25-06-13

Bomen zijn levensreddende activa voor stedelijke omgeving

Bomen zijn in een stedelijke omgeving bijzonder belangrijk om fijn stof uit de atmosfeer te halen en kunnen daardoor vele levens redden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse Forest Service and Davey Institute. Opgemerkt wordt dat bomen en parken in steden jaarlijks gemiddeld één leven redden. In New York loopt dat op tot acht levens per jaar. De onderzoekers stellen dat bomen cruciale kapitaalinvesteringen vormen die zuiver water en lucht produceren, de energiekosten terugschroeven en de leefbaarheid van de stadsomgeving opdrijven.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boom, gezondheid, stad |  Facebook |

06-12-10

Engelse steden krijgen meer bomen

De Britse regering wil de volgende vier jaar één miljoen bomen planten. Daarvoor werd een budget van 4,2 miljoen pond vrijgemaakt. Bedoeling is dat er vooral bomen worden gepland in stedelijke gebieden die het minste groen binnen hun muren hebben. Het is de eerste boomplanting van de Britse regering sinds de jaren zeventig. De Britse overheid wil met de actie ingaan tegen het dalende bomenbestand in de steden. Het project zal worden geleid door het Britse ministerie van milieu (Defra), de Forestry Commission en organisaties zoals de Woodland Trust. De Forestry Commission zal daarbij de volgende vier jaar een budget van 1 miljoen pond ter beschikking stellen. Daarnaast komt er ook 200.000 pond uit de London Tree and Woodland Community Grant.

Jim Paice, Brits minister van milieu, merkt op dat men van het enthousiasme van lokale gemeenschappen en de kennis van experts gebruik wil maken om buurten te creëren die een voorbeeld van leefbaarheid zijn. De organisatie NHS Forest heeft al een budget ter beschikking gekregen om tijdens het nieuwe plantseizoen 65.000 bomen te planten in vijfentwintig Engelse steden. De Tree Council zou meer dan duizend bomen planten op vier locaties, terwijl Keep Britain Tidy honderdduizend bomen op 750 sites zal planten. Hilary Allison, beleidsdirecteur van de Woodland Trust, toonde zich tevreden bij de beslissing om de bevolking bij de acties te betrekken.

In juni lanceerde de Woodland Trust een actie om aan te tonen dat Engeland dubbel zoveel inlandse bomen en bossen nodig had om het milieu en het wildbestand te ondersteunen. Allison zegt op die campagne schitterende reacties gekregen te hebben vanuit scholen, communities, bedrijven en grote landeigenaars. Op dit ogenblik worden er in Groot-Brittannië ongeveer zes miljoen bomen per jaar geplant. Dat moet over de volgende halve eeuw volgens haar echter opgedreven worden tot twintig miljoen bomen per jaar. Op die manier zou het Britse bosbestand in omvang moeten kunnen verdubbelen. Maar daarvoor is volgens haar de steun van de bevolking nodig, waardoor het planten van bomen een nationale gewoonte zou kunnen worden.

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boom, engeland, milieu, natuur |  Facebook |

04-08-09

Bomen cruciaal is voedselbevoorrading arme gebieden

Bomen kunnen een cruciaal onderdeel worden van het voedingsaanbod in gebieden die door zware droogtes worden getroffen. Dat Miranda Spitteler, chief executive van de organisatie Tree Aid. Spitteler merkt daarbij op dat een groot gedeelte van de armste bevolking van de wereld nagenoeg dagelijks met voedselonzekerheid wordt geconfronteerd en dat de westerse wereld beseft dat er zware inspanningen moeten gedaan worden om dat probleem aan te pakken, maar ze voegt er aan toe dat daarbij niemand aandacht blijkt te besteden aan de belangrijke rol die bomen daarbij kunnen spelen. Volgens de Verenigde Naties moet de wereldwijde voedselproductie de volgende veertig jaar verdubbelen indien men de wereldbevolking wil kunnen voeden.

"Wanneer andere oogsten geen oplossing kunnen bieden, kunnen bomen een cruciale rol spelen om gemeenschappen in droogtegebieden te laten overleven," merkt Miranda Spitteler op tegenover BBC News. "Bomen kunnen in belangrijke mate bijdragen om de nood aan conventionele hulp te reduceren. De wereldleiders erkennen wel dat de wereldwijde voedselveiligheid moet verbeterd worden en hebben over een periode van drie jaar 20 miljard dollar steun toegezegd om de voedingsproductie in ontwikkelingslanden te ondersteunen, waardoor de behoefte aan noodhulp zou kunnen teruggeschroefd worden, maar nergens wordt daarbij gewag gemaakt aan de rol die bomen daarbij kunnen spelen."

Spitteler merkt daarbij op dat conventionele teelten vaak niet van lokale afkomst zijn en vaak zware inspanningen vergen, zoals irrigatiemaatregelen en het voorbereiden van landbouwgrond om een succesvolle oogst te genereren. "Bomen slagen er daarentegen echter in om te overleven wanneer andere teelten falen," merkt ze op. "Bomen zorgen immers voor fruit, noten, zaden, bladeren, bloemen, kelkblaadjes en zelfs sappen die als voedsel kunnen gebruikt worden. De bladeren van de moringa oleifera, die in Afrika, India en Zuid-Amerika wordt geteelt, bevat bijvoorbeeld meer beta-caroteen dan wortelen, meer vitamine-C dan sinaasappelen en meer kalk dan melk. Deze benadering kan zelfbedruipend worden voor zowel landelijke gemeenschappen als voor nationale economieën, de milieuveiligheid verhogen en de blootstelling aan klimaatverandering verlagen."

18:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boom, voeding, tree aid |  Facebook |