05-02-17

Mythes over positieve impact bonussen blijven bestaan

Werkgevers blijven ervan overtuigd dat financiële beloningen, zoals bonussen voor bankiers, de motivatie verhogen, terwijl in werkelijkheid vaak een dalende interesse in het werk moet worden vastgesteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Reading. De resultaten volgen de conclusies van eerdere studies, waarin werd aangegeven dat beloningen weliswaar op korte termijn tot een verbetering kunnen leiden, maar op langere tijd vaak leiden tot een dalende interesse in een goede uitvoering van de taken. Er moet volgens de wetenschappers dan ook geconcludeerd worden dat er vaak diepgewortelde misverstanden over motivatie blijven bestaan.

“In een samenleving leeft een koppig misverstand over de werking van motivatie,” betoogt onderzoeksleider Kou Murayama, professor psychologie aan de University of Reading. “Er moet dan ook worden vastgesteld dat werkgevers zich herhaaldelijk in de voet schieten met het frequent gebruik van beloningen om een bepaald gedrag aan te moedigen of de inzet op te drijven. De studie toont aan dat de visie over het gebruik van de stok en de wortel voor het opwekken van een duurzame motivatie bij werknemers, moet worden bijgesteld. De resultaten van de studie kunnen op diverse scenario’s worden toegepast en gelden ook voor ouders, die hun kinderen met snoep tot een gewenst gedrag proberen te bewegen.”

Uit het onderzoek bleek dat 62,5 procent van de bevolking ervan overtuigd is dat een beloning een werknemer zou aanzetten zijn inspanningen op te drijven. “Dat klopt echter niet met de werkelijkheid en bij tests moest zelfs het tegenovergestelde worden opgetekend,” benadrukt professor Murayama. “Dat fenomeen moet worden toegeschreven aan het feit dat beloningen uiteindelijk de motivatie zullen ondermijnen, te wijten aan een onderbewust gevoel bij de werknemer dat zijn autonomie wordt ondermijnd. Bovendien dreigen werknemers zich meer op de beloning dan op de daadwerkelijke taak te zullen focussen.”

“In plaats van beloningen zijn respect voor autonomie en intrinsieke motivatie betere strategieën om resultaten te bereiken,” zeggen de onderzoekers nog. “Ook alternatieve werkpatronen of betalingsschema’s kunnen de motivatie versterken. Weliswaar reageren werknemers op korte termijn positief op financiële incentives, maar aangetoond werd al dat een werkplaats die aan de behoeftes van de werknemer beantwoordt en de jobtevredenheid verhoogt, uiteindelijk een grotere impact op de motivatie zal hebben dan een financiële aansporing.”

Lees Verder

18:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus |  Facebook |

29-06-14

Dopamine bepaalt de reactie op belofte van hogere bonus

Het vooruitzicht op een hogere bonus zal sommige personen aanzetten tot betere prestaties, maar dreigt op anderen een negatieve impact te hebben. Dat fenomeen heeft te maken met de hoeveelheid dopamines in de hersenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Donders Instituut in Nijmegen. Een lager niveau van dopamines in het striatum zou leiden tot een stimulerende werking van bonussen.

Lees Verder

10:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dopamine, bonus |  Facebook |

15-05-14

Bonussen Britse bedrijfsleiders met kwart gedaald

In Groot-Brittannië hebben bedrijfsleiders het voorbije jaar een gemiddelde bonus ontvangen van 49.767 pond. Dat betekende een daling met 23 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het Chartered Management Institute (CMI) en consulent XpertHR. De bonus-vergoeding voor de Britse bedrijfsleiders is volgens de onderzoekers teruggezakt tot het laagste niveau in vele jaren. Over de voorbije tien jaar werd een gemiddelde bonus van 68.043 pont opgetekend. Ook wordt opgemerkt dat het voorbije jaar 53 procent van de bedrijfsleiders een bonus hebben ontvangen, tegenover 85 procent voor het begin van de financiële crisis zeven jaar geleden.

Lees Verder

15:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus |  Facebook |

19-04-14

Hoge bonussen maakt het individu niet vrijgeviger

Werknemers die hogere bonussen ontvangen, vertonen minder bereidheid om goede doelen te ondersteunen dan collega’s die zich met een lagere verloning tevreden dienen te stellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southampton, die een honderdtal proefpersonen aantrokken om tegen betaling statistische gegevens te verwerken en waarbij ook een bonus kon worden verworven. De onderzoekers stelden echter vast dat 37 procent van de proefpersonen met de laagste bonussen zich bereid verklaarden om een gedeelte van hun verdiensten aan een goed doel te schenken. In de groep met de hoogste bonussen viel dat cijfer terug tot 21 procent.

Lees Verder

11:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus |  Facebook |

13-03-14

Britse bonussen verdeeld over kleinere groep begunstigden

De bonussen in de Britse financiële wereld zijn het voorbije jaar met 29 procent gestegen tegenover het jaar voordien. Het totale pakket wordt echter over een kleinere groep begunstigden verdeeld. Dat is de conclusie van een enquête van consulent eFinancialCareers bij zevenhonderd Britse bankiers. Er wordt aan toegevoegd dat de gemiddelde bonus in the City of London nog altijd hoger ligt dan in de andere grote financiële centra van de wereld, terwijl 49 procent van de ondervraagden een hogere variabele vergoeding heeft ontvangen dan het jaar voordien. Toch blijkt 41 procent van de Britse bankiers te klagen dat hun bonus nog altijd onder hun verwachtingen blijft.

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus |  Facebook |

19-02-14

Bonussen stijgen nog steeds sneller dan prestaties

In Groot-Brittannië stijgen de bonussen nog steeds sneller dan de prestaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Verum Financial Research naar het bonusbeleid van de honderd grootste beursgenoteerde bedrijven van Groot-Brittannië gedurende de voorbije vijf jaar. Daarbij wordt opgemerkt dat de bonussen voor het executive kader van de bedrijven de voorbije vijf jaar met 46 procent is gestegen. Dat cijfer ligt volgens de onderzoekers gevoelig hoger dan de toename van de prestaties. In het rapport wordt opgemerkt dat de bedrijven de verkeerde financiële parameters hanteren om de verloning van hun kaders te bepalen.

“De studie toont duidelijk aan dat er geen verband meer wordt gelegd tussen de bonussen en de prestaties van de onderneming,” merkt Robert Macnab, directeur onderzoek bij Verum Financial Research, op. “Nochtans hebben die bonussen in de media en bij het brede publiek al tot heel wat opschuldding geleid. Het laatste jaar van het voorbije decennium stegen de prestaties van de onderzochte ondernemingen slechts met een gemiddelde van 2 procent, terwijl bij de bonussen een toename met 28 procent werd opgetekend. De voorbije vijf jaar zijn de bonussen met een gemiddelde van 5 procent per jaar gestegen, terwijl de prestaties van de ondernemingen slechts een jaarlijke groei met 2 procent lieten optekenen.”

