29-07-13

Fasionistas kijken in eerste plaats naar blogs en messageboards

Blogs en messageboards vormen voor fashionistas de belangrijkste bron van inspiratie. Dat is de conclusie van een onderzoek van NetBase bij Amerikaanse vrouwen met een grote interesse in modetrends. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 62 procent van de fashionistas van blogs en messageboards gebruik maken als inspiratiebron voor hun mode-aankopen. Het sociale netwerk Facebook volgt op de tweede plaats met een score van 56 procent. Er wordt aan toegevoegd dat 97 procent van de fashionistas een Facebook-profiel hebben.

De onderzoekers stelden verder vast dat 51 procent van de respondenten een Pinterest-account hebben, die voor 49 procent van alle ondervraagden een impact heeft op hun mode-aankopen. Verder bleek dat 47 procent van de respondenten een Instagram-account hebben, terwijl in totaal 36 procent van de ondervraagden toegeeft door de website beïnvloed te zijn. Opgemerkt wordt dat Twitter bij de fashionistas weliswaar het tweede meest populaire sociale netwerk is, maar op het gebied van invloed toch niet bij de top vijf platformen kan worden teruggevonden.

“Dat fenomeen kan worden verklaard door het feit dat Pinterest en Instagram een groter visueel karakter hebben dan Twitter,” voeren waarnemers aan. “Men kan aannemen dat mode-volgelingen een groter engagement vertonen met visuele content.” De onderzoekers voegen er aan toe dat Facebook, blogs en messageboards ook voor de sociale shoppers, die in hun aankoopbeslissingen vaak door vrienden worden beïnvloed, de meest invloedrijkste kanalen vormen, gevolgd door Pinterest en Instagram.

Lees Verder

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fasionistas, blogs, messageboards |  Facebook |

03-07-12

Meerderheid consumenten gevoelig voor merken in blogcontent

Ongeveer twee derde van de lezers van blogs geven aan dat hun aankoopbeslissingen zijn beïnvloed door de vermelding van merken en aanbiedingen in de blogcontent. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Burst Media. Er wordt aan toegevoegd dat de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar zich het meest gevoelig opstelt. In die groep blijkt immers ongeveer 80 procent van de consumenten toe te geven beïnvloed te zijn door de vermelding van merken in de blogcontent. Ook vrouwen worden volgens de onderzoekers gemakkelijker door de blogcontent beïnvloed dan mannen. In totaal blijkt 57 procent van de online populatie blogs te lezen. Met een score van 61,3 procent vormen moeders de meest actieve populatie, gevolgd door mannen (56,1 procent) en vrouwen zonder kinderen (55 procent).

Lees Verder

18:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blogs, reclame |  Facebook |

09-04-12

Blogs blijven impact hebben op aankoopgedrag vrouwen

Aanbevelingen op blogs vormen voor 61 procent van de bloggende vrouwen een basis om een aankoop te realiseren. Bij de gebruikers van het netwerk BlogHer stijgt dat tot 87 procent. Dat is de conclusie van een onderzoek van BlogHer. Aanbevelingen van blogs blijken volgens de onderzoekers een grotere impact te hebben dan de populaire sociale netwerken. Bij het sociale netwerk Facebook zegt slechts 33 procent een aankoop gedaan te hebben op basis van een aanbeveling. Bij de gebruikers van het netwerk BlogHer loopt dat op tot 54 procent.

Lees Verder

17:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blogs, marketing |  Facebook |

31-08-11

Blog uniek werkinstrument in onderwijs

Blogs vormen een uniek werkinstrument voor het onderwijs. Dat zeggen wetenschappers aan de School of Education van de University of Western Sydney. Blogs kunnen volgens hen onder meer schuchtere studenten stimuleren om zich meer te engageren in de interactie in de klas. Blogs creëren volgens de onderzoekers een cultuur van kritisch engagement en een constructief leerproces, waarin vooral de meest teruggetrokken leerlingen openbloeien.

