29-07-13

Fasionistas kijken in eerste plaats naar blogs en messageboards

Blogs en messageboards vormen voor fashionistas de belangrijkste bron van inspiratie. Dat is de conclusie van een onderzoek van NetBase bij Amerikaanse vrouwen met een grote interesse in modetrends. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 62 procent van de fashionistas van blogs en messageboards gebruik maken als inspiratiebron voor hun mode-aankopen. Het sociale netwerk Facebook volgt op de tweede plaats met een score van 56 procent. Er wordt aan toegevoegd dat 97 procent van de fashionistas een Facebook-profiel hebben.

De onderzoekers stelden verder vast dat 51 procent van de respondenten een Pinterest-account hebben, die voor 49 procent van alle ondervraagden een impact heeft op hun mode-aankopen. Verder bleek dat 47 procent van de respondenten een Instagram-account hebben, terwijl in totaal 36 procent van de ondervraagden toegeeft door de website beïnvloed te zijn. Opgemerkt wordt dat Twitter bij de fashionistas weliswaar het tweede meest populaire sociale netwerk is, maar op het gebied van invloed toch niet bij de top vijf platformen kan worden teruggevonden.

“Dat fenomeen kan worden verklaard door het feit dat Pinterest en Instagram een groter visueel karakter hebben dan Twitter,” voeren waarnemers aan. “Men kan aannemen dat mode-volgelingen een groter engagement vertonen met visuele content.” De onderzoekers voegen er aan toe dat Facebook, blogs en messageboards ook voor de sociale shoppers, die in hun aankoopbeslissingen vaak door vrienden worden beïnvloed, de meest invloedrijkste kanalen vormen, gevolgd door Pinterest en Instagram.

Lees Verder

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fasionistas, blogs, messageboards |  Facebook |

03-07-12

Meerderheid consumenten gevoelig voor merken in blogcontent

Ongeveer twee derde van de lezers van blogs geven aan dat hun aankoopbeslissingen zijn beïnvloed door de vermelding van merken en aanbiedingen in de blogcontent. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Burst Media. Er wordt aan toegevoegd dat de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar zich het meest gevoelig opstelt. In die groep blijkt immers ongeveer 80 procent van de consumenten toe te geven beïnvloed te zijn door de vermelding van merken in de blogcontent. Ook vrouwen worden volgens de onderzoekers gemakkelijker door de blogcontent beïnvloed dan mannen. In totaal blijkt 57 procent van de online populatie blogs te lezen. Met een score van 61,3 procent vormen moeders de meest actieve populatie, gevolgd door mannen (56,1 procent) en vrouwen zonder kinderen (55 procent).

Lees Verder

18:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blogs, reclame |  Facebook |

09-04-12

Blogs blijven impact hebben op aankoopgedrag vrouwen

Aanbevelingen op blogs vormen voor 61 procent van de bloggende vrouwen een basis om een aankoop te realiseren. Bij de gebruikers van het netwerk BlogHer stijgt dat tot 87 procent. Dat is de conclusie van een onderzoek van BlogHer. Aanbevelingen van blogs blijken volgens de onderzoekers een grotere impact te hebben dan de populaire sociale netwerken. Bij het sociale netwerk Facebook zegt slechts 33 procent een aankoop gedaan te hebben op basis van een aanbeveling. Bij de gebruikers van het netwerk BlogHer loopt dat op tot 54 procent.

Lees Verder

17:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blogs, marketing |  Facebook |

31-08-11

Blog uniek werkinstrument in onderwijs

Blogs vormen een uniek werkinstrument voor het onderwijs. Dat zeggen wetenschappers aan de School of Education van de University of Western Sydney. Blogs kunnen volgens hen onder meer schuchtere studenten stimuleren om zich meer te engageren in de interactie in de klas. Blogs creëren volgens de onderzoekers een cultuur van kritisch engagement en een constructief leerproces, waarin vooral de meest teruggetrokken leerlingen openbloeien.

"Blogs vormen een nuttig instrument dat de student toelaat om zich actief te engageren in het leerproces, ook buiten de lesuren," merkt Jane Hunter, docent aan de School of Education, op. "Wanneer leerkrachten de studenten aanmoedigen om lescontent online te bespreken, creëren ze een omgeving waar informatie en bronnen onmiddellijk kunnen worden verdeeld en waar studenten zich op hun eigen tempo in discussies kunnen mengen."