De onderzoekers zeggen ook een grote kloof te hebben kunnen vaststellen in de jaarlijkse vergoeding voor executives. Het laagste salaris bedroeg 384.220 pond, maar dat kon stijgen tot een gemiddelde van bijna 5,25 miljoen pond. “De verloning van de executive wordt nog al te vaak gebaseerd op een beperkt aantal parameters die gemakkelijk kunnen worden beïnvloed,” voert Robert Macnab aan. “Het is dan ook noodzakelijk dat bedrijven gebruik maken van een bredere waaier parameters om de prestaties van hun executives te evalueren. Onder meer zou moeten worden gekeken naar de return die wordt gerealiseerd op het gebruikte kapitaal, investeringen, winst, aandelen en schulden.”

Lees Verder

12:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus |  Facebook |

04-12-13

Londen blijft Europese hoofdstad van de bonussen

In Groot-Brittannië houdt het bonussysteem van de financiële sector bijzonder goed stand. Dat is de conclusie van een onderzoek van de European Banking Authority. De onderzoekers stelden vast dat de Britse financiële sector nog altijd duizenden medewerkers telt die aan salaris en bonussen meer dan 1 miljoen euro per jaar verdienen. Er wordt opgemerkt dat over de hele Europese Unie 3.529 bankiers op een jaarinkomen van meer dan 1 miljoen euro kunnen terugvallen. In die lijst werden 2.714 Britse bankiers opgetekend. Dat betekende een stijging met 11 procent tegenover vorig jaar, ondanks pogingen van de Britse overheid om de bonuscultuur, die als een schuldige voor de financiële crisis wordt genoemd, aan te pakken.

“Het aantal bankiers met een jaarinkomen van meer dan 1 miljoen euro ligt in Groot-Brittannië twaalf keer hoger dan in eender welk andere lidstaat van de Europese Unie,” wordt in het rapport opgemerkt. “Daarmee wordt de dominantie van Londen als belangrijkste financieel centrum van Europa nogmaal bevestigd. De resultaten geven echter ook aan welke klap de Britse banksector dreigt te krijgen wanneer nieuwe Europese regels, waarbij de bonussen beperken wordt tot maximaal het dubbele van het vaste jaarsalaris, volgend jaar in voege zullen treden. Die nieuwe regels gelden vanaf een jaarinkomen van 500.000 euro en zullen in de City of London ongeveer tienduizend bankmedewerkers treffen.”

“Bij de grootste inkomens bleek de bonus nagenoeg vier keer hoger te liggen dan het vaste jaarsalaris,” wordt er daarbij aangevoerd. Inmiddels zijn Britse banken al gestart met het opdrijven van het vaste salaris van de medewerkers, zodat de impact van de nieuwe Europese regelgeving enigszins zou kunnen worden afgezwakt. Bij de topverdieners in de Britse financiële wereld bleken 2.188 begunstigden actief te zijn in het investeringsbankieren, terwijl 198 medewerkers gespecialiseerd waren in fondsenbeheer. Het retailbankieren leverde 62 medewerkers met een inkomen van minstens 1 miljoen euro op. De resterende groep bleek actief in diverse sectoren.

Duitsland telde volgens het rapport slechts 212 bankiers met een jaarinkomen van meer dan 1 miljoen euro. Ook in Frankrijk (177) en Italië (109) worden beduidend minder topverdieners geregistreerd dan in Groot-Brittannië.

Lees Verder

12:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus |  Facebook |

24-11-13

Bonussen hebben geen impact op prestaties organisatie

Bonussen en andere beloningssystemen leiden niet automatisch tot betere prestaties van de organisatie. Er moeten veel andere voorwaarden worden ingevuld om het rendement van de onderneming te kunnen verhogen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Maastricht School of Management en de Vrije Universiteit Amsterdam. De onderzoekers voegen er aan toe geen enkel beloningssysteem gevonden te hebben dat tot een magische verbetering van de prestaties leidt. Er wordt wel opgemerkt dat het zonder de implementering van een beloningssysteemeen organisatie quasi onmogelijk is om een organisatie met een hoog prestatieniveau uit te bouwen.

“Beloningssystemen zijn noodzakelijk, maar niet doorslaggevend voor een succes op lange termijn,” voeren de onderzoekers André de Waal en Paul Jansen aan. “In praktijk blijkt het gebruik van bonussen en de implementatie van bepaalde beloningssystemen geen positieve of negatieve impact te hebben op de prestaties op langere termijn van de organisatie. Beloningssystemen zijn echter wel een hygiëne-factor voor de onderneming. Zonder een passend beloningssysteem dreigt het bedrijf immers met problemen geconfronteerd te worden omdat de werknemers gefrustreerd raken door een gebrek aan waardering, waardoor de organisatie grote moeite zal hebben om de prestaties te verbeteren.”

“Beloningen zijn nodig, maar er is veel meer nodig om succes te garanderen,” zeggen de onderzoekers. “Bedrijven moeten zorgen voor een passend beloningsysteem dat door de medewerkers als rechtvaardig wordt beschouwd. Daarvoor hoeft echter geen complex systeem van bonussen of andere formules te worden ontwikkeld. Een rechtvaardig beloningsysteem creëert alleen een goede basis die de onderneming toelaat om een organisatie met een hoog prestatieniveau uit te bouwen.” Er wordt aan toegevoegd dat de kwaliteit van het management en het personeelsbestand en een organisatiecultuur van openheid en continue verbetering een veel grotere impact hebben op het prestatieniveau dan bonussen en beloningssystemen.

Lees Verder

11:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus |  Facebook |

17-11-13

Bankiers in Hongkong en Duitsland meest optimistisch over bonus

Bankmedewerkers in Hongkong en Duitsland stellen zich bij hun bonusverwachtingen voor dit jaar het meest optimistisch op. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent eFinancialCareers bij meer dan vijfenveertighonderd specialisten in zeven financiële centra over de hele wereld. De onderzoekers stelden daarbij vast dat in Hongkong en Duitsland 83 procent van de bankmedewerkers verwacht dit jaar een bonus te zullen ontvangen. Op de derde plaats volgt Singapore met een score van 72 procent. In de City of London verwacht daarentegen 61 procent van de financiële specialisten ook dit jaar een bonus te zullen ontvangen en in Wall Street in New York valt het cijfer verder terug tot 59 procent.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de Amerikaanse bankiers zich relatief de minste begoochelingen maken over de omvang van hun bonus. Opgemerkt werd dat in Wall Street 72 procent van de respondenten verwacht dat zijn bonus minstens even hoog zal liggen als vorig jaar. In het Midden-Oosten, waar de bankiers zich het meest optimistisch opstellen over de omvang van hun beloningen, loopt dat cijfer echter op tot 88 procent. Volgens James Bennett, managing director van eFinancialCareers, tonen de cijfers aan dat de striktere regelgeving in de Europese Unie en de Verenigde Staten, die al zwaar werden getroffen door de crisis, een duidelijke impact heeft op de financiële sectoren van de betrokken regio’s.

