19-02-18

Ook dagelijkse boodschappen gaan snel naar online markt

Over vijf tot zeven jaar zullen 70 procent van de consumenten ook hun dagelijkse boodschappen online afhandelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Food Marketing Institute (FMI) en het bureau Nielsen bij consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers merken op dat de evolutie sneller gaat dan eerder was voorzien. Bij eerdere voorspellingen was een aandeel van 70 procent pas over acht tot tien jaar verwacht. Er wordt aan toegevoegd dat de Amerikaanse gezinnen over zes jaar in totaal 100 miljard dollar online aan dagelijkse boodschappen zullen uitgeven. Dat komt overeen met een bedrag van ongeveer 850 dollar per huishouden.

“Digitaal shoppen verandert de manier waarop consumenten hun aankopen doen,” zeggen de onderzoekers. “In de Verenigde Staten koopt al 49 procent van het publiek consumptiegoederen online. Dat geldt voor alle leeftijden en demografieën. Bij de millennials zegt 61 procent al online consumptiegoederen te hebben gekocht, maar ook bij Generation X wordt een score van 55 procent opgetekend. Zelfs bij de babyboomers en de senioren kunnen cijfers van respectievelijk 41 procent en 39 procent worden gemeld. Deze cijfers willen echter niet zeggen dat ook de verkopers op deze ontwikkelingen optimaal zijn voorbereid.”

De onderzoekers zeggen te hebben moeten vaststellen dat slechts 7 procent van de retailers en 22 procent van de producenten van mening is de vaardigheden te hebben om digitaal optimale successen te hebben. Er kunnen volgens het rapport echter een aantal instrumenten worden gehanteerd om de kansen op succes te versterken. “Onder meer moet ervoor gezorgd worden dat de digitale en fysieke kanalen als één operatie worden geleid,” wordt er opgemerkt. “De digitale en fysieke winkelrekken moeten een naadloze shopping-ervaring aanbieden, waarbij de consument online en offline dezelfde informatie krijgt aangereikt. Ook marketing en promotie moet over beide kanalen worden geïntegreerd.”

Lees Verder

17:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boodschappen |  Facebook |

24-01-18

Jonge consument wil ook dagelijkse boodschappen online aankopen

Millennials tonen ook voor hun dagelijkse boodschappen een toenemende interesse voor de online marktplaats. Dat is de conclusie van een studie van het onderzoeksbureau IRI Worldwide. Vastgesteld werd dat tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar 41 procent van de consumenten in de Verenigde Staten aangaf te overwegen om binnen een periode van twaalf maanden online boodschappen te doen. Bij de millennials bleek dat echter op te lopen tot 55 procent. Ook in Generation X zegt nog 50 procent online boodschappen te plannen, maar in de oudere bevolkingsgroepen valt dat aandeel terug tot ongeveer 33 procent.

Op het ogenblik van de enquête gaf 28 procent van de ondervraagden aan al online boodschappen aan te kopen. Verder werd vastgesteld dat bij de millennials en Generation X meer dan 60 procent onder invloed van een positieve online bespreking naar een nieuw merk zouden kunnen overstappen. Daarnaast bleek dat de consument een aantal redenen ziet om voor zijn dagelijkse boodschappen naar online kanalen over te stappen. Daarbij wijzen de jongere consumenten vooral naar de mogelijkheid om online bestellingen op het verkooppunt op te halen (click-and-collect). Dat biedt naar eigen zeggen gebruiksvriendelijkheid zonder de extra betaling voor de bestelling aan huis.

Tevens werd aangegeven dat de online aankoop aan de consument de mogelijkheid biedt om goedkopere aanbiedingen te vinden voor persoonlijke verzorgingsmiddelen en huiselijke onderhoudsproducten. Voorschriftvrije geneesmiddelen, voeding en drank werden daarentegen minder met goedkopere online aanbiedingen in verband gebracht. Verder werd opgemerkt dat online shopping minder risico op impulsaankopen inhoudt. “Dat is geen onbelangrijke vaststelling,” aldus de onderzoekers. “Er moest immers worden opgetekend dat 31 procent van de ondervraagden toegeeft moeilijkheden te ondervinden om alle noodzakelijke boodschappen te kunnen betalen.”

Lees Verder

18:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boodschappen |  Facebook |

04-04-12

China grootste boodschappenmarkt van de wereld

China is nu ook wereldwijd de grootste boodschappen-markt geworden. Dat is uit een onderzoek van de sectorganisatie IGD gebleken. Daarbij wordt opgemerkt dat de dagelijkse inkopen van Chinese gezinnen het voorbije jaar een omzet vertegenwoordigden van 607 miljard pond. Daarmee worden de Verenigde Staten, waar een omzet van 572 miljard pond werd opgetekend, naar de tweede plaats verwezen. Tegen het midden van het decennium zouden de Chinese huishoudelijke boodschappen een omzet vertegenwoordigen van 1 triljoen pond.

"De groei van de Chinese boodschappen-markt weerspiegelt de toenemende economische dominantie van het land," merkt de Britse krant The Guardian op. "Die trend creëert ook opportuniteiten voor Chinese en internationale retailers, maar economen waarschuwen dat deze trend ook een verdere druk op de prijs, die al bijzonder hoog ligt, zal uitoefenen." De groei van de Chinese boodschappen-markt werd de voorbije jaren gestimuleerd door een toenemende bevolking, een verschuiving naar duurdere voedingsproducten en een belangrijke economische groei.

De onderzoekers voorspellen dat de Chinese markt de volgende jaren twee keer zo snel zal groeien dan de Amerikaanse verkopen, die tegen het midden van het decennium een omzet zou realiseren van 918 miljard pond. "De Chinese boodschappen-markt heeft een enorm groeipotentieel," voert Joanne Denney-Finch, chief executive van de sectoroganisatie, aan. "Ondanks diverse logistische en bureaucratische problemen, betekent China een cruciale groeimarkt voor een groot gedeelte van de grootste retailers. Zelfs buiten de grootste Chinese steden blijven er grote mogelijkheden."

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, china, boodschappen |  Facebook |