29-03-17

Britse mannen meest positief over mogelijkheden brexit

In Groot-Brittannië tonen mannen een groter vertrouwen in een positieve impact van de brexit op de nationale arbeidsmarkt dan vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Corporate Executive Board (CEB). Vastgesteld werd onder meer dat 22 procent van de mannen van mening was dat de brexit nieuwe mogelijkheden op de Britse arbeidsmarkt zal creëren, maar die mening wordt slechts door 14 procent van de vrouwen gedeeld. Dit resultaat weerspiegelt volgens de onderzoekers wellicht de veronderstelling dat het vertrek uit de Europese Unie nieuw leven zal inblazen in een aantal sectoren die meestal door mannelijke werknemers worden gedomineerd.

De onderzoekers wijzen erop dat de bedrijven in heel Europa gewag maken van betere vooruitzichten, maar er wordt aan toegevoegd dat het optimisme over de arbeidsmarkt in Groot-Brittannië dit kwartaal een stijging met 4 procent heeft laten opgetekend. Toch wordt opgemerkt dat niet iedereen overtuigd is van een positieve evolutie. Minder dan een kwart van de Britse werknemers getuigt immers erop te vertrouwen dat de brexit een positieve impact zal hebben op de nationale arbeidsmarkt. Volgens de onderzoekers gaat een aantal werknemers ervan uit dat de brexit zou kunnen leiden tot de terugkeer van een aantal functies die eerder door de vooruitgang van de technologie onder druk stonden.

“Het mannelijke optimisme zal echter wellicht van korte duur zijn,” benadrukt Brian Kropp, specialist personeelszaken bij de Corporate Executive Board. “De daling van het aantal arbeidsplaatsen met een beperkte toegevoegde waarde was het gevolg van technologische vorderingen en innovatie. Men kan zich moeilijk een rationeel beleid voorstellen dat de brexit de klok voor deze functies en industrieën zou terugdraaien.” Er werd verder nog wel vastgesteld dat het toenemend economische vertrouwen 22 procent van de Britse werknemers zou hebben aangezet om de overstap naar een andere werkgever te overwegen. Tevens bleek dat slechts 16 procent zich bij zijn werkgever voor 100 procent inzet.

Lees Verder

19:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |

Britse bedrijven zien brexit niet als een fundamentele verandering

In Groot-Brittannië beschouwt slechts 26 procent van de executives de brexit als een fundamentele wijziging in de manier waarop ze zullen opereren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Willis Towers Watson bij de personeelsverantwoordelijken van een negentigtal bedrijven in Groot-Brittannië. Daarentegen beschouwt 59 procent van de executives het vertrek van hun land uit de Europese Unie als een disruptie die elk bedrijf in zijn normale levensloop kan ontmoeten. Bedrijven uit de financiële sector, ontspanning, retail en distributie lijken geneigd om van een fundamentele verandering gewag te maken.

“Er moet worden vastgesteld dat 58 procent van de respondenten met een belangrijke impact van de brexit op de rekrutering en het personeelsbeleid rekening houdt,” betogen de onderzoekers. “Dat betekent nagenoeg een status-quo tegenover juli vorig jaar, onmiddellijk na het Britse referendum dat over de vertrek van het land uit de Europese Unie besliste. Elders in de Europese Unie is de vrees voor een belangrijke impact echter gevoelig gedaald. Nog slechts 45 procent van de ondernemingen in de Europese Unie geeft te kennen met een significante weerslag rekening te houden, tegenover 71 procent in juli vorig jaar.”

Uit het onderzoek bleek wel dat 36 procent van de Britse ondernemingen het aantrekken en behouden van Europese expats met specifieke vaardigheden door de brexit als een grotere prioriteit bestempelt. Tevens gaf 32 procent aan ook meer aandacht te besteden aan de rekrutering en het behoud van talent uit eigen land, tegenover 20 procent in juli vorig jaar. Inmiddels zou al 24 procent een plan hebben voor de samenstelling van het personeelsbestand dat in de toekomst nodig zal blijken. Nog eens 29 procent zegt nog volop aan deze planning te werken. Daarbij erkende 6 procent ook zijn rekruteringsplannen te hebben herzien. Bij 43 procent zou deze bijstelling worden voorbereid.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |

22-03-17

Brexit stimuleert internationale plannen Brits bedrijfsleven

Sinds de beslissing van hun land om zich uit de Europese Unie terug te trekken, kijken Britse ondernemingen vaker naar mogelijkheden voor een verdere internationale uitbreiding. Dat blijkt uit een onderzoek van het Dubai Multi Commodities Centre (DMCC). Er werd ook vastgesteld dat 43 procent van de Britse ondernemingen taxvrije aanbiedingen als een stimulans zouden kunnen beschouwen om activiteiten op een buitenlandse markt te starten, terwijl 29 procent gewag maakt van een vlotte afhandeling van formaliteiten voor onder meer handelslicenties, visa en de huur van kantoorruimte en andere zakelijke infrastructuur. Er wordt echter opgemerkt dat 13 procent een buitenlandse uitbreiding te complex vindt.