Bennett voert aan dat de cijfers in het algemeen wijzen op een herstel van het vertrouwen in de financiële sector. “Het is bemoedigend vast te stellen dat een meerderheid van de financiële professionals een groter vertrouwen in hun vooruitzichten tentoon spreiden,” voert hij aan. “De relatief terughoudende verwachtingen in de Europese Unie en de Verenigde Staten laten echter uitschijnen dat deze regio’s met een bepaalde vorm van kwetsbaarheid worden geconfronteerd en dan ook hun aantrekkingskracht op talentvolle financiële professionals dreigen te verliezen en dus mogelijk vaardigheden aan meer dynamische gebieden, zoals de regio Asia-Pacific, zouden kunnen verliezen.”

Lees Verder

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, bonus |  Facebook |

22-10-13

Jobtevredenheid en collega’s belangrijker dan bonus

De meeste werknemers vinden jobtevredenheid, goede relaties met collega’s en een rechtvaardig management belangrijker dan een financiële bonus. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Institute of Leadership & Management (ILM) bij duizend Britse werknemers. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat de miljarden ponden die door de bedrijven aan bonussen worden besteed, weinig impact hebben op het engagement van de meeste werknemers. Slechts 13 procent van de ondervraagden geeft aan gemotiveerd te zijn door het uitzicht op een bonus. Een goed basissalaris wordt door de werknemers wel belangrijk geacht.

Uit het onderzoek blijkt dat 49 procent van de werknemers toegeeft dat het niveau van het salaris een impact heeft op zijn engagement. Ook werd vastgesteld dat vooral mannen geïnteresseerd zijn in prestatie-gerelateerde bonussen. Tevens blijkt dat bonussen het meest populair zijn in de hogere loonschalen en bij banen met lange werkdagen en hoge stressniveaus. Ook in typisch mannelijke beroepen blijkt er een grotere interesse in bonussen dan in andere sectoren. Verder werd vastgesteld dat 42 procent van de werknemers zich gemotiveerd voelen door een goede relatie met collega’s, terwijl telkens 22 procent het optreden van superieuren en de controle over het eigen werk als een cruciale pijler naar voor schuiven.

Daarentegen blijkt flexibiliteit slechts door 16 procent van de werknemers als een belangrijke voorwaarde geciteerd te worden. Amper 9 procent maakt gewag van promotiemogelijkheden. De onderzoekers stelden verder vast dat 69 procent van de managers aangeeft aan de medewerkers steeds feedback te geven, maar slechts bij 23 procent van de werknemers zou dat daadwerkelijk het geval zijn. “Het onderzoek toont aan dat de werkgever een groot arsenaal aan instrumenten ter beschikking heeft om de motivatie bij het personeel te stimuleren,” zegt Charles Elvin, chief executive van het Institute of Leadership & Management. “Vaak blijken die initiatieven veel efficiënter dan een bonus, die aan de bedrijven bovendien veel geld kosten.”

Lees Verder

13:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus, carrière |  Facebook |

21-09-13

Britse chief executive moet 7 procent bonus inleveren

De gemiddelde bonus van een chief executive van de grote beursgenoteerde bedrijven ligt in Groot-Brittannië 7 procent lager dan vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van de bonussen van de chief executives van de honderd grootste bedrijven op de beurs van Londen door consulent PricewaterhouseCoopers (PwC). De chief executives van de betrokken bedrijven ontvangen volgens het rapport dit jaar een gemiddelde bonus van 905.000 pond. Er wordt aan toegevoegd dat 62 procent van de chief executives de maximale bonus heeft gekregen, tegenover 70 procent vorig jaar. Het salaris steeg met ongeveer 3 procent, wat nagenoeg overeen komt met de inflatie.

Lees Verder

13:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus, chief executives |  Facebook |

19-09-13

Altruïstische bonus bevordert werktevredenheid en productiviteit

Het toekennen van bonussen die kunnen gebruikt worden voor liefdadige doelstellingen of collega’s, kunnen de arbeidstevredenheid en de prestaties van het team gevoelig opdrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Duke University in de Amerikaanse staat North Carolina. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat slechts een kleine aanpassing in het gehanteerde bonussysteem, waarbij het ontvangen voordeel aan een derde partij in plaats van zichzelf wordt besteed, aanleiding kan geven tot de vorming van een meer altruïstische, tevreden en productieve arbeidspopulatie.

“De studie toonde aan dat werknemers van een bank die de gelegenheid kregen om in naam van het bedrijf een waardebon van 50 dollar te doneren aan een maatschappelijk project van eigen keuze, getuigden van een groter gevoel van tevredenheid en arbeidsvreugde dan collega’s die slechts de helft van dat bedrag hadden kunnen schenken of respondenten die helemaal geen schenking hadden gedaan,” merkt onderzoeksleider Lalin Anik, marketing-specialist bij de Fuqua School of Business bij de Duke University, op. Lalik voegt er aan toe dat de altruïstische bonus een antwoord kan zijn op de traditionele individuele beloning of de groepsbonus, die respectievelijk met naijver of parasitisme geconfronteerd kunnen worden.

Gelijkaardige resultaten konden worden opgetekend bij elf sportteams en veertien salesteams van farmaceutische bedrijven. “Bij de sportteams kon worden vastgesteld dat de ploeg significant beter presteerde wanneer de individuele spelers een bonus van 20 dollar gaven aan hun ploeggenoten in plaats van de beloning voor zichzelf te houden,” zegt Anik nog. “Ook de financiële inkomsten van de salesteams van de farmaceutische bedrijven bleken te verbeteren door de medewerkers de kans te geven een bonus te doneren aan hun collega’s. Voor elke 10 dollar bonus die aan collega’s werden gegeven, bleek het team 52 dollar aan verkopen te realiseren.”

Lees Verder

16:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus, altruïsme |  Facebook |

11-06-13

Vrouw voor eerste keer best betaalde chief executive Brits bedrijfsleven

Angela Ahrendts, chief executive van het modebedrijf Burberry, heeft het voorbije jaar een salaris van 16,9 miljoen pond ontvangen. Daarmee was Ahrendts het voorbije jaar de beste betaalde chief executive van de honderd grootste beursgenoteerde bedrijven in Groot-Brittannië. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Manifest. Het is de eerste keer dat een vrouw de Britse ranglijst aanvoert. Op de tweede plaats staat Angus Russell, gewezen topman van Shire Pharmaceuticals Angus Russell, met een vergoeding van 12.2 miljoen pond.

