28-09-17

Autobezitter vermindert brandstofefficiëntie met tweede aankoop

Amerikaanse consumenten compenseren het gebruik van een zuinige wagen vaak met de aankoop van een groter tweede voertuig. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California, het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de Yale University. Het fenomeen zal er volgens de onderzoekers toe leiden dat de voordelen van de grotere brandstofefficiëntie in huishoudens met twee auto’s mogelijk met 60 procent kunnen worden uitgehold. Dit betekent volgens de onderzoekers niet dat het streven naar brandstofefficiëntie moet worden opgegeven, maar wel moet volgens hen een aangepast beleid worden gevoerd.

“Uit het onderzoek is gebleken dat de brandstofefficiëntie van een bijkomend voertuig vaak afhankelijk is van het verbruik van de auto die het huishouden al in bezit heeft,” benadrukt onderzoeksleider David Rapson, directeur van het Davis Energy Economics Program (Deep) aan de University of California. “Deze vaststellingen kunnen belangrijke implicaties hebben voor beleidsbeslissingen die de brandstofefficiëntie van de autovloot verder moeten verbeteren. Dergelijke onbedoelde en onverwachte consequenties moeten bij de beleidskeuzes in rekening worden gebracht. Indien consumenten brandstofefficiëntie met hun tweede aankoop compenseren, gaat een gedeelte van het effect verloren.”

“Consumenten kiezen vaak voor de combinatie van een zuinige wagen en een krachtig voertuig,” zegt professor Rapson. “Die keuzes worden vaak gemaakt uit praktische overwegingen. Vaak zal een zuinige wagen worden gekocht voor de dagelijkse activiteiten, maar wordt een zwaardere auto aangeschaft voor verdere verplaatsingen en vakanties.” Uit het onderzoek bleek dat de verhoogde brandstofefficiëntie in een gezin met twee wagens in Californië een jaarlijkse besparing tussen vierentwintig en zevenentwintig gallons zou opleveren. Eerder was gerekend op een bate van achtenzestig gallons per jaar.

Lees Verder

18:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brandstof |  Facebook |

22-05-13

Australië kan nieuwe economie uitbouwen op basis van algen

Een nieuwe energiesector op basis van algen-biobrandstoffen kan de Australische transportsector en voedingsveiligheid op lange termijn garanderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Australische denktank Future Directions International (FDO). Er wordt aan toegevoegd dat deze nieuwe energiesector potentieel een waarde heeft van 50 miljard dollar per jaar en ongeveer vijftigduizend nieuwe banen zou kunnen creëren. Toepassingen van deze nieuwe industrie zouden kunnen worden teruggevonden in brandstof, voeding, plastiek, textiel en papier, meststoffen, chemicaliën en farmaceuticsche producten.

"Met een oppervlakte van amper 6.000 vierkante kilometer zouden alle energiebehoeften van het Australische transport kunnen worden ingevuld," merkt onderzoeksleider Julian Cribb op. "Bovendien kan het project worden gerealiseerd zonder een nadelige impact op land, natuurgebieden of andere sectoren van de economie. In realiteit zal de sector integendeel gebruik maken van vele producten die nu in het afvalcircuit terecht komen. Om een energiesector op basis van algen uit te bouwen heeft men alleen zon nodig. Australië heeft per vierkante meter het meeste zon ter wereld."

"Fossiele brandstoffen zijn afkomstig van algen die miljoenen jaren geleden zijn gestorven," zegt Cribb nog. "Het is zinvoller om die brandstoffen vers te produceren, waardoor een nieuwe industriële sector kan worden gecreëerd die zijn winsten opnieuw in Australië kan investeren in plaats van te moeten besteden aan import. De algen-industrie zou niet alleen een besparing van 40 miljard dollar per jaar opleveren bij de import van olie, maar ook de brandstofvoorraden in de toekomst garanderen en nieuwe industrieën creëren in een brede waaier van sectoren."

Lees Verder

16:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: algen, australië, brandstof |  Facebook |

15-05-13

Industrieel herstel met fossiele brandstoffen heeft geen enkele toekomst

Een industrieel herstel op basis van fossiele brandstoffen heeft geen enkele toekomst. Dat heeft James Hansen, gewezen wetenschappelijk medewerker van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa), tegenover het online magazine Euractiv gezegd. Een industriële strategie die gericht is op een toename van het gebruik van fossiele brandstoffen kijkt volgens Hansen alleen op korte termijn en is in wezen irrationeel en economisch schadelijk. Bedrijven doen volgens Hansen in die situatie liever beroep op subsidies dan op investeringen in duurzame technologieën.

James Hansen was tijdens de tweede helft van de jaren tachtig die tijdens een getuigenis voor het Amerikaanse congres het idee van klimaatverandering voor het eerst in de Verenigde Staten te berde bracht. "Producenten van fossiele brandstoffen worden onvoldoende gesanctioneerd voor hun impact op de menselijke gezondheid en het klimaat en worden zelfs gesubsidieerd," merkt Hansen op. "Een industrieel herstel op basis van fossiele brandstoffen kan op lange termijn dan ook geen oplossing zijn."

"Zelfs economisch hebben fossiele brandstoffen op lange termijn geen enkele zin," voert Hansen nog aan. "Geen enkele invalshoek kan de ontginning van deze producten nog langer verantwoorden. Producenten van fossiele brandstoffen moeten worden verplicht om te investeren in hernieuwbare technologieën. Op dit ogenblik worden daarvoor echter bijzonder weinig inspanningen gedaan, want de bedrijven weten dat het gemakkelijker is om met de overheid compromissen te sluiten dan te investeren in duurzame energie."

Lees Verder

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: industrie, brandstof, energie |  Facebook |

08-10-12

Brandstofefficiëntie Amerikaanse autovloot op vijf jaar tijd met 20 procent verbeterd

De emissies van nieuwe wagens zijn de voorbije vijf jaar met een recordniveau van 20 procent gedaald. Dat is de conclusie van een rapport van het Transportation Research Institute van de University of Michigan. De emissie van een gemiddelde Amerikaanse autobestuurder haalde volgens het rapport tijdens de maand juli een score van 0,80 punten, tegenover 0,82 punten tijdens de maanden mei en juni. De verbetering van de score is volgens de onderzoekers zowel te wijten aan de hogere brandstofefficiëntie van de wagens en het gereduceerde gebruik van de auto. Het gemiddelde verbruik van de Amerikaanse vloot wordt nu geraamd op 23,8 mijl per gallon. Dat betekent een verbetering met 18 procent tegenover vijf jaar geleden.

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, brandstof |  Facebook |

29-05-12

Brandstof-efficiëntie grootste prioriteit Amerikaanse autokoper

Brandstof-efficiëntie staat bovenaan op de prioriteitenlijst van Amerikaanse kopers van nieuwe wagens. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse Consumer Reports National Research Center. Opgemerkt wordt dat 37 procent van de autobestuurders bij de aankoop in eerste instantie zou rekening houden met de brandstof-efficiëntie van de modellen. Kwaliteit komt met een score van 17 procent op de tweede plaats, gevolgd door veiligheid met een totaal van 16 procent.

Andere prioriteiten zijn waarde (14 procent), prestaties (6 procent), design en stijl (6 procent) en technologie en innovatie (3 procent). "De dure benzineprijzen hebben een duidelijke impact op de autoverkopen," merken de onderzoekers op. "Ongeveer twee derde van de respondenten zegt te verwachten dat zijn volgende wagen een gelijkwaardige of betere brandstof-efficiëntie zal hebben dan zijn huidig exemplaar. Voor 60 procent is de brandstof-efficiëntie zo belangrijk dat ze toegevingen willen doen op het gebied van capaciteit of omvang."

