05-02-17

Mythes over positieve impact bonussen blijven bestaan

Werkgevers blijven ervan overtuigd dat financiële beloningen, zoals bonussen voor bankiers, de motivatie verhogen, terwijl in werkelijkheid vaak een dalende interesse in het werk moet worden vastgesteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Reading. De resultaten volgen de conclusies van eerdere studies, waarin werd aangegeven dat beloningen weliswaar op korte termijn tot een verbetering kunnen leiden, maar op langere tijd vaak leiden tot een dalende interesse in een goede uitvoering van de taken. Er moet volgens de wetenschappers dan ook geconcludeerd worden dat er vaak diepgewortelde misverstanden over motivatie blijven bestaan.

“In een samenleving leeft een koppig misverstand over de werking van motivatie,” betoogt onderzoeksleider Kou Murayama, professor psychologie aan de University of Reading. “Er moet dan ook worden vastgesteld dat werkgevers zich herhaaldelijk in de voet schieten met het frequent gebruik van beloningen om een bepaald gedrag aan te moedigen of de inzet op te drijven. De studie toont aan dat de visie over het gebruik van de stok en de wortel voor het opwekken van een duurzame motivatie bij werknemers, moet worden bijgesteld. De resultaten van de studie kunnen op diverse scenario’s worden toegepast en gelden ook voor ouders, die hun kinderen met snoep tot een gewenst gedrag proberen te bewegen.”

Uit het onderzoek bleek dat 62,5 procent van de bevolking ervan overtuigd is dat een beloning een werknemer zou aanzetten zijn inspanningen op te drijven. “Dat klopt echter niet met de werkelijkheid en bij tests moest zelfs het tegenovergestelde worden opgetekend,” benadrukt professor Murayama. “Dat fenomeen moet worden toegeschreven aan het feit dat beloningen uiteindelijk de motivatie zullen ondermijnen, te wijten aan een onderbewust gevoel bij de werknemer dat zijn autonomie wordt ondermijnd. Bovendien dreigen werknemers zich meer op de beloning dan op de daadwerkelijke taak te zullen focussen.”

“In plaats van beloningen zijn respect voor autonomie en intrinsieke motivatie betere strategieën om resultaten te bereiken,” zeggen de onderzoekers nog. “Ook alternatieve werkpatronen of betalingsschema’s kunnen de motivatie versterken. Weliswaar reageren werknemers op korte termijn positief op financiële incentives, maar aangetoond werd al dat een werkplaats die aan de behoeftes van de werknemer beantwoordt en de jobtevredenheid verhoogt, uiteindelijk een grotere impact op de motivatie zal hebben dan een financiële aansporing.”

Lees Verder

18:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus |  Facebook |

29-06-14

Dopamine bepaalt de reactie op belofte van hogere bonus

Het vooruitzicht op een hogere bonus zal sommige personen aanzetten tot betere prestaties, maar dreigt op anderen een negatieve impact te hebben. Dat fenomeen heeft te maken met de hoeveelheid dopamines in de hersenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Donders Instituut in Nijmegen. Een lager niveau van dopamines in het striatum zou leiden tot een stimulerende werking van bonussen.

Lees Verder

10:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dopamine, bonus |  Facebook |

15-05-14

Bonussen Britse bedrijfsleiders met kwart gedaald

In Groot-Brittannië hebben bedrijfsleiders het voorbije jaar een gemiddelde bonus ontvangen van 49.767 pond. Dat betekende een daling met 23 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het Chartered Management Institute (CMI) en consulent XpertHR. De bonus-vergoeding voor de Britse bedrijfsleiders is volgens de onderzoekers teruggezakt tot het laagste niveau in vele jaren. Over de voorbije tien jaar werd een gemiddelde bonus van 68.043 pont opgetekend. Ook wordt opgemerkt dat het voorbije jaar 53 procent van de bedrijfsleiders een bonus hebben ontvangen, tegenover 85 procent voor het begin van de financiële crisis zeven jaar geleden.

Lees Verder

15:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus |  Facebook |

19-04-14

Hoge bonussen maakt het individu niet vrijgeviger

Werknemers die hogere bonussen ontvangen, vertonen minder bereidheid om goede doelen te ondersteunen dan collega’s die zich met een lagere verloning tevreden dienen te stellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southampton, die een honderdtal proefpersonen aantrokken om tegen betaling statistische gegevens te verwerken en waarbij ook een bonus kon worden verworven. De onderzoekers stelden echter vast dat 37 procent van de proefpersonen met de laagste bonussen zich bereid verklaarden om een gedeelte van hun verdiensten aan een goed doel te schenken. In de groep met de hoogste bonussen viel dat cijfer terug tot 21 procent.

Lees Verder

11:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus |  Facebook |

13-03-14

Britse bonussen verdeeld over kleinere groep begunstigden

De bonussen in de Britse financiële wereld zijn het voorbije jaar met 29 procent gestegen tegenover het jaar voordien. Het totale pakket wordt echter over een kleinere groep begunstigden verdeeld. Dat is de conclusie van een enquête van consulent eFinancialCareers bij zevenhonderd Britse bankiers. Er wordt aan toegevoegd dat de gemiddelde bonus in the City of London nog altijd hoger ligt dan in de andere grote financiële centra van de wereld, terwijl 49 procent van de ondervraagden een hogere variabele vergoeding heeft ontvangen dan het jaar voordien. Toch blijkt 41 procent van de Britse bankiers te klagen dat hun bonus nog altijd onder hun verwachtingen blijft.

