18-02-12

Bodemvruchtbaarheid Belgische landbouwgrond verbeterd

De bodemvruchtbaarheid in België is er over het algemeen op vooruitgegaan. Vooral de voorbije vijf jaar is de score op heel wat parameters verbeterd. Dat blijkt uit een rapport van de Bodemkundige Dienst van België bekend gemaakt. Hoewel er nog een grote variatie in bodemvruchtbaarheid tussen de percelen bestaat, kan er volgens het instituut toch worden vastgesteld dat bemestings-adviezen hun vruchten afwerpen. Wel wordt erop gewezen dat er op vlak van natrium en kalium nog een aantal inspanningen geleverd moeten worden. Dat geldt ook voor kobalt en zwavel.

De onderzoekers merken op dat 39 procent van de akkerbouw-percelen binnen de optimale waarden op het gebied van zuurtegraad, noodzakelijk om een goede gewasopbrengst te kunnen halen, valt. Bij weilanden valt 37 procent binnen de optimale waarden. Er wordt aan toegevoegd dat de zuurtegraad sinds het einde van de jaren tachtig duidelijk een gunstige evolutie heeft gekend. Deze evolutie toont volgens het instituut een duidelijk sturend effect van bekalkingsadviezen aan.

Ook wordt opgemerkt dat de jarenlange toename van het fosforgehalte in de bodem op de meeste akkerbouwgronden aan het stabiliseren of zelfs aan het afnemen is, volgens het instituut grotendeels het gevolg van een toenemende bewustwording en van het beleid. Ruim 17 procent van de percelen ligt voor fosfor binnen de streefzone. De meeste akkerbouwpercelen en weilanden beschikken volgens het rapport meestal ook goede niveaus kalium, calsium en magnesium, koper en boor.

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bodemvruchtbaarheid, landbouw |  Facebook |