22-05-18

Brein aanvaardt sneller informatie die met eigen overtuiging overeenstemt

Informatie die overeenstemt met het eigen wereldbeeld, wordt sneller als een accurate boodschap aanvaard. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ben-Gurion University of the Negev (BGU) en de Hebrew University of Jerusalem. Deze intuïtieve reflex dreigt volgens de onderzoekers dan ook in de weg van het rationele oordeel te staan. Om een geïnformeerde keuze te kunnen maken, moet de mens volgens de onderzoekers immers de mogelijkheid hebben om de zwakheden en troeven van de verschillende opinies te onderzoeken om zich een goed oordeel te kunnen vormen.

Lees Verder

16:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brein |  Facebook |

06-11-17

Menselijk brein hecht veel belang aan verwantschap

Het menselijk brein hecht een opmerkelijk belang aan de genetische verwantschap. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Aalto University in Finland bij een dertigtal vrouwelijke bioscoopbezoekers die de film My Sister’s Keeper van regisseur Nick Cassavetes, waarin het thema van orgaandonoren wordt behandeld, hadden bekeken. Wanneer de respondenten geconfronteerd werden met de weigering van een personage om een orgaan af te staan aan een zus waarbij kanker was vastgesteld, bleek in de reacties een aantal opmerkelijke verschillen te moeten worden vastgesteld.

“Bij een bevraging bleek dat 90 procent van de respondenten getuigde geen verschil te maken tussen een situatie wanneer de personages de gewone genetische verwantschap kenden dan wel door adoptie een familiale band te hebben gekregen,” benadrukt onderzoeksleider Mareike Bacha-Trams, neurowetenschapper aan de Aalto University. “Wanneer echter gekeken wordt naar hersenscans van de betrokkenen, blijkt daarentegen een groot verschil. De hersenen bleken bijzonder fel te reageren op het verschil in verwantschap dat over de personages werd vernomen. Volgens het brein zijn die twee situaties bijzonder verschillend.”

Er kon vooral een grotere activiteit worden opgetekend in hersengebieden die in verband staan met morele waarden, gevoelens en beslissingen. “Er kan aan een sterkere familiale verwantschap dan ook een grotere morele verwachting worden gekoppeld,” zeggen de onderzoekers nog. Er kon daarnaast ook worden vastgesteld dat verwantschap tevens een impact kan hebben op de selecties van individuen die uit een dodelijke noodsituatie zullen worden gered. Daarbij kon worden vastgesteld dat nagenoeg alle respondenten in eerste instantie hun zus zouden redden. Op korte afstand volgt de beste vriend. Voor onbekenden zouden beduidend minder inspanningen worden gedaan.

Lees Verder


18:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brein |  Facebook |

08-05-17

Menselijk brein is afkerig van malafide verdiensten

Het menselijk brein reageert minder op verdiensten uit immorele acties dan op beloningen die door bonafide initiatieven werden verkregen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford. De resultaten van de studie suggereren volgens de onderzoekers dat het menselijk brein het morele oordeel van anderen opneemt en bekijkt in welke mate de buitenwereld een veroordeling zou kunnen uitspreken voor potentieel wangedrag. Het onderzoek verklaart volgens de wetenschappers dan ook waarom de meeste mensen ervoor terugdeinzen te profiteren van acties die anderen kunnen schaden.

“Wanneer de mens een beslissing neemt, berekent een netwerk van hersengebieden de waarde van de potentiële opties,” betoogt onderzoeksleider Molly Crockett, professor experimentele psychologie aan de University of Oxford. “Malafide verdiensten blijken in dit netwerk een zwakkere respons te genereren, wat zou kunnen verklaren waarom de meeste mensen liever niet profiteren van schade die aan anderen wordt toegebracht. Het onderzoek toont dan ook aan dat financiële winsten onvoldoende aanspreken om anderen nadeel te betrokkenen.” Eerder onderzoek van hetzelfde team had ook al uitgewezen dat mensen pijn liever aan zichzelf dan aan anderen zouden bezorgen.

“Wanneer beslissingen worden genomen, is er in de hersenen onder meer sprake van een activering van het striatum, dat een cruciale functie heeft in de waardeberekening,” aldus nog professor Crockett. “Daarbij geeft het striatum een signaal over de waarde die aan elke optie kan worden gekoppeld. Dit netwerk bleek minder te reageren op geld dat werd verkregen door het toebrengen van elektrische schokken aan anderen dan aan een uitkering voor een schok die men aan zichzelf toebracht. Anderzijds bleek de laterale prefrontale cortex, een hersenregio die betrokken is bij morele evaluaties, vooral actief bij de bepaling van de verantwoordelijkheid.”

