10-03-18

Natuur is voor de mens veiliger dan de boerderij

In de Verenigde Staten vormen beten, steken en stampen van boerderijdieren, insecten en honden de grootste gevaren die een dier voor de mens kan opleveren. Dat zegt een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University. De metingen, die tien jaar geleden werden gestart en tot het midden van dit decennium liepen, brachten aan het licht dat tijdens die periode in totaal 1.610 mensen het leven lieten na een gewelddadige confrontatie met een dier. Niet-giftige dieren waren verantwoordelijk voor 57 procent van de overlijdens. De onderzoekers wijzen er nog op dat vele incidenten weliswaar vermijdbaar zijn, maar toch blijken de sterftecijfers niet af te nemen.

“Opmerkelijk is dat de meeste slachtoffers niet vallen na confrontaties met wilde dieren zoals bergleeuwen, wolven, beren of haaien,” benadrukt onderzoeksleider Jared Forrester, docent chirurgie aan de Stanford University. “Daarentegen moet worden vastgesteld dat ontmoetingen met boerderijdieren, insecten en honden veel grotere risico’s kunnen opleveren. Uiteraard moet ook bij een verblijf in de wildernis de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen, maar het onderzoek toont aan dat het risico op een dodelijke ontmoeting met een potentieel gevaarlijk dier in de natuur in realiteit bijzonder beperkt blijft.”

Jaarlijks vallen in de Verenigde Staten gemiddeld 201 doden na een incident met een dier. Confrontaties met giftige dieren zijn daarbij verantwoordelijk voor 86 overlijdens. Dit cijfer laat een geleidelijke stijging optekenen. In de jaren vijftig van de voorbije eeuw werd een gemiddelde van 46 overlijdens gemeld. Tijdens het laatste decennium van de eeuw was dat gemiddelde echter al opgelopen tot 69 doden per jaar. Tijdens de eerste jaren van deze eeuw werd een gemiddelde van 79,5 overlijdens opgetekend. Het grootste gevaar blijkt veroorzaakt door beten van insecten zoals bijen, wespen en hommels, die bij sommige mensen tot extreem allergische reacties kunnen leiden.

Wanneer incidenten met giftige dieren buiten beschouwing worden gelaten, blijkt de boerderij het grootste risicogebied voor een fatale confrontatie. Dat geldt vooral voor paarden en runderen, die bij 90 procent van de dodelijke boerderij-incidenten zijn betrokken. Daarnaast vormen ook aanvallen door honden een probleem. Dat geldt echter vooral voor kinderen onder de leeftijdsgrens van vier jaar. De onderzoekers merken verder nog op dat jaarlijks meer dan één miljoen slachtoffers na een confrontatie met dieren in de dienst spoedgevallen moeten worden opgenomen. De kost voor de openbare gezondheidszorg loopt daarbij op tot ongeveer 2 miljard dollar per jaar.

Lees Verder

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, dier, boerderij |  Facebook |

12-05-12

Boerderij goede omgeving om ziektes van immuunstelsel te voorkomen

Een opvoeding op de boerderij heeft een rechtstreekse impact op de regulering van het immuunsysteem en leidt tot een reductie in de immunologische reacties op voedingsproteïnes. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bristol. De onderzoekers stellen dat het opgroeien in een complexe boerderij-omgeving bevorderend werkt voor de aanmaak van stoffen die de reacties van het immuunsysteem onderdrukken. Het onderzoek zou volgens de wetenschappers kunnen bijdragen tot strategieën om de ontwikkeling van ziektes van het immuunstelstel tegen te gaan.

"Eerdere studies hebben al uitgewezen dat het opgroeien op een boerderij de kans op allergische ziektes verkleint," merkt Marie Lewis, onderzoeker aan de School of Veterinary Sciences van de University of Bristol, op. "Tot op heden was het echter onmogelijk om een rechtstreeks oorzakelijk verband te bewijzen. Het was dan ook niet helemaal zeker of de boerderij-omgeving daadwerkelijk een actieve bescherming bood tegen allergieën of gezinnen met allergie-risico's minder geneigd waren om op boerderijen te leven."

Uit het onderzoek bleek dat biggen die in een geïsoleerde hygiënische omgeving en met bewerkte voeding opgroeiden minder stoffen aanmaakten die bescherming boden tegen allergieën dan soortgenoten die aan de dagelijkse routines van de boerderij werden blootgesteld. "De oorzaak van de verhoogde productie van deze cellen bij boerderij-dieren kon nog niet duidelijk worden gemaakt," stippen de onderzoekers aan. "De resultaten van het onderzoek zouden echter kunnen leiden tot oplossingen om op jonge leeftijd te interveniëren om immuunziektes op latere leeftijd te vermijden."

Lees Verder

13:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boerderij, gezondheid |  Facebook |