13-11-10

Boliviaanse regering verdedigt nationalisering bedrijfsleven

De regering van Bolivië heeft de nationalisering verdedigd van bedrijven die van vitaal belang worden geacht voor de economie. De linkse regering van de Boliviaanse president Evo Morales heeft bedrijven uit de energiesector genationaliseerd. Morales volgde daarmee in de voetstappen van zijn Venezolaanse collega Hugo Chavez, die alle Latijns-Amerikaanse landen heeft opgeroepen om zijn voorbeeld te volgen. De Boliviaanse regering heeft aangekondigd de rijkdommen uit de productie van olie en gas over de inheemse bevolking van het land te verdelen. In mei van dit jaar werden vier elektriciteitsbedrijven, die samen meer dan de helft van de Boliviaanse markt vertegenwoordigen, onteigend.

"We vervullen de beloftes die we hebben gedaan toen we werden verkozen," zegt Alvaro Garcia Linera, vice-president van Bolivië, tegenover de BBC World Service. "Toen hadden we aangekondigd dat die cruciale sectoren zouden gerecupereerd worden." Garcia Linera poogde tijdens een bezoek aan Groot-Brittannië een aantal bedrijven aan te zetten te investeren in Bolivië, maar kreeg daarbij heel wat vragen over de nationalisering van de elektriciteitsbedrijven. Ook een Brits bedrijf was daarbij één van de slachtoffers. Garcia Linera merkte echter op dat er in verschillende sectoren kan geïnvesteerd worden en vraagt de Boliviaanse regering alleen maar dat de regels van het land worden gerespecteerd.

Het Britse bedrijf Rurelec was voor iets meer dan de helft eigenaar van het Boliviaanse energiebedrijf Guaracachi. Begin mei dit jaar werd het hoofdkwartier van Guaracachi echter overgenomen door het Boliviaanse leger en overgedragen aan het staatsbedrijf Ende. Rurelec eist een financiële compensatie van de Boliviaanse regering, maar heeft tot nu toe geen enkele schadevergoeding ontvangen. Ook activa van British Petroleum en GdF Suez werden genationaliseerd. De Boliviaanse regering zegt echter de betrokken bedrijven een eerlijke vergoeding krijgen. Bedrijven willen echter nog altijd in Bolivië investeren. Bolivië is één van de minst ontwikkelde landen van Latijns-Amerika, maar kent een snelle groei. Na Venezuela heeft Bolivië de grootste gasreserves van de regio.

20:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bolivië, evo morales, nationalisering |  Facebook |

12-11-08

Lithium-tekort loert nu al achter de hoek

Lithium_ChinastoneLithium vormt één van de meest hoopvolle alternatieven voor het autovervoer van de toekomst. Lithium vormt immers een belangrijke grondstof voor de krachtigste batterijen die geschikt zijn voor elektrische wagens. Nissan-Renault, Toyota, Mercedes, BMW, Nissan-Renault, Mitsubishi en Volkswagen voeren op dit ogenblik allemaal experimenten uit met elektrische wagens. Maar in de toekomstige autoindustrie zou wel eens een belangrijke rol kunnen weggelegd worden voor Bolivië. In het Zuid-Amerikaanse land ligt immers meer dan de helft van de wereldwijde reserves aan lithium.

Lithium wordt nu al gebruikt in de batterijen van laptops en mobiele telefoons. Het mineraal laat immers toe om meer energie op te slaan op een lichtere, kleinere ruimte dan bij alternatieven het geval is. Ook de autoindustrie lijkt voor lithium te kiezen als nieuwe energiebron, die toelaat een afstand van meer dan honderdvijftig kilometer af te leggen. "Maar er is een probleem," aldus BBC News. "De Japanse Mitsubishi schat dat de vraag naar lithium over minder dan tien jaar groter zal zijn dan het aanbod, tenzij nieuwe bronnen worden gevonden."

Mitsubishi zegt dat de vraag naar lithium op tien jaar tijd zal vervijfvoudigen. "We hebben dan ook meer lithium-bronnen nodig," wordt er opgemerkt. "Op dit ogenblik is 50 procent van de wereldreserves terug te vinden in de zoutvlakte Salar de Uyuni in Bolivië." Het land staat echter niet bekend om een vriendelijke houding tegenover buitenlandse bedrijven. De socialistische president Evo Morales wil de staatscontrole over zijn natuurlijke eigendommen uitbreiden. De Boliviaanse regering zegt niet te zullen dulden dat zijn grondstoffen nog langer zullen uitgevoerd worden om de westerse industrie rijk te maken.