Angela Ahrendts (53) is erin geslaagd om Burberry te laten evolueren van een producent van klassieke regenjassen tot een succesvol luxemerk met een waarde van 6,3 miljard pond. Deborah Hargreaves, directeur van de denktank High Pay Centre, noemde het opmerkelijk dat een vrouw er eindelijk is geslaagd om de best betaalde chief executive van het land te worden, maar benadrukte dat deze realisatie geen einde maakt aan de ongelijkheid en wees erop dat vrouwen in topfuncties nog altijd in aantal en vergoeding nog altijd door mannen worden overvleugeld.

De enige twee andere vrouwelijke chief executives bij de grote beursgenoteerde Britse bedrijven zijn Alison Cooper bij Imperial Tobacco en Carolyn McCall bij EasyJet. Vrouwen vertegenwoordigen nog altijd minder dan één vijfde van alle bestuurders bij de Britse beursgenoteerde bedrijven. Over minder dan twee jaar moet echter een verhouding van 25 procent zijn bereikt. De top vijf van de best betaalde chief executives wordt verder aangevuld door Graham Mackay van SABMiller en Paul Walsh van Diageo (9,4 miljoen pond) en Peter Sands van Standard Charterd (9,4 miljoen pond).

Lees Verder

13:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: burberry, bonus, angela ahrendts |  Facebook |

10-06-13

Vertrouwen in financiële sector nog lang niet hersteld

Meer dan de helft van de werknemers uit de financiële sector is van mening dat collega's nog altijd worden beloond met een systeem dat onethisch gedrag aanmoedigt. Dat is de conclusie van het Britse Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) bij meer dan duizend werknemers uit het financiële centrum van de City of London. De onderzoekers merken op dat de sector nog altijd gericht blijkt te zijn op korte termijnwinst en er nog veel inspanningen moeten worden gedaan vooraleer het vertrouwen in de financiële wereld is hersteld.

Lees Verder

15:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: city of london, bonus |  Facebook |

04-06-13

Bonuscultuur City of Londen kalft verder af

De bonuscultuur in de City of London kent een duidelijke terugval. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Morgan McKinley Financial Services. Daarbij werd vastgesteld dat nog 68 procent van de werknemers dit jaar een bonus hebben ontvangen, terwijl vorig jaar nog 82 procent een extra financiële beloning kreeg toegewezen. Er wordt aan toegevoegd dat 36 procent van de werknemers dit jaar een loonsverhoging hebben ontvangen. Vorig jaar maakte 47 procent gewag van een hoger salaris. Anderzijds werd vastgesteld dat 83 procent van de respondenten ook door een Europese bonusbegrenzing niet zou kunnen worden aangezet om de sector te verlaten.

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus, city of london |  Facebook |

21-05-13

Europese bonusbeperkingen zullen meer bankiers treffen

De bonusbeperkingen van de Europese Unie zouden tien keer meer bankiers uit de City of London kunnen treffen dan oorspronkelijk werd verwacht. Dat is de conclusie van een rapport van consulent PricewaterhouseCoopers. De consulent wijst erop dat de European Banking Authority een voorstel heeft goedgekeurd om een bonusbeperking op te leggen aan elke bankier die een salaris van meer dan 500.000 pond ontvangt. Er wordt aan toegevoegd dat vele financiële instellingen door die beperkingen verplicht zullen worden om andere manieren te zoeken om hun werknemers te belonen. Volgens sommige partijen zullen de bonusbeperkingen de salarissen in de sector gevoelig opdrijven.

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus, bankier |  Facebook |

29-01-13

Britse bedrijven bevriezen verloning executives

In Groot-Brittannië wil 38 procent van de grootste bedrijven dit jaar de verloning van zijn executives bevriezen. Dat is het hoogste cijfer sinds de piek van de financiële crisis vier jaar geleden. Dat blijkt uit een bevraging van de honderd grootste beursgenoteerde Britse bedrijven door consulent PricewaterhouseCoopers. Volgens 48 procent van de ondervraagde bedrijven zullen ook de bonussen van de directeurs dit jaar niet worden verhoogd. Eventuele salarisverhogingen zouden beperkt blijven tussen 3 procent en 4 procent.

Slechts 10 procent van de grote Britse bedrijven zou een salarisverhoging van meer dan 4 procent overwegen. Ook wordt aangegeven dat 17 procent van de directeurs wellicht mogen verwachten dat hun bonus met meer dan een kwart zal worden ingekrompen. Een aantal grote Britse bedrijven is tijdens zijn jongste algemene vergaderingen op zwaar protest gestuit van investeerders. Het onderzoek toonde aan dat de remuneratie-comité"s van de bedrijven een herhaling van dat protest absoluut willen vermijden.

Daarom worden de vergoedingen teruggeschroefd, terwijl de financiële prestaties van de Britse bedrijven in het algemeen zijn verbeterd. "De protesten van de aandeelhouders zijn duidelijk aangekomen," merkt Tom Gosling, hoofd remuneratie bij PricewaterhouseCoopers, op. "De voorbije jaren zijn de gemiddelde bonussen opgeklommen tot bijna 80 procent van het basissalaris, maar verwacht wordt dat dit jaar slechts een niveau van ongeveer 60 procent zal worden gehaald. Daarmee wordt voor het tweede opeenvolgende jaar een afbouw opgetekend."

Lees Verder

18:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, bonus, verloning |  Facebook |

27-01-13

Strikte maatregelen rond bankbonussen moeten worden verlengd

Banken zouden de bonussen voor een periode tot tien jaar moeten opschorten om de voorzichtigheid in de remuneratie te verbeteren. Dat heeft Andy Haldane, directeur financiële stabiliteit bij de Bank of England, gezegd tegenover de Britse Parliamentary Commission on Banking Standards. De huidige termijn is volgens Haldane veel te kort om de noodzakelijke correcties te realiseren en zou er met een periode van vijf tot tien jaar moeten worden gewerkt.

De Europese regulatoren kondigden twee jaar geleden strengere regels voor de bonussen in de financiële sector aan. Daarbij werd onder meer voorzien in een opschorting van de bonussen voor een periode voor drie jaar. Volgens de regulatoren waren gigantische bonussen verantwoordelijk voor het aanmoedigen van risicogedrag dat vijf jaar geleden leidde tot het instorten van de bank Lehman Brothers en de daaropvolgende financiële crisis. Die periode moet volgens Andy Haldane echter verder worden uitgebreid.

"Bonussen zijn twintig jaar lang omhoog gejaagd tot het systeem bij de financiële crisis instortte," merkt Haldane op. "Een periode van drie tot vijf jaar is onvoldoende om een correctie door te voeren. Er zijn de voorbije drie tot vier jaar nationaal en internationaal wel een aantal verbeteringen doorgevoerd in de remuneratie-normen, maar dat is toch onvoldoende om een duurzaam positief te hebben. De maatregelen zouden dan ook gevoelig verlengd moeten worden."

