28-09-17

Autobezitter vermindert brandstofefficiëntie met tweede aankoop

Amerikaanse consumenten compenseren het gebruik van een zuinige wagen vaak met de aankoop van een groter tweede voertuig. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California, het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de Yale University. Het fenomeen zal er volgens de onderzoekers toe leiden dat de voordelen van de grotere brandstofefficiëntie in huishoudens met twee auto’s mogelijk met 60 procent kunnen worden uitgehold. Dit betekent volgens de onderzoekers niet dat het streven naar brandstofefficiëntie moet worden opgegeven, maar wel moet volgens hen een aangepast beleid worden gevoerd.

“Uit het onderzoek is gebleken dat de brandstofefficiëntie van een bijkomend voertuig vaak afhankelijk is van het verbruik van de auto die het huishouden al in bezit heeft,” benadrukt onderzoeksleider David Rapson, directeur van het Davis Energy Economics Program (Deep) aan de University of California. “Deze vaststellingen kunnen belangrijke implicaties hebben voor beleidsbeslissingen die de brandstofefficiëntie van de autovloot verder moeten verbeteren. Dergelijke onbedoelde en onverwachte consequenties moeten bij de beleidskeuzes in rekening worden gebracht. Indien consumenten brandstofefficiëntie met hun tweede aankoop compenseren, gaat een gedeelte van het effect verloren.”

“Consumenten kiezen vaak voor de combinatie van een zuinige wagen en een krachtig voertuig,” zegt professor Rapson. “Die keuzes worden vaak gemaakt uit praktische overwegingen. Vaak zal een zuinige wagen worden gekocht voor de dagelijkse activiteiten, maar wordt een zwaardere auto aangeschaft voor verdere verplaatsingen en vakanties.” Uit het onderzoek bleek dat de verhoogde brandstofefficiëntie in een gezin met twee wagens in Californië een jaarlijkse besparing tussen vierentwintig en zevenentwintig gallons zou opleveren. Eerder was gerekend op een bate van achtenzestig gallons per jaar.

Lees Verder

18:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brandstof |  Facebook |

22-05-13

Australië kan nieuwe economie uitbouwen op basis van algen

Een nieuwe energiesector op basis van algen-biobrandstoffen kan de Australische transportsector en voedingsveiligheid op lange termijn garanderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Australische denktank Future Directions International (FDO). Er wordt aan toegevoegd dat deze nieuwe energiesector potentieel een waarde heeft van 50 miljard dollar per jaar en ongeveer vijftigduizend nieuwe banen zou kunnen creëren. Toepassingen van deze nieuwe industrie zouden kunnen worden teruggevonden in brandstof, voeding, plastiek, textiel en papier, meststoffen, chemicaliën en farmaceuticsche producten.

"Met een oppervlakte van amper 6.000 vierkante kilometer zouden alle energiebehoeften van het Australische transport kunnen worden ingevuld," merkt onderzoeksleider Julian Cribb op. "Bovendien kan het project worden gerealiseerd zonder een nadelige impact op land, natuurgebieden of andere sectoren van de economie. In realiteit zal de sector integendeel gebruik maken van vele producten die nu in het afvalcircuit terecht komen. Om een energiesector op basis van algen uit te bouwen heeft men alleen zon nodig. Australië heeft per vierkante meter het meeste zon ter wereld."

"Fossiele brandstoffen zijn afkomstig van algen die miljoenen jaren geleden zijn gestorven," zegt Cribb nog. "Het is zinvoller om die brandstoffen vers te produceren, waardoor een nieuwe industriële sector kan worden gecreëerd die zijn winsten opnieuw in Australië kan investeren in plaats van te moeten besteden aan import. De algen-industrie zou niet alleen een besparing van 40 miljard dollar per jaar opleveren bij de import van olie, maar ook de brandstofvoorraden in de toekomst garanderen en nieuwe industrieën creëren in een brede waaier van sectoren."