De onderzoekers stellen dat 90 procent voor zijn zoektocht naar een nieuwe motivatie gemotiveerd is door het verlagen van de brandstofkosten, terwijl 69 procent geïnteresseerd is in de jongste technologieën rond brandstof-verbruik. Ook maakt 62 procent gewag van een milieuvriendelijke instelling, terwijl 56 procent verwijst naar de afhankelijkheid van buitenlandse oliebronnen. Voor 34 procent is de zoektocht naar een nieuwe wagen het gevolg van een veranderde levensstijl of gezinssamenstelling.

Verder wordt opgemerkt dat 40 procent van de ondervraagden geïnteresseerd is in hybride oplossingen. Ook de interesse in wagens op aardgas en elektriciteit neemt toe.

Lees Verder

11:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, brandstof, duurzaamheid |  Facebook |

05-05-12

Zweedse katalysator benadert snelheid natuurlijke fotosynthese

Onderzoekers aan het Royal Institute of Technology in Stockholm zeggen een moleculaire katalysator ontwikkeld te hebben die op een bijzonder snelle manier waterstof uit water kan genereren. Daarbij zouden volgens de Zweedse onderzoekers snelheden worden bereikt die de natuurlijke fotosynthese benaderen. De ontdekking kan volgens de onderzoekers een bijzonder belangrijke rol spelen in de toekomst in het opslaan van duurzame energie en alternatieven bieden voor fossiele brandstoffen.

Wetenschappers proberen al decennia een efficiënte methode te ontwikkelen om waterstof te produceren uit water. "Snelheid is tot nu toe echter altijd de grote hinderpaal geweest om een perfecte artificiële fotosynthese te kunnen realiseren," merkt onderzoeksleider Licheng Sun, professor organische scheikunde aan het Royal Institute of Technology, op. "Met de nieuwe katalysator kon echter een snelheid worden ontwikkeld die het proces van de natuurlijke fotosynthese benadert." Licheng Sun zegt met zijn methode ongetwijfeld een nieuw wereldrecord gevestigd te hebben.

Licheng Sun heeft het over een doorbraak die het mogelijk moet maken om in de toekomst op een grootschalige manier waterstof te produceren in de Sahara of om de techniek te combineren met traditionele zonnecellen. De onderzoeker verwacht dat het binnen een periode van tien jaar mogelijk zal zijn om op een commerciële manier synthetische brandstoffen te produceren die de concurrentie kunnen aangaan met fossiele brandstoffen. Ook zou de katalysator de energie van zonnecellen in waterstof kunnen opzetten, wat een oplossing zou bieden voor de opslag van elektriciteit.

Verder onderzoek zou de prijs van de technologie nog moeten kunnen drukken.

Lees Verder

10:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fotosynthese, brandstof, energie |  Facebook |

15-02-12

Brandstof-efficiëntie Amerikaanse wagens op recordniveau

De gemiddelde brandstof-efficiëntie van alle nieuwe wagens die tijdens de maand januari in de Verenigde Staten werden verkocht, heeft een absoluut recordniveau bereikt. Dat is de conclusie van een rapport van het Transportation Research Institute aan de University of Michigan. De gemiddelde brandstof-efficiëntie van personenwagens, bestelwagens, minivans en terreinwagens was tijdens de maand januari gestegen tot 23 mijl per gallon. Daarmee werd het recordniveau van maart vorig jaar geëvenaard.

Tegenover de maand december van vorig jaar werd een groei met 4 procent opgetekend. Dat is de grootste maandelijkse vooruitgang sinds het Transportation Research Institute vijf jaar geleden de brandstof-efficiëntie van de nieuwe wagens op de Amerikaanse markt begon te volgen. Volgens onderzoeksleider Michael Sivak lag de brandstof-efficiëntie tijdens de maand december 0,5 mijl per gallon hoger dan het jaar voordien en is inmiddels met 2,5 mijl per gallon gestegen tegenover vier jaar geleden.

De onderzoekers merken verder op dat de totale duurzaamheids-index van de autosector, waarbij naast het verbruik ook de afgelegde afstand wordt opgetekend, in november vorig jaar op 0,86 punten stond. Dat betekent een stijging met 0,01 punten tegenover de maand voordien, maar wel een daling met 0,01 punten tegenover de maand september van vorig jaar. Op vijf jaar tijd is daarbij een besparing aan emissies met 14 procent opgetekend.

19:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, brandstof, milieu |  Facebook |

30-11-11

Hogere brandstofbelasting heeft geen nadeel voor armere bevolking

Een hogere belasting op voertuigbrandstof is een bijzonder efficiënt instrument om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Vaak wordt echter beweerd dat deze maatregel de zwaarste gevolgen zou hebben voor de armste bevolkingscategorieën, maar dat wordt tegengesproken door een onderzoek van wetenschappers aan de University of Gothenburg. Daar wordt aangevoerd dat vooral de hogere en middenste inkomenscategorieën de grootste impact van een dergelijke belasting voelen. Dat geldt vooral voor armere landen.

"Lobbyisten wijzen in hun pogingen om dergelijke belastingen tegen te houden onterecht op de impact op de armere bevolkingscategorie," merkt onderzoeksleider Thomas Sterner, professor milieu-economie aan de School of Business, Economics and Law van de Zweedse universiteit, op. "In landen zoals India en China en vele Afrikaanse naties zijn auto's en brandstoffen een luxeproduct. In vele Europese landen is een voertuigbrandstof nagenoeg neutraal."

De onderzoekers geven wel toe dat in een aantal landen met de hoogste inkomens, met de Verenigde Staten op kop, de belasting op brandstoffen mogelijk de grootste impact zou kunnen hebben op de armere bevolkingscategorieën. Ongeveer 25 procent van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide is te wijten aan de transportsector. Dat aandeel is de voorbije periode echter toegenomen. In de Europese Unie is dat aandeel op twintig jaar tijd van 20 procent tot 30 procent toegenomen.

17:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brandstof, belasting |  Facebook |

20-05-11

Hogere benzineprijzen wijzigen Amerikaans dagelijks leven

De hogere benzineprijzen hebben 53 procent van de Amerikanen aangezet om belangrijke veranderingen aan te brengen in hun dagelijks leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gallup en de Amerikaanse krant USA Today. Er wordt aan toegevoegd dat de hogere benzineprijzen op alle inkomenscategorieën een impact hebben. Bij de lagere inkomens zegt 68 procent zijn gedrag veranderd te hebben, maar dat geldt ook voor 54 procent van de middenklasse en 44 procent van de hogere inkomens.

"Bij de Amerikaanse werklozen zegt 58 procent zijn gedrag veranderd te hebben door de hogere benzineprijzen," voeren de onderzoekers aan. "Bij de werkende bevolking bedraagt dat aandeel 49 procent." Er wordt aan toegevoegd dat ook jongeren sneller hun gedrag veranderen. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig jaar heeft 57 procent zijn gedrag veranderd, gevolgd door vijfenvijftigplussers (54 procent) en de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar (51 procent).

Er wordt aan toegevoegd dat 67 procent van de Amerikanen toegeeft dat de hogere benzineprijzen hen financiële problemen hebben bezorgd, waarbij 21 procent gewag maakt van zware kopzorgen. Gallup voegt er aan toe dat op de hogere benzineprijzen in de eerste plaats wordt gereageerd door minder gebruik te maken van de wagen (32 procent), gevolgd door besparingen op vakantie-verplaatsingen (16 procent), het zorgvuldiger plannen van winkeluitstappen (15 procent) en de aankoop van een energie-efficiënter voertuig (15 procent).

09:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brandstof, vervoer |  Facebook |

25-04-11

Duurdere brandstof ook slecht teken voor online retail

Algemeen wordt verondersteld dat de hogere brandstofprijzen de consument zullen aanzetten om meer online te gaan shoppen, maar volgens het onderzoeksbureau ComScore moeten daar een aantal vraagtekens achter worden geplaatst. Het is volgens ComScore zelfs helemaal niet onmogelijk dat duurdere benzineprijzen een negatieve impact zouden hebben op het online shoppen omdat de consument die budgetten zal gebruiken om de impact van de duurdere benzine op te vangen.

"Een rapport van MasterCard Advisors stelt dat de duurdere benzineprijzen de consument aanzet om dichter bij huis te shoppen en ook de frequentie van het winkelen te zullen afbouwen," merkt het online magazine Bizreport.com. "Er wordt aan toegevoegd dat de hogere benzineprijzen weliswaar een impact zullen hebben op de totale economische heropleving van de Verenigde Staten, maar wel zal bijdragen tot een verhoogde activiteit van e-commerce."

Volgens ComScore zullen de hogere benzineprijzen geen voordeel opleveren voor de online retail en er daarentegen vooral toe leiden dat er minder zal worden besteed aan niet-essentiële producten. "De onderzoekers verwachten dat de grotere druk op het bestedingsbudget er vooral toe zal leiden dat mensen hun online bestedingen zullen terugschroeven en die besparingen zullen gebruiken voor de aankoop van de duurdere benzine," stelt Bizreport.com nog.

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brandstof, internet, retail |  Facebook |

19-08-10

Schotse whisky wordt bron van krachtige biobrandstof

Bijproducten van de whisky-productie kunnen een interessante bron vormen voor biobrandstoffen. Dat zeggen onderzoekers van de Edinburgh Napier University en drankenproducent Diageo. De voorbije twee jaar hebben wetenschappers van het Biofuel Research Centre van de Napier University bijproducten van de whiskyproductie in de Glenkinchie Distillery van Diageo experimenten uitgevoerd om biobutanol te ontwikkelen. Biobutanol is een biobrandstof die 30 procent meer kracht oplevert dan traditionele ethanol. De onderzoekers hebben een patent genomen op het biobutanol-proces op basis van whisky. Ze voegen er aan toe dat de sector door de technologie ook zijn ecologische voetafdruk gevoelig kan terugschroeven.

De whisky-biobutanol wordt vervaardigd uit twee bestanddelen van het productieproces. In de eerste plaats is er de zogenaamde pot-ale, de vloeistof uit de koperen distilleer-ketels. Daarnaast is er het draff, de restanten van de gebruikte granen. "Aangezien deze stoffen belangrijke bijproducten zijn van elke whisky-productie, heeft het biobutanol-proces een potentieel voor de hele sector," merkt een woordvoerder van de Napier University op tegenover het magazine Beverage Daily. Hij voegt er aan toe dat bij het proces niet alleen producten worden herbruikt die al eens zijn gebruikt om whisky te maken, maar door de aanbeding op de markt van de brandstoffen ook de afhankelijkheid van olie wordt verlaagd.

Nu de Napier University een patent heeft ingediend voor de biobutanol-innovatie, worden er voorbereidingen getroffen om een spinoff op te richten om de technologie te commercialiseren. "Verwacht wordt dat biobutanol zal gebruikt worden in benzinestations, aangezien het product gevoelig krachtiger is dan ethanol," aldus nog Beverage Daily. De gebruikte technologie gaat terug op een proces van honderd jaar geleden, ontwikkeld door de scheikundige Chaim Weizmann, die de butanol-fermentatie had bestudeerd als onderdeel van een proces om synthetisch rubber te produceren. Het proces werd later ook toegepast in de productie van explosieven.

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biobutanol, brandstof, diageo, whisky |  Facebook |

08-04-10

Russisch Lukoil levert geen brandstof meer aan Iran

Het Russische olieconcern Lukoil stopt met de leveringen van brandstof aan Iran. Dat hebben een aantal bronnen gezegd. Daarmee wordt de lijst steeds groter van bedrijven die hun samenwerking met Iran stopzetten en daarmee op mogelijke internationale sancties willen anticiperen. Lukoil, de tweede grootste olieproducent van Rusland, leverde tot nu toe maandelijks 250.000 vaten tot 500.000 vaten olie aan Iran. Lukoil behoort niet tot de grootste brandstofleveranciers van Iran en wordt als een gelegenheidsbevoorrader bestempeld, maar heeft nu van het hoofdkantoor in Moskou de opdracht gekregen om met de leveringen te stoppen. Tijdens de eerste helft van de maand maart van dit jaar zou het concern nog een lading van 250.000 vaten olie hebben afgeleverd in de Iraanse haven Bandar Abbas. Lukoil wenste niet te reageren op de berichten over de stopzetting van de samenwerking met Iran.

"Volgens een aantal bronnen zou het Russische concern van de bedrijfstop instructies hebben gekregen om de verkoop van brandstof aan Iran stop te zetten," aldus de Russische krant The Moscow Times. Er wordt aan toegevoegd dat Lukoil een belangrijke activiteit heeft in de Verenigde Staten, waar de Russische groep een netwerk van ongeveer 2.000 benzinestations uitbaat. Daarmee is Lukoil het Russische oliebedrijf met de grootste aanwezigheid op de Amerikaanse markt. Het concern ConocoPhillips is een belangrijke aandeelhouder van het Russische olieconcern. In maart van dit jaar had ook Royal Dutch Shell aangekondigd dat het zijn brandstofleveringen aan Iran had stopgezet. Ook Glencore en Vitol, twee van de grootste onafhankelijke brandstofhandelaars van de wereld, maakten bekend hun activiteiten in Iran op te schorten.

In de Verenigde Staten wordt gewerkt aan een wetgeving die toelaat om olieleveranciers van Iran te bestraffen. Die maatregel zou passen in de druk die de Verenigde Staten wil zetten op de Iraanse regering om de verrijking van uranium stop te zetten. Men verdenkt er Iran van om zijn atoomprogramma te gebruiken voor het ontwikkelen van een kernbom. Iran zelf zegt alleen de bedoeling te hebben om elektriciteit op te wekken. Ondanks de sancties wordt Iran nog altijd bevoorraad door de oliebedrijven Petronas (Maleisië), Independent Petroleum Group (Koeweit) en Total (Frankrijk). Tijdens de maand maart zou Iran ongeveer 128.000 vaten brandstof per dag hebben ontvangen. Dat zou ongeveer een status-quo zijn tegenover de maanden voordien. Iran is de vijfde grootste exporteur van olie ter wereld, maar heeft onvoldoende raffinage-capaciteit om tegemoet te komen aan de binnenlandse vraag naar brandstof. Ongeveer 40 procent van de totale vraag moet worden ingevoerd.

17:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, iran, rusland, lukoil, brandstof |  Facebook |

23-12-09

Chinese benzine beantwoordt aan Europese norm

De Chinese petroleummaatschappij China Petroleum and Chemical Corporation (CPCC) heeft in zijn raffinaderij in Zhenhai in de provincie Zhejiang een productielijn geopend die moet beantwoorden aan de Europese uitstootnormen. De productielijn heeft een capaciteit van 1,5 miljoen ton per jaar. In eerste instantie is de productie bedoeld voor de lokale markt, zodat het Chinese autoverkeer minder belastend zou zijn voor het leefmilieu, maar door de Europese norm kan er ook op export worden gemikt indien er een overcapaciteit zou ontstaan op de Chinese markt. China, de grootste producent van broeikasgassen ter wereld, promoot het gebruik van milieuvriendelijker brandstoffen om de vervuiling tegen te gaan. De Chinese regering introduceerde de Europese brandstofnormen vorig jaar om de luchtkwaliteit van Peking te verbeteren tegen de Olympische Spelen. De Chinese autoverkoop kende vorige maand een stijging met 98 procent. Dat is de snelste groei van de voorbije vijf jaar.

18:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, milieu, benzine, brandstof |  Facebook |

23-10-09

Algen geheime wapen in strijd tegen klimaatverandering

Algen komen steeds uitdrukkelijker in beeld als een toekomstige basisbron van hernieuwbare energie. Ze slagen er immers niet alleen in om de uitstoot van koolstofdioxide in grote mate op te vangen, maar leven bovendien vaak op locaties die toch niet gebruikt kunnen worden voor voedingsproductie. Volgens George Philippidis, directeur toegepast onderzoek aan de Florida International University, vormen algen als brandstof een realistisch denkbeeld. Volgens Philippidis zal het geen twintig jaar meer duren vooraleer algen voor brandstofproductie zullen kunnen zorgen. Hij verwacht dat er veel sneller bruikbare resultaten zullen worden gerealiseerd. Het feit dat grote bedrijven, zoals ExxonMobil of Dow Chemicals, besloten hebben om deel te nemen aan de research naar algenbrandstoffen, kan volgens Philippidis een grote steun betekenen. Het onderzoek zit op dit ogenblik immers nog altijd in een beginstadium, maar als de inspanningen en productie worden opgedreven, zullen de kosten volgens Philippidis gevoelig kunnen worden teruggebracht.

"Algen houden onder meer moerassen, modderpoelen en zelfs afvalwater, locaties die niet gebruikt kunnen worden voor de voedselproductie en de voedselveiligheid dus ook niet in het gedrang kunnen brengen," aldus het persbureau AFP. "Tot op dit ogenblik heeft nog niemand een middel gevonden om uit algen massale goedkope energie te produceren, maar er wordt volop naar gezocht. Universiteiten en nieuwe bedrijven hebben zich op die sector gericht. De voorbije zomer heeft ook de eerste industriële gigant zich aangemeld, toen ExxonMobil bekend maakte dat er in samenwerking met een Californisch biotechnologie-bedrijf een bedrag van 600 miljoen dollar zou geïnvesteerd worden in algenonderzoek. Indien het onderzoeksproject resultaten oplevert, hopen de onderzoekers een middel gevonden te hebben om uit algen brandstof te produceren voor auto's, vrachtwagens en vliegtuigen. Experts wijzen erop dat er al decennia gespeeld wordt met het idee om algen te gebruiken als brandstof, maar tot nu toe werden nog geen financieel haalbare toepassingen ontwikkeld.

"Algen hebben een bijzonder grote troef," merkt Philippidis op. "Ze hebben immers de capaciteit om grote hoeveelheden koolstofdioxide op te nemen, waardoor één van de neveneffecten van het verbruik van fossiele brandstoffen zou kunnen worden weggewerkt. Wanneer men de uitstoot van vervuilende industrieën zou kunnen opvangen en aan algen voeden, zou men ervoor kunnen zorgen dat de koolstofdioxide niet verder zal bijdragen tot de opwarming van de aarde." Roy Swiger, moleculair geneticus bij het Amerikaanse Midwest Research Institute, voegt er aan toe dat algen ook algemeen zijn verspreid en overal terug te vinden zijn en bovendien ook geen inspanning vergen. Hij voegt er echter aan toe dat de tijd van algenbrandstof nog niet is aangebroken. Op dit ogenblik kost het immers nog altijd 100 dollar om één gallon algenbrandstof te produceren. Het wordt volgens Swiger dan ook cruciaal om de kosten terug te schroeven en de productie op te drijven. Swiger meent dat het ongeveer vijf jaar zal duren om de productiekosten terug te schroeven tot 40 dollar per gallon.

21:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, algen, brandstof |  Facebook |

26-05-09

Moller-Maersk schaart zich achter milieutaks op brandstof

De Deense containerrederij AP Moller-Maersk schaart zich achter een plan om de scheepsbrandstof te belasten. Dat heeft Nils Smedegaard Anderson, chief executive van Maersk, gezegd tijdens de World Business Summit on Climate Change in Kopenhagen. De maatregel zou internationale transportwereld tot 12 miljard dollar per jaar kosten. De Deense regering wil een belasting van 45 dollar invoeren voor elke ton brandstof die schepen verbruiken. De wereldwijd scheepsvloot vertegenwoordigt volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change of Geneva ongeveer 4 procent van de uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide. Moller-Maersk is eigenaar van de grootste containerrederij ter wereld.

"Wij staan achter een wereldwijde belasting op scheepsbrandstof," benadrukt Nils Smedegaard Andersen. "De inspanningen om brandstof te besparen en het leefmilieu te redden, gaan hand in hand." De voorgestelde Deense belasting zou tussen 2 miljard dollar en 12 miljard dollar kunnen opleveren. Dat bedrag zou kunnen gebruikt worden om de uitstoot van koolstofdioxide in de ontwikkelingslanden te reduceren en nieuwe technologieën te ontwikkelen voor de scheepvaart. De verzamelde financiële middelen zouden door een fonds worden beheerd. Het Deense voorstel zal tijdens een vergadering van de International Maritime Organization in de zomer van dit jaar worden besproken.

"Het feit dat de Deense scheepseigenaars het voorstel steunen, betekent volgens Connie Hedegaard, Deens minister van klimaat en energie, een sterk signaal," aldus de financiële nieuwsdienst Bloomberg. Nochtans wordt de scheepsmarkt geconfronteerd met dalende inkomsten. Dat is het gevolg van de achteruitgaande wereldhandel. In het eerste kwartaal van dit jaar hanteerde Maersk tarieven die 24 procent lager lagen dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Maersk bezit een vloot van ongeveer 450 schepen. De scheepvaargroep heeft het voorbije jaar voor het eerst in minstens een halve eeuw verlies geleden. Maersk heeft tijdens het voorbije jaar zijn uitstoot van broeikasgassen met 9 procent teruggeschroefd, dankzij het lager brandstofgebruik van zijn schepen en het reduceren van het affakkelen op olieplatformen.

17:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, milieu, brandstof, uitstoot |  Facebook |

06-01-09

Venezuela schort Amerikaans brandstofprogramma op

citizens_energy_screenDe Venezolaanse regering heeft zijn energieprogramma voor de arme Amerikaanse bevolking stopgezet. Dat is een gevolg van de daling van de olieprijzen, die ook het eigen budget van de Venezolaanse regering doet inkrimpen. Daarmee komt een einde aan een driejarig programma ter waarde van 100 miljoen dollar om de verwarmingskosten van arme gezinnen in 23 Amerikaanse staten te verlichten. In totaal zou Citgo Petroleum, de Amerikaanse dochter van het Venezolaanse staatsbedrijf Petroleos de Venezuela, 200.000 arme Amerikanen met brandstofsubsidies hebben geholpen. Citizens Energy, dat het project beheert, zegt bij de Venezolaanse regering voor een voortzetting van het hulpprogramma te zullen pleiten. Het programma wordt in ieder geval verder gezet.

