18-04-14

Menselijk brein schakelt snel over van identificatie naar analyse

Het brein kan snel omschakelen van het ontdekken naar het analyseren van impulsen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Georgia Institute of Technology. Daarmee verschilt het brein volgens de onderzoekers fundamenteel van elektronische circuits, die gericht zijn op één specifieke taak. De onderzoekers stelden vast dat de circuits in het brein zich snel kunnen aanpassen aan de vereiste situaties, zoals het identificeren van een gebeuren en de noodzaak om fijnere details te onderscheiden. Op die manier is het individu volgens de onderzoekers onder meer in staat om uit signalen snel de bron van de impulsen af te leiden.

Lees Verder

14:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brein |  Facebook |

30-01-14

Menselijk brein moet evenwicht zoeken en flexibiliteit en structuur

Om nieuwe vaardigheden aan te leren, dient het menselijk brein zich flexibel op te stellen. Tegelijkertijd moet een er voldoende structuur behouden blijven om bestaande capaciteiten niet te verliezen. Het brein moet bij het aanleren van nieuwe vaardigheden dan ook een delicate evenwichtsoefening houden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). De onderzoekers merken op dat het menselijk brein steeds op zoek is naar een optimale configuratie zoekt, zodat verschillende taken kunnen worden uitgevoerd of aangeleerd.

Lees Verder

12:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brein, flexibliteit, structuur |  Facebook |

30-12-13

Verschillende bedreigingen worden elders in brein verwerkt

Verschillende vormen van angst worden in het menselijk brein op een verschillende manier verwerkt, ook al kan eenzelfde reactie op de bedreigingen worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in het Italiaanse Monterotondo naar angstreacties bij muizen. Daarbij werd vastgesteld dat angst voor predatoren, agressieve soortgenoten en pijn in telkens andere regio’s van het brein worden verwerkt. De onderzoekers zeggen aanwijzingen gevonden te hebben dat deze opsplitsing in alle diersoorten kunnen worden opgemerkt. Daardoor zouden de resultaten ook implicaties kunnen hebben voor de behandeling van fobieën en paniekaanvallen bij mensen.

Lees Verder

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedreiging, brein |  Facebook |

30-10-13

Brein gebruikt computer-technologie voor inschatting nieuwe situaties

Om een inzicht te verwerven in een situatie waarmee het individu nog nooit eerder werd geconfronteerd, maakt het menselijk brein blijkbaar gebruik van systemen die veel gelijkenissen vertonen met een aantal computer-toepassingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado. De onderzoekers stellen dat het menselijk brein daarbij veel parallellen vertoont met computers die in ongekende situaties eveneens elders in het systeem op zoek gaan naar elementen om een variabele te vervangen. Er wordt aan toegevoegd dat het brein door leerprocessen steeds beter wordt in de verwerking van nieuwe situaties.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brein, onderzoek |  Facebook |

02-04-13

Rustend brein probeert onbelangrijke informatie te wissen

Het menselijk brein maakt van rustperiodes gebruik om onbelangrijke informatie te wissen, terwijl de hersencellen tegelijkertijd worden voorbereid voor toekomstige ervaringen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Amerikaanse National Institutes of Health. De resultaten van het onderzoek zijn volgens de wetenschappers niet alleen nuttig om de efficiëntie van het leerproces te verbeteren, maar ook om een groter inzicht te verwerven in het fenomeen van posttraumatische stress, waarbij het brein grote moeilijkheden ondervindt om een negatieve ervaring achter zich te laten.

Lees Verder

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brein, informatie |  Facebook |

03-08-12

Dreigend gevaar wordt ook onbewust opgepikt

Mensen die zich onbewust zijn van een dreigend gevaar, leren nochtans snel de bedreiging te herkennen. Die vaardigheid wordt echter wel snel verloren. Collega's die zich daarentegen heel bewust zijn van een bedreiging, doen er langer over om angst aan te kweken voor het gevaar, maar die alertheid blijft voor langere tijd behouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Edinburgh. Volgens de Schotse wetenschappers kunnen de resultaten van het onderzoek bijdragen tot een groter inzicht in het verschil tussen bewuste en onbewuste mentale processen. De reacties van het brein op bedreigingen is volgens onderzoeksleider David Carmel een cruciaal element in het inzicht in het menselijk functioneren. Het onderzoek maakt volgens Carmel duidelijk dat mensen heel snel een gevaar bespeuren, ook al heeft men geen bewust besef over de aanwezigheid van de dreiging.

Lees Verder

16:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gevaar, gezondheid, brein |  Facebook |