16-11-17

Blockchain kan grote diensten bewijzen aan ontwikkelingshulp

De blockchain, de technologie achter virtuele munten, kunnen ook gebruikt worden om het wereldwijde verlies van investeringen in gezondheid door fraude of verkeerd gebruik te bestrijden. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de Harvard Medical School. De onderzoekers merken op dat fraude en verkeerd gebruik van middelen de wereldwijde gezondheidszorg jaarlijks 455 miljard dollar kost. Een groot gedeelte van de problemen moeten worden opgetekend in ontwikkelingslanden, waar een verlies van fondsen vernietigende consequenties kan hebben voor de gezondheid en ontwikkeling. De blockchain kan volgens de onderzoekers echter helpen om die problemen grotendeels te verhelpen.

“Er moet niet alleen gezorgd worden dat er meer budgetten worden vrijgemaakt voor gezondheidsprojecten in de ontwikkelingslanden,” zegt onderzoeksleider John Meara, professor sociale geneeskunde aan de Harvard Medical School. “De wereldwijde gezondheidszorg moet echter ook alle mogelijke inspanningen doen om te garanderen dat de investeringen daadwerkelijk de bedoelde bestemmelingen bereiken. Op dit ogenblik is er van een toenemende gelijkheid op het gebied van gezondheidszorg geen sprake. Integendeel neemt die kloof steeds verder toe. Gezondheid, economische ontwikkeling en een bredere geopolitieke stabiliteit zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.”

Jaarlijks wordt bijna 7 biljoen dollar aan gezondheidshulp verstrekt. Dat komt overeen met 10 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product. Verwacht wordt echter dat dit bedrag tegen het einde van de jaren dertig tot 18 biljoen dollar zal worden opgevoerd. “Om deze financiële investeringen te vertalen in gezondheid en welvaart zal echter instrumenten vergen die een veel grotere transparantie en verantwoording nodig heeft, zonder echter de kosten voor donoren of bestemmelingen te verhogen,” betoogt professor Meara. “Hier kan de blockchain belangrijke diensten leveren. Bij virtuele valuta zoals de bitcoin wordt immers elke financiële transactie op een reeks computers over de hele wereld opgeslagen.”

“Al deze individuele gegevens worden tot een keten aan elkaar gekoppeld,” verduidelijkt John Meara. “Deze ketens bieden een overzicht van alle evenementen die de munt heeft ondergaan. Op die manier kunnen fraude en oneigenlijk gebruik veel gemakkelijker worden opgespoord. Duistere constructies kunnen dan ook nagenoeg onmogelijk voor de buitenwereld verborgen. Een dergelijke toepassing kan ook in de sector van de gezondheidshulp perfect worden toegepast.” De onderzoekers verwijzen daarbij naar financiële transacties en de verscheping van goederen zoals geneesmiddelen of medische apparatuur. Ook kan gemakkelijk worden teruggevonden welke organisaties of overheden als donor fungeren.

“Op die manier kan op elk ogenblik worden nagekeken of de fondsen en hulpgoederen daadwerkelijk hun bedoelde bestemming hebben bereikt,” zegt Meara nog. “Momenteel is daarvoor nog de inzet van een team forensische accountants nodig en moeten bergen dossiers worden geanalyseerd.” Hij waarschuwt wel dat hiervoor alle betrokken partijen hun medewerking moeten leveren.

Lees Verder

18:17 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blockchain |  Facebook |

25-09-17

Ook centrale banken kijken naar blockchain

Vele centrale banken blijken blockchain als een beloftevolle technologie te beschouwen. Dat is de conclusie van een rapport van het Cambridge Centre for Alternative Finance bij vijfentwintig centrale banken als een onderdeel van een breder onderzoek naar de adoptie van de technologie in het bedrijfsleven. Vastgesteld werd dat 20 procent van de bestudeerde instellingen plannen koestert om binnen een periode van twee jaar activiteiten op basis van blockchain te lanceren. Binnen een tijdsverloop van tien jaar zou bijna 40 procent van de banken de technologie hebben geïntroduceerd. De interesse van de instellingen wordt vooral toegeschreven aan de opportuniteit om een eigen cryptomunt te creëren.

“De interesse in zakelijke toepassingen van blockchain en aanverwante producten heeft de voorbije jaren een opmerkelijke stijging gekend,” merken de onderzoekers op. “Er kunnen inmiddels meer dan honderd startups met meer dan tweeduizend medewerkers worden geteld en vele grote ondernemingen en openbare instellingen tonen interesse in de technologie.” Opgemerkt wordt dat inmiddels 67 procent van de centrale banken en 86 procent van de andere publieke instellingen experimenten rond blockchain opzetten. Vastgesteld werd dat 57 procent van de centrale banken activiteiten rond Ethereum viseren. Wel moet worden gemeld dat 42 procent van de centrale banken op hun projecten geen deadline kunnen plaatsen.

Uit het onderzoek bleek nog dat ongeveer 47 procent van de blockchain-startups in Noord-Amerika zijn gevestigd, gevolgd door Europa (28 procent) en Asia-Pacific (19 procent). Banken en andere financiële partijen blijken 30 procent van de initiatieven voor hun rekening te nemen, gevolgd door de overheid (13 procent), verzekeraars (12 procent) en gezondheidsdiensten (8 procent). Een immatuur stadium van ontwikkeling wordt door de meeste partijen bestempeld als een cruciale belemmering voor een bredere adoptie van de technologie. Anders wordt aangevoerd dat de startup-activiteit in de sector over een periode van drie jaar een verdrievoudiging heeft gekend.

Lees Verder

16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blockchain |  Facebook |