Lees Verder

11:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus |  Facebook |

23-12-12

Ook Britse accountants voelen druk op bonussen

Britse accountants verwachten dit jaar een bonus van 15 procent te zullen ontvangen. Dat betekent een daling met 2 procentpunten tegenover vorig jaar. Dat is de conclusie van een rapport van gespecialiseerde wervingsbedrijf Marks Sattin. Rekening houdend met de bijzonder moeilijke economische omstandigheden, mag er volgens het bedrijf toch nog steeds gewag gemaakt worden van een belangrijke bonus. Met een gemiddeld salaris van 59.900 pond zou de totale vergoeding daardoor dit jaar oplopen tot 68.987 pond. Dat betekent een daling met 1,9 procent tegenover vorig jaar. Tegenover twee jaar geleden is er echter nog altijd sprake van een stijging met 6 procent, toen de gemiddelde bonus wel op 10.436 pond lag, maar het salaris slechts 54.300 pond bedroeg. Mark Sattin merkt op dat er door de druk van de overheid op het bonusniveau in de financiële sector, vooral werd geconcentreerd op salarisverhogingen.

Lees Verder

17:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: accountant, bonus |  Facebook |

06-11-12

Salarisverhoging Britse executive mikt vooral op langere termijn

Britse executives hebben het voorbije jaar gemiddeld een salaris ontvangen van 4 miljoen pond. Dat betekent een stijging met 27 procent tegenover het jaar voordien, ondanks het grote verzet tegen hoge salarissen en bonussen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Income Data Services naar de verloning bij de honderd grootste beursgenoteerde Britse bedrijven. Er wordt opgemerkt dat er vooral een toename kon worden opgetekend bij de incentives-plannen op langere termijn. Daar werd volgens het rapport een stijging met meer dan 80 procent opgetekend.

Lees Verder

18:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris, bonus, executive |  Facebook |

12-10-12

Helft Wall Street verwacht dit jaar een hogere bonus

In Wall Street zegt 48 procent van de werknemers dit jaar een hogere bonus te verwachten dan vorig jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent eFinancialCareers. Vorig jaar verwachtte slechts 41 procent zich aan een hogere bonus. Van de werknemers die dit jaar hopen op een hogere bonus, zegt 41 procent die extra beloning vooral te danken te hebben aan de eigen prestaties, terwijl 12 procent gewag maakt van de prestaties van zijn departement en 26 procent verwijst naar het succes van zijn bedrijf. Werknemers van hedgefunds bleken zich optimistischer op te stellen dan hun collega’s bij banken en makelaars.

Constance Melrose, managing director bij eFinancialCareers, stelt dat de sfeer in Wall Street duidelijk minder pessimistisch is dan een jaar geleden. De ondervraagde werknemers bleken zich vooral zorgen te maken over de Amerikaanse economie. Volgens 59 procent van de respondenten heeft de Amerikaanse economie potentieel de meest negatieve invloed op de vergoeding in de Amerikaanse financiële sector. Volgens 10 procent vormt echter de Europese schuldencrisis de grootste bedreiging. Nog eens 12 procent maakte gewag van de Dodd-Frank Act, die de regelgeving van de Amerikaanse financiële sector gevoelig aanscherpt.

Het voorbije jaar ontvingen de werknemers van Wall Street in totaal 19,7 miljard dollar aan bonussen. Dat betekent een gemiddelde van 121.150 dollar per werknemer. Dat betekende een daling met 13,5 procent tegenover vorig jaar. Tom DiNapoli, hoofdcontroleur van New York State, zegt echter te verwachten dat de dalende tendens in de bonussen op Wall Street zich ook dit jaar verder zal doortrekken. Hij verwijst daarbij naar gegevens over de eerste helft van het jaar. Dat zou betekenen dat de bonussen op Wall Street twee jaar op rij zouden dalen. De laatste keer dat er twee jaar op rij een daling moest worden opgetekend, was in het begin van de financiële crisis.

Lees Verder

18:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wall street, bonus |  Facebook |

22-04-11

Russische kaders minder tevreden met hun bonussen

In het Russische bedrijfsleven heeft 52 procent van het management en het middenkader het voorbije jaar een bonus ontvangen, tegenover 48 procent het jaar voordien. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Antal Russia. Er wordt echter aan toegevoegd dat de betrokkenen minder tevreden zijn met de extra beloning dan het jaar voordien. Er wordt aan toegevoegd dat de bedrijven moeten waakzaam zijn, aangezien de verbeterde economische situatie de mobiliteit op de arbeidsmarkt opdrijft en werknemers sneller zal aanzetten om naar een andere werkgever over te stappen.

Uit het onderzoek blijkt dat 41 procent van de ondervraagden dit jaar een grotere bonus heeft gekregen dan vorig jaar. Bij 35 procent bleef die bonus beperkt tot maximum 20 procent van het jaarsalaris. "Slechts 12 procent ontving een bonus die hoger lag dan het basissalaris," merken de onderzoekers op. "Nog slechts 58 procent van de ondervraagden toont zich tevreden met de ontvangen bonus, tegenover 70 procent het jaar voordien."

"Dat is wellicht te wijten aan het feit dat de kaders vorig jaar in de nadagen van de economische crisis weinig illusies koesterden over bonussen, terwijl vorig jaar opnieuw sprake was van een economische heropleving, waardoor waarschijnlijk gerekend werd op een gevoelige verhoging van de beloning," merkt Michael Germershausen, directeur-generaal van Antal Russia, op. "Het feit dat zoveel medewerkers ontevreden zijn met hun bonussen, moet de bedrijven echter aanzetten om hun beloningssystemen te herzien."

16:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus, rusland |  Facebook |

18-12-10

Meeste Britse financiële instellingen ontsnappen aan strengste bonusregeling

De meeste Britse financiële instellingen zullen erin slagen om de strengste regels voor de bonusbeperking voor bankiers te omzeilen. Dat heeft de Britse Financial Services Authority (FSA) gezegd. Daarbij wordt opgemerkt dat de nieuwe Britse bonusregels in lijn liggen met de aanbevelingen van het Committee of European Banking Supervisors (CEBS) van de Europese Commissie. Er wordt echter aan toegevoegd dat alleen de grootste banken alle aanbevelingen moeten volgen. De kleinere financiële instellingen - waaronder banken, investeringsfondsen en portefeuillebeheerders - hebben een vrijstelling voor een aantal regels.


Onder meer hoeven de kleinere financiële instellingen niet de voldoen aan de beperking op de cash-uitbetalingen van bonussen. Evenmin zouden die financiële instellingen verplicht zijn om een Brits remuneratie-comité op te richten. De eerdere code van de Financial Services Authority had slechts betrekking op zesentwintig banken. De nieuwe aanbevelingen slaan daarentegen op 2.700 bedrijven. Financiële instellingen die al onder de bestaande code van de Financial Services Authority vallen, moeten de nieuwe regels tegen begin volgend jaar invoeren. Dat betekent dat de nieuwe regels ook betrekking hebben op de bonussen van dit jaar, die in januari en februari worden uitgekeerd.


