07-01-11

Nog geen toelating voor verkoop Chiadzwa-diamanten

Het Kimberley Process, dat de internationale diamanthandel moet controleren, ontkent een toelating gegeven te hebben voor de verkoop van diamanten uit de controversiële Chiadzwa-velden in Zimbabwe. Daarmee spreekt het Kimberley Process een mededeling tegen van Gift Chimankire, onderminister van mijnindustrie van Zimbabwe. Chimankire had gemeld dat de regering van Zimbabwe een schrijven had ontvangen van het Kimberley Process, waarin bevestigd zou zijn dat Chiadzwa-diamanten op de markt zouden kunnen worden gebracht. Een woordvoerder van de voorzitter van het Kimberley Process benadrukte dat er in tegenstelling tot de berichten van onderminister Chimankire nog altijd geen beslissing is genomen.

"Voorzitter Yamba Mathieu Lapfa Lambang van het Kimberley Process wacht nog op een reactie van alle andere leden van de organisatie," aldus de woordvoerder tegen het gespecialiseerde magazine Rapaport News. "Aan de hand van die antwoorden zullen mogelijk amendementen worden aangebracht aan een voorlopig plan dat is opgesteld over de toekomst van de diamanthandel van Zimbabwe." Dat voorlopig plan werd in november vorig jaar door de regering van Zimbabwe afgewezen. Wanneer de amendementen door alle leden van het Kimberley Process worden aanvaard, zou een herwerkt voorstel aan de regering van Zimbabwe worden overgemaakt.

Sinds begin dit jaar is de Democratische Republiek Congo voorzitter van het Kimberley Process, in opvolging van Israël. Zimbabwe werd twee jaar geleden geschorst als lid van het Kimberley Process. Er werd daarbij opgemerkt dat op de Chiadzwa-velden de mensenrechten werden overtreden. Militairen werden er beticht van geweld, dwangarbeid, diamantsmokkel en moord. Het Kimberley Process, dat werd opgericht om de handel in bloeddiamanten tegen te gaan, weigerde echter over te gaan tot een definitieve verbanning van Zimbabwe, ondanks grote druk vanuit een aantal hoeken. Zimbabwe kreeg zes maand de tijd om zich in regel te stellen, waarbij onder meer een demilitarisatie van het Chiadzwa-gebied werd geëist. Dit laatste is niet gebeurd en er blijven berichten over misbruiken.

25-07-09

Ook computersector haalt grondstoffen uit conflictgebieden

Net zoals de zogenaamde bloeddiamanten, voeden ook cruciale grondstoffen van computers - zoals wolfram, goud, coltan en cassiteriet - gewapende conflicten in Afrika. Dat is de conclusie van een rapport van de organisatie Global Witness. De oorlogsvoerende partijen in de Democratische Republiek Congo zouden de aankoop van munitie immers financieren met de opbrengsten van de mijnen waar de grondstoffen voor de computerindustrie worden geproduceerd. Global Witness stelt daarbij de betrokkenheid van bijna 240 bedrijven uit de minerale sector, de metaalindustrie en de technologiewereld. Deze bedrijven blijven volgens Global Witness weliswaar binnen de grenzen van de legaliteit, maar vertonen allemaal in mindere of meerdere mate een gebrek aan transparantie of maatschappelijk verantwoord ondernemen.

"De provincies Noord-Kivu en Zuid-Kivu in het oosten van Congo tellen vele mijnen met cassiterite, wolfram, coltan en goud," aldus het magazine Time. "Dat zijn grondstoffen voor lampen, laptops, mp3-spelers en spelconsules. Tijdens de voorbije twaalf jaar van het gewapende conflict in de regio, is de controle over deze waardevolle grondstoffen voor de oorlogvoerende partijen een lucratieve manier geworden om wapens te kopen en het conflict te financieren. Global Witness beweert de voorraadketen van deze mineralen gevolgd te hebben van de oorlogsvoerende partijen naar de tussenpersonen en de internationale kopers. Tegen de tijd dat deze grondstoffen de elektronicabedrijven zouden hebben bereikt, zouden ze al tot zeven keer van eigenaar zijn veranderd."

Global Witness stelt dat het op die manier voor de consument virtueel onmogelijk is om te controleren of de grondstoffen afkomstig zijn van de Congolese oorlogsregio. "Global Witness wijst er daarbij op dat sinds het begin van het conflict twaalf jaar geleden in totaal al meer dan 5 miljoen mensen zijn gedood, sommigen door de directe gevolgen van het conflict, maar anderen door de politieke en economische chaos die door het conflict werd gecreëerd. Gewapende groepen dwingen burgers geregeld om de mineralen uit de grond te halen, zonder dat de werkers betaald worden of belastingen worden betaald. Zowel het Congolese leger als de rebellen zouden bij de mijnactiviteiten zijn betrokken." Volgens bepaalde getuigen zou 90 procent van alle Congolese goudexport een illegaal parcours volgen.

Global Witness voegt er aan toe dat ook buitenlandse regeringen onvoldoende doen om de illegale mijnactiviteiten te bestrijden en op dit manier de ontwikkelingsprojecten van de internationale gemeenschap in de regio ondermijnen. Vier bedrijven worden door Global Witness als openlijke kopers van deze grondstoffen genoemd. Het gaat om Thailand Smeting & Refining Corporation (TSRC), het Britse Afrimex, het Belgische Trademet en Traxys, dat zijn wortels heeft in Umicore. Maar verder in de productieketen zijn volgens Global Witness ook bedrijven te vinden zoals Hewlett-Packard, Nokia, Dell en Motorola. British Amalgamated Metal Corporation, de moedergroep boven TSRC, ontkent de aantijgingen met klem en stelt dat alle maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de oorlogsvoerende partijen geen voordeel halen uit de handel.

Ook Traxys wijst erop zijn activiteiten in Congo in september vorig jaar opgeschort te hebben in afwachting van duidelijker informatie over de situatie. Hewlett-Packard zegt mee te werken om dit complexe probleem te helpen aanpakken. Een aantal andere genoemde bedrijven wijst erop de ethische principes van de Electronic Industry Code of Conduct en het International Tin Research Institute te volgen. Global Witness merkt daarbij op te beseffen dat er geen eenvoudige oplossing is om duidelijkheid te creëren in deze voorraadketen en ook geen veroordeling wenst uit te spreken ten opzichte van de bedrijven, maar roept wel op tot duidelijke afspraken om de handel in conflictgebieden beter te kunnen opvolgen.

13:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, global witness, bloeddiamant |  Facebook |