21-02-11

Olielek British Petroleum breekt trager af dan verwacht

De resterende olie van het lek in het boorplatform Deepwater Horizon van British Petroleum in de Golf van Mexico, wordt niet zo snel afgebroken als was gehoopt. Dat zegt Samantha Joyce, maritiem onderzoeker aan de University of Georgia. De wetenschapster, die tijdens de maand december met een onderzeeër in de Golf van Mexico onderzoek heeft uitgevoerd, voegt er aan toe dat de olie ook het leven op delen van de zeebodem heeft uitgeroeid.

De bevindingen van Joyce spreekt andere onderzoeken tegen. Daarin wordt beweerd dat de oude situatie zich volgend jaar zal hebben hersteld doordat microben de olie omzetten. Joyce onderzocht locaties die ze ook de voorbije zomer al heeft bezocht. Joyce verwachtte dat de olie inmiddels verdwenen zou zijn, maar dat bleek niet het geval het geval te zijn. Joyce stelde tegenover de American Association for the Advancement of Science dat er nog moet onderzocht worden waarom de afbraak niet gebeurt zoals werd verwacht.

Dat de onderzoeken elkaar tegenspreken, zou kunnen verklaard worden doordat de onderzoekers op verschillende plaatsen en op verschillende tijdstippen hebben gekeken. Joyce zou echter uitgebreider onderzoek hebben gedaan dan andere wetenschappers. De wetenschapster had haar onderzoek over vijf expedities gespreid. Daarbij waren 250 monsters van de zeebodem genomen. Het onderzoek was gespreid over een gebied van 6.734 vierkanten kilometer.

Samantha Joyce wees erop dat het lek van British Petroleum ook een aanzienlijke hoeveelheid methaangas in de Golf van Mexico heeft gebracht. Dit zou zijn genegeerd door andere wetenschappers.

27-10-10

British Petroleum hekelt kritiek media en sectorgenoten

De media en een gedeelte van de oliesector hebben de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico aangegrepen om de angst bij de bevolking aan te jagen. Dat heeft Bob Dudley, de nieuwe chief executive van British Petroleum, gezegd tijdens een jaarlijkse bijeenkomst van de Confederation of British Industry in Londen. Dudley voegde er aan toe dat men ook snel is geweest om een zondebok aan te duiden, wat er volgens hem alleen maar toe geleid heeft dat de crisis nog werd verergerd. Dudley benadrukte ook dat British Petroleum niet van plan is om zich uit de Verenigde Staten terug te trekken en zei dat het concern ook in de Golf van Mexico diepwater-boringen zal blijven uitvoeren, ondanks de schade die de reputatie van het bedrijf heeft opgelopen.

"Bod Dudley erkende dat British Petroleum fouten heeft begaan," merkt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op. "Maar hij voegde er aan toe geschokt te zijn door de voortdurende aanvallen vanuit de media en de politieke storm die British Petroleum heeft losgeweekt. Op het hoogtepunt van die crisis werd volgens hem zelfs het voortbestaan van het concern in het gevaar gebracht. Dudley stelde dat een groot aantal waarnemers bijzonder snel waren om een oordeel te vellen, nog vooraleer de volledige feiten konden worden gekend." Dudley stelde daarbij verhalen gezien en gehoord te hebben over de bedreiging van de olievlek voor Florida, Bermuda en zelfs Engeland, waarvan later echter niets bleek te kloppen.

Dudley was vooral scherp voor een aantal collega's uit de sector, die snel waren om mee kritiek te leveren op British Petroleum. "Een groot aantal bedrijven met activiteiten in de Golf van Mexico - vooral ExxonMobil, Royal Dutch Shell en Chevron - distancieerden zich tijdens de crisis van British Petroleum en leverden kritiek op de technologie die het Britse concern gebruikt had voor de Macondo-bron," voert The Wall Street Journal nog aan. "Peter Voser, chief executive van Shell, merkte onlangs nog op dat zijn bedrijf de bron op een andere manier zou hebben aangeboord en over meer opties zou hebben beschikt om de ramp te voorkomen."

20:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: british petroleum, media |  Facebook |

03-08-10

British Petroleum zorgt voor intens verkeer in sociale media

Het Britse olieconcern British Petroleum (BP) is sinds het zinken van het boorplatform Deepwater Horizon in april van dit jaar veel meer aan bod gekomen in blogs en sociale media dan voordien. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Sysomos. Vooral opvallend is volgens Sysomos echter de ommekeer over de sfeer van de berichtgeving die door het ongeval en de gevolgen werden teweeggebracht. Tussen het begin van het jaar en het ongeval met het boorplatform was de berichtgeving immers overwegend positief, maar na de ontploffing van het boorplatform verandert dat dramatisch en voeren negatieve commentaren de boventoon.

Tussen het begin van het jaar en de tragedie met het boorplatform in de tweede helft van april telde Sysomos in totaal 92.905 blog-berichten, 69.273 nieuwsitems, 243.903 Twitter-berichten en 202.697 boodschappen op messageboards over British Petroleum. Volgens Sysomos hadden 78 procent van die berichten een neutrale (41 procent) of positieve toon (37 procent). "Tussen het ongeval en half juli steeg het aantal vermeldingen over de oliemaatschappij gevoelig, maar die berichten kregen ook in belangrijke mate een negatieve toon," wordt er aan toegevoegd. "In totaal werden 602.000 blog-berichten, 860.000 forum-boodschappen en 4,6 miljoen Twitter-berichten geteld. Tegelijkertijd viel de positieve berichtgeving terug tot 20 procent en stegen de negatieve berichten van 22 procent tot 46 procent."