“Wanneer het individu weigert om te profiteren van schade die aan anderen wordt toegebracht, kan ook een communicatie tussen de laterale prefrontale cortex en het striatum worden geregistreerd, waaruit kan worden afgeleid dat de impact van morele regels de waarde van malafide beloningen uitholt,” stipt Molly Crockett aan. “Het onderzoek toont dan ook aan dat het brein het morele oordeel van anderen verwerkt en inschat hoeveel men door de omgeving zou worden gestraft voor een eventueel wangedrag.” In de toekomst willen de onderzoekers bestuderen op welke manier dit circuit bij problemen zoals antisociaal gedrag is verstoord.

Lees Verder

18:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brein |  Facebook |

18-04-14

Menselijk brein schakelt snel over van identificatie naar analyse

Het brein kan snel omschakelen van het ontdekken naar het analyseren van impulsen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Georgia Institute of Technology. Daarmee verschilt het brein volgens de onderzoekers fundamenteel van elektronische circuits, die gericht zijn op één specifieke taak. De onderzoekers stelden vast dat de circuits in het brein zich snel kunnen aanpassen aan de vereiste situaties, zoals het identificeren van een gebeuren en de noodzaak om fijnere details te onderscheiden. Op die manier is het individu volgens de onderzoekers onder meer in staat om uit signalen snel de bron van de impulsen af te leiden.

Lees Verder

14:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brein |  Facebook |

30-01-14

Menselijk brein moet evenwicht zoeken en flexibiliteit en structuur

Om nieuwe vaardigheden aan te leren, dient het menselijk brein zich flexibel op te stellen. Tegelijkertijd moet een er voldoende structuur behouden blijven om bestaande capaciteiten niet te verliezen. Het brein moet bij het aanleren van nieuwe vaardigheden dan ook een delicate evenwichtsoefening houden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). De onderzoekers merken op dat het menselijk brein steeds op zoek is naar een optimale configuratie zoekt, zodat verschillende taken kunnen worden uitgevoerd of aangeleerd.

Lees Verder

12:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brein, flexibliteit, structuur |  Facebook |

30-12-13

Verschillende bedreigingen worden elders in brein verwerkt

Verschillende vormen van angst worden in het menselijk brein op een verschillende manier verwerkt, ook al kan eenzelfde reactie op de bedreigingen worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in het Italiaanse Monterotondo naar angstreacties bij muizen. Daarbij werd vastgesteld dat angst voor predatoren, agressieve soortgenoten en pijn in telkens andere regio’s van het brein worden verwerkt. De onderzoekers zeggen aanwijzingen gevonden te hebben dat deze opsplitsing in alle diersoorten kunnen worden opgemerkt. Daardoor zouden de resultaten ook implicaties kunnen hebben voor de behandeling van fobieën en paniekaanvallen bij mensen.

Lees Verder

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedreiging, brein |  Facebook |

30-10-13

Brein gebruikt computer-technologie voor inschatting nieuwe situaties

Om een inzicht te verwerven in een situatie waarmee het individu nog nooit eerder werd geconfronteerd, maakt het menselijk brein blijkbaar gebruik van systemen die veel gelijkenissen vertonen met een aantal computer-toepassingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado. De onderzoekers stellen dat het menselijk brein daarbij veel parallellen vertoont met computers die in ongekende situaties eveneens elders in het systeem op zoek gaan naar elementen om een variabele te vervangen. Er wordt aan toegevoegd dat het brein door leerprocessen steeds beter wordt in de verwerking van nieuwe situaties.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brein, onderzoek |  Facebook |

02-04-13

Rustend brein probeert onbelangrijke informatie te wissen

Het menselijk brein maakt van rustperiodes gebruik om onbelangrijke informatie te wissen, terwijl de hersencellen tegelijkertijd worden voorbereid voor toekomstige ervaringen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Amerikaanse National Institutes of Health. De resultaten van het onderzoek zijn volgens de wetenschappers niet alleen nuttig om de efficiëntie van het leerproces te verbeteren, maar ook om een groter inzicht te verwerven in het fenomeen van posttraumatische stress, waarbij het brein grote moeilijkheden ondervindt om een negatieve ervaring achter zich te laten.

Lees Verder

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brein, informatie |  Facebook |

03-08-12

Dreigend gevaar wordt ook onbewust opgepikt

Mensen die zich onbewust zijn van een dreigend gevaar, leren nochtans snel de bedreiging te herkennen. Die vaardigheid wordt echter wel snel verloren. Collega's die zich daarentegen heel bewust zijn van een bedreiging, doen er langer over om angst aan te kweken voor het gevaar, maar die alertheid blijft voor langere tijd behouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Edinburgh. Volgens de Schotse wetenschappers kunnen de resultaten van het onderzoek bijdragen tot een groter inzicht in het verschil tussen bewuste en onbewuste mentale processen. De reacties van het brein op bedreigingen is volgens onderzoeksleider David Carmel een cruciaal element in het inzicht in het menselijk functioneren. Het onderzoek maakt volgens Carmel duidelijk dat mensen heel snel een gevaar bespeuren, ook al heeft men geen bewust besef over de aanwezigheid van de dreiging.

Lees Verder

16:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gevaar, gezondheid, brein |  Facebook |