De andere bedrijven die onder de nieuwe code vallen, moeten zich tegen eind juli van volgend jaar in regel stellen. De Britse vice-premier Nick Clegg heeft nogmaals gewaarschuwd voor overdreven bonussen in de banksector. Hij waarschuwde dat de Britse regering niet passief zou blijven toekijken indien begin volgend jaar zou blijken dat de bonussen onaanvaardbaar zijn. De British Bankers Association blijft kritisch over de plannen van de regering. Zo lang er geen wereldwijde consensus wordt bereikt over de betalingen in de financiële sector, zal het volgens de organisatie voor de Britse regering moeilijk blijven om nieuwe financiële bedrijven aan te trekken.

19:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, bonus, groot-brittannië |  Facebook |

15-11-10

Britse grootbanken praten over beperking bonussen

De Britse grootbanken voeren gesprekken over een collectieve beperking op de bedragen die ze op het einde van dit jaar aan bonussen zullen uitkeren. Een woordvoerder van de onderhandelende partijen merkte op dat die gesprekken tot een gezamenlijke boodschap over de bonussen zou moeten leiden, wat duidelijk zou moeten maken dat de sector daadwerkelijk maatregelen neemt om de beloningen van de bankiers terug te schroeven. Volgens bepaalde bronnen zou er gesproken worden om het totaalbedrag aan bonussen van 7 miljard pond tot 4 miljard pond terug te brengen, maar er werd toegegeven dat ook dit lagere bedrag wellicht nog altijd op kritiek van de politici zou stuiten.

17:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: banking, bonus, groot-brittannië |  Facebook |

11-05-10

Rechters ongevoelig voor bonussen-druk Britse politiek

De Britse rechters laten zich duidelijk niet beïnvloeden door de druk die de politiek uitoefent op de verloningen en bonussen van de bankiers. Dat zeggen een aantal juristen naar aanleiding van de toekenning van schadevergoedingen aan bankiers die hun gewezen werkgevers voor de rechter hadden gedaagd wegens onbetaalde bonussen. In het Londense financiële centrum werden tijdens de economische crisis nagenoeg 50.000 banen geschrapt. Meer dan honderd bankiers hebben een gerechtelijke procedure aangespannen tegen hun voormalige werkgevers. Naar aanleiding van de Britse verkiezingen hebben zowel zetelend premier Gordon Brown als oppositieleider David Cameron beloofd om de bonussen in de financiële wereld aan te pakken. Verwacht wordt dat de uitspraken van de rechters nog meer bankiers zullen aanzetten om hun gewezen werkgevers voor de rechtbank te dagen.

"De Britse bankiers, die van de politiek en het publiek het mikpunt zijn geworden wegens de zware overheidsinjecties en de gigantische bonussen, hebben bij het Londense gerecht toch een aantal vrienden gevonden," aldus de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "Een gewezen managing director van Société Generale, een gewezen investeringsbankier van Seymour Pierce en een voormalig derivaten-handelaar bij Rabobank International hebben dit jaar allemaal een rechtszaak gewonnen over een geschil over onbetaalde compensaties." James Baker, een partner bij het Londense advocatenkantoor Teacher Stern, stelt daarbij dat werkgevers door de politieke animositeit hun zin kunnen doen met de beloofde bonussen en die zelfs helemaal willen schrappen, maar de rechters stellen volgens hem duidelijk dat bedrijven zich aan hun gemaakte overeenkomsten moeten houden.

Alex Kleanthous, raadsman van de Rabobank-handelaar Saleem Khatri, stelde dat zijn klant meer dan tien jaar voor de Nederlandse bank heeft gewerkt en daar een bonus was beloofd die slechts een klein percentage vertegenwoordigde van de winsten die hij voor het bedrijf had gemaakt. "Toch probeerde de bank hem te beroven van zijn recht op een afgesproken bonus en weigerde hem vervolgens te betalen, ondanks de winst die hij voor het bedrijf had gemaakt," merkt Kleanthous op tegenover Bloomberg. Saleem Khatri kreeg van de rechter uiteindelijk een schadevergoeding van 1,6 miljoen euro toegewezen. In de Londense financiële sector zullen dit jaar volgens het Centre for Economics & Business Research ongeveer 6,8 miljard pond sterling bonussen worden uitbetaald. Dat is een stijging met 0,8 miljard pond tegenover vorig jaar.

18:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, bank, bonus |  Facebook |

21-02-10

Aandeelhouders vaak net zo blind als managers

De financiële crisis heeft aangetoond dat aandeelhouders van financiële bedrijven vooral uit zijn op een hogere beurskoers en daarbij net zo blind zijn voor risico's als de managers die het beleid bepalen. Aandeelhouders meer zeggenschap geven draagt dan ook niet bij aan een effectieve hervorming van de financiële markten. Dat zegt William Bratton, hoogleraar ondernemingsrecht aan het Center for Company Law aan de Universiteit van Tilburg. Bratton voert aan dat een grotere zeggenschap van aandeelhouders managers dwingt tot het nastreven van hogere beurskoersen in speculatieve markten met heterogene verwachtingen die een juiste koersvorming vertroebelen. Gewezen bankier Kilian Wawoe heeft inmiddels een nieuw winstdelingsplan opgesteld dat kan dienen als vervanging voor het bonussystem in de bankenwereld.

"Over de rol van aandeelhouders in de kredietcrisis lopen de meningen uiteen," aldus het persbureau ANP. "Sommigen menen dat aandeelhouders, als zij meer te vertellen hadden gehad, financiële bedrijven hadden kunnen weerhouden van het risicovolle gedrag dat de crisis veroorzaakte. Anderen menen dat zij dat gedrag juist hebben aangemoedigd. William Bratton behoort tot die laatste groep. Managers van belangrijke financiële firma’s hebben zich volgens Bratton de voorbije jaren vooral gericht op het verhogen van de observeerbare winst, zonder rekening te houden met bijbehorende verhoging van de risico’s, die veelal onzichtbaar bleven. Volgens hem hebben de aandeelhouders in de jaren voor de crisis steevast de strategieën goedgekeurd van bedrijven die grote risico's namen. Ondernemingen die een behoudender koers wilden varen, konden van hun aandeelhouders rekenen op kritiek."