Op dit ogenblik wordt het Boliviaanse zout gewonnen door lokale boeren, die hun oogst aan passerende trucks verkopen. Pogingen in de jaren tachtig en negentig van de voorbije eeuw hebben buitenlandse bedrijven vergeefs gepoogd op de zoutvlakte lithium te winnen. Daarbij stuitten ze altijd op verzet van de lokale bevolking. Bolivië wil er nu onder staatscontrole een lithium-fabriek opzetten. Buitenlandse inmenging zou daarbij niet geduld worden. In een beginfase zou de fabriek 1,2 kiloton per jaar produceren. Tegen 2012 zou dat opgedreven worden tot 30 kiloton.

De wereldwijde productie van lithium bedraagt op dit ogenblik ongeveer 90 kiloton. "Maar die productie is grotendeels voorzien voor kleine batterijen voor elektronische apparaten," aldus nog BBC News. "Autobatterijen zijn veel groter en volgens Mitsubishi is er 500 kiloton per jaar nodig om een nichemarkt te kunnen bevoorraden. Indien er zou massaal zou overgeschakeld worden op elektrisch vervoer, is er nog veel meer lithium nodig. Tegen 2015 zou men al geconfronteerd worden met een tekort aan lithium."

Een aantal analisten stelt dat Bolivië er kan in slagen om dat productieniveau te halen. "De regio heeft immers een lange geschiedenis in de mijnbouw," benadrukken ze. "Maar wellicht hebben ze niet de expertise om met lithium om te gaan, zodat ze de hulp zullen moeten inroepen van externe expertise en technologie. Dat zal echter tijd vergen, zodat de autoconstructeurs zullen moeten streven naar een evenwichtige ontwikkeling van de elektrische automarkt. Anders wordt de grondstof te duur en prijzen elektrische auto's zichzelf uit de markt."

Bolivië wijst echter ook het gevaar van milieuvervuiling, aangezien de lithium-winning zwaveldioxide produceert.

13:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, bolivie, lithium |  Facebook |

03-08-07

Bevolking ontvlucht Titicaca-regio

Het Titicaca-meer in Bolivië is zo vervuild dat de bevolking de regio verlaat om elders te proberen overleven. Daardoor dreigen dorpen zoals Cohana helemaal ontvolkt te raken. De vervuiling is afkomstig uit steden langs rivieren zoals de Katari, Seco, Seque, Pallina en Jalaqueri, die in het Titicaca-meer, met een hoogte van 3.800 meter het hoogst bevaarbare meer van de wereld, uitmonden.

Cohana is een dorp met 350 families en haalt zijn levensmiddelen hoofdzakelijk uit het Titicaca-meer. “Maar de grote scholen vis zijn al geruime tijd verdwenen,” aldus Independent Online. “Tijdens het droge seizoen komen tonnen fless, blikken, plastiek zakken, farmaceutisch afval, versleten kledij en andere, niet nader identificeerbare rommel te voorschijn.”

In juni vorig jaar duidde de Boliviaanse regeren een groep experten aan om de situatie in Cohana Bay te onderzoeken. Zij brachten aan het licht dat het water bacteriën, virussen en parasieten bevatte en noemden de regio bijzonder zwaar vervuild. “De biologische activiteit heeft zwaar te lijden onder het gebrek aan zuurstof in het water van het meer,” voerden ze aan. “Daardoor kunnen ook de vissen ook niet overleven.”

Sommige dorpsbewoners klagen dat ook hun koeien minder melk geven. De kuddes moeten instaan voor de productie van de Queso Casero, een locale kaassoort die op de markten in La Paz wordt verkocht. Die productie is de belangrijkste inkomstenbron voor de bewoners van Cohana, maar de vervuiling van het meer en het grondwater zou de dieren besmetten met een leverinfectie, waardoor ze vermageren en minder melk geven.

Het wegvallen van al die inkomstenbronnen doen vele dorpsbewoners besluiten om weg te trekken en hun geluk te zoeken in Buenos Aires, 2.250 kilometer verder.

14:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: titicaca, bolivie |  Facebook |