09-10-13

Duurzaam renoveren kan Europa twee miljoen banen opleveren

Een duurzame renovatie van het verouderende Europese gebouwenpark zou mogelijk twee miljoen arbeidsplaatsen kunnen creëren, een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het reduceren van de ecologische voetafdruk en tot grote financiële besparingen kunnen leiden. Dat heeft Herman Van Rompuy, president van de Raad van Europa, gezegd. Duurzame renovatie is volgens Van Rompuy noodzakelijk omdat 90 procent van het gebouwenpark zal blijven bestaan en er dus maatregelen moeten worden genomen om de emissiedoelstellingen van de Europese Unie, die tegen volgend decennium klimaatneutrale gebouwen eist, te halen.

Lees Verder

13:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, bouw |  Facebook |

12-08-13

Greenpeace waarschuwt voor nieuwe bouwgolf aan Spaanse kusten

De ontwikkeling van bouwprojecten aan de Spaanse kusten dreigt nog te versnellen, te wijten aan een nieuwe wet die de mogelijkheid om nog dichter bij het strand gebouwen op te trekken. Dat is de conclusie van een rapport van de milieuvereniging Greenpeace. De organisatie zegt dat Spanje met de nieuwe wetgeving op het gebied van milieubescherming terugkeert naar de jaren zestig van de voorbije eeuw. Greenpeace voegt er aan toe dat de nieuwe Spaanse wet bovendien inbreuken pleegt tegen negen richtlijnen van de Europese Unie. De organisatie zegt dat niet kan getolereerd worden dat het resterende deel van de Spaanse kust wordt bedolven onder steen en beton.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, greenpeace, bouw |  Facebook |

20-08-12

Bamboe supermateriaal voor bouwsector van toekomst

Bamboe heeft de potentie om een belangrijk materiaal in de woningbouw te worden. Dat zeggen wetenschappers aan de University of Bath. De Britse onderzoekers merken daarbij op bamboe een aantal opmerkelijke voordelen heeft tegenover andere bouwmaterialen. Onder meer wordt erop gewezen dat bamboe extreem snel groeit en drie keer sneller is volgroeid dan hardhout. Bovendien heeft bamboe een sterkte die vergelijkbaar is met staal. Op dit ogenblik zijn er volgens de Britse wetenschappers echter nog een aantal problemen die het massaal gebruik van het materiaal in de bouwsector verhinderen. Daarbij wordt aangevoerd dat bamboe slechts een beperkte levensduur heeft wanneer het materiaal wordt blootgesteld aan ultraviolette stralen en vochtigheid. Bovendien is bamboe ook te weinig vuurbestendig. De onderzoekers merken echter op te werken aan oplossingen om die nadelen weg te werken, zonder de unieke mechanische voordelen van het materiaal af te bouwen.

Lees verder

18:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bamboe, bouw |  Facebook |

27-09-11

Skolkovo richt zich ook op duurzaam bouwen

Het innovatiecentrum Skolkovo in de buurt van Moskou moet niet alleen vooruitstrevend worden op het gebied van nieuwe technologieën, maar ook leidinggevend worden op het gebied van duurzaam bouwen. Daarover heeft de Russische regering met de duurzame bouwsector een akkoord afgesloten. Guy Eames, voorzitter van de Russian Green Building Council, voert daarbij aan dat Skolkovo het imago van de duurzame bouwsector in Rusland gevoelig moet verbeteren.

"In het akkoord is voorzien dat er onder meer congressen en training in het gebruik van milieuvriendelijke materialen en bouwtechnologieën in Skolkovo zullen worden gehouden," merkt de Russische krant The Moscow Times op. "Belangrijk is echter vooral dat het akkoord voorziet dat de nieuwe constructie in Skolkovo zal gebeuren volgens de internationale normen van duurzame bouwmethodes. Daarmee zou Skolkovo een toonbeeld in Rusland en heel Europa moeten worden."

Gehoopt wordt dat Skolkovo een belangrijke stimulans zal kunnen worden voor de Russische duurzame bouwsector. "Rusland heeft de beste patenten ter wereld op het gebied van duurzame bouwtechnologieën en afvalverwerking, maar die projecten moeten ook in de reële wereld kunnen worden toegepast," merkte Rinat Gizatulin, Russisch vice-minister van natuurlijke rijkdommen en milieu, op. "Skolkovo kan daarin een cruciale rol vervullen."

17:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bouw, duurzaamheid, skolkovo |  Facebook |

06-03-11

Steeds meer draadloze sensoren in bouwsector

De investeringen in draadloze sensoren zijn het voorbije jaar met meer dan 80 procent toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van het het bureau ABI Research. Opgemerkt wordt dat draadloze sensoren een grotere controlemogelijkheid bieden en tot een hogere energie-efficiëntie leiden in automatische bouwprocessen. De onderzoekers merken op dat de automatiseringsmarkt als een mature technologie het voorbije jaar slechts een kleine groei liet optekenen, maar bij de inzet van draadloze toepassingen werd wel een opmerkelijke toename opgetekend.

