31-01-17

Ruim negen op tien websites meldt botactiviteit

Het voorbije jaar hebben meer dan 90 pocent van alle websites een botaanval moeten registreren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Imperva Incapsula. Er wordt opgemerkt dat bots met een aandeel van 51,8 procent nog altijd het merendeel van de online trafiek vertegenwoordigen, tegenover 51,5 procent het jaar voordien. Imperva Incapsula benadrukt daarbij wel dat de toename van de activiteit vooral te danken was aan de inzet van bonafide bots. Daarbij wordt opgemerkt dat bonafide platformen inmiddels 22,9 procent van de totale botactiviteit vertegenwoordigen, tegenover 19,5 procent het jaar voordien. Het aandeel van malafide bots daalde met 0,1 procentpunt tot 28,9 procent.

“Bonafide bots ondersteunen geautomatiseerde taken, zoals de verzameling van data en het scannen van websites, terwijl malafide bots verantwoordelijk zijn voor schadelijke activiteiten,” benadrukken de onderzoekers. “Voor het vijfde jaar op rij vertegenwoordigden de zogenaamde impersonator bots de belangrijkste vorm van de totale activiteit. Dit type, die zich als een gewone online gebruiker vermommen, had een aandeel van 24,3 procent in de totale botactiviteit. Het meest verbijsterende is echter dat 94,2 procent van alle websites vorig jaar met een botaanval werden geconfronteerd. Dat is vaak het werk van cybercriminelen die een breed netwerk met geautomatiseerde aanvallen opzetten.”

“Daarbij worden vaak duizenden domeinen tegelijkertijd geviseerd,” aldus nog de onderzoekers. “Deze willekeurige aanvallen zijn weliswaar veel minder gevaarlijk dan gerichte acties, maar ze hebben toch het potentieel om grote aantal onbeschermde websites te compromitteren. Ironisch genoeg moet worden vastgesteld dat de eigenaars van deze websites het meest geneigd zijn het gevaar van de bots te onderschatten. Vaak gaan ze onterecht vanuit dat hun website te klein is om aangevallen te worden. Net deze struisvogelpolitiek zorgt er echter voor dat de botaanvallen met succes kunnen worden uitgevoerd, waardoor de cybercriminelen ook worden aangemoedigd steeds grotere aanvallen te lanceren.”

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: botnet |  Facebook |

05-02-14

Financiële schade door botnets neemt met één vijfde toe

Botnets zullen dit jaar ongeveer 11,6 miljard dollar reclame-budgetten doen verdampen. Dat betekent een stijging met 22 procent tegenover vorig jaar. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Solve Media bij meer dan zevenduizend marketeers. De onderzoekers stelden vast dat 59 procent van de respondenten van mening is dat botnet-activiteiten een negatieve impact zal hebben op de prestaties van de online campagnes, terwijl 41 procent gewag maakt van de uitholling van de efficiëntie en diefstal van reclame-budgetten. Er wordt wel opgemerkt dat vele online uitgevers te kennen geven maatregelen te willen nemen om botnet-activiteiten te bestrijden.

Lees Verder

11:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: botnet |  Facebook |

13-09-13

Botnets blijven bedreiging voor online reclame

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar bestond 46 procent van alle online reclame uit botnets, tegenover 43 procent de drie maanden voordien. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Solve Media over de botnet-activiteit in Groot-Brittannië. De onderzoekers merken op dat adverteerders door de botnet-activiteit jaarlijks wereldwijd 9,5 miljard dollar aan reclame-uitgaven verspillen aan impressies die door machines zijn gegenereerd en die dus geen echt consumentenpubliek hebben bereikt. De grootste botnet-activiteit bleek afkomstig te zijn uit China (92 procent), gevolgd door Venezuela (80 procent) en Oekraïne (77 procent).

In de Verenigde Staten zou 44 procent van de reclame-trafieken van een verdachte oorsprong zijn. Solve Media merkt ook op dat de botnet-activiteit in de mobiele sector tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 35 procent van de totale reclame-trafieken vertegenwoordigde, tegenover 22 procent tijdens de eerste drie maanden van het jaar. In die sector wordt de grootste verdachte trafiek opgetekend in Singapore, Macau en Qatar. De onderzoekers waarschuwen dat ook de online videomarkt, waarin door de toenemende belangstelling van de consument door de adverteerders steeds grotere budgetten worden geïnvesteerd, voor de botnets een nieuw doelwit is geworden.

