01-12-13

Blogging kan belangrijke impact hebben op succes bioscoopfilms

Blogging heeft een belangrijke impact op het succes van bioscoopfilms. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago, de University of Utah en de University of North Carolina op basis van vijfenzeventig bioscoopfilms die negen jaar geleden in meer dan tweehonderd regionale markten in de Verenigde Staten werden gelanceerd. De onderzoekers merken daarbij op dat de reactie van de bloggers vaak een grotere impact heeft op de cijfers dan de officiële reclame die voor de lancering wordt gevoerd. Er wordt wel opgemerkt dat de impact van de blogs afhankelijk is van de demografische samenstelling van de lokale markt.

Lees Verder

11:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bloggen, bioscoop |  Facebook |

30-01-12

Britse rechter scheidt sociale netwerken van traditionele uitgevers

Sociale netwerksites zoals Facebook en Twitter kunnen niet worden vergeleken met traditionele uitgevers. Dat heeft de Britse rechter Brian Leveson, voorzitter van een commissie die zich moet buigen over de ethische normen in de mediasector, gezegd. Volgens Leveson moet er een onderscheid worden gemaakt tussen organisaties die materiaal publiceren voor publieke consumptie en platforms die volgens hem eigenlijk niet verder gaan dan dagelijkse conversaties tussen vrienden.

"Brian Leveson heeft journalisten al herhaaldelijk gewaarschuwd dat er aan zijn opmerkingen geen overdreven belang mag worden gehecht, maar aangezien de rechter de macht heeft om mogelijk verregaande hervormingen in het Britse medialandschap aan te bevelen, worden zelfs oppervlakkige uitspraken door de pers van zeer dichtbij gevolgd," merkt het persbureau Associated Press op. De Leveson-commissie werd opgericht na de afluisterschandalen rond de tabloid News of The World en moet een mogelijke wijziging in de regulering van de Britse media onderzoeken.

"Rechter Leveson onderzoekt ook of niet-traditionele mediavormen, zoals blogs, aan eventueel nieuwe regels zouden moeten worden onderworpen," voert Associated Press nog aan. "Leveson heeft daarbij opgemerkt dat de nieuwe regels voor iedereen moeten gelden. Blogger Camilla Wright, één van de getuigen voor de Leveson-commissie, merkte echter op dat het in praktijk moeilijk zal zijn om bloggers te reguleren, aangezien die bij een striktere regelgeving zouden kunnen besluiten om over te stappen naar servers in het buitenland."

"In het internet-tijdperk is het bijzonder moeilijk geworden om te bepalen wie als een journalist kan worden bestempeld," merkt Camilla Wright op. "De technologie kent een constante evolutie. Informatie-platformen kennen een constante evolutie. Het wordt een hele uitdaging om daarmee om te gaan."

06-01-12

Bloggen heeft positief effect op angstige tieners

Bloggen kan psychologisch positieve effecten hebben op tieners die met sociale angsten te kampen hebben, hun zelfvertrouwen opvijzelen en hen in staat stellen om vlotter om te gaan met hun vrienden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Haifa. De onderzoekers merken op dat het bijhouden van een persoonlijk dagboek en andere vormen van expressief schrijven een uitstekende manier zijn om emotionele stress te verwerken en zich beter te voelen.

Onderzoeksleider Meyran Boniel-Nissim benadrukt dat het internet een geïntegreerd deel uitmaakt van het dagelijkse leven van tieners, zodat bloggen hen de mogelijkheid biedt zich vrij uit te drukken en met anderen te communiceren. "Bloggen heeft op studenten met problemen een positiever effect dan louter het uitdrukken van hun angsten en bezorgdheden in een persoonlijk dagboek," voert Boniel-Nissim aan. "Het openen van een blog voor commentaren van de online community versterkt die effecten nog."

"Hoewel cyberpesten bestaat, blijken bijna alle antwoorden op geplaatste berichten ondersteunend en positief te zijn," voeren de onderzoekers nog aan. "Die resultaten zijn niet verrassend, want in het algemeen wordt online vaak positief gereageerd. Uit het onderzoek is duidelijk gebleken dat het bloggen een gunstig effect had op het zelfvertrouwen en een aantal sociale gedragingen van tieners die met psychologische problemen te kampen hebben." De onderzoekers voegen er aan toe dat zowel meisjes als jongens op een gelijkaardige positieve manier reageren.

18:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bloggen, gezondheid |  Facebook |

25-02-11

Tijdperk van het bloggen is nog niet afgelopen

Een aantal analisten merkt op dat het bloggen over zijn hoogtepunt is, maar die beweringen kloppen niet met de werkelijkheid. Dat zegt Mathew Ingram, technologie-journalist bij het webmagazine Gigaom. Hij verwijst daarbij naar een onderzoek van het Pew Research Center, waaruit zou gebleken zijn dat jongeren blogs verlaten en overstappen op sociale netwerken zoals Facebook. Maar de cijfers tonen volgens Ingram in werkelijkheid aan dat het bloggen nog altijd aan het toenemen is. Het fenomeen kent volgens Ingram echter wel een duidelijke evolutie.