Eén jaar geleden, toen de stijgende olieprijzen de inkomsten van de olieproducerende landen deden exploderen, maakte de Venezolaanse president Hugo Chavez zich nog openlijk bezorgd om de arme Amerikaanse bevolking. "We zijn allemaal americanos en we delen allemaal samen de missie van Simon Bolivar om de armste en meest kwetsbare mensen hoop en een beter leven te geven, ongeacht of ze in Venezuela of Vermont wonen," benadrukte hij toen op de website van Citgo Petroleum. Maar inmiddels is de situatie veranderd. Volgens analisten heeft Venezuela een olieprijs van 60 dollar tot 90 dollar per vat nodig om zijn begroting in evenwicht te houden. Maar de prijs is inmiddels onder de 50 dollar gedaald. Dat betekent dat Venezuela veel omzichtiger moet omspringen met zijn middelen.

Het Venezolaanse programma werd beheerd door de organisatie Citizens Energy. "Joseph P. Kennedy, voorzitter van Citizens Energy, heeft beloofd om Citgo Petroleum ervan te proberen overtuigen om het hulpprogramma verder te zetten," aldus het persbureau Associated Press. Kennedy zou ook naar Caracas willen reizen om de zaak van Citizens Energy bij Hugo Chavez te bepleiten. Citizens Energy is al drie decennia actief met de brandstofvoorziening van arme Amerikaanse gezinnen. De organisatie zegt het programma in ieder geval, met de hulp van schenkingen van bedrijven en particulieren, verder te zullen zetten. Kennedy zegt dat de brandstofprijzen weliswaar gevoelig gedaald zijn, maar nog altijd buiten het bereik liggen van de armste bevolkingsgroepen. Ook de Amerikaanse overheid heeft een brandstofprogramma.

13:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: venezuela, brandstof, citizens energy |  Facebook |

05-01-09

Vooral dagelijkse inkopen profiteren van goedkopere benziner

300_167474Dagelijkse aankopen genieten het grootste voordeel van de lagere brandstofprijzen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het adviesbureau Precima. Uit het onderzoek bleek dat 48 procent de besparingen op brandstof in eerste instantie besteedt aan zijn dagelijkse boodschappen, gevolgd door spaarboekjes (42 procent), eindejaarsgeschenken (37 procent), het afbetalen van kredietkaarten (30 procent) en ontspanning (10 procent). Sinds een piekprijs in juli van vorig jaar, zijn de benzineprijzen in de Verenigde Staten met 57 procent gedaald. Een groot gedeelte van de ondervraagden gaf ook toe dat de recessie een duidelijke impact heeft gehad op de manier waarop het winkelen wordt georganiseerd.

"In bepaalde categorieën worden ligt de verschuiving van budgetten van brandstof naar dagelijkse aankopen zelfs nog hoger," stippen de onderzoekers aan. "Bij consumenten die zeggen een direct financieel verlies geleden te hebben tijdens de recessie, zegt 55 procent dat de besparingen op brandstof in eerste instantie naar dagelijkse inkopen gaan. Bij gezinnen met een inkomen dat lager ligt dan 35.000 euro per jaar stijgt dat zelfs naar 59 procent. Anderzijds verschuift slechts 34 procent van de gepensioneerden zijn budgetten van brandstof naar dagelijkse aankopen. In gezinnen met een inkomen van meer dan 100.000 dollar daalt dat aandeel verder tot 29 procent."

Nagenoeg tweederde van de respondenten gaf toe dat de recessie een impact heeft op de manier waarop ze het winkelen organiseren. "Daarbij zegt 27 procent van de consumenten dat ze niet langer een etensvoorraad kunnen aanleggen, maar dat ze alleen maar kopen wat ze van week tot week nodig hebben," voeren de onderzoekers aan. "Daarnaast zegt 35 procent dat ze grotere voorraden aanleggen dan ze gewoon waren, maar dan alleen maar met producten waarop kortingen konden worden verkregen. Verder zei 41 procent helemaal geen voorraden meer aan te leggen." Daarnaast bleek dat 76 procent van supermarkt zou veranderen indien elders een goedkopere prijs voor verse producten zou worden aangeboden.

Daarna volgen vlees en vis (72 procent) en melkproducten (71 procent), papier (62 procent), blikkenvoeding (55 procent), dranken en snacks (53 procent), kant-en-klaar producten (41 procent), fijnkost (39 procent) en babyproducten (15 procent).

14:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, brandstof, recessie |  Facebook |

04-01-09

Amerikaanse autoconstructeurs willen duurdere benzine

gazolineDe voorbije maanden zijn milieuvriendelijke auto's gevoelig in populariteit gedaald. Tijdens de maand november van vorig jaar is de verkoop van auto's met een hybride motor in de Verenigde Staten met 53 procent gedaald tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Daarmee gaat de verkoop van milieuvriendelijke auto's sneller achteruit dan de globale automarkt. Daar werd in november immers een daling met slechts 37 procent opgetekend. Het dalend succes is te wijten aan de daling van de olieprijs. Daardoor duurt het immers langer voor de meerkost van een auto met een hybride motor is gerecupereerd. De Amerikaanse autofabrikanten stellen voor om benzine voor auto's duurder te maken.

Hybride auto's zijn gevoelig duurder in aankoop dan conventionele modellen. Het verschil bedraagt tussen de 2.100 euro en 3.500 euro. Die meerkost moet door de eigenaar worden gerecupereerd uit een lager verbruik. Toen benzine in de Verenigde Staten tijdens de voorbije zomer 147 dollar per vat kostte, kon de bestuurder erop rekenen zijn meerkost op drie en een half jaar terugverdiend te hebben. Door de scherpe daling naar een prijs van 41 dollar per vat, duurt het acht jaar vooraleer het verschil in aankoopprijs is weggewerkt. Daardoor wordt het financieel veel minder interessant om een hybride auto te kopen, zodat het milieuvriendelijke besef van de Amerikaanse bestuurders meteen gevoelig daalt.

Niet alleen de milieusector, maar ook de autoconstructeurs tonen zich weinig gelukkig met deze evolutie. De autobouwers hebben al zwaar geïnvesteerd in duurzaam onderzoek en ontwikkeling, maar die inspanningen dreigen nu plots veel minder op te brengen dan enkele maanden geleden was gedacht. "De Amerikaanse autoindustrie heeft van de overheid ook leningen gekregen om de ontwikkeling van milieuvriendelijke technologieën te ondersteunen," aldus de zakenkrant Financial Times. Alan Mulally, chief executive van de Amerikaanse autoconstructeur Ford, stelt daarom voor de accijnzen op benzine te verhogen, zodat de kloof in de aankoopprijs tussen hybride auto's en conventionele modellen opnieuw wordt verkleind.

09:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, automotive, brandstof, hybride |  Facebook |

01-01-09

Air New Zealand vliegt op jatropa-olie

Air_New_Zealand_Plane_TailEen Boeing 747 van luchtvaartmaatschappij Air New Zealand heeft kort voor nieuwjaar een testvlucht uitgevoerd met brandstof op basis van olie afkomstig een giftige heester. Het toestel maakte een vlucht van twee uur, terwijl één van zijn machines gevoed werd door een brandstofmengeling met de helft kerosine en de helft olie van jatrofa-olie. Het gebruik van de jatropa-olie moet de luchtvaartmaatschappij tegen 2013 zijn doelstelling om 10 procent van zijn brandstofverbruik uit hernieuwbare grondstoffen te halen, helpen realiseren. Volgens Air New Zealand was de proefvlucht de eerste test in de commerciële luchtvaart met jatropa-brandstof. De Britse luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic voerde in februari van dit jaar tests uit met brandstof op basis van babassu en kokosolie.

