04-07-12

Britse openbare bossen mogen niet worden verkocht

De Britse openbare bossen vormen nationale activa die niet zouden mogen worden verkocht. Dat is de conclusie van een rapport van het Independent Forestry Panel. Er wordt opgemerkt dat deze bosgebieden een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot een duurzaam economisch herstel. De Britse overheid had in het verleden plannen gemaakt om een gedeelte van zijn staatsbossen te verkopen, maar schortte die intentie in maart vorig jaar op, onder meer nadat meer dan een half miljoen burgers een petitie tegen het voornemen hadden ondertekend. De Britse overheid zegt de aanbevelingen van het rapport te zullen respecteren en de verkoopplannen definitief te zullen opbergen. Volgens het rapport moet er een nieuw kader worden gecreëerd om het biologische en sociale kapitaal van de bosgebieden, naast de opbrengst van houtproducten, te valoriseren.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, bos, milieubehoud |  Facebook |

21-10-11

Bossen cruciaal voor voedselgarantie in arme gebieden

Het herstellen en beschermen van bosgebieden en het aanplanten van bomen op kleine landbouwbedrijven vormen cruciale stappen om te beletten dat de hongersnood in de Hoorn van Afrika nog zou terugkeren. Dat is de conclusie van experts van het Center for International Forestry Research van World Agroforestry Centre (ICRAF). Opgemerkt wordt dat de ontbossing en andere vormen van landdegradatie door menselijke activiteiten een veel grotere bijdrage hebben geleverd tot de problemen dan de droogte.

De hongersnood in de Hoorn van Afrika heeft de voorbije periode aan tienduizenden mensen het leven gekost en miljoenen anderen met hongersnood geconfronteerd. Het zwaarst getroffen was Somalië, dat ook de grootste ontbossing heeft gekend. "Bossen en bomen vormen in vele gevallen de levensbasis voor kwetsbare gezinnen, zoals huishoudens die door vrouwen worden geleid," merkt Frances Seymour, directeur-generaal van het Center for International Forestry Research, op.

"Ontbossing en landdegradatie vormen echter een belemmering om zich te wapenen tegen rampen en zich aan te passen aan de klimaatverandering," stelt Seymour. Het onderzoek wees uit dat bossen een cruciale verdediging vormen tegen armoede en ongeveer een kwart van het inkomen van de betrokken gezinnen genereren. Opgemerkt wordt dat bossen belangrijk zijn om onder meer vochtigheid en voedingsstoffen in de grond te houden en een buffer opwerpen tegen erosie. Bovendien vormen ze ook een bron van inkomen en brandstof.

18:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bos, hoorn van afrika, natuur, voeding |  Facebook |

18-10-11

Bossen en savanne kunnen bijzonder snel wisselen

Veranderingen in het leefmilieu kunnen stabiele bosgebieden en graslanden tot een breekpunt brengen waarbij de structuur van het landschap fundamenteel en onomkeerbaar verandert. Dat is de conclusie van een analyse van satellietbeelden door wetenschappers aan de Wageningen Universiteit. De Nederlandse onderzoekers stellen dat die veranderingen ervoor kunnen zorgen dat bossen omgevormd worden tot savanne en omgekeerd.

Uit het onderzoek van Mirana Hirota, wetenschapster aan de Wageningen Universiteit, blijkt dat er weinig overgangsgebieden zijn tussen bos en savanne. Vooral regenval is volgens Hirota bepalend voor het type landschap dat wordt gevormd. De wetenschapster stelt dat algemeen wordt verwacht dat landschappen onder invloed van bepaalde omstandigheden langzaam zouden veranderen, maar in werkelijkheid grijpt die verschuiving volgens haar zeer snel plaats.

"Eerdere theorieën gingen ervan uit dat een graduele stijging van de regenval in een savanne ook tot een geleidelijke bosvorming zou leiden," voeren de onderzoekers aan. "In realiteit blijven graslanden echter in stand gehouden te worden tot een breekpunt wordt bereikt waarbij de savanne zich plotseling volledig omvormt tot een bosgebied. Dat betekent dat sommige bevolkingsgroepen zich heel snel aan wijzigende omstandigheden zouden moeten aanpassen."

21:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bos, klimaat, savanne |  Facebook |

05-06-11

Fragmentatie grootste gevaar voor Europese bosgebieden

Branden, bosbouw en landbouw verdelen de Europese bossen tot geïsoleerde locaties, waardoor de woestijnvorming wordt versneld en de diversiteit van flora en fauna wordt bedreigd. Dat is de conclusie van een rapport van het United Nations Environment Programme. Er wordt aan toegevoegd dat deze geïsoleerde bosgebieden ook gevoeliger zijn voor de klimaatverandering. Bovendien zorgt de fragmentatie er volgens het rapport voor dat het moeilijker wordt om de ondergrond te stabiliseren.

"De fragmentatie van de Europese bosgebieden heeft ook tot gevolg dat er onvoldoende watervoorraden zijn voor steden, bedrijven en gemeenschappen die op dergelijke ecosystemen steunen," merkt het persbureau AFP op. "Hoewel de Europese bosgebieden jaarlijks met ongeveer 800.000 hectaren aangroeien, wordt het potentieel van de regio om de klimaatverandering te bestrijden door de fragmentatie bedreigd."

In het rapport wordt onder gewezen naar de Karpaten, waar privébossen werden gerooid om plaats te maken voor hotels en massatoerisme, waardoor onder meer beren en lynxen bedreigd zijn geraakt. Fragmentatie, gekoppeld aan klimaatverandering, verhoogt volgens de onderzoekers ook het risico op bosbranden. "In het mediterrane gebied gaan door branden elk jaar 0,5 miljoen hectaren bos verkoren," merken de onderzoekers nog op.

Indien er niet wordt ingegrepen, dreigen volgens de onderzoekers tachtig miljoen mensen in de regio volgens het onderzoek tegen het midden van het volgende decennium elk slechts toegang te hebben tot 500 kubieke water per jaar.

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bos, europa, fragmentatie |  Facebook |