"Blogs vormen een nuttig instrument dat de student toelaat om zich actief te engageren in het leerproces, ook buiten de lesuren," merkt Jane Hunter, docent aan de School of Education, op. "Wanneer leerkrachten de studenten aanmoedigen om lescontent online te bespreken, creëren ze een omgeving waar informatie en bronnen onmiddellijk kunnen worden verdeeld en waar studenten zich op hun eigen tempo in discussies kunnen mengen."

"Studenten voelen zich uitzonderlijk comfortabel met nieuwe technologieën en hebben de gewoonte aangekweekt om zich creatief online uit te drukken met het uploaden van hun geschreven werk, video's, podcasts en digitale verhalen," voert Jane Hunter op. "Wanneer leerkrachten deze technologieën in de schoolomgeving integreren, creëren ze een ondersteunende digitale ruimte waarin zelfs de meest teruggetrokken studenten zich comfortabel voelen om hun visie naar voor te brengen."

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, internet, blogs |  Facebook |

07-02-09

Online activiteiten gevaar voor bedrijfsreputatie

De meerderheid van de managers vreest dat de reputatie van hun bedrijf kan worden bedreigd door online activiteiten, met inbegrip van uitgelekte informatie en sabotage door medewerkers. Toch blijken vele medewerkers nog altijd de omvang van deze gevaren te onderschatten. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van Weber Shandwick en de Economist Intelligence Unit. Online reputation management is volgens de onderzoekers tot één van de topprioriteiten van het bedrijfsleven geëvolueerd, naarmate executives zich bewuster worden van de problemen die aan digitale communicatievormen gekoppeld zouden kunnen zijn. Verder blijkt uit het onderzoek dat executives bijzonder weinig vertrouwen hebben in bedrijfsblogs en bloggers.

"Uit het onderzoek blijkt dat bijna 60 procent van de executives aangeeft bijzonder veel belang te hechten aan online reputation management en daar nu strikter op toe te zien dan drie jaar geleden," voeren de onderzoekers aan. "Maar ondanks de grotere aandacht die aan de problematiek wordt besteed, blijkt dat de meerderheid van de managers hun medewerkers toch niet online opvolgen, zelfs al wordt kritiek van personeelsleden samen met gelekte vertrouwelijke informatie als de grootste bedreiging voor de online reputatie van het bedrijf bestempeld. In totaal geeft 67 procent van de managers toe dat de reputatie van hun bedrijf door online activiteiten in het gedrang kan gebracht worden."

Twee op drie managers zegt er geen weet van te hebben of wil niet toegeven dat medewerkers hun bedrijf online beschimpen. "Slechts 34 procent van de managers stelt te weten dat een medewerker iets negatiefs over het bedrijf op het internet heeft geplaatst, terwijl de online roddel steeds toeneemt," voeren de onderzoekers nog aan. "Bij chief executives en presidenten zegt amper 21 procent zich bewust te zijn van dergelijke schadelijke online activiteiten. Bij de andere topkaders is dat 43 procent. Deze negatie wordt de volgende jaren één van de belangrijkste bedreigingen voor de bedrijfsreputatie. Ruim acht op tien executives zegt trouwens zelf een verkeerde bezorgde e-mail te hebben verzonden of ontvangen, wat de bedrijfsreputatie nochtans in enkele seconden - soms definitief - kan beschadigen."

De onderzoekers stellen dat bedrijven vandaag worden geconfronteerd met risico's die tien jaar geleden nog niet bestonden, zoals verloren e-mails, negatieve online campagnes door ontgoochelde consumenten en ontevreden medewerkers, bloggers en iedereen die een mening naar voor wil brengen. Het grootste gevaar voor de bedrijfsreputatie is een negatieve mediaverslaggeving (84 procent). Maar de meerderheid van de managers zegt dat traditionele media een belangrijker rol spelen in het vormen van een bedrijfsreputatie dan online en sociale media. Zo stellen de executives dat slechts de helft van de informatie op bedrijfsblogs accuraat is, terwijl amper 14 procent deze blogs een goede bron noemt om een reputatie te verwerven. Bovendien stelt slechts 10 procent dat het opbouwen van een relatie met invloedrijke bloggers wezenlijk kan bijdragen tot het beschermen van de bedrijfsreputatie.

20:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blogs, internet, management |  Facebook |

02-01-09

Consument gaat steeds meer te rade bij blogs

p2pSteeds meer mensen vinden blogs nuttig om informatie te vinden over aankopen die ze willen doen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Jupiter Research. Daarbij wordt opgemerkt dat het blogpubliek de voorbije vier jaar met 300 procent is gestegen en dat op dit ogenblik 47 procent van alle online consumenten blogs lezen. De helft daarvan zegt dat blogs nuttig zijn als informatiebron voor aankopen die gepland worden. Daarvan zegt de helft ook alleen maar blogs te lezen wanneer ze van plan zijn om iets te kopen. Bovendien blijken bloglezers ook meer geneigd te zijn om reclame op een blog te vertrouwen dan op een sociaal netwerk zoals Facebook. Een kwart van de ondervraagden zegt reclame op blogs te vertrouwen, terwijl 19 procent zegt vertrouwen te hebben op blogs op sociale netwerken.

"Het was al langer geen geheim dat blogs een steeds groter publiek kennen," stippen de onderzoekers aan. "Veel minder is echter geweten dat blogs ook een grote macht hebben. De consument begint steeds meer vertrouwen te hebben in blogs. De consument begint steeds meer terug te vallen op de opinie van andere verbruikers." Analisten wijzen erop dat productbesprekingen op zich niet nieuw zijn en al langer gehanteerd worden door populaire e-commercesites zoals eBay en Amazon, maar er wordt aan toegevoegd dat die kritieken meestal afkomstig waren van gebruikers die de lezer niet persoonlijk kende. Met de sociale netwerken krijgt de consument volgens hen echter informatie en advies van mensen die ze kennen en vertrouwen.

Dat zal er volgens een aantal analisten toe leiden dat er op populaire sociale netwerken nieuwe technologieën zullen opduiken waardoor de consument zich met zijn profiel op sociale netwerksites bij e-commercesites zal kunnen aanmelden, waardoor hij niet alleen de productbesprekingen zal kunnen vinden van professionelen en consumenten, maar ook te weten kan kopen welke producten vrienden en kennissen gebruiken en wat ze daarvan vinden. "Het belang van peer-to-peer netwerken zal dan ook alleen maar belangrijker worden," stellen ze. "Naarmate die populariteit groeit, zullen ook steeds meer reclame-budgetten naar deze mediakanalen worden overgeheveld."

14:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: blogs, internet, reclame, retail |  Facebook |

10-08-07

RSS populairst bij bedrijven

Real Simple Syndication (RSS) is volgens IT-managers de meest waardevolle toepassing van het Web 2.0. Dat blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau Forrester Research. Volgens 61 procent van de ondervraagden draag de rss-technologie iets toe aan hun bedrijf. Daarnaast wordt ook podcasting door veel bedrijven als waardevol bestempeld. Sociale netwerken en weblogs worden als de minst nuttige toepassingen bestempeld.

RSS werd volgens het rapport het meest gebruikt voor bedrijfscommunicatie of content aggregation. Eén op drie respondenten stelde dat de toepassing ook gebruikt wordt voor externe marketing. Blogs hebben volgens amper 11 procent van de ondervraagden een substantiële meerwaarde voor het bedrijf, hoewel toch bijna de helft toegaf dat bloggen toch enigszins waardevol kon zijn. “Bedrijven hebben nog een verkeerd idee over blogs, die ze als persoonlijke dagboeken beschouwen,” aldus de onderzoekers.

Bedrijven die zowel RSS, podcasting, wikis, sociale netwerken en weblogs gebruiken, geven aan Web 2.0 de hoogste waarde. Ondernemingen die minder toepassingen aanwenden, geven een veel lager waarderingscijfer. “Wellicht moeten bedrijven een kritische massa aan toepassingen van Web 2.0 verzamelen, vooraleer ze met succes kunnen uitgewerkt worden,” aldus Forrester. “Bovendien blijkt een combinatie van diverse technologieën maximum resultaten op te leveren.”

“De technologieën van het Web 2.0 beginnen hun weg te vinden in het zakenleven, maar het meten van hun waarde is voor bedrijven niet altijd eenvoudig,” aldus het magazine IT News. “De meesten denken daarbij nog in termen van return on investment of total cost of ownership, terwijl de toepassingen ook kunnen bijdragen aan de bedrijfsefficiëntie of de concurrentiekracht van de onderneming.”

13:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rss, blogs, technologie |  Facebook |

13-04-07

Technorati interessanter voor adverteerders

Het Amerikaanse blogbedrijf Technorati wordt interessanter voor adverteerders en uitgevers, nadat het de start-up The Personal Bee uit Californië heeft overgenomen. Technorati scant naar eigen zeggen wereldwijd 72 miljoen weblogs, maar the Personal Bee onderzoekt trends in de blogosfeer en de traditionele media. Daardoor kan Technorati aan adverteerders en uitgevers een veel breder aanbod voorleggen.

The Personal Bee is de allereerste overname van het blogbedrijf Technorati. “Met die overname kan Technorati in de toekomst adverteerders en uitgevers nieuwe middelen aanbieden om geld te verdienen uit sociale netwerken en media,” aldus het magazine The Register. The Personal Bee zal de volgende maanden in Technorati geïntegreerd worden. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt.

“The Personal Bee scant op een accurate manier trends in de blogosfeer en de traditionele media,” verduidelijk The Register. “Dat gaat veel verder dan Technorati, dat zich beperkt tot weblogs en podcasts. Door deze overname wordt Technorati in de richting gedreven van adverteerders. Technorati wordt immers veel interessanter om trends te detecteren. Technorati bezat immers geen echt zoekinstrument voor de lezer.”

Ted Shelton, oprichter van Personal Bee en toekomstig onderdirecteur business development bij Technorati, merkte op dat adverteerders voortaan perfect in staat zullen zijn om op een accurate manier trends in het hele medialandschap, inclusief blogs, te identificeren. “Met micro-sites zullen daar ook merken aan geassocieerd worden,” aldus nog Shelton. “Technorati werd in het verleden vooral gebruikt door bloggers, maar wordt nu ook steeds meer geraadpleegd door lezers.”

The Personal Bee maakt gebruik van filters om woorden en zinnen te identificeren om actuele trends in de blogosfeer en traditionele media op te sporen. Er wordt ook gebruik gemaakt van filters om uit te zoeken welk nieuws de lezers consumeren, zodat een rangschikking van interessante en actuele items kan opgesteld worden.

13:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technorati, blogs, media, reclame |  Facebook |

15-02-07

Consument houdt van merksaboteurs

Consumenten hebben over het algemeen weinig vertrouwen in grote bedrijven. Uit de invloed van blogs met negatieve commentaren blijkt onder meer dat de consumenten sympathie hebben voor merksaboteurs. Die gebruiken de tactieken van politieke satire, punkactivisme en graffiti op hun websites om de consument te wijzen op de vervuilende werking van een cultuur die geobsedeerd wordt door merken.

"Veel consumenten kunnen zich wel vinden in de activiteiten van merksaboteurs en beleven er veel plezier aan," aldus het magazine Marketing Week. Uit een Europees consumentenonderzoek van Ipsos Mori blijkt dat ruim één derde van het publiek besluit een product niet te kopen als er online negatieve commentaren van gebruikers zijn verschenen.

