieuw leven kunnen uitbouwen. BitRepublic werd recent voorgesteld tijdens het evenement ‘Blockchain. Fact. Fiction. Future’ van het Interactive Media Art Laboratory (iMal) in Brussel.

De financiële basis van de BitRepublic is de bitsoil, een virtuele grondstof die wordt gevonden in de data die door anonieme gebruikers worden gegenereerd. Op dit ogenblik zitten die waardevolle basisproducten in de kluizen van de grote internetbedrijven. BitRepublic wil die middelen echter opnieuw verdelen onder de oorspronkelijke producenten. Bedoeling is daarbij ook dat de bitsoil de basis kan worden voor een rechtvaardig welvaart-systeem en beheerd wordt voor alle bewoners van de huidige en volgende generaties. Net zoals bedrijven betalen voor het gebruik van grondstoffen en patenten, zou ook een vergoeding moeten worden voorzien voor persoonlijke gegevens waarop beroep wordt gedaan.

“Waarom zouden bedrijven gratis recht hebben op activa die in wezen eigendom zijn van de gemeenschap,” zegt LarbitsLab, een intiatief van het kunstenaarsduo LarbitsSisters. “De jongste innovaties die door de cryptomunt bitcoin en zijn achterliggend protocol blockchain mogelijk zijn geworden, laten de ontwikkeling van een dergelijk systeem toe. De blockchain laat immers een gedecentraliseerd beheer van digitale transacties toe. De blockchain opereert zonder een centrale controle-organisatie en is gebaseerd op een permanent register dat alle transacties vastlegt en definitief opslaat. In plaats van een centrale intermediair, worden transacties opgeslagen en gedistribueerd op tienduizenden computers in peer-to-peer netwerken.”

“Transacties worden gecontroleerd en gevalideerd door de geconnecteerde computers van de gebruikers,” benadrukt LarbitsLab. “Om dit systeem te kunnen opzetten en gaande houden is alleen computer-kracht noodzakelijk. Het geheel van de computers garandeert de veiligheid van de transactie en uitwisseling, die geen tussenpersoon of een vertrouwde derde partij - zoals overheden of banken - nodig hebben.” Het moet dan ook mogelijk zijn om op basis van blockchain-toepassingen een universeel verdeelsysteem te creëren, waarbij de opbrengst van user-generated-data naar het publiek, de bron van de gegevens die helpen de rijkdom van grote technologiebedrijven opbouwen, kan terugstromen.”

“De politiek filosoof Thomas Pogge heeft een gelijkaardige strategie gevolgd met zijn global resources dividend, dat zou worden uitbetaald op basis van een taks op het gebruik of verkoop van de natuurlijke bronnen van de aarde.

14:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bitrepublic |  Facebook |