De jatrofa is een heester die onder meer in India, gedeelten van Afrika en een aantal andere landen groeit. De heester kan tot drie meter hoog worden en draagt vruchten die ongeschikt zijn voor voedingsconsumptie. De jatrofa wordt als één van de meest optimale bronnen van biobrandstof genoemd omdat de plan geen concurrentie vormt met voedigsgewassen. Een aantal experts zegt echter dat de jatrofa geen afdoend antwoord biedt op de biobrandstof-problematiek, gezien de giftigheid van de plan en de onvoorspelbare oogsten. "Het is bovendien een arbeidsintensieve plant, want elke vrucht rijpt op een apart tijdstip en moet dus afzonderlijk worden geoogst," wordt er opgemerkt.

Het brandstofmengsel heeft volgens technici van Air New Zealand, dat naar eigen zeggen de intentie heeft om de meest duurzame luchtvaartmaatschappij van de wereld te worden, de tests goed doorstaan. Air New Zealand wil tegen 2013 één miljoen vaten biobrandstof per jaar gebruiken. Continental Airlines overweegt tests met een brandstofmengeling op basis van kerosine, jatrofa-olie en algenolie. Luchtvaartspecialisten stellen dat het eenvoudiger zal zijn om biobrandstoffen in te voeren in de luchtvaart dan in het wegvervoer omdat er veel minder tankstations zouden moeten worden aangepast. Critici stellen echter dat het gebruik van biobrandstoffen in de luchtvaart bijdraagt tot de ontbossing van de Amazone en de voedingsprijzen zal opdrijven.

17:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, brandstof, air new zealand, jatropa |  Facebook |

20-10-08

Brandstofcontracten moet Russische luchtvaart redden

EI-CBQ_AirUnionDe Russische regering wil dat de petroleumsector lange termijncontracten afsluiten met Russische luchtvaartmaatschappijen. Op die manier wil Rusland zijn luchtvaartmaatschappijen beter beschermen tegen de hoge brandstofprijzen. Door lange termijncontracten kunnen tussenpersonen volgens de Russische vice-premier Igor Sechin uitgeschakeld. Deze tussenpersonen beheren de tankinfrastructuur op de Russische luchthavens, maar rekenen volgens Sechin hun klanten daarbij onredelijke dure prijzen aan.

Het Russische ministerie van transport gaat naar eigen zeggen een mechanisme uitwerken voor het afsluiten van lange termijncontracten tussen de petroleumsector en de luchtvaartmaatschappijen. Ook werd voorgesteld om de importheffingen op de aankoop van buitenlandse vliegtuigen met een periode van achttien maanden te vertragen. Russisch vice-premier Sergei Ivanov benadrukte dat de situatie op de Russische markt voor vliegtuigbrandstof belachelijk is. "De prijzen van olieproducten blijven hoog, hoewel de kostprijs van ruwe olie sinds de voorbije zomer met 50 procent is gedaald," aldus Ivanov.

"De hoge brandstofprijzen hebben kleine Russische luchtvaartmaatschappijen in het verlies gestort," aldus The Moscow Times. "Dat heeft geleid tot vertragingen en geschrapte vluchten. De Russische regering moest inmiddels al de noodlijdende luchtvaartmaatschappij AiRUnion financieel bijspringen. De Russische Anti Monopoly Service heeft ermee gedreigd gerechtelijke stappen te zullen nemen tegen de grote Russische oliebedrijven indien ze de prijzen voor vliegtuigbrandstof niet vrijwillig willen verlagen."

Analisten stellen echter dat een consolidatie van de Russische luchtvaartsector vijf jaar geleden veel van de huidige problemen had kunnen vermijden. "Rusland heeft op dit ogenblik 110 binnenlandse luchtvaartmaatschappijen, die samen 40 miljoen passagiers per jaar vervoeren," stellen ze. "Dat is minder dan het volume van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthanse." De Russische Federal Navigation Service heeft negen regionale luchtvaartmaatschappijen al verwittigd dat ze aan de grond gehouden zouden worden indien ze hun schulden niet betalen.

Maar niet iedereen is overtuigd dat het uitschakelen van een tussenpersoon soelaas zal bieden. "De brandstofinfrastructuur over de hele wereld wordt door tussenpersonen beheerd," aldus de Russische luchtvaartconsulent Oleg Panteleyev. "Het uitschakelen van de tussenpersonen zal alleen maar tot extra problemen leiden. Er moet daarentegen een concurrentie komen op het vlak van de toelevering. Vele Russische luchthavens hebben vaste contracten met leveranciers en moeten genoegen nemen met de prijzen die worden gesteld."

Olieproducent Gazprom Neft heeft al aangekondigd dat bij alle nieuwe contracten een prijsverlaging van 12 procent zal doorgevoerd worden. Vorige maand heeft Gazprom Neft een contract getekend met Sheremetyevo Airport. Gazprom gaat op de luchthaven nieuwe tankinstallaties bouwen en wordt vanaf 2011 de vaste brandstofleverancier van Sheremetyevo.

12:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, luchtvaart, brandstof, petroleum |  Facebook |

11-10-08

Hogere prijzen steeds grotere bezorgdheid voor reiziger

Reizigers raken vooral gefrustreerd door de hoge prijzen van de brandstof en de dure tickets voor vliegtuigen, treinen en cruises. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau Ipsos Public Affairs. De jongste tijd hebben de frustraties over de brandstofprijzen volgens de onderzoekers ook de grootste groei gekend. Uit het onderzoek bleek verder zakenreizigers minder snel gefrustreerd raken dan toeristen. Ook vrouwen maken zich over hun reisactiviteiten meer zorgen dan hun mannelijke reisgenoten.

Volgens 86 procent van de reizigers zijn de hoge brandstofkosten hun grootste bekommernis. Daarna volgens de dure tickets voor treinen, cruises en vliegtuigen (55 procent), de serviceverlening van luchthavens en luchtvaartmaatschappijen (49 procent) en de kosten van overnachtingen en attracties (49 procent). Verder volgen de vrees voor het afzeggen van een reis wegens ziekte (37procent), homeland security en veiligheid (37 procent), vakbondsacties (33 procent), weersomstandigheden (28 procent), de dienstverlening van reisorganisaties (27 procent) en boekingproblemen (21 procent).

De onderzoekers stellen dat de bezorgdheid van de Amerikaanse reiziger op dit ogenblik iets lager ligt dan enkele jaren geleden. Op de frustratiemeter van Ipsos werd in juli vorig jaar een niveau van 53,9 procent gehaald. In april van dit jaar steeg dat tot 57,5 procent, maar is nu opnieuw gedaald tot 55,1 procent. Bij toeristen bedraagt het frustratieniveau op dit ogenblik 55,2 procent, terwijl dat bij zakenreizigers 52,9 procent bedraagt. Ook vrouwelijke reizigers (57 procent) zijn meer gefrustreerd dan hun mannelijk collega's (53,2 procent).

De frustratie over de dure brandstofprijzen is met 8 procent gestegen tegenover de maand juli van vorig jaar. De frustraties over de ticketprijzen steeg met 7 procent, terwijl de bezorgdheid over de overnachtingskosten met 5 procent steeg. De dienstverlening van luchtvaartmaatschappijen en luchthavens daalde op de frustratiemeter van Ipsos echter met 5 procent. Andere reizigers zorgen voor 2 procent van alle frustraties. Oudere reizigers zijn meer bezorgd over de veiligheid en boekingproblemen dan jongeren, maar die zijn dan weer erger gefrustreerd door de prijzen van overnachtingen en attracties.

13:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reizen, toerisme, veiligheid, brandstof |  Facebook |

07-10-08

Belasting op autobrandstof is uit de tijd

In de Verenigde Staten wordt gestart met een experiment waarbij het aantal afgelegde kilometers van de auto met een gps-systeem wordt opgetekend. Dat moet de basis vormen van een nieuwe autobelasting. Een rechtstreekse belasting op de autobrandstof is volgens projectleider John Kuhl, professor aan de University of Iowa, immers niet meer van deze tijd. Auto's worden immers alsmaar zuiniger in het verbruik, terwijl de dure brandstof autobestuurders aanzet om minder grote afstanden af te leggen. Bovendien komen er volgens Kuhl binnenkort elektrische wagens, die helemaal geen brandstof meer verbruiken.

De auto's van ruim tweehonderd vrijwilligers worden uitgerust met een computer, die van het gps-systeem gebruik zal maken om het aantal kilometers te tellen dat een autobestuurder aflegt. De deelnemers krijgen ook een fictieve factuur en fictieve dollars om te betalen. Het onderzoek van de University of Iowa moet uitwijzen of de technologie werkt en of de Amerikanen de nieuwe autobelasting zullen aanvaarden. Bij het experiment zijn zes verschillende Amerikaanse staten betrokken. Het experiment kost 16,5 miljoen dollar.

Volgens Michael Walden, economist aan de North Carolina State Univeristy, zal het onderzoek Amerikanen helpen om moeilijke vragen over de financiering van de Amerikaanse transportinfrastructuur te beantwoorden. Ook hij is ervan overtuigd dat er een alternatief moet komen voor de belasting op brandstof. "Het is misschien een beter systeem om mensen te laten betalen voor het aantal daadwerkelijke kilometers dat ze afleggen, dan voor de hoeveelheid brandstof die ze kopen," voert hij aan. "De aanleg van wegen kost steeds meer geld."

De belasting zal wel hoger liggen voor wagens met een hoger brandstofverbruik dan voor zuiniger modellen. Er wordt wel benadrukt dat in het experiment bijzonder veel aandacht is besteed aan de bescherming van de privacy. Zo zou het exacte traject nooit opgeslagen worden.

12-08-08

Buitenreclame heeft weinig last van dure brandstof

De gestegen benzineprijzen hebben de reisgewoonten van de consument veranderd, maar dat heeft tot nu toe geen impact op de buitenreclame. Dat blijkt uit een rapport van de Outdoor Advertising Association of America (OAAA). Daarmee spreekt het rapport tegen van het bureau PQ Media, dat onlangs aanvoerde dat buitenreclame door de hogere benzineprijzen in de loop van dit jaar veel minder bekeken werd. De blootstelling aan buitenreclame is volgens de OAAA nagenoeg onveranderd gebleven.

"Door de hogere benzineprijzen rijden de mensen weliswaar minder met de auto en nemen ze minder het vliegtuig, maar dat heeft weinig invloed op de blootstelling aan buitenreclame," aldus de OAAA. "Mensen moeten zich immers nog altijd naar het werk begeven. Velen schakelen daarbij over naar het openbaar vervoer, waar ze in de trein, bus of metro evenveel buitenreclame ontmoeten als op de weg. Bovendien is het bezoek aan themaparken en regionale attracties toegenomen. Ook daar komen ze onderweg buitenreclame tegen."

Bovendien wijst de OAAA erop dat het carpoolen er zelfs voor zorgt dat buitenreclame meer bekeken wordt. "Passagiers moeten volgens het rapport hun aandacht immers niet op het verkeer vestigen," aldus het magazine Media Daily. Buitenreclame is één van de weinige traditionele reclamemedia die de voorbije vijf jaar een sterke omzetgroei heeft gekend, hoewel tijdens die groei tijdens het eerste kwartaal van dit jaar terugviel tot 3 procent, tegen 8 procent tijdens het eerste kwartaal van vorig jaar.

PQ Media verwacht wel dat buitenreclame in de Verenigde Staten in 2012 een omzet zal realiseren van 12,9 miljard dollar. Dat betekent dat de sector jaarlijks een groei zou kennen van 10,3 procent. Dat is meer dan het dubbele van de totale reclamegroei, van wie een jaarlijkse omzetgroei van 4,3 procent wordt verwacht.

13:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brandstof, buitenreclame |  Facebook |

10-08-08

Hoge brandstofprijs beïnvloedt dagelijks leven

De hoge brandstofprijzen hebben een enorme invloed op het dagelijkse leven. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau MapQuest. Volgens de onderzoekers hebben de gestegen prijzen 94 procent van de Amerikaanse gezinnen verplicht om hun levenswijze te veranderen om hun kosten onder controle te houden. Daarbij zegt 80 procent zijn dagelijkse activiteiten te veranderen en ook zijn koopgedrag gewijzigd te moeten hebben. Een kwart van de ondervraagden noemt de petroleummaatschappijen de grote verantwoordelijke voor de steeds blijvende brandstofprijzen.

Uit het onderzoek blijkt dat 82 procent van de Amerikaanse gezinnen een bewuste poging doet om minder met de auto te rijden en 57 procent zegt hun routes zorgvuldiger te plannen, terwijl 24 procent meer te voet gaat of met de fiets rijdt. Daarnaast zegt 31 procent zijn brandstoftank slechts gedeeltelijk te vullen. Ook zegt meer dan de helft van de gezinnen niet meer verder dan honderd mijl te willen rijden. De brandstofprijzen hebben de schuld van de Amerikaanse gezinnen, die vaker van hun kredietkaart gebruik maken om benzine in te slaan, met 76 procent doen stijgen.

Bijna één op tien ondervraagden merkt op ook minder geneesmiddelen aan te kopen, terwijl 19 procent bespaart op verwarming en air conditioning. Daarnaast zegt 66 procent van de consumenten dat de hoge brandstofprijzen hun vakantieplannen heeft doen veranderen, waarbij 34 procent aanvoert zijn vakantieplannen helemaal opgeborgen te hebben en 37 procent kiest voor een minder veraf gelegen vakantiebestemming. De Amerikaanse regering moet volgens 78 procent van de ondervraagden inspanningen doen om een maximumprijs voor brandstof op te leggen.

14:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, brandstof |  Facebook |

04-08-08

Minder bussen voor meer Amerikaanse reizigers

De hoge brandstofprijzen vormen voor het Amerikaans openbaar busvervoer een gigantisch probleem. Hoewel steeds meer Amerikanen door de hoge benzineprijzen de auto laten staan en kiezen voor het openbaar vervoer, moeten tegelijkertijd steeds meer maatschappijen uit besparingsoverwegingen lijnen afschaffen. In Denver is daar inmiddels al onrust over ontstaan, want het openbaar busvervoer is voor een groot gedeelte van de bewoners uit de omliggende bergen de enige vorm van transport die ze hebben. Reizigers vragen de beslissing om een busverbinding af te schaffen, terug te schroeven. Een autorit van honderdtwintig kilometer zou immers zware financiële gevolgen hebben. Openbare vervoersmaatschappijen overwegen nu prijsverhogingen om de duurdere brandstofkosten op te vangen.

