28-04-11

Nieuw kanaal moet druk op Bosporus doen afnemen

Turkije gaat een nieuwe waterweg bouwen om de flessenhals van de Bosporus te omzeilen. Dat heeft de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan aangekondigd. Het Canal Istanbul zou de Zwarte Zee verbinden met de Zee van Marmara, die via de Dardanellen toegang biedt tot de Ageïsche Zee. Het kanaal krijgt een breedte van honderdvijftig meter en wordt vijfenveertig kilometer lang. De aanleg van het kanaal wordt volgens Erdogan het grootste infrastructuurproject van de eeuw.

Een exact traject van het kanaal werd niet bekend gemaakt. Het Canal Istanbul wordt volgens Erdogan een groter infrastructuurproject dan het Suez-Kanaal of het Panama-kanaal. Het kanaal zou een diepgang krijgen van ongeveer vijfentwintig meter en dagelijks ongeveer honderdzestig schepen kunnen opvangen. Het Canal Istanbul zou over twaalf jaar operationeel moeten zijn. De kosten van het project werden niet bekend gemaakt.

Erdogan voegde er aan toe dat het kanaal ervoor zal zorgen dat een bevolking van ruim twee miljoen mensen aan de oevers van de Bosporus beschermd zullen worden voor miljoenen tonnen gevaarlijke producten die jaarlijks door de dertig kilometer lange zeestraat worden vervoerd. "De grootste prioriteiten van het project zijn het beperken van de trafiek door de Bosporus en de bedreiging die daarmee voor de omgeving gepaard gaat," stipte Erdogan nog aan. De Bosporus is de nauwste zeestraat die door het internationale scheepvaartverkeer wordt gebruikt.