"Het Pew Research Center merkt op dat het bloggen onder jongeren tussen twaalf en zeventien jaar tegen het einde van het voorbije decennium op twee jaar tijd met de helft is gedaald," aldus Ingram. "Maar in de leeftijdsgroep tussen achttien en drieëndertig jaar is er slechts sprake van een daling met 2 procent, terwijl in de demografie tussen vierendertig en vijfenveertig daarentegen een stijging met 6 procent werd opgetekend. Op het Blogger-platform daalde het aantal Amerikaanse unieke gebruikers met 2 procent, maar wereldwijd werd een groei met 9 procent genoteerd."

"Er kan een gelijkenis worden getrokken met beweringen dat het internet over zijn hoogtepunt is, zoals al werd beweerd," merkt Ingram nog op. "In werkelijkheid is het internet in evolutie en breidt het uit naar andere gebieden. Het klopt dat Facebook en Twitter door hun snelheid en gebruiksgemak vele gebruikers van het bloggen hebben weggehaald, maar beiden hebben ook op vele manieren het bloggen versterkt. Bloggen is geëvolueerd tot een continue manier van publiceren. Er is een wisselwerking ontstaan tussen blogs en posts op sociale netwerken."

In werkelijkheid is er volgens Ingram een brede waaier van platforms ontstaan. "Het feit dat er zoveel mogelijkheden zijn ontstaan, heeft ervoor gezorgd dat mensen meer kans hebben om een publicatie-kanaal te vinden dat hen past," voert Ingram nog aan. "Zelfs al zou het echte bloggen op de terugweg mogen zijn, dan blijft de sector van de persoonlijke publicatie gezonder en bloeiender dan ooit voordien."

11:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bloggen, internet, sociale netwerken |  Facebook |

05-11-10

Blogosfeer krijgt een mobieler karakter

Er is een duidelijke verschuiving merkbaar in de blogosfeer. Dat zegt het internetproject Technorati. Daarbij wordt erop gewezen dat bloggers steeds meer gebruik maken van instrumenten van sociale media en overstappen op mobiele platformen. Inmiddels zou ongeveer 25 procent van de bloggers mobiel werken. In die groep zegt 40 procent dat deze verschuiving ook hun manier van bloggen heeft veranderd. Daarbij wordt gewag gemaakt van kortere berichten en spontanere berichtgeving. Technorati voegt er aan toe dat de grenzen tussen blogs, micro-blogs en sociale netwerken steeds meer vervagen. Onder meer worden blogberichten steeds vaker over sociale netwerken verspreid.

Technorati voegt er aan toe dat de blogosfeer ook getypeerd wordt door een grotere vrouwelijke prominente aanwezigheid. Dat heeft te maken met het momblogger-fenomeen. "Deze vrouwelijke zijn ook meer geneigd om over merken te schrijven, wat op zijn beurt reclame aantrekt naar vrouwelijk blogsites," merkt Technorati op. Verder wordt opgemerkt dat bloggers ook optimistisch zijn over hun medium. De helft van de ondervraagde bloggers zijn volgens Technorati van plan om in de toekomst frequenter berichten te plaatsen, terwijl 43 procent denkt aan een uitbreiding van het aantal onderwerpen waarover geschreven wordt. Bloggers die inkomsten halen uit hun activiteiten, bleken dit jaar ook meer te werken dan vorig jaar.

De onderzoekers merken op dat 48 procent van de bloggers van mening is dat een groter gedeelte van het publiek de volgende vijf jaar meer nieuws en entertainment zullen aangeboden krijgen van blogs dan van traditionele media. Met dit laatste argument is volgens Technorati ook 40 procent van de consumenten akkoord. Verder blijkt dat ongeveer 64 procent van de blogosfeer bestaat uit hobbyisten, tegenover 72 procent vorig jaar. Parttime bloggers vertegenwoordigen 13 procent van de blogosfeer, waarbij 61 procent aangeeft minstens drie uur werk week te besteden aan het bloggen en 33 procent zijn blog minstens één keer per dag aanvult. Corporate bloggers vertegenwoordigen 1 procent van de totale populatie. Tenslotte is er nog 21 procent zelfstandige beroepsbloggers.

16:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bloggen, internet, sociale media |  Facebook |

04-03-10

New Yorkse bloggers in aanmerking voor persaccreditatie

Het stadsbestuur van New York heeft aangekondigd dat bloggers en andere partijen die content op het internet publiceren in de toekomst in aanmerking kunnen komen voor een persaccreditatie. Dat is het gevolg van een rechtzaak die twee jaar geleden door drie internetjournalisten werd aangespannen omdat hen een perskaart werd geweigerd. In New York krijgen journalisten met een perskaart onder meer de toelating om politie-barrières bij publieke gebeurtenissen te overschrijden. Door de nieuwe regel zou het New York Police Department een perskaart voor een periode van twee jaar mogen uitreiken aan elke journalist die de voorbije twee jaar tenminste zes belangrijke openbare gebeurtenissen heeft bijgewoond en daar verslag heeft over uitgebracht. De aard van het medium zal daarbij geen rol meer spelen. Beginnende journalisten zouden een eenmalige perskaart kunnen aanvragen.