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus |  Facebook |

19-02-14

Bonussen stijgen nog steeds sneller dan prestaties

In Groot-Brittannië stijgen de bonussen nog steeds sneller dan de prestaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Verum Financial Research naar het bonusbeleid van de honderd grootste beursgenoteerde bedrijven van Groot-Brittannië gedurende de voorbije vijf jaar. Daarbij wordt opgemerkt dat de bonussen voor het executive kader van de bedrijven de voorbije vijf jaar met 46 procent is gestegen. Dat cijfer ligt volgens de onderzoekers gevoelig hoger dan de toename van de prestaties. In het rapport wordt opgemerkt dat de bedrijven de verkeerde financiële parameters hanteren om de verloning van hun kaders te bepalen.

“De studie toont duidelijk aan dat er geen verband meer wordt gelegd tussen de bonussen en de prestaties van de onderneming,” merkt Robert Macnab, directeur onderzoek bij Verum Financial Research, op. “Nochtans hebben die bonussen in de media en bij het brede publiek al tot heel wat opschuldding geleid. Het laatste jaar van het voorbije decennium stegen de prestaties van de onderzochte ondernemingen slechts met een gemiddelde van 2 procent, terwijl bij de bonussen een toename met 28 procent werd opgetekend. De voorbije vijf jaar zijn de bonussen met een gemiddelde van 5 procent per jaar gestegen, terwijl de prestaties van de ondernemingen slechts een jaarlijke groei met 2 procent lieten optekenen.”

De onderzoekers zeggen ook een grote kloof te hebben kunnen vaststellen in de jaarlijkse vergoeding voor executives. Het laagste salaris bedroeg 384.220 pond, maar dat kon stijgen tot een gemiddelde van bijna 5,25 miljoen pond. “De verloning van de executive wordt nog al te vaak gebaseerd op een beperkt aantal parameters die gemakkelijk kunnen worden beïnvloed,” voert Robert Macnab aan. “Het is dan ook noodzakelijk dat bedrijven gebruik maken van een bredere waaier parameters om de prestaties van hun executives te evalueren. Onder meer zou moeten worden gekeken naar de return die wordt gerealiseerd op het gebruikte kapitaal, investeringen, winst, aandelen en schulden.”

Lees Verder

12:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus |  Facebook |

04-12-13

Londen blijft Europese hoofdstad van de bonussen

In Groot-Brittannië houdt het bonussysteem van de financiële sector bijzonder goed stand. Dat is de conclusie van een onderzoek van de European Banking Authority. De onderzoekers stelden vast dat de Britse financiële sector nog altijd duizenden medewerkers telt die aan salaris en bonussen meer dan 1 miljoen euro per jaar verdienen. Er wordt opgemerkt dat over de hele Europese Unie 3.529 bankiers op een jaarinkomen van meer dan 1 miljoen euro kunnen terugvallen. In die lijst werden 2.714 Britse bankiers opgetekend. Dat betekende een stijging met 11 procent tegenover vorig jaar, ondanks pogingen van de Britse overheid om de bonuscultuur, die als een schuldige voor de financiële crisis wordt genoemd, aan te pakken.

“Het aantal bankiers met een jaarinkomen van meer dan 1 miljoen euro ligt in Groot-Brittannië twaalf keer hoger dan in eender welk andere lidstaat van de Europese Unie,” wordt in het rapport opgemerkt. “Daarmee wordt de dominantie van Londen als belangrijkste financieel centrum van Europa nogmaal bevestigd. De resultaten geven echter ook aan welke klap de Britse banksector dreigt te krijgen wanneer nieuwe Europese regels, waarbij de bonussen beperken wordt tot maximaal het dubbele van het vaste jaarsalaris, volgend jaar in voege zullen treden. Die nieuwe regels gelden vanaf een jaarinkomen van 500.000 euro en zullen in de City of London ongeveer tienduizend bankmedewerkers treffen.”

“Bij de grootste inkomens bleek de bonus nagenoeg vier keer hoger te liggen dan het vaste jaarsalaris,” wordt er daarbij aangevoerd. Inmiddels zijn Britse banken al gestart met het opdrijven van het vaste salaris van de medewerkers, zodat de impact van de nieuwe Europese regelgeving enigszins zou kunnen worden afgezwakt. Bij de topverdieners in de Britse financiële wereld bleken 2.188 begunstigden actief te zijn in het investeringsbankieren, terwijl 198 medewerkers gespecialiseerd waren in fondsenbeheer. Het retailbankieren leverde 62 medewerkers met een inkomen van minstens 1 miljoen euro op. De resterende groep bleek actief in diverse sectoren.

Duitsland telde volgens het rapport slechts 212 bankiers met een jaarinkomen van meer dan 1 miljoen euro. Ook in Frankrijk (177) en Italië (109) worden beduidend minder topverdieners geregistreerd dan in Groot-Brittannië.

Lees Verder

12:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus |  Facebook |