De onderzoekers stelden vast dat 42 procent van de Britse bedrijven door het vertrek van hun land uit de Europese Unie een grotere interesse toont om zijn activiteiten buiten de eigen nationale grenzen uit te breiden. Daarbij wordt door 63 procent betoogd dat opkomende markten steeds aantrekkelijker worden, terwijl 47 procent aanvoert dat hun onderneming voor zijn groei een aanwezigheid op de internationale markten nodig heeft. Daarnaast verwijst 44 procent naar de beschikbaarheid van buitenlands talent op de internationale arbeidsmarkt, terwijl 36 procent verwijst naar de toenemende onzekerheden over de Britse markt.

Volgens het rapport zou 75 procent van de Britse bedrijven Dubai beschouwen als een potentiële buitenlandse vestigingsplaats. Daarbij wordt erop gewezen dat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) nu al de vierde grootste exportmarkt van Groot-Brittannië buiten Europa is en voor vele bedrijven dan ook een logische volgende stap in hun internationale uitbreiding zou zijn. Daarnaast wordt gewezen op de historische banden tussen Dubai en Groot-Brittannië, terwijl het emiraat bij de Britse bevolking ook gekend is als een populaire toeristische bestemming. Het is volgens het rapport dan ook geen verrassing dat veel Britse bedrijven bij een verdere internationale groei in eerste instantie aan Dubai denken.

Ook bij de bedrijven die nog twijfelen over een buitenlandse expansie, zou 40 procent een eventuele vestiging in het Midden-Oosten niet uitsluiten. Bij Britse ondernemingen die nog niet aan een internationale uitbreiding hebben gedacht, zou 34 procent te kennen geven dat hun activiteiten niet op buitenlandse markten zijn voorzien.

Lees Verder

19:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |

16-03-17

Brexit is niet de belangrijkste bekommernis van Britse bevolking

De Britse consument ligt niet wakker van de brexit. Hij moet met dringender problemen afrekenen. Dat blijkt uit een enquête van de bank HSBC Holdings bij tweeduizend Britse consumenten. Daarbij moest worden vastgesteld dat slechts 32,1 procent van de ondervraagden toegeeft zich zorgen te maken over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. In de ranglijst met de grote bekommernissen van de Britse bevolking staat de impact van de brexit pas op een vierde plaats. De toenemende inflatie staat met een score van 49,3 procent helemaal bovenaan, gevolgd door gezondheid (44,5 procent) en terrorisme (35,8 procent).

“Het is opmerkelijk dat de Britse bevolking weinig bezorgdheid tentoon spreidt over de brexit,” zeggen de onderzoekers. “Temeer daar de inflatie als de grootste bekommernis naar voor wordt geschoven. Er moet immers worden gesteld dat de stijgende levenskosten minstens gedeeltelijk een gevolg zijn van de Britse beslissing om zich van de Europese Unie los te maken. Even opmerkelijk is anderzijds dat amper 15,5 procent van ondervraagden zich zorgen maakt over werkzekerheid.” Algemeen moet volgens de onderzoekers worden geconcludeerd dat het Britse publiek nog altijd een robuust consumentenvertrouwen laat optekenen.”

Uit het onderzoek bleek verder dat 26 procent van de Britten verwacht dit jaar meer geld te kunnen sparen, terwijl 38,4 procent ongeveer hetzelfde bedrag als vorig jaar hoopt te kunnen opzij zetten. Indien consumenten aangeven hun bestedingen terug te schroeven, wordt in de eerste plaats gedacht aan een beperking van het restaurantbezoek (30 procent), gevolgd door besparingen op de vakantieplannen (19 procent) en een matiging van het cafébezoek (15 procent). Daarnaast wordt ook nog bespaard op kleding en schoenen (12,9 procent), de woninginrichting (10 procent) en entertainment (9 procent).

“Indien in deze sectoren wordt bespaard, dreigt de economie van Groot-Brittannië in de vicieuze cirkel terecht te komen,” merken de onderzoekers op. Daarbij wordt erop gewezen dat de dienstensector 80 procent van de totale Britse arbeidsmarkt vertegenwoordigt.

Lees Verder

16:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |