14-04-14

Avontuurlijke boekenpersonages lijken groter en sterker

Fictieve avonturiers die risico's opzoeken worden door de lezer aanzienlijk groter en gespierder omschreven dan voorzichtige personages in andere boeken. Dat is de conclusie van een studie door onderzoekers van de Universiteit van Californië bij dorpsbewoners op het Japanse eiland Yasawa, die gevraagd werden om de personages te omschrijven die ze hadden ontmoet in de boeken die ze te lezen hadden gekregen. De onderzoekers stelden vast dat deze fictieve risico-zoekers 17 procent groter worden ingeschat dan voorzichtiger personages. Het fenomeen heeft volgens de onderzoekers te maken met het feit dat hogere kansen om te overwinnen gekoppeld worden aan een sterkere lichaamsbouw.

Lees Verder

14:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fictie, boek |  Facebook |

22-09-11

Steeds minder Amerikanen kopen een boek

Steeds minder Amerikanen zijn geneigd om boeken te kopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris. De onderzoekers geven aan dat 32 procent van de Amerikaanse bevolking het voorbije jaar geen enkel boek heeft gekocht. Het jaar voordien bedroeg dat cijfer 21 procent. De onderzoekers voegen er aan toe dat eigenaars van e-readers, zoals kon worden verwacht, veel meer geneigd zijn om boeken te boeken. Slechts 6 procent van de bezitters van een e-reader kocht het voorbije jaar geen enkel boek. Bij niet-bezitters stijgt dat tot 36 procent.

De bevolkingsgroep die één of twee boeken per jaar koopt is status-quo gebleven op 17 procent. In de categorie tussen drie en vijf boeken werd echter een daling van 22 procent tot 17 procent opgetekend. Bij zes tot tien boeken werd een terugval van 17 procent naar 15 procent geregistreerd. In de categorie tussen elf en twintig boeken ging de verkoop achteruit van 11 procent naar 10 procent. Bij de aankoop van meer dan twintig boeken werd een terugval van 12 procent naar 9 procent gemeld.

Uit het onderzoek blijkt verder dat vrouwen meer geneigd zijn om fictie te lezen dan mannen. Daarbij blijkt dat 83 procent van de vrouwen fictie leest, tegenover slechts 67 procent van de mannen. De enige uitzondering daarop vormt science-fiction. Die sector heeft bij de mannen 32 procent lezers, maar bij vrouwen slechts 19 procent. Bij romantische verhalen ligt de verhouding tussen vrouwen en mannen echter op 38 procent tegenover 4 procent. Ook bij thrillers en misdaadboeken halen vrouwen een meerderheid van 57 procent tegenover 36 procent.

20:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boek, lectuur, verenigde staten |  Facebook |

06-07-11

Boeken nog altijd meest populair bij jonge kinderen

Kinderen sparen nog altijd het liefste boeken. Dat is de conclusie van een Europees onderzoek van het bureau The Marketing Store bij kinderen tussen zes en elf jaar. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 44 procent van de kinderen boeken blijken te sparen, gevolgd door videogames (35 procent), ruilkaarten (35 procent), stickers (31 procent) en speelgoed (30 procent). Speelgoedauto's en knikkers halen ook nog altijd een score van 24 procent. Postzegels halen nog een score van 9 procent.

"De conclusies van het onderzoek komt overeen met andere research die aangeeft dat kinderen uit de lagere school nog altijd het liefste lezen tijdens periodes dat ze alleen zijn," merkt The Marketing Store op. "Kinderen blijken vooral uit te kijken naar boeken uit een serie, zoals Harry Potter of Walt Disney." Volgens de onderzoekers blijven boeken een belangrijk onderdeel in het leerproces van kinderen. Het bezit van boeken is volgens de onderzoekers nog steeds persoonlijker en gebruiksvriendelijker is dan lezen van een scherm.

Er wordt wel opgemerkt dat de populariteit van boeken begint te dalen naarmate de kinderen ouder worden. Bij de zesjarigen noemt 49 procent boeken het populairste verzamelitem, maar bij de elfjarigen is dat gedaald tot 37 procent. Die evolutie hangt volgens de onderzoekers wellicht samen met de grotere online onafhankelijkheid van de oudere kinderen. Maar ook bij de videogames wordt een gelijkaardige daling opgetekend. Volgens de onderzoekers verliezen elfjarigen wellicht in het algemeen de interesse in het verzamelen.

 

11:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boek, kinderen, speelgoed |  Facebook |

28-12-10

Eén op vijf boeken in elektronische versie

Tegen het einde van volgend jaar zullen ebooks een aandeel van 20 procent hebben opgebouwd in de totale boekenmarkt. Dat voorspelt Richard MacManus, hoofdredacteur van het webmagazine ReadWriteWeb. MacManus stelt dat uit cijfers van de Association of American Publishers (AAP) de ebooks een marktpenetratie zouden hebben van 9,03 procent. Op het einde van vorig jaar was dat amper 3,31 procent. MacManus voegt er aan toe te verwachten dat die grote groei zich ook volgend jaar verder zal doorzetten, dankzij de beschikbaarheid van goedkope eReaders en de prijzenoorlog tussen digitale boekenverkopers zoals Amazon, Barnes & Nobles en een aantal sectorgenoten.