Lees Verder

16:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: algen, australië, brandstof |  Facebook |

15-05-13

Industrieel herstel met fossiele brandstoffen heeft geen enkele toekomst

Een industrieel herstel op basis van fossiele brandstoffen heeft geen enkele toekomst. Dat heeft James Hansen, gewezen wetenschappelijk medewerker van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa), tegenover het online magazine Euractiv gezegd. Een industriële strategie die gericht is op een toename van het gebruik van fossiele brandstoffen kijkt volgens Hansen alleen op korte termijn en is in wezen irrationeel en economisch schadelijk. Bedrijven doen volgens Hansen in die situatie liever beroep op subsidies dan op investeringen in duurzame technologieën.

James Hansen was tijdens de tweede helft van de jaren tachtig die tijdens een getuigenis voor het Amerikaanse congres het idee van klimaatverandering voor het eerst in de Verenigde Staten te berde bracht. "Producenten van fossiele brandstoffen worden onvoldoende gesanctioneerd voor hun impact op de menselijke gezondheid en het klimaat en worden zelfs gesubsidieerd," merkt Hansen op. "Een industrieel herstel op basis van fossiele brandstoffen kan op lange termijn dan ook geen oplossing zijn."

"Zelfs economisch hebben fossiele brandstoffen op lange termijn geen enkele zin," voert Hansen nog aan. "Geen enkele invalshoek kan de ontginning van deze producten nog langer verantwoorden. Producenten van fossiele brandstoffen moeten worden verplicht om te investeren in hernieuwbare technologieën. Op dit ogenblik worden daarvoor echter bijzonder weinig inspanningen gedaan, want de bedrijven weten dat het gemakkelijker is om met de overheid compromissen te sluiten dan te investeren in duurzame energie."

Lees Verder

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: industrie, brandstof, energie |  Facebook |

08-10-12

Brandstofefficiëntie Amerikaanse autovloot op vijf jaar tijd met 20 procent verbeterd

De emissies van nieuwe wagens zijn de voorbije vijf jaar met een recordniveau van 20 procent gedaald. Dat is de conclusie van een rapport van het Transportation Research Institute van de University of Michigan. De emissie van een gemiddelde Amerikaanse autobestuurder haalde volgens het rapport tijdens de maand juli een score van 0,80 punten, tegenover 0,82 punten tijdens de maanden mei en juni. De verbetering van de score is volgens de onderzoekers zowel te wijten aan de hogere brandstofefficiëntie van de wagens en het gereduceerde gebruik van de auto. Het gemiddelde verbruik van de Amerikaanse vloot wordt nu geraamd op 23,8 mijl per gallon. Dat betekent een verbetering met 18 procent tegenover vijf jaar geleden.

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, brandstof |  Facebook |

29-05-12

Brandstof-efficiëntie grootste prioriteit Amerikaanse autokoper

Brandstof-efficiëntie staat bovenaan op de prioriteitenlijst van Amerikaanse kopers van nieuwe wagens. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse Consumer Reports National Research Center. Opgemerkt wordt dat 37 procent van de autobestuurders bij de aankoop in eerste instantie zou rekening houden met de brandstof-efficiëntie van de modellen. Kwaliteit komt met een score van 17 procent op de tweede plaats, gevolgd door veiligheid met een totaal van 16 procent.

Andere prioriteiten zijn waarde (14 procent), prestaties (6 procent), design en stijl (6 procent) en technologie en innovatie (3 procent). "De dure benzineprijzen hebben een duidelijke impact op de autoverkopen," merken de onderzoekers op. "Ongeveer twee derde van de respondenten zegt te verwachten dat zijn volgende wagen een gelijkwaardige of betere brandstof-efficiëntie zal hebben dan zijn huidig exemplaar. Voor 60 procent is de brandstof-efficiëntie zo belangrijk dat ze toegevingen willen doen op het gebied van capaciteit of omvang."

De onderzoekers stellen dat 90 procent voor zijn zoektocht naar een nieuwe motivatie gemotiveerd is door het verlagen van de brandstofkosten, terwijl 69 procent geïnteresseerd is in de jongste technologieën rond brandstof-verbruik. Ook maakt 62 procent gewag van een milieuvriendelijke instelling, terwijl 56 procent verwijst naar de afhankelijkheid van buitenlandse oliebronnen. Voor 34 procent is de zoektocht naar een nieuwe wagen het gevolg van een veranderde levensstijl of gezinssamenstelling.