Onderzoeker Kilian Wawoe, die begin dit jaar bij ABN Amro vertrok omdat er ondanks de kredietcrisis geen einde kwam aan de bonuscultuur, heeft een nieuw plan voor een beloningsmethode ontworpen. Dat moet volgens hem tegemoet komen aan de bezwaren tegen de bonussen. Tegelijkertijd voorziet het de banken van een duurzamer beloningsmodel. Het nieuwe plan vereist volgens Wawoe een andere manier van denken, maar hij wijst erop dat medewerkers zich veel beter laten sturen door goed leiderschap dan door financiële prikkels. In Wawoe’s winstdelingsplan worden individuele bonussen afgeschaft. Alleen bij winst ontvangen medewerkers een extra gelijk percentage van hun salaris. Jaarlijks wordt het percentage vastgesteld, maar dit is nooit meer dan 15 procent. De top is uitgesloten van deze bonus om te voorkomen dat zij grote risico’s nemen om de korte termijn winst te vergroten.

13:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management, bonus |  Facebook |

20-02-10

Bankiers zouden zichzelf voor de gek met bonussenmythe

De bankwereld heeft zelf de mythe geschapen dat bonussen noodzakelijk zijn om toptalent aan te trekken. Dat zegt David de Cremer, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij stelt dat het toekennen van bonussen door de financiële crisis niet of nauwelijks veranderd is. Heel wat werknemers bij zakenbanken krijgen hoge vergoedingen, met als belangrijkste argument dat men anders geen toptalent aan zich kan binden. Volgens De Cremer wordt daarbij een ruime uitleg gegeven aan het begrip toptalent, gezien het grote aantal medewerkers dat bonussen toegewezen krijgt. Topbankiers zeggen volgens de Cremer zonder uitzondering dat anderen de bonussen veel belangrijker vonden dan zijzelf. Dat vooroordeel leidt er volgens hem toe dat topbestuurders belang en noodzaak van bonussen hoog inschatten en bereid zijn om er zwaar in te investeren.

De Cremer stelt dat bankiers zich ongemakkelijk voelen bij het eenzijdig prikkelen van medewerkers met geld, wat volgens hen tot korte termijngedrag leidt, maar de bonuscultuur blijft volgens de ondervraagde bankiers noodzakelijk in de financiële wereld. Uit het onderzoek van De Cremer blijkt dat de ondervraagden voor hun eigen financiële zaken zelf een beroep zouden doen op een bankier die het belang van de klant vooropstelt en gemotiveerd wordt door het bieden van goede service. In hun onderneming daarentegen zouden ze een type bankier aanstellen dat uit eigenbelang handelt en gemotiveerd wordt door financieel voordeel. "Het ironische aspect hiervan is dat de topbestuurders ondanks hun voorkeur voor de service-gerichte bankier, door hun eigen overtuiging een systeem in stand houden dat opvoedt tot de zelfzuchtige bankier," aldus De Cremer tegenover de Nederlandse krant Financieele Dagblad.

De Nederlandse hoogleraar laat uitschijnen dat de bankiers bijzonder goed weten dat ze zichzelf met hun bonusverhaal voor de gek houden. "De heffen de handen ten hemel en zeggen dat het de internationale druk is die hen dwingt hieraan vast te houden," stelt de Cremer tegenover het Financieele Dagblad. "Het is puur vluchtgedrag. Men zou eens moeten uittesten hoeveel mensen echt zouden weggaan als ze geen bonus krijgen. Iedereen weet dat financiële motivatie niet stimuleert. Enkel het kostenbewustzijn motiveert." De Cremer voegt er aan toe dat de financiële sector de budgetten voor de bonussen beter zou besteden aan goede opleidingen. Daarbij denkt hij onder meer aan ethiek, wat de financiële bedrijven volgens de hoogleraar ook zou toelaten om beter zaken te doen.De Cremer roept na zijn onderzoek de bankwereld dan ook op om echt toptalent aan te trekken.

16:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, bonus |  Facebook |

29-01-09

Wall Street blijft riante bonussen uitkeren

wall_streetHet voorbije jaar was voor de financiële wereld van Wall Street een absolute ramp, maar dat heeft zich duidelijk niet vertaald in de bonussen die werden uitgekeerd. In totaal zou Wall Street voor het voorbije jaar in totaal 18,4 miljard dollar aan bonussen hebben uitgekeerd. Dat blijkt uit cijfers van de belastingsaangiftes. Dat is het zesde grootste bedrag uit de geschiedenis van de Amerikaanse financiële wereld. De uitkeringen liggen wel gevoelig lager dan de voorbije jaren, maar zitten toch nog altijd op het niveau van vier jaar geleden, toen de Dow Jones meer dan 10.000 punten haalde en op weg was naar een absolute recordhoogte. Ook vorig jaar weer streek een aantal bankiers miljoen dollars op, zelfs terwijl hun medewerkers miljarden dollars verloren. In de cijfers wordt bovendien geen rekening gehouden met aandelenopties, die de bedragen nog gevoelig zouden kunnen verhogen.

"De belastingsdienst stelt dat het niet duidelijk is dat de banken al dan niet overheidsgeld - de Amerikaanse regering heeft vele miljarden dollars geïnvesteerd om de financiële sector te redden - heeft gebruikt om de bonussen te betalen, zoals door experts in maatschappelijk verantwoord ondernemen en ook het verontwaardigde Amerikaans publiek wordt opgeworpen," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "De belastingsdienst stelt dat de regering van president Barack Obama het probleem onder de loep zou moeten nemen. Belastingsambtenaren voeren aan dat transparantie bijzonder belangrijk is en er duidelijk moet gecreëerd worden of er inderdaad belastingsgeld is gebruikt om de bankiers te belonen."

Het bedrag dat dit jaar aan bonussen werd uitbetaald lag 44 procent lager dan het jaar voordien, toen 32,9 miljard werd uitgekeerd. "Dat is de grootste daling uit de geschiedenis," voert de krant aan. "De financiële sector van New York heeft het voorbije jaar echter 35 miljard dollar verloren. Dat is drie keer zoveel als het jaar voordien. Vele experts in maatschappelijk verantwoord ondernemen, investeerders en politici vragen zich echter af waarom er binnen die verliezen zelfs nog maar sprake kan zijn van bonussen. De financiële sector voert aan dat ze die bonussen moeten betalen om hun beste medewerkers te behouden, maar door de grote afvloeiingen bij de financiële bedrijven zijn zelfs voor de beste medewerkers de jobkansen bijzonder bijzonder beperkt."

Lucian A. Bebchuk, professor aan de Harvard Law School, merkt op dat de bonussen compleet disproportioneel zijn. "Bonussen moeten goede prestaties belonen en medewerkers binden," voerde hij aan. "Maar het voorbije jaar was helemaal niet het zesde beste op het vlak van winstgevendheid, noch het zesde moeilijkste om personeel te behouden. Het uitkeren van deze bonussen ondermijnt bovendien de pogingen van de Amerikaanse regering om de economie nieuw leven in te blazen." Zelfs het failliete Merrill Lynch, dat werd overgenomen door Bank of America, heeft bonussen tussen 4 miljard dollar en 5 miljard dollar uitbetaald, hoewel Bank of America door nieuwe verliezen voor een tweede keer beroep wil doen op financiële steun van de Amerikaanse overheid.