"Indien die voorspelling uitkomt, zullen de sceptici over de toekomst van de eBooks het zwijgen worden opgelegd," merkt Richard MacManus op. "Dat wil echter niet zeggen dat het gedrukte boek tot verdwijnen is gedoemd, maar wel zullen digitale boeken steeds populairder worden en zal het gebruik ervan steeds toenemen." Volgens de Association of American Publishers werd ook de groei van dit jaar grotendeels gedragen door een grote concurrentie tussen producenten van eReaders. Daarbij hebben de Amazon Kindle, Sony Reader en de Barnes & Nobles Nook marktaandeel proberen te veroveren door de prijzen gevoelig te verlagen.

De verkoop van ebooks ging vorig jaar definitief van start, maar pas dit jaar kon er gewag gemaakt worden van een werkelijke doorbraak. Richard MacManus voegt er aan toe dat de ebooks nog voor een bijzonder grote ontwikkeling staan. Hij voegt er aan toe dat het formaat inherente multimedia-mogelijkheden heeft, zoals trailers, achtergrondinformatie en referenties, interviews en voorleessessies door acteurs. Hij merkt wel op dat voor deze multimedia-toepassingen het initiatief wellicht ligt bij de uitgevers en minder bij de fabrikanten van de eReaders. MacManus maakte eerder al gewag van een aantal belangrijke voordelen van ebooks, zoals mogelijkheden om nota's toe te voegen, het opzoeken van woorden of referenties van vrienden.

19:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boek, digitaal, ebook, ereader |  Facebook |

31-01-10

Boekenlectuur is ongevoelig voor economische crisis

Boekenlectuur is crisisbestendig. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van uitgever Harlequin Enterprises. Daarbij wordt opgemerkt dat driekwart van de Amerikaanse bevolking toegeeft door de economische crisis bereid te zijn om vakanties, restaurantbezoek, bioscoopbezoek en zelfs shopping te willen opgeven, maar niet zonder boeken te kunnen. Op een tweede plaats van de absoluut onmisbare prioriteiten staat restaurantbezoek (11 procent), gevolgd door shopping (7 procent), vakanties en bioscoopbezoek (3 procent). De onderzoekers merken daarbij op dat de economische recessie ertoe leidt dat de donkere kanten van hebzucht, verleiding en bevrediging, maar tegelijkertijd wordt er ook een terugkeer naar de eenvoudigste geneugten van het leven opgemerkt.

De onderzoekers stellen dat seks voor 50 procent van de ondervraagde mannen de belangrijkste verleiding is. Bij vrouwen is voeding daarentegen de verleiding waaraan men het moeilijkste kan weerstaan (56 procent). "De geslachten verschillen voor Harlequin ook in hun jachtgedrag," merken de onderzoekers op tegenover het persbureau Reuters. "De helft van de mannen vindt het schadeloos om achter iemand te begeren die niet zijn partner is. Bij vrouwen is dat slechts 33 procent. Bovendien bleek dat één op vijf vrouwen en bijna de helft van de mannen al ooit de verleiding heeft gehad om zich in te laten met de partner van een vriend. Ook geeft 20 procent van de Amerikaanse vrouwen toe om ongezien geld te hebben genomen uit de portefeuille van hun partner.

De economische recessie en de hoge werkloosheidscijfers hebben volgens Harlequin ook geleid tot een grotere concurrentie en grotere verleidingen op de werkvloer. "Daarbij blijkt dat 48 procent van de ondervraagden toegeeft al eens stiekem naar het loonbriefje van een collega te hebben gekeken," merken de onderzoekers op. "Bovendien geeft 15 procent van de mannen en 10 procent van de vrouwen toe al eens een collega gesaboteerd te hebben. Het is verbazend dat zoveel mensen toegeven zich daaraan schuldig gemaakt te hebben, maar wellicht heeft dat te maken met de concurrentie op de arbeidsmarkt. Bovendien geeft 8 procent van de mannen en vrouwen toe al eens de eer opgestreken te hebben voor werk dat door anderen werd gepresteerd.

13:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boek, human resources, lectuur |  Facebook |

19-10-09

Nog altijd afwachtende houding tegen elektronisch boek

De uitgeverijwereld staat nog altijd afwachtend tegenover e-books zoals Kindle of eBook. Dat zeggen een aantal uitgevers naar aanleiding van de Frankfurt Book Fair. Daarbij wordt opgemerkt dat iedereen geïnteresseerd is in de nieuwe technologie, maar voorlopig de kat uit de boom kijkt en afwacht in welke richting de sector de volgende tijd zal evolueren. Het is volgens hen nog niet helemaal duidelijk welke richting het elektronisch boek zal uitgaan. Bovendien heeft ook de consument op dit ogenblik weinig oriëntatie, zodat er voorlopig vooral in het duister wordt getast. Ook vele auteurs behouden hun argwaan tegenover het elektronische boek, want ze vrezen dat hun winsten gevoelig zullen dalen. Bovendien menen ze dat de consument een voorkeur zal blijven hebben voor het gedrukte boek.