"Studenten voelen zich uitzonderlijk comfortabel met nieuwe technologieën en hebben de gewoonte aangekweekt om zich creatief online uit te drukken met het uploaden van hun geschreven werk, video's, podcasts en digitale verhalen," voert Jane Hunter op. "Wanneer leerkrachten deze technologieën in de schoolomgeving integreren, creëren ze een ondersteunende digitale ruimte waarin zelfs de meest teruggetrokken studenten zich comfortabel voelen om hun visie naar voor te brengen."

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, internet, blogs |  Facebook |

07-02-09

Online activiteiten gevaar voor bedrijfsreputatie

De meerderheid van de managers vreest dat de reputatie van hun bedrijf kan worden bedreigd door online activiteiten, met inbegrip van uitgelekte informatie en sabotage door medewerkers. Toch blijken vele medewerkers nog altijd de omvang van deze gevaren te onderschatten. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van Weber Shandwick en de Economist Intelligence Unit. Online reputation management is volgens de onderzoekers tot één van de topprioriteiten van het bedrijfsleven geëvolueerd, naarmate executives zich bewuster worden van de problemen die aan digitale communicatievormen gekoppeld zouden kunnen zijn. Verder blijkt uit het onderzoek dat executives bijzonder weinig vertrouwen hebben in bedrijfsblogs en bloggers.

"Uit het onderzoek blijkt dat bijna 60 procent van de executives aangeeft bijzonder veel belang te hechten aan online reputation management en daar nu strikter op toe te zien dan drie jaar geleden," voeren de onderzoekers aan. "Maar ondanks de grotere aandacht die aan de problematiek wordt besteed, blijkt dat de meerderheid van de managers hun medewerkers toch niet online opvolgen, zelfs al wordt kritiek van personeelsleden samen met gelekte vertrouwelijke informatie als de grootste bedreiging voor de online reputatie van het bedrijf bestempeld. In totaal geeft 67 procent van de managers toe dat de reputatie van hun bedrijf door online activiteiten in het gedrang kan gebracht worden."

Twee op drie managers zegt er geen weet van te hebben of wil niet toegeven dat medewerkers hun bedrijf online beschimpen. "Slechts 34 procent van de managers stelt te weten dat een medewerker iets negatiefs over het bedrijf op het internet heeft geplaatst, terwijl de online roddel steeds toeneemt," voeren de onderzoekers nog aan. "Bij chief executives en presidenten zegt amper 21 procent zich bewust te zijn van dergelijke schadelijke online activiteiten. Bij de andere topkaders is dat 43 procent. Deze negatie wordt de volgende jaren één van de belangrijkste bedreigingen voor de bedrijfsreputatie. Ruim acht op tien executives zegt trouwens zelf een verkeerde bezorgde e-mail te hebben verzonden of ontvangen, wat de bedrijfsreputatie nochtans in enkele seconden - soms definitief - kan beschadigen."

De onderzoekers stellen dat bedrijven vandaag worden geconfronteerd met risico's die tien jaar geleden nog niet bestonden, zoals verloren e-mails, negatieve online campagnes door ontgoochelde consumenten en ontevreden medewerkers, bloggers en iedereen die een mening naar voor wil brengen. Het grootste gevaar voor de bedrijfsreputatie is een negatieve mediaverslaggeving (84 procent). Maar de meerderheid van de managers zegt dat traditionele media een belangrijker rol spelen in het vormen van een bedrijfsreputatie dan online en sociale media. Zo stellen de executives dat slechts de helft van de informatie op bedrijfsblogs accuraat is, terwijl amper 14 procent deze blogs een goede bron noemt om een reputatie te verwerven. Bovendien stelt slechts 10 procent dat het opbouwen van een relatie met invloedrijke bloggers wezenlijk kan bijdragen tot het beschermen van de bedrijfsreputatie.

20:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blogs, internet, management |  Facebook |

02-01-09

Consument gaat steeds meer te rade bij blogs

p2pSteeds meer mensen vinden blogs nuttig om informatie te vinden over aankopen die ze willen doen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Jupiter Research. Daarbij wordt opgemerkt dat het blogpubliek de voorbije vier jaar met 300 procent is gestegen en dat op dit ogenblik 47 procent van alle online consumenten blogs lezen. De helft daarvan zegt dat blogs nuttig zijn als informatiebron voor aankopen die gepland worden. Daarvan zegt de helft ook alleen maar blogs te lezen wanneer ze van plan zijn om iets te kopen. Bovendien blijken bloglezers ook meer geneigd te zijn om reclame op een blog te vertrouwen dan op een sociaal netwerk zoals Facebook. Een kwart van de ondervraagden zegt reclame op blogs te vertrouwen, terwijl 19 procent zegt vertrouwen te hebben op blogs op sociale netwerken.

"Het was al langer geen geheim dat blogs een steeds groter publiek kennen," stippen de onderzoekers aan. "Veel minder is echter geweten dat blogs ook een grote macht hebben. De consument begint steeds meer vertrouwen te hebben in blogs. De consument begint steeds meer terug te vallen op de opinie van andere verbruikers." Analisten wijzen erop dat productbesprekingen op zich niet nieuw zijn en al langer gehanteerd worden door populaire e-commercesites zoals eBay en Amazon, maar er wordt aan toegevoegd dat die kritieken meestal afkomstig waren van gebruikers die de lezer niet persoonlijk kende. Met de sociale netwerken krijgt de consument volgens hen echter informatie en advies van mensen die ze kennen en vertrouwen.

Dat zal er volgens een aantal analisten toe leiden dat er op populaire sociale netwerken nieuwe technologieën zullen opduiken waardoor de consument zich met zijn profiel op sociale netwerksites bij e-commercesites zal kunnen aanmelden, waardoor hij niet alleen de productbesprekingen zal kunnen vinden van professionelen en consumenten, maar ook te weten kan kopen welke producten vrienden en kennissen gebruiken en wat ze daarvan vinden. "Het belang van peer-to-peer netwerken zal dan ook alleen maar belangrijker worden," stellen ze. "Naarmate die populariteit groeit, zullen ook steeds meer reclame-budgetten naar deze mediakanalen worden overgeheveld."

14:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: blogs, internet, reclame, retail |  Facebook |

10-08-07

RSS populairst bij bedrijven

Real Simple Syndication (RSS) is volgens IT-managers de meest waardevolle toepassing van het Web 2.0. Dat blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau Forrester Research. Volgens 61 procent van de ondervraagden draag de rss-technologie iets toe aan hun bedrijf. Daarnaast wordt ook podcasting door veel bedrijven als waardevol bestempeld. Sociale netwerken en weblogs worden als de minst nuttige toepassingen bestempeld.

RSS werd volgens het rapport het meest gebruikt voor bedrijfscommunicatie of content aggregation. Eén op drie respondenten stelde dat de toepassing ook gebruikt wordt voor externe marketing. Blogs hebben volgens amper 11 procent van de ondervraagden een substantiële meerwaarde voor het bedrijf, hoewel toch bijna de helft toegaf dat bloggen toch enigszins waardevol kon zijn. “Bedrijven hebben nog een verkeerd idee over blogs, die ze als persoonlijke dagboeken beschouwen,” aldus de onderzoekers.

Bedrijven die zowel RSS, podcasting, wikis, sociale netwerken en weblogs gebruiken, geven aan Web 2.0 de hoogste waarde. Ondernemingen die minder toepassingen aanwenden, geven een veel lager waarderingscijfer. “Wellicht moeten bedrijven een kritische massa aan toepassingen van Web 2.0 verzamelen, vooraleer ze met succes kunnen uitgewerkt worden,” aldus Forrester. “Bovendien blijkt een combinatie van diverse technologieën maximum resultaten op te leveren.”

“De technologieën van het Web 2.0 beginnen hun weg te vinden in het zakenleven, maar het meten van hun waarde is voor bedrijven niet altijd eenvoudig,” aldus het magazine IT News. “De meesten denken daarbij nog in termen van return on investment of total cost of ownership, terwijl de toepassingen ook kunnen bijdragen aan de bedrijfsefficiëntie of de concurrentiekracht van de onderneming.”

13:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rss, blogs, technologie |  Facebook |