"Uit cijfers van de American Public Transportation Association heeft ongeveer twintig procent van de Amerikaanse openbare busvervoerders zijn diensten het voorbije jaar teruggeschroefd," aldus het persbureau Associated Press. "Nochtans is er een grotere interesse van het publiek in bus- en treinvervoer. In de eerste drie maanden van het jaar zou het Amerikaans openbaar vervoer tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 2,6 miljard passagiers hebben gehad. Dat zijn er bijna 88 miljoen meer dan tijdens het eerste kwartaal van vorig jaar. Vooral forenzentreinen genieten steeds meer bijval. De South Florida Regional Transportation Authority noteerde tijdens de maand zelfs 46,7 procent meer passagiers dan tijdens dezelfde maand vorig jaar."

De Amerikaanse openbare vervoersmaatschappijen voelen de gevolgen van de hogere benzineprijzen volgens Associated Press op twee manieren. "Ze moeten meer betalen voor de brandstof voor hun bussen en treinen," wordt er opgemerkt. "Maar ze krijgen ook minder belastingsgeld omdat de consument minder besteedt aan de benzinepomp en meer aan andere producten. Een groot gedeelte van de inkomsten van het openbaar vervoer wordt gecoverd door de belasting op autobrandstof. Zo is het openbaar vervoer in Denver goed op weg om dit jaar honderd miljoen passagiers te vervoeren. Dat is een absoluut record voor de regio. Maar tegelijkertijd zal de openbare vervoersmaatschappij aan brandstof 6 miljoen dollar meer betalen dan oorspronkelijk was gebudgetteerd." Bovendien zijn ook de grondstoffen voor infrastructuurwerken veel duurder geworden.

14:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, verenigde staten, brandstof, vervoer |  Facebook |

25-04-08

Dure brandstof maakt autobestuurder agressief

De hoge brandstofprijzen beginnen de autobestuurders agressiever te maken. Dat zegt de Nederlandse Belangenvereniging Tankstations (BETA). BETA-voorzitter Ewout Klok zegt dat veel automobilisten aan de kassa van de tankstations mopperen over de hoge brandstofprijzen. Volgens hem krijgen veel pomphouders de nodige scheldkanonnades te verwerken. Er ontstaan volgens Klok soms echt grimmige situaties. BETA eist van de Nederlandse regering een accijnsvermindering op de brandstof.

"Om de automobilisten duidelijk te maken dat de verhoging van de brandstofprijzen niet door de pomphouders wordt opgelegd, zijn er stickers waarop te lezen valt dat de Nederlandse staat 70 procent van de inkomsten opstrijkt," aldus de Nederlandse krant De Telegraaf. Het einde is volgens de BETA-voorzitter nog lang niet in zicht en staan er nog meer accijnsverhogingen voor de deur. Hij noemt het daarbij bizar dat ook de prijs van het autogas zal worden verhoogd.

Volgens Ewout Klok worden de pomphouders door de automobilisten beschouwd als een verlengstuk van de Nederlandse belastingsdienst. "Nochtans kunnen wij daar helemaal niets aan doen," verdedigde hij zijn sector. De brancheorganisatie zegt ook te vrezen voor een groot banenverlies onder personeel van tankstations. "Nu al moeten pomphouders kortingen van soms wel 10 procent geven om klanten tevreden te houden," aldus nog Klok. "Financieel gaat het daardoor helemaal mis en is het niet uitgesloten dat binnenkort de eerste ontslagen zullen vallen."

Meer over transport en verkeer

16:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brandstof, verkeer |  Facebook |

14-03-08

Europese biobrandstof geen gevaar voor voeding

De Europese Unie wil dat autobrandstoffen in 2020 voor 10 procent bestaat uit biobrandstoffen, maar dat hoeft de wereldvoedselvoorziening niet in gevaar te brengen. Dat blijkt uit een rapport van Refuel, een project uitgevoerd in opdracht van de Europese Unie. Die bijmenging kan volgens het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), dat het project leidt, voor het overgrote deel gehaald worden op Europese landbouwgrond.

In Europa is volgens ECN nog veel ruimte om landbouwgrond beter te gebruiken en de bestaande productie te verhogen. Daarbij wordt vooral gewezen op Oekraïne en andere Oost-Europese landen. Wil dit echter ook substantieel bijdragen aan een zuiverder klimaat, zoals de bedoeling is, dan zal echter de inzet van biobrandstoffen van de nieuwe generatie nodig zijn. De ontwikkeling van zuiverder biobrandstoffen moet dan ook gestimuleerd worden.

Met biobrandstoffen van de nieuwe, tweede generatie kan Europa volgens het rapport beter in zijn eigen brandstofbehoefte voorzien en bovendien bieden zij de Europese industrie betere kansen om voorloper te worden in een nieuwe energiemarkt. De biobrandstoffen van de eerste generatie worden gehaald uit koolzaadolie, zonnebloemolie, suikerbieten of maïs. Ze beperken de uitstoot van broeikasgassen met maximaal 50 procent.

Tweede generatie biobrandstoffen worden gemaakt uit hout- of grasachtige planten en reststoffen en kunnen de uitstoot van vervuilende broeikasgassen met ongeveer 90 procent terugbrengen. Met het huidige ontwikkelingstempo komen ze naar verwachting pas na 2010 op de markt. Om sneller met nieuwe biobrandstoffen te kunnen beginnen zijn volgens de onderzoekers een gunstig en stabiel investeringsklimaat en samenwerking tussen sectoren nodig.

“Centraal- en Oost-Europese landen hebben volgens de onderzoekers een centrale rol, omdat zij over het grootste deel van de benodigde grondstoffen - snelgroeiende bomen en hoge grassen – beschikken,” aldus het persbureau ANP. “Het is volgens de onderzoekers ook niet nodig om bossen, grasland en beschermde natuurgebieden om te zetten in landbouwgrond en de wereldvoedselprijzen zouden ook niet worden opgedreven.”

Meer over transport en verkeer

22:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, refuel, brandstof, transport |  Facebook |

09-01-08

Daimler en Bayer onderzoeken jatropha-diesel

De Duitse autoconstructeur Daimler heeft een samenwerkingscontract ondertekend met Archer Daniels Midland (ADM) en Bayer CropScience rond onderzoek naar de toepasbaarheid van de tropische jatropha-plant als biodiesel. Gehoopt wordt dat jatropha evenveel biodiesel kan opleveren als koolzaad en bovendien heeft de plant een positieve koolstofdioxide-balans, zodat hij kan bijdragen tot de bescherming van het klimaat.

ADM baat over de hele wereld verscheidene biodiesel-raffinaderijen uit, terwijl Bayar CropScience plannen heeft om insecticiden en andere beschermingsproducten te produceren voor de jatropha-planten. Daimler zelf heeft al een vijfjaren project afgesloten waaruit bleek dat jatropha kan gebruikt worden om biodiesel te vervaardigen. De constructeur wil nu verder onderzoeken hoe motoren kunnen afgesteld worden op de jatropha-diesel.

Daimler wijst erop dat de jatropha-plant nooit professioneel is geteelt. “De plant zou echter kunnen geteeld worden op 30 miljoen hectaren grond, vooral in Zuid-Amerika, Afrika en Azië,” aldus de Duitse constructeur tegenover het persbureau Reuters. “Aangezien de jatropha kan geteelt worden op ongebruikt land, vormt het geen concurrentie voor de voedingsproductie, maar wel voor een extra inkomstbron voor de landbouwers.”

Meer over transport en verkeer

14:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: daimler, bayer, jatropha, brandstof |  Facebook |