De gemiddelde bonus in Wall Street ging met 36,7 procent achteruit tot 112.000 dollar. Dat is een kleinere daling dan de algemene achteruitgang. Dat is te wijten aan het feit dat de bonussen door de talloze ontslagen onder minder gegadigden moesten verdeeld worden. De daling zou de staat New York ongeveer 1 miljard dollar aan belastingsinkomsten kosten. De stad New York zou ongeveer 275 miljoen dollar verliezen.

18:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, wall street, bonus |  Facebook |

27-01-09

Bonuscultuur blijft diep verankerd in Wall Street

wallstreetIn Wall Street, het financiële hart van New York, hebben meer medewerkers bonussen ontvangen voor het voorbije jaar dan enkele maanden geleden werd voorzien. Toch zijn vele betrokkenen ongelukkig met de uitkeringen. Uit een onderzoek van Financial Careers.com bleek dat 79 procent van de medewerkers van financiële instellingen in Wall Street een bonus hebben gekregen voor het voorbije jaar. In oktober liet 66 procent te verwachten een bonus te zullen ontvangen. Toch zegt 46 procent van de ondervraagden niet tevreden te zijn met hun bonus. Daarbij stelde 36 procent een hogere bunus verwacht te hebben. In die groep had 89 procent volgens de onderzoekers minder dan vijf jaar ervaring.

"Het onderzoek toont aan dat de bonuscultuur diep verankerd is in de financiële sector," aldus John Benson, chief executive van FinancialCareers.com, tegenover de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "Een groot aantal medewerkers van financiële instellingen vindt het normaal dat er een bonus wordt toegekend. Maar volgens mij is dat in de huidige economische omstandigheden bijzonder misplaatst is." De jongste tijd is de gewoonte van Wall Street om zijn personeel op het einde van het jaar extra bonussen toe te kennen, nadat de ergste financiële crisis sinds de Grote Depressie tot grote verliezen heeft geleid en de Amerikaanse overheid gedwongen heeft om belastingsgeld in de financiële instellingen te pompen.

"Ik ben in het verleden altijd een voorstander geweest van bonussen, aangezien het de banken een zekere flexibiliteit bood in hun kostenstructuur," zegt John Benson nog. "Maar ik denk niet dat vertegenwoordigers uit andere sectoren het normaal zouden vinden dat in een periode van grote verliezen toch nog bonussen zouden uitgekeerd worden. Een groot gedeelte van de bonussen in de financiële sector werd met 11 procent tot 50 procent teruggeschroefd. Bij de verhogingen werd een maximum van 10 procent opgetekend. Bloomberg merkt wel op dat een aantal bedrijven hun bonussysteem door de financiële crisis hebben bijgestuurd. Het is ook volgens Benson ook nu het ideale ogenblik om de bonuscultuur fundamenteel te veranderen.

19:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wall street, bonus |  Facebook |

21-12-08

Probleembanken blijven topbonussen uitbetalen

Amerikaanse banken die overheidssteun hebben gekregen om aan een faillissement te ontsnappen, hebben aan hun toplui het voorbije jaar 1,6 miljard dollar betaald aan lonen, bonussen en andere voordelen. Dat blijkt uit een onderzoek van het persbureau Associated Press. Die hoge beloningen werden volgens het persbureau zelfs opgetekend bij banken wiens slechte resultaten vorig jaar al een voorteken waren van de economische crisis die hen uiteindelijk op bedeltocht stuurden naar de Amerikaanse overheid. Een aantal banken schroefden hun beloningen door de slechte financiële resultaten terug, maar bleven toch nog meerdere miljoenen dollar uitbetaald te hebben aan hun toplui.

"Het totale bedrag dat aan ongeveer zeshonderd toplui van Amerikaanse banken is gegeven, zou de reddingskosten hebben kunnen dekken voor veel van de 116 banken die door de Amerikaanse overheid moesten worden gered," stipt Associated Press aan. Barney Frank, de republikeinse voorzitter van het Financial Services Committee van de Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en een groot tegenstander van de hoge verloningen voor toplui van de bedrijfswereld, stelde dat deze bonussen hen blijkbaar moeten omkopen om een job te doen waarvoor ze in eerste instantie al goed worden betaald. "De meeste mensen tekenen een contract en voeren hun opdracht naar best vermogen uit," benadrukt hij. "Op het managementsniveau gaat het er blijkbaar anders aan toe. Daar is blijkbaar extra geld nodig om mensen te motiveren."

De voordelen voor toplui van de banken omvatten onder meer financiële bonussen, aandelenopties, het persoonlijk gebruik van het bedrijfsvliegtuig en chauffeurs, woningbeveiliging, lidmaatschap van exclusieve clubs en een professioneel geldmanagement. Het gemiddelde bonuspakket per manager bedroeg 2,6 miljoen dollar. Lloyd Blankfein, voorzitter en chief executive van de zakenbank Goldman Sachs, kreeg op zijn eentje 54 miljoen dollar. De top vijf van Goldman Sachs incasseerde samen 242 miljoen dollar. Absolute grootverdiener bij de getroffen banken was John A. Thain, chief executive bij Merrill Lynch. Hij verdiende vorig jaar in totaal 83 miljoen dollar. Zowel Merrill Lynch als Goldman Sachs kregen eind oktober dit jaar 10 miljard dollar overheidshulp.

Bij Goldman Sachs werd het voorbije jaar per executive 233.000 dollar uitgegeven aan kosten voor een bedrijfswagen en chauffeur. "De bank verdedigde die uitgaven tegenover de aandeelhouders met de stellen dat chauffeurs - en ook financieel advies - voor executives belangrijk zijn omdat die daardoor meer tijd hebben om zich op hun werk te concentreren," aldus nog Associated Press. "Het gebruik van de privéjet van JP Morgan Chase door voorzitter James Dimon, kostte de bank vorig jaar 211.182 dollar. Het gezin van Dimon woonde in Chicago, zodat hij een transportmiddel nodig had om in New York te komen werken. "Veel banken verdedigen het gebruik van het bedrijfsvliegtuig met veiligheidsmotieven."

Dit laatste wordt door de Amerikaanse afgevaardigde Brad Sherman, lid van het Financial Services Committee, echter weggewuifd. "Zakenlui bezoeken veel gevaarlijker locaties dan de terminals van de Amerikaanse luchthavens," voert hij aan. Sherman voert aan dat deze excessieve beloningen het goede economische beleid van de banken ondernemen en een escalerende loonspiraal promoten tussen de verschillende financiële instellingen. "Dat is nochtans bijzonder moeilijk te aanvaarden in een periode dat banken om overheidssteun vragen," voert Associated Press nog aan. Sherman wil dat de banken voor een Congrescommissie komen om hun begrotingen voor te leggen.

18:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, verenigde staten, bonus |  Facebook |