Klachten over producten worden volgens Marketing Week graag gedeeld. "Het fenomeen heeft altijd bestaan, maar is door de groei van consumentensites algemener en toegankelijker geworden," voert het magazine nog aan. "Maar soms levert sabotage echter ook alleen maar publiciteit op voor een merk, waardoor de aankoopbereidheid van de consument juist bevorderd wordt."

Een aantal bedrijven merkt volgens Marketing Week trouwens onmiddellijk op wanneer er klachten verschijnen op blogs. "Vaak zien ze overigens ook kans om klachten om te vormen tot wijze lessen en er hun voordeel mee te doen," stipt het magazine nog aan.

15:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merksaboteurs, marketing, blogs |  Facebook |

19-12-06

Russische blogs zijn nieuwe samizdat

In Rusland worden blogs steeds meer de opvolgers van de samizdat, de clandestiene publicaties van de vroegere dissidenten van het Sovjet-regime. Dat stelt de Russische sociologe Ekaterina Alyabeyeva, zelf actief blogster. In het westen is men volgens haar niet verplicht om op zoek te gaan naar een extra kanaal om boeken, politiek of gebeurtenissen te bepraten. In Rusland kan dat volgens haar alleen maar gebeuren langs alternatieven zoals weblogs.

"De Russische media geven hun lezers geen mogelijkheid om het debat aan te gaan," aldus Alyabeyeva. Het persbureau Reuters stelt dat vrije meningsuiting een zeldzaamheid is geworden in de Russische media, die nagenoeg compleet worden gecontroleerd door de overheid of industriële tyconen. "Sinds 1991 werden er drie vooraanstaande journalisten vermoord en steeds meer mensen geloven dat vrij voor zijn mening uitkomen, levensgevaarlijk is."

Daarom vluchten ook in Rusland steeds meer onafhankelijke geesten naar weblogs, die anonimiteit combineren met een potentieel wereldwijd bereik. "Daarmee volgen ze de traditie van de samizdat, toen dissidenten clandestien publicaties uitbrachten tegen de Sovjet-autoriteiten," aldus het persbureau. Er wordt aan toegevoegd dat de strikte perscontrole van de communistische periode samen met de Sovjet Unie in elkaar stortte, maar dat huidig Russisch president Vladimir Putin de evolutie naar een grotere persvrijheid heeft stopgezet en zelfs teruggedraaid.

Het Kremlin heeft zijn greep op de media, vooral op de grote televisiestations, vergroot en domineert ook het politieke landschap van Rusland. "Daardoor begint men in het westen te vrezen dat Rusland naar een nieuwe periode van een autoritair regime afglijdt," aldus nog het persbureau. Nochtans zegt president Putin dat hij de persvrijheid niet kan en ook niet wil beperken.

Toch worden volgens Reuters steeds meer naar het internet gedreven. Zij vormen inmiddels de tweede belangrijkste nationaliteit op het Amerikaanse blogplatform Livejournal.com. Ongeveer 680.000 Livejournal-gebruikers schrijven in het Cyrillisch en worden hoofdzakelijk als Russisch sprekend beschouwd. Daarnaast zijn ook de Russische oppositieleden Masha Gaidar en Ilya Yashin actief op Livejournal.

"In tegenstelling tot de vooral persoonlijke en dagboekgetinte Amerikaanse blogs, werken Russische blogs soms met duizenden bloggers en besteden ze aandacht aan onderwerpen zoals politiek en literatuur," zegt Reuters nog. Er ontstond dan ook heel wat consternatie toen de Russische online mediagroep SUP een licentie kocht om de belangrijkste aanbieder van Livejournal in Rusland te worden.

Volgens veel Russische bloggers is de top van SUP verbonden aan de regering en ze vrezen dat het Kremlin in staat zou zijn om hun blogs te censureren of persoonlijke informatie over bloggers ter beschikking zou krijgen. Reuters geeft toe dat die link moeilijk te bewijzen is, maar met het relatief weinig transparante Russische beleidsapparatuur is dat ook niet gemakkelijk.