"Hoewel gedrukte boeken nog altijd veel couranter zijn dan teksten die online kunnen worden gelezen of op gespecialiseerde leesapparaten zoals Kindle of eBook kunnen worden geplaatst, is het gebruik van elektronische boeken duidelijk aan het stijgen," aldus het persbureau Associated Press. "Op de Frankfurt Book Fair hebben veel uitgeverijen voor de eerste keer elektronische edities van hun boeken voorgesteld. De uitgeverijen zijn ervan overtuigd dat de elektronische boeken een grotere rol zullen spelen in hun toekomstige activiteiten, maar velen zeggen dat er nog altijd moet afgewacht worden hoe belangrijk die trend zal blijken te worden." Jason Cooper, directeur bij de Britse uitgeverij Faber & Faber, stelt dat gedrukte boeken nog altijd een uitstekende technologie zijn.

"Gedrukte boeken beantwoorden nog altijd perfect aan de behoeften van de consument," stipt Cooper aan. "Deze gedrukte exemplaren zullen ook niet verdwijnen, maar toch is het voor uitgeverijen belangrijk te starten met het aanbieden van elektronische boeken." Faber & Faber startte vorig jaar met zijn eerste elektronische exemplaren. Bij het Nederlandse De Bezige Bij werd daar in augustus van dit jaar mee gestart. Volgens het Amerikaanse MIT Press, verbonden aan het Massachusetts Institute of Technology, wordt de vraag naar elektronische boeken echter steeds groter. Gita Manaktala, editoriaal directeur van MIT Press, stelt dat bibliotheken de grote drijvende kracht achter e-books zijn. Manaktala merkt daarbij op dat de consument door de gebruiksvriendelijkheid en ruimtebesparing aangetrokken wordt door de elektronische boeken.

Een woordvoerder van de Duitse uitgeverij Klett-Cotta Verlag merkt echter op dat de consument op dit ogenblik nog geen duidelijk beeld heeft in welke richting de sector zal evolueren. Zelf meent dat de toekomst zal moeten gezocht worden bij de iPod en de smartphone. De Duitse auteur Peter Prange zegt dat het proces ook voor schrijvers gecompliceerd is. "De technologie is schitterend voor de wereld, maar een ramp voor de auteurs," aldus Prange. "Er is bijna geen winst meer te maken. De elektronische versies hebben ook niet de vertrouwdheid van de gedrukte boeken. Een boek is een vriend. De lezer wil zijn boek in de boekenkast hebben staan.

14:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: boek, media, e-book, kindle |  Facebook |

05-07-09

Officieel onderzoek naar digitaal boekenproject Google

google-book-search-2Het Amerikaans ministerie van justitie is met een formeel onderzoek begonnen naar de overeenkomst tussen Google en boekenuitgevers over de digitale publicatierechten van een aantal boeken. De Amerikaanse overheid wil daarbij onderzoeken of er eventueel sprake zou kunnen zijn van kartelvorming. Er was eerder al sprake van een onderzoek en Google had al bevestigd een verzoek ontvangen te hebben om meer informatie te verstrekken over de samenwerking. Het onderzoek werd nu echter bevestigd. Google wijst erop dat de overeenkomst met de boekenuitgevers niet-exclusief is en miljoenen boeken in de Verenigde Staten toegankelijk zou maken voor het publiek.

"In oktober vorig jaar trof Google met diverse uitgevers een minnelijke schikking voor 125 miljoen dollar voor het digitaliseren van boeken door Google Books," aldus het magazine CNet. "De minnelijke schikking gaf Google het recht om boeken te digitaliseren en publiceren die uitverkocht waren, maar waarvan het copyright nog niet was vervallen. Daarbij werden de auteurs ertoe gedwongen om persoonlijk aan te geven indien ze aan het project niet wensten mee te werken. Google heeft met diverse uitgevers ook overeenkomsten gesloten voor recente boeken en digitaliseert ook lectuur uit het openbaar domein. Tegenstanders stellen dat Google over de uitverkochte boeken een feitelijk monopolie heeft verworven aangezien andere kandidaat-uitgevers persoonlijk met de auteurs zouden moeten onderhandelen, waaronder veel schrijvers die moeilijk na te speuren zijn."

De rechter had eerder al aan de auteurs een uitstel tot september verleend om te beslissen of ze met Google Books wensten samen te werken. Google stelt echter dat potentiële concurrenten die boeken willen scannen, een overeenkomst kunnen sluiten met de Books Rights Registry, een organisatie die met de uitgevers werd opgezet om de rechten van de auteurs te vertegenwoordigen. "Maar volgens tegenstanders is het gigantisch overwicht van Google mogelijke concurrenten zou ontmoedigen om zelfs maar te proberen digitale boeken te publiceren en ze stellen bezorgd te zijn over de concentratie van zoveel informatie in de handen van één bedrijf."

10:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boek, internet, google, lectuur |  Facebook |