Verder wordt opgemerkt dat 40 procent van de ondervraagden geïnteresseerd is in hybride oplossingen. Ook de interesse in wagens op aardgas en elektriciteit neemt toe.

Lees Verder

11:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, brandstof, duurzaamheid |  Facebook |

05-05-12

Zweedse katalysator benadert snelheid natuurlijke fotosynthese

Onderzoekers aan het Royal Institute of Technology in Stockholm zeggen een moleculaire katalysator ontwikkeld te hebben die op een bijzonder snelle manier waterstof uit water kan genereren. Daarbij zouden volgens de Zweedse onderzoekers snelheden worden bereikt die de natuurlijke fotosynthese benaderen. De ontdekking kan volgens de onderzoekers een bijzonder belangrijke rol spelen in de toekomst in het opslaan van duurzame energie en alternatieven bieden voor fossiele brandstoffen.

Wetenschappers proberen al decennia een efficiënte methode te ontwikkelen om waterstof te produceren uit water. "Snelheid is tot nu toe echter altijd de grote hinderpaal geweest om een perfecte artificiële fotosynthese te kunnen realiseren," merkt onderzoeksleider Licheng Sun, professor organische scheikunde aan het Royal Institute of Technology, op. "Met de nieuwe katalysator kon echter een snelheid worden ontwikkeld die het proces van de natuurlijke fotosynthese benadert." Licheng Sun zegt met zijn methode ongetwijfeld een nieuw wereldrecord gevestigd te hebben.

Licheng Sun heeft het over een doorbraak die het mogelijk moet maken om in de toekomst op een grootschalige manier waterstof te produceren in de Sahara of om de techniek te combineren met traditionele zonnecellen. De onderzoeker verwacht dat het binnen een periode van tien jaar mogelijk zal zijn om op een commerciële manier synthetische brandstoffen te produceren die de concurrentie kunnen aangaan met fossiele brandstoffen. Ook zou de katalysator de energie van zonnecellen in waterstof kunnen opzetten, wat een oplossing zou bieden voor de opslag van elektriciteit.

Verder onderzoek zou de prijs van de technologie nog moeten kunnen drukken.

Lees Verder

10:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fotosynthese, brandstof, energie |  Facebook |

15-02-12

Brandstof-efficiëntie Amerikaanse wagens op recordniveau

De gemiddelde brandstof-efficiëntie van alle nieuwe wagens die tijdens de maand januari in de Verenigde Staten werden verkocht, heeft een absoluut recordniveau bereikt. Dat is de conclusie van een rapport van het Transportation Research Institute aan de University of Michigan. De gemiddelde brandstof-efficiëntie van personenwagens, bestelwagens, minivans en terreinwagens was tijdens de maand januari gestegen tot 23 mijl per gallon. Daarmee werd het recordniveau van maart vorig jaar geëvenaard.

Tegenover de maand december van vorig jaar werd een groei met 4 procent opgetekend. Dat is de grootste maandelijkse vooruitgang sinds het Transportation Research Institute vijf jaar geleden de brandstof-efficiëntie van de nieuwe wagens op de Amerikaanse markt begon te volgen. Volgens onderzoeksleider Michael Sivak lag de brandstof-efficiëntie tijdens de maand december 0,5 mijl per gallon hoger dan het jaar voordien en is inmiddels met 2,5 mijl per gallon gestegen tegenover vier jaar geleden.

De onderzoekers merken verder op dat de totale duurzaamheids-index van de autosector, waarbij naast het verbruik ook de afgelegde afstand wordt opgetekend, in november vorig jaar op 0,86 punten stond. Dat betekent een stijging met 0,01 punten tegenover de maand voordien, maar wel een daling met 0,01 punten tegenover de maand september van vorig jaar. Op vijf jaar tijd is daarbij een besparing aan emissies met 14 procent opgetekend.

19:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, brandstof, milieu |  Facebook |