"Burgerrechten-advocaat Norman Siegel, die de drie journalisten vertegenwoordigde, zegt dat het stadsbestuur van New York nu eindelijk een journalist zal definiëren naar de aard van zijn werk en niet naar de aard van de organisatie waarvoor hij werkt," merkt het magazine Online Media Daily op. "Dit is één van de meest belangrijke problematieken in de online journalistiek. Bloggers zouden op dezelfde lijn moeten worden behandeld als journalisten van televisie, gedrukte media en radio." David Wallis, één van de betrokken journalisten en chief executive van het journalistieke recruteringsbureau Featurewell, voegt er aan toe dat de nieuwe regelgeving minder willekeurig is dan de bestaande normen. Het nieuwe systeem is volgens Wallis eerlijker voor zowel de online als offline journalisten om het nieuws te verslaan.

De problematiek van de online journalistiek heeft eerder ook al de vraag doen rijzen of bloggers in de Verenigde Staten het recht hebben om hun bronnen te beschermen. Journalisten van de traditionele media kunnen zich op de Amerikaanse wetgeving beroepen om hun bronnen te beschermen. Volgens Lucy Dalglish, executive director van het Reporters Committee for Freedom, denkt ook een aantal andere politici in de richting van het systeem zoals dat nu in New York wordt ingevoerd. "Er wordt steeds meer gekeken naar de activiteiten van de betrokken persoon," merkt Lucy Dalglish op. "Men raakt er steeds meer van bewust dat de manier van vespreiding geen verschil zou mogen maken. Er wordt dan ook gekeken naar bewijzen van ervaring. Het kan ook niet de bedoeling zijn om een accreditatie te geven aan iedereen die een computer bezit."

13:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new york, bloggen, pers, accreditatie |  Facebook |

09-02-10

Jongeren verliezen interesse in bloggen

De jongere internetgebruiker verliest zijn interesse in het bloggen en schakelt over naar kortere vormen van berichten en meer mobiele platformen. Dat blijkt uit een rapport van het Pew Internet and American Life Project. Daarbij wordt opgemerkt dat in de leeftijdscategorie tussen twaalf en zeventien jaar nog 14 procent van de internetgebruikers actief is met bloggen. Dat is een halvering tegenover drie jaar geleden. De onderzoekers stellen dat deze groep een voorkeur toont om kortere berichten te plaatsen op sociale netwerksites of op mobiele telefoons online te gaan. Bij dertigplussers wordt daarentegen een stijgend gebruik van blogs opgemerkt. In die categorie is op dit ogenblik 11 procent actief op blogs, tegenover 7 procent drie jaar geleden. Analisten stellen dat velen als volwassenen zullen terugkeren naar het bloggen, dat immers een manier is geworden om over betekenisvolle onderwerpen met de wereld te communiceren.

Het algemene niveau van bloggen bij de Amerikaanse online bevolking bleef ongeveer ongewijzigd op 10 procent. Een groot aantal ondervraagde jongeren zegt gestopt te zijn met bloggen omdat lezen nu eenmaal niet leuk is. De onderzoekers stellen dan ook dat jongeren in het algemeen van macro-blogging op micro-blogging zijn overgeschakeld. Bovendien leent het mobiele platform zich beter tot microblogging. Ondanks de dalende trend bij jongeren, zegt onderzoeksleider Amanda Lenhart echter niet te verwachten dat het bloggen ook daadwerkelijk zal verdwijnen. "Maar gebruikers die om persoonlijke redenen bloggen, zullen zich wellicht meer toeleggen op belangrijke gebeurtenissen in hun leven, zoals een huwelijk, een vakantiereis of de geboorte van een kind," meent ze.

Amanda Lenhart stelt dat de switch van vele gebruikers van MySpace naar Facebook wellicht een rol heeft gespeeld is de afname van de populariteit van het bloggen. "MySpace stelde bloggen immers centraal in zijn activiteiten," merkt ze op. "Op Facebook is dat niet het geval." Toch blijkt ook microblogging bij tieners geen echte hoogvlieger te zijn. In de leeftijdscategorie tussen twaalf en zeventien jaar is slechts 8 procent van de online populatie actief op Twitter. Lenhart noemt die vaststelling opmerkelijk, aangezien tieners traditioneel tot de early-adopters behoren van nagenoeg elke online activiteit. Lenhart stelt echter dat de meeste tieners geen idee hebben wat Twitter eigenlijk is en alleen kunnen aangeven dat het iets is dat figuren zoals Lance Armstrong en andere beroemdheden mee bezig zijn. Bovendien gaan vele tieners ervan uit dat Twitter bijzonder intensief is en altijd nieuw berichten moeten geplaatst worden.

11:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, bloggen, sociale netwerken |  Facebook |