“De verspilling en inefficiëntieniveaus die te wijten zijn aan de blootstelling aan botnets, moet voor de adverteerders op het gebied van return-on-investment een angstaanjagend beeld zijn,” merkt Ari Jacoby, chief executive van Solve Media, op. “Media moeten dan ook proactief optreden om te garanderen dat de reclame een levend publiek bereikt en niet aan robots verloren gaat.” Solve Media merkt op dat botnets de adverteerder niet alleen misleiden op het gebied van impressies, views en clicks, maar ook de veiligheid van de online platformen bedreigen door het stelen van content en het creëren van kanalen voor spam en phishing.

Lees Verder

15:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: botnet, reclame, internet |  Facebook |

02-06-13

Botnets vertegenwoordigen bijna 30 procent webtrafiek

De bottrafieken zijn ook tijdens het eerste kwartaal van dit jaar verder toegenomen, nadat tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar al een piek werd opgetekend. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Solve Media. De onderzoekers stelden vast dat 29 procent van de totale online trafieken tijdens het eerste kwartaal van dit jaar van botnets afkomstig waren, tegenover 25 procent tijdens de drie laatste maanden van het voorbije jaar. Tijdens het derde kwartaal van vorig jaar vertegenwoordigden botnets 10 procent van de totale webtrafieken.

Lees Verder

12:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: botnet |  Facebook |

04-12-10

Russische spammer achter botnet Mega-D pleit onschuldig

De Rus Oleg Nikolaenko ontkent een groot spam-netwerk uitgebouwd te hebben. De man wordt er door het Amerikaanse gerecht van verdacht om een wereldwijd netwerk van meer dan een half miljoen geïnfecteerde computers opgezet te hebben. Daarmee kon hij een grote stroom spam-berichten op het getouw zetten. Volgens een aantal experts was het botnet-netwerk van Nikolaenko verantwoordelijk voor één op de drie spamberichten die wereldwijd op het internet werden verspreid. Het botnet-netwerk van Nikolaenko zou in staat zijn om 10 miljard emails per dag te verzenden. Het Amerikaanse gerecht gaat ervan uit dat Nikolaenko de man achter de beruchte botnet Mega-D is.

Zeven jaar geleden voerden de Verenigde Staten de Can-Spam Act in. Daardoor werd het bewust vervalsen van informatie in commerciële emails en het verzenden van minstens 2.500 spammails per dag strafbaar gesteld. Nikolaenko had gevraagd om in afwachting van het protest onder huisarrest geplaatst te worden. De rechter besliste echter dat de man zonder borgsom in de gevangenis moest worden opgesloten. "Nikolaenko is een Russisch onderdaan en de Amerikaanse overheid is van mening dat hij bij een voorlopige in vrijheid stelling naar Rusland zou terugkeren, zodat de Amerikaanse regering hem niet zou kunnen vervolgen," merkt openbaar aanklager Erica O'Neil op.

De botnet van de drieëntwintigjarige Nikolaenko werd eind vorig jaar buiten werking gesteld door het beveiligingsbedrijf FireEye. De verdachte werd begin november gearresteerd op een autoshow in Las Vegas. Indien hij schuldig wordt bevonden, riskeert hij drie jaar gevangenisstraf of een boete van 250.000 dollar. Het Federal Bureau of Investigation (FBI) zou Nikolaenko op het spoor zijn gekomen op aangeven van de veroordeelde spammer John Smith en Lance Atkinson, die eveneens van spam-activiteiten wordt verdacht. Atkinson had tegenover de onderzoekers gezegd dat de grootste partners in het spam-netwerk uit Rusland afkomstig waren. Nikolaenko zou van Atkinson 459.000 dollar hebben ontvangen voor zijn reclame-activiteiten.

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: botnet, mega-d, oleg nikolaenko, reclame, spam |  Facebook |

24-10-09

Aandeel botnets in clickfraude stijgt

Botnets nemen een steeds groter gedeelte van de clickfraude op zich. Dat is de conclusie van een onderzoek van Click Forensics. Tijdens het derde kwartaal van dit jaar vertegenwoordigden botnets 42,6 procent van alle clickfraude. Tijdens hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat nog 27,5 procent. De onderzoekers stellen daarbij dat botnets niet alleen meer voor phishing-praktijken worden gebruikt en ook steeds gesofistikeerder worden ingezet. Op die manier wordt het volgens Click Forensics ook moeilijker om de fraude te ontmaskeren. Verder wordt opgemerkt dat clickfraude op dit een niveau van 14,1 procent heeft bereikt. Dat is een stijging tegenover het tweede kwartaal van dit jaar, toen een niveau van 12,7 procent werd opgetekend. Tijdens het derde kwartaal van vorig jaar werd een niveau van 16 procent bereikt. Hackers maken van botnets gebruik om spam te versturen, gegevens te verzamelen of denial-of-services aanvallen te lanceren tegen bepaalde websites, maar Click Forensics stelt dat er steeds meer nieuwe malafide sectoren bijkomen.