SUP-directeur Andrew Paulson noemde de geruchten over mogelijke banden met het Kremlin pure speculatie. "Maar ze bewijzen in ieder geval dat er heel wat wantrouwen en angst heerst," stipt Reuters aan. "Veel bloggers vrezen dat met het gebruik van de juiste technologie, iedereen alle berichten kan lezen. De FSB, de Russische geheime politie, reageerde niet op een vraag van Reuters of de dienst inderdaad in staat was om informatie over internetgebruikers te bemachtigen."

13:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, blogs, samizdat, persvrijheid |  Facebook |

15-12-06

Blogs moordend voor online vakmagazines

De websites van vaktijdschriften worden steeds meer van de markt verdrongen door een steeds succesrijkere golf van superblogs. Dat stelde David Sifry, topman van Technorati, tijdens het congres Le Web 3 in Parijs. Volgens hem blijven gevestigde nieuwssites wel het overwicht houden, maar zijn de weblogs ook in dat segment aan een sterke opmars bezig.

"De traditionele media krijgen nog altijd het grootste gedeelte van de links, maar waar de professionele vroeger de exclusieve aandacht konden opeisen, beginnen de weblogs duidelijk te stijgen," aldus Sifry. "Online vakmagazines zijn nagenoeg verdwenen of staan op het punt te stoppen. Een aantal blogs doen het uitstekend met content die vroeger in een gewone online nieuwsbrief zou aangeboden worden."

Skype-oprichter Niklas Zennstrom stelde tijdens hetzelfde congres dat de blogs er niet in zullen slagen om de kranten zware schade toe te brengen. "Blogs zijn fantastisch en bieden een grote diversiteit, maar er zal altijd nood zijn aan dieptejournalistiek," aldus Zennstrom. "De kranten zullen wel hun eigen weg moeten zoeken, maar dood zijn ze zeker niet."

12:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, blogs, media |  Facebook |

14-12-06

Bloggen over hoogtepunt heen

Het bloggen zal volgend jaar zijn hoogtepunt bereiken en daarna afvlakken. Dat blijkt uit een prognose van het onderzoeksbureau Gartner. Daarbij wordt gesteld dat volgend jaar honderd miljoen blogs actief zullen zijn. Inmiddels zouden al tweehonderd miljoen mensen met het bloggen zijn gestopt. Verder voorspelt Gartner onder meer dat volgend jaar driekwart van de bedrijfsnetwerken zullen besmet zijn met malware.

De reden voor de stagnerende populariteit van de weblogs hoeft volgens Gartner niet ver gezocht te worden. "Iedereen die geinteresseerd is in het maken van weblogs, heeft dan inmiddels al gedaan," aldus het rapport. "Een aantal enthousiastelingen gaan daar mee door, maar een hele groep anderen is daar alweer mee gestopt of zal dat op korte termijn doen."

Gartner-zegsman Daryl Plummer stelde daarbij dat het fenomeen van een afvlakkende populariteit ook op andere vlakken heel courant is. "Maar het komt altijd als een verrassing over wanneer het een product betreft dat op korte tijd een bijzonder snelle opkomst heeft gekend," voert hij aan tegenover het persbureau Reuters.

De voorbije maand werden er volgens Technorati elke dag meer dan honderdduizend blogs gecreeerd. In totaal telde Technorati 57 miljoen blogs, waarvan er 55 procent actief zouden zijn en minstens één keer in de drie maanden werden ververst.

Gartner voorspelde onder meer ook nog dat Vista het laatste grote Windows-project zal zijn en dat de kostprijs van computers tegen het einde van dit decennium zal gehalveerd zijn. Op dat ogenblik zou ook zestig procent van de wereldwijde gsm-bevolking via het internet kunnen gevolgd worden. Daarnaast stelde Gartner ook nog dat eind volgend jaar driekwart van de bedrijven met een geinfecteerd computernetwerk zouden te maken hebben.

12:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blogs |  Facebook |

26-09-06

Communicatiemanagers zien kansen in weblogs

Communicatiemanagers zien weblogs als een mogelijk kanaal om hun merk of bedrijf verder te promoten. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van het pr-adviesbureau Porter Novelli. Daarbij kwam tot uiting dat de bedrijven vermoeden dat weblogs zowel een positieve als negatieve invloed kunnen uitoefenen, maar men geeft ook toe niet te weten hoe men deze blogs moet opvolgen.

Bijna een kwart van de ondervraagde communicatiemanagers gaf aan bekend te zijn met het bloggen. De helft van de respondenten vertelde redelijk bekend te zijn met het fenomeen van de weblogs, terwijl nog eens een kwart toegaf niet echt op de hoogte te zijn van het medium. De meerderheid zag in weblogs kansen te zien voor het bedrijf en daarom zich in het fenomeen te interesseren.

De meerdeheid van de ondervraagden voegde daar aan toe van mening te zijn dat een blog een invloed kan hebben op een onderneming of een organisatie. Die invloed kan volgens hen zowel positief als negatief zijn, want de helft van de ondervraagden was van mening dat een blogger binnen een onderneming een crisis kan veroorzaken. Een aantal respondenten dat dit ook al daadwerkelijk ondervonden.

Het doorgronden van de werking van weblogs ligt blijkbaar echter heel wat moeilijker. Hoewel de meeste respondenten overtuigd waren van het nut en de invloed van de weblogs, heeft meer dan de helft er zelf nog geen echte praktsche ervaring mee. Men blijkt immers niet goed te vatten hoe blogs kunnen opgevolgd worden of hoe programma's voor een blog kunnen ontwikkeld worden.

12:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: blogs, internet, marketing |  Facebook |

13-09-06

Veel managers weten niet wat blogs zijn

Er wordt veel gesproken over het belang van weblogs voor bedrijven, maar uit een onderzoek blijkt dat zowat veertig procent van de Amerikaanse bedrijfsleiders nog nooit een blog over zijn eigen bedrijf heeft gelezen. Bovendien weet amper dertig procent wat een blog eigenlijk is.

Uit de studie van het onderzoeksbureau Makovsky onder topmanagers van bedrijven uit de Fortune 1.000 bleek dat 21 procent van de managers minstens één keer per week een blog lezen. Nog eens 15 procent zei één keer per maand een blog te lezen en 23 % had het daarbij over één keer per jaar.

Bovendien werd uit het onderzoek ook duidelijk dat de bedrijfsleiders heel weinig belang hechten aan de inhoud van de weblogs bij het bepalen van een strategie. Amper 3 procent beschouwt blogs als een heel geloofwaardige bron, terwijl 45 procent hen als gewoon geloofwaardig bestempelt. Maar 19 procent vond blogs slechts matig geloofwaardig en 28 procent zelfs als helemaal niet geloofwaardig.

14:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blogs, management |  Facebook |

03-09-06

Consument heeft weinig vertrouwen in blogs

Steeds meer marketeers zijn van plan om in de nabije toekomst te adverteren op blogs en publieke forums, maar volgens een onderzoek van Jupiter Research worden deze formaten slechts door een klein gedeelte van de consumenten als betrouwbaar beschouwd.

Volgens de onderzoekers vertrouwt slechts 21 procent van de consumenten product informatie op dergelijke sociale media. "Er is een dubbel zo groot vertrouwen in corporate websites of professionele commentaarsites," aldus Jupiter. "Nochtans heeft ongeveer 20 procent van de adverteerders om in de nabije toekomst gebruik te maken van virale marketing."

Jupiter stelt dat debuterende virale marketeers even gedreven op reclame op blogs en sociale netwerksites springen als ervaren marketeers, zowel voor het opdrijven van de merkbekendheid als voor direct respons. Maar ervaren marketeers zijn van plan om veertig procent te besteden in online campagnes. Novices in virale marketing doen dat maar half zoveel.

11:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jupiter, blogs, reclame, virale marketing |  Facebook |