Op dit ogenblik vertegenwoordigen draadloze toepassingen slechts 2 procent van alle automatische controle-systemen in de bouwsector, maar over vijf jaar zal dat opgelopen zijn tot 8 procent. "Verwarming, ventilatie en airconditioning vormen op dit ogenblik de belangrijkste markten voor draadloze controle-toepassingen in de bouwsector," merkt onderzoeksleider Jonathan Collins op. "Maar op termijn zal de technologie ook traditionele systemen in een bredere waaier van toepassingen vervangen, zoals veiligheid, verlichting en toegangscontrole."

De onderzoekers voegen er aan toe dat draadloze controle-systemen niet alleen traditionele toepassingen zullen vervangen, maar ook nieuwe functies zullen vervullen in de bouwomgeving, zoals zaalbezetting of de aanpassing van de verlichting aan het beschikbare niveau van natuurlijke verlichting. Daardoor zal er volgens ABI Research ook een belangrijke budget-verschuiving plaats grijpen, waarbij er meer zal worden geïnvesteerd in software en diensten in plaats van in hardware.

20:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bouw, draadloos |  Facebook |

21-01-11

Eilandengroep The World dreigt te vergaan

De kunstmatige eilandengroep The World voor de kust van Dubai dreigt helemaal geërodeerd te worden indien er niet snel opnieuw met bouwwerken wordt begonnen. Dat heeft Josef Kleindienst, ontwerper van Heart of Europe, een project van zes eilanden binnen het hele project. Kleindienst merkt op dat de eilanden onderhevig zijn aan het water, dat door de getijden en de wind opgejaagd wordt en de kunstmatige landgebieden aanvreet. Indien de eilanden niet langer ontwikkeld en onderhouden worden, is erosie volgens Kleindienst onvermijdelijk.

De werken aan de kunstmatige eilandengroep werden door de impact van de economische crisis nagenoeg stopgezet. Een groot aantal van de kopers van de eilanden is zelfs nog niet begonnen met de werken, nadat de vastgoedprijzen in Dubai tegenover hun piekhoogte met 60 procent terugvielen. Op dit ogenblik is Kleindienst nog het enige noemenswaardige project op de kunstmatige eilandengroep, ook al heeft Heart of Europe inmiddels een gevoelige vertraging opgelopen.

Onderaannemer Penguin Marine, dat in de juridisch dispuut ligt met Kleindienst over de betaling van het transport van goederen en bouwvakkers naar de eilandengroep, merkte op dat het hele project letterlijk door de zee verzwolgen dreigt te worden. Onder meer zouden de kanalen tussen de eilanden compleet aan het verzanden zijn. Kleindienst zegt er echter op te vertrouwen dat het project tegen het midden van het decennium zal kunnen worden afgerond. Onder meer zouden een aantal problemen met vergunningen inmiddels zijn opgelost.

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: architectuur, bouw, dubai, the world |  Facebook |

31-08-10

Administratie nog altijd rem op Russische bouwsector

Hoewel Rusland pogingen onderneemt om de overdreven bureaucratie af te bouwen, blijkt het verkrijgen van de nodige vergunningen nog altijd een bijzonder uitgebreide adminstratie te vergen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Russische ministerie van regionale ontwikkeling. Vooral de Russische hoofdstad Moskou geniet op dat gebied nog altijd een kwalijke reputatie. Uit het onderzoek blijkt dat voor een bouwproject in Moskou in totaal veertig vergunningen van verschillende diensten moeten worden verkregen. Het Russische gemiddelde bedraagt elf vergunningen. De problemen blijken zowel in residentiële als industriële bouwwerken naar voor te komen.

"Het duurt in Rusland ruim zes maand tussen de verwerving van een bouwgrond en de uiteindelijke bouwvergunning," voert de Russische krant Vedomosti aan. "Maar ook daarna duurt het nog 22,4 maanden vooraleer het pand in gebruik genomen kan worden." Er wordt wel aan toegevoegd dat de situatie een verbetering kent. Drie jaar geleden moest immers nog 8,6 maanden gewacht worden op de uiteindelijke bouwvergunning, waarna nog eens 26,5 maanden moest worden gewacht om het pand in gebruik te kunnen nemen. De grootste problemen zijn gesitueerd in het Verre-Oosten, waar meer dan tien maand moet worden gewacht op de geschikte bouwvergunning.

Gemiddeld moeten plannen door elf verschillende diensten worden goedgekeurd. Daar werd een daling met twee vergunningen opgetekend tegenover het jaar voordien. In Moskou heeft men echter veertig vergunningen nodig. Het ministerie van regionale ontwikkeling merkt op dat de betrokken diensten de administratieve barrières moeten wegwerken. Daarbij wordt aangestuurd op een snellere toekenning van de vergunning en het verwerken van alle documenten via één kanaal. Indien men daar niet in lukt, dreigt de Russische bouwsector zich volgens het rapport nooit te zullen herstellen. Er wordt opgemerkt dat nog altijd veertig miljoen Russen in verouderde woningen leven, terwijl vijfendertig miljoen mensen in afgetakelde appartementen wonen.

15:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bouw, rusland |  Facebook |