"Botnets vertegenwoordigden tijdens het derde kwartaal van dit jaar al 42,6 procent van de totale clickfraude," merkt Click Forensics op. "Dat is meer dan het dubbele van twee jaar geleden en een stijging met 15,1 procent tegenover het derde kwartaal van vorig jaar. Er is daarbij echter ook een duidelijke verandering merkbaar in het gebruik van deze botnets. In het verleden werden geïnfecteerde computers van nietsvermoedende gebruikers vooral gebruikt voor phishing-praktijken, maar sindsdien zijn de strategieën van de fraudeurs veel gesofistikeerder geworden. In het verleden werden de geïnfecteerde computers nagenoeg uitsluitend gebruikt om hen automatisch op advertenties te laten klikken, zodat er geld kon gegenereerd worden voor de botnets. Maar onder meer bij de Bahama-botnet zien we dat het frauduleuze computerprogramma ook de natuurlijke zoekopdrachten van de gebruiker overneemt om de praktijken meer als een legitieme zoekactiviteit te laten lijken. Daardoor zijn de frauduleuze taktieken veel moeilijker te detecteren."

Click Forensics stelde vast dat de Bahama-botnet internettrafiek langs 200.000 domeinen in de Bahamas leidde. De botnet gijzelt natuurlijke zoekopdrachten en gebruikt geautomatiseerde click-technologie om zichzelf de maskeren als een legitieme bron van zoekreclame-trafiek. De fraudeurs willen daarmee volgens Click Forensics zowel van adverteerders als zoekopdrachten stelen. Volgens de cijfers van Click Forensics zijn 14,1 procent van de clicks frauduleus, wat adverteerders en reclamenetwerken bijzonder veel geld kost. Volgens de onderzoekers zijn er duidelijk banden tussen de Bahama-botnet en de Ukrainian Fan Club, een groep bekende online fraudeurs. Tijdens het voorbije kwartaal zou het grootste volume clickfraude buiten Noord-Amerika afkomstig zijn uit Groot-Brittannië, Vietnam en Duitsland. Wanneer een computer geïnfecteerd is met een code voor botnet-clickfraude, opent zich een onzichtbaar browser-venster. Dat gaat vervolgens op zoek naar voorgeprogrammeerde websites om op bepaalde reclames te klikken.

20:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, botnet, clickfraude |  Facebook |

26-10-08

Computerbesmetting neemt exponentieel toe

isn_botnetHet gevaar dat bedrijfscomputers worden besmet door onvoorzichtige medewerkers neemt exponentieel toe. Dat blijkt uit een onderzoek van het beveiligingsbedrijf ScanSafe. Op negen maand tijd is dat risico volgens het rapport 500 procent hoger geworden. Bedrijven uit de energiesector blijken het grootste risico op besmetting te lopen, gevolgd door de farmaceutica, chemie, bouw en media. De luchtvaart en de autosector lopen het minste kans op een besmetting. Een reden voor dat verschil konden de onderzoekers niet achterhalen.

Werknemers uit de energiesector belasten hun bedrijf volgens ScanSafe op dit ogenblik met 189 procent meer online malware dan andere sectoren. Volgens ScanSafe moet vooral tijdens de eindejaarsperiode weer voor een opstoot van malware gevreesd worden. "Tijdens de maanden augustus en september was het vrij rustig," aldus de onderzoekers. "Tijdens de maand oktober flakkerde de malware-activiteit echter opnieuw op. Door de economische crisis proberen hackers bovendien extra geld te verdienen met illegale activiteiten."

