03-02-11

Wereldwijde ontbossing vertoont vertragende trend

De wereldwijde ontbossing is aan het vertragen. Dat is echter vooral te danken aan het feit dat er in Azië volop nieuwe bossen worden aangeplant. Dat is de conclusie van een rapport van de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties. Er wordt opgemerkt dat vooral in China, Vietnam, de Filipijnen en India het bosbestand opnieuw is toegenomen. Ook in Europa en Noord-Amerika worden er vorderingen geboekt, maar in Afrika en Latijns-Amerika krimpt het bosbestand nog altijd door de vraag naar landbouwvelden en brandhout.

Milieugroepen voeren aan dat er een prioriteit moet gegeven worden aan de oude bossen en hun biodiversiteit. De voedselorganisatie zegt dat regeringen nieuwe strategieën moeten exploreren om inkomsten te halen uit hun bossen zonder dat bomen moeten worden omgehakt. Het wereldwijde bosbestand heeft op dit ogenblik een totale oppervlakte van 40 miljoen vierkante kilometer. Dat is minder dan één derde van de totale oppervlakte van de aarde.

Het voorbije decennium ging ongeveer 52.000 vierkante kilometer bosgebied verloren, maar dat is een gevoelige verbetering tegen het verlies van 83.000 vierkante kilometer het decennium voordien. Europa was traditioneel de regio met de grootste aangroei aan bosgebieden, maar is nu voorbij gestoken door Azië. Tijdens de jaren negentig werd in Azië nog een nettoverlies opgetekend, maar dat heeft zich het voorbije decennium omgebogen tot een nettowinst.

04-01-11

Verenigde Naties starten jaar van het bos

De Verenigde Naties hebben 2011 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van het Bos. Daarmee wil de organisatie extra aandacht vestigen op maatregelen om de gezondheid van alle mogelijke types bossen en wouden, die ongeveer 31 procent van de oppervlakte van de aarde bedekken, te verbeteren. Dat heeft de International Union for Conservation of Nature (IUCN) bekend gemaakt. Daarbij wordt opgemerkt dat de bossen niet alleen de schepselen op aarde ondersteunen, maar er wordt aan toegevoegd dat gezonde bosgebieden de mensheid ook helpen om één van zijn grootste doelstellingen te realiseren. Daarbij wordt gewezen op het terugdringen van de armoede, de strijd tegen de klimaatverandering en duurzame ontwikkeling.

Julia Marton-Lefèvre, directeur-generaal van de International Union for Conservation of Nature, voert aan dat het Internationaal Jaar van het Bos de nadruk wil leggen op de centrale rol die mensen spelen in het beheer, het behoud en de duurzame ontwikkeling van de bosgebieden op de wereld. "De lucht die we inademen, het voedsel, water en geneesmiddelen die we nodig hebben om te overleven, de soortenvariëteit op aarde en het klimaat dat bepalend is voor het heden en de toekomst, zijn allemaal afhankelijk van de bossen," merkt Marton-Lefèvre op. "Dit jaar moet er dan ook duidelijk worden gemaakt welke belangrijke rol gezonde bossen hebben voor het leven op aarde."

De organisatie wijst erop dat bossen 80 procent van de biodiversiteit op aarde vertegenwoordigen en 300 miljoen mensen herbergen, maar ook zorgen voor het inkomen van 1,6 miljard mensen, ongeveer één kwart van de totale bevolking op aarde. Er wordt aan toegevoegd dat bossen meer koolstofdioxide opslaan dan er op dit ogenblik in de atmosfeer aanwezig is. "Het redden van de bossen is volgens een aantal wetenschappers de snelste en meest kostenefficiënte manier om de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide af te remmen," merkt de organisatie op. ""Het halveren van die emissies zou tot het einde van de eeuw naar schatting een besparing van 3,7 triljoen dollar opleveren."

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bosbeheer, natuur, verenigde naties |  Facebook |

10-09-10

Dmitry Medvedev wil wet bosbescherming bijsturen

De catastrofale bosbranden van de voorbije zomer hebben aangetoond dat Rusland zijn wetgeving rond bosbescherming moet bijsturen. Dat heeft de Russische president Dmitry Medvedev gezegd. De woorden van de Russische president zijn volgens waarnemers een signaal dat Medvedev een grotere zichtbaarheid wil krijgen in het economisch beleid en de binnenlandse politiek, die op dit ogenblik gecontroleerd wordt door zijn voorganger en huidig eerste minister Vladimir Poetin. Er wordt echter aan toegevoegd dat Medvedev het niet heeft laten komen tot een openlijke kritiek aan het adres van de machtige Poetin, die ook zijn mentor was.

"Dmitry Medvedev liet verstaan dat de beslissing van Vladimir Poetin om een rechtstreekse controle te verwerven over het Russische Federal Forestry Agency, onvoldoende zou blijken te zijn om de Russische bosgebieden in de toekomst te beschermen," merkt de Russische krant The Moscow Times op. "Indien de nieuwe werkwijze niet efficiënt zou blijken te zijn, zegt Medvedev zich het recht te voorzien om de structuren radicaal te veranderen. Hij voegde er aan toe dat de bosbranden hebben aangetoond dat de huidige wetgeving en de bestaande officiële structuren niet in staat zijn om de bossen op een degelijke manier te beschermen."

Medvedev voegde er aan toe dat de huidige wetgeving op de bosbescherming grondig moet geanalyseerd worden. In het Russische parlement was er kritiek gerezen op de regering en de partij United Russia van Vladimir Poetin, die drie jaar geleden een nieuwe bos-code hadden doorgevoerd. Daarin werd het bestaande netwerk van bosbescherming, daterend uit het Sovjet-tijdperk, in belangrijke mate afgebouwd. Medvedev paste ervoor om rechtstreekse kritiek te uiten aan het adres van Poetin, maar stelde wel dat de nieuwe wet ertoe geleid had dat een groot gedeelte van de Russische bosgebieden zonder degelijk beheer zijn gevallen. Rusland werd de voorbije zomer door tienduizenden branden getroffen.

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bosbeheer, dmitry medvedev, rusland |  Facebook |

18-09-06

Wereldbank wil strenger zijn voor illegale houtkap

De illegale houtkap kost ontwikkelingslanden nagenoeg acht miljard euro per jaar. Bovendien vormt de praktijk een rem op het streven van die landen naar duurzame economische groei. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Er wordt aangestuurd op zwaardere controles.

De Wereldbank voert daarbij aan dat de overheden het probleem van de illegale houtkap strenger moeten aanpakken. Daarbij wordt aangestuurd op een repressievere benadering van witwaspraktijken en belastingontduiking. Tevens moeten de controles op dergelijke praktijken volgens de Wereldbank opgevoerd worden.

In het rapport wordt toegegeven dat de voorbije jaren al enige vooruitgang is geboekt. "Maar desondanks blijkt in zeventien landen nog meer dan de helft van alle houtkap illegaal," wordt er opgemerkt. In landen zoals Indonesië, Peru en Bolivië zou dat zelfs meer dan tachtig procent bedragen."

De studie noemt de resultaten van het onderzoek bijzonder schrijnend, aangezien meer dan 90 procent van de arme bevolking op één of andere manier afhankelijk zijn van het bos. "Een goed bosbeheer is dan ook een integraal onderdeel van de strijd tegen armoede en corruptie," aldus de Wereldbank.

12:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wereldbank, houtkap, bosbeheer |  Facebook |