Uit een onderzoek van het bedrijf MessageLabs is gebleken dat hackers ook van de financiële crisis gebruik proberen te maken om een slag te slaan. "Dat liep op topdagen deze maand op tot 7.000 phishing-aanvallen die gerelateerd waren aan de Bank of America," stippen de onderzoekers aan. "Ook American Express werd gebruikt in een phishing-aanval. De aanvallen waren afkomstig van het Cutwail-botnet, dat meer dan één miljoen actieve en nietsvermoedende zombie-computers controleert." Cutwail is volgens de onderzoekers de grootste botnet ter wereld.

06:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: internet, malware, botnet, cutwail |  Facebook |

24-10-08

Botnets maken opmars in clickfraude

Clickfraude, één van de bedreigingen van de winstgevende zoekmachinemarketing, is tijdens het derde kwartaal van dit jaar lichtjes gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Click Forensics. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg clickfraude 16,2 procent. Dat is tijdens het derde kwartaal teruggezakt tot 16 procent, maar blijft volgens Click Forensics nog altijd een bijzonder zwaar probleem. De terugval is volgens de onderzoekers vooral te danken aan de grotere aandacht die zowel adverteerders als zoekmachines aan het probleem besteden.

De onderzoekers wijzen erop dat clickproblemen niet alleen malafide beweegredenen hebben, zoals het opdrijven van de reclamekosten van een concurrent of het verwerven van een hogere commissie, maar ook veroorzaakt kunnen worden door toevallige gebeurtenissen, zoals het per ongeluk clicken op een reclame, zonder dat dit de bedoeling was. "Ook dat kost de adverteerder geld, terwijl het hem geen extra waarde oplevert," aldus de onderzoekers. Op onafhankelijke websites die advertenties van zoekmachinebedrijven plaatsen, bedraagt de fraude 27,1 procent. Ook dat is een lichte daling.

Verder stipt Click Forensics aan dat het gebruik van botnets bij clickfraude blijft stijgen. Bijna 28 procent van alle frauduleuze clicks waren tijdens het derde kwartaal van dit jaar het gevolg van botnets, tegenover 25,2 procent tijdens het tweede kwartaal. "Dit is een bijzonder verontrustende trend," voeren de onderzoekers aan. "Clickfraude met botnets is bijzonder moeilijk op te sporen en te identificeren omdat daarbij besmette computers van de onwetende individuele gebruikers worden ingeschakeld. Botnets worden ook gebruikt voor het verspreiden van spam.

14:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zoekmachine, botnet, clickfraude |  Facebook |

26-07-08

Aandeel botnets in click-fraude stijgt

ClickFraudClick-fraude blijkt zich te stabiliseren, maar botnets maken verder opgang. Dat blijkt uit cijfers van het bureau Click Forensics. Hoewel click-fraude geen verdere vooruitgang meer boekt, wijzen de onderzoekers erop dat de gebruikte methodes steeds gesofistikeerder worden en steeds moeilijker geïdentificeerd kunnen worden. De dreiging van botnets wordt door Click Forensics echter beschouwd als het grootste probleem en dat adverteerders in hun zoekmachine-marketing extra waakzaam moeten zijn voor trafiek van botnets, die ervoor zorgen dat de bestrijding van click-fraude minder resultaten oplevert dan kon verwacht worden.

"Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar haalde click-fraude een niveau van 16,25 procent," aldus Click Forensics. "Dat is een lichte daling tegenover het vorige kwartaal, toen een niveau van 16,3 procent werd opgetekend. Er is echter nog wel een groei tegenover het tweede kwartaal van vorig jaar, toen click-fraude 15,8 procent bedroeg. Tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar was click-fraude gestegen tot 16,6 procent." Op zoekmachine-netwerken, zoals Google AdSense en Yahoo Publisher Network, bedroeg de click-fraude tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 27,6 procent. Het kwartaal voordien was dat nog 27,8 procent, maar in het tweede kwartaal van vorig jaar 25,6 procent.

De trafiek vanuit botnets, groepen van computers die besmet zijn met een kwaadaardige vorm van robots, was tijdens het tweede kwartaal van dit jaar voor de allereerste keer verantwoordelijk voor meer dan 25 procent van alle click-fraude. De activiteiten van de botnets hebben er volgens de onderzoekers voor gezorgd dat click-fraude niet is gedaald zoals werd verwacht, nadat zoekmachinebedrijven zware inspanningen hebben gedaan om click-fraude te bestrijden. Het grootste aandeel van de click-fraude buiten Noord-Amerika is afkomstig uit China (4,3 procent), Rusland (3,5 procent ) en Frankrijk (3,2 procent).

14:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, click-fraude, botnet |  Facebook |