Half juli begon British Petroleum met het dichten van het lek. Tijdens de eerste week werden er meer dan 55.000 blog-berichten, 42.000 forum-boodschappen en bijna 528.000 Twitter-berichten gemeld over British Petroleum. Er werden tijdens die week meer Twitter-berichten geteld dan tijdens de vier eerste maanden van het jaar. "Hoewel door het dichten van het lek het ergste voorbij leek, kende de toon van de berichtgeving over de oliemaatschappij geen belangrijke veranderingen," merken de onderzoekers nog op. "De vorderingen hebben er niet toe geleid dat de negatieve toon in de berichtgeving is gedaald. Het positieve sentiment kende een lichte stijging van 16 procent naar 19 procent.

03-07-10

China geïnteresseerd in Latijns-Afrikaanse activa British Petroleum

China zou mogelijk 9 miljard dollar aan activa van oliemaatschappij British Petroleum (BP) in Zuid-Amerika kunnen overnemen, aangezien de Britse maatschappij op zoek is naar financiële middelen om de kosten van de olieramp in de Golf van Mexico te helpen dekken. Het Britse concern zou daarover gesprekken voeren met het Chinese staatsbedrijf China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), dat eventueel bereid zou zijn om het belang van 60 procent van British Petroleum in Pan American Energy over te nemen. British Petroleum zou plannen hebben om 10 miljard dollar niet-strategische activa rond exploratie en productie te verkopen. Met de verkoop van de Zuid-Amerikaanse belangen zou British Petroleum die doelstelling al bijna helemaal realiseren. Het Chinese bedrijf heeft al een belang van 20 procent in de betrokken activa. De rest is in handen van de Argentijnse zakenman Carlos Bulgheroni.

Een aantal bronnen binnen British Petroleum zeggen dat de overeenkomst met het Chinese staatsbedrijf binnen een tijdsbestek van enkele weken zou kunnen worden afgerond. Maar zelfs indien de twee partijen het eens raken over een overdracht, moet de verkoop nog altijd worden goedgekeurd door de Argentijnse regering. China National Offshore Oil Corporation is de grootste offshore gasproducent van China. Het concern heeft een belangrijke rol gespeeld in de buitenlandse overnameprojecten van de Chinese oliesector en werkt op dit ogenblik onder meer samen met het Franse Total rond een olieproject in Oeganda. Volgens een aantal bronnen zou zakenman Carlos Bulgheroni eveneens geïnteresseerd zijn om een gedeelte van het belang van British Petroleum over te nemen, maar er wordt aan toegevoegd dat British Petroleum mogelijk niet van plan is om zich volledig uit Pan American Energy terug te trekken en een minderheidsbelang zou kunnen aanhouden.

De overeenkomst met British Petroleum zou een bijkomend bewijs zijn voor de grote interesse van Chinese energiebedrijven voor olieprojecten over de hele wereld. Waarnemers sluiten niet uit dat British Petroleum ook andere activiteiten in Latijns-Amerika - vooral in Colombia en Venezuela - zou willen afstoten. China National Offshore Oil Corporation verwierf eerder dit jaar zijn belang in Pan American Energy door de helft van het Argentijnse bedrijf Bridas Corporation, dat door Bulgheroni wordt gecontroleerd, over te nemen. Ook een aantal Russische energiebedrijven hebben al interesse getoond in activa van British Petroleum. Onder meer de Russisch-Britse joint venture TNK-BP heeft al gezegd geïnteresseerd te zijn in activa van het Britse concern indien die te koop zouden worden aangeboden. Dat heeft Mikhail Fridman, voorzitter van TNK-BP, gezegd tegenover Tony Hayward, chief executive van British Petroleum.

23-06-10

British Petroleum verliest 1 miljard dollar online merkwaarde

De online merkwaarde van oliemaatschappij British Petroleum is sinds de explosie op het boorplatform Deepwater Horizon eind april met bijna 1 miljard dollar gedaald. Dat is de conclusie van een rapport van het mediabedrijf General Sentiment. Sinds begin juni alleen al heeft de Britse oliemaatschappij volgens het bureau dagelijks meer dan 32 miljoen dollar aan merkwaarde verloren. Greg Artzt, chief executive van General Sentiment, stelt dat het British Petroleum een fortuin zal kosten om alleen maar op het gebied van media opnieuw uit de put te kruipen. Hij merkt daarbij op dat het Britse bedrijf gigantische mediacampagnes zou moeten voeren om het geleden verlies te recupereren. Volgens Artzt is het bijna onmogelijk dat British Petroleum zich daarvan ooit nog zal herstellen.

Het mediarapport van General Sentiment over de reputatie van British Petroleum vermeldt nagenoeg ongeëvenaarde niveaus van negatief online sentiment. "Sinds het begin van de milieuramp heeft British Petroleum online een gigantisch verlies aan merkwaarde laten optekenen," merkt Greg Artzt op, verwijzend naar de teneur van de vermeldingen van het bedrijf in online nieuwsmedia, sociale media, blogs en andere websites. "In de media wordt de aandacht gevestigd op de financiële verliezen van het concern, maar vooral de reputatie van het merk en de daaraan verbonden waarde is in vrije val. Als merk zal British Petroleum zich wellicht nooit van deze catastrofe kunnen herstellen. General Sentiment zegt in zijn berekeningen geen rekening te houden met advertenties of negatief sentiment.

Dat betekent dat British Petroleum door de olieramp een gigantische goodwill aan positieve commentaren heeft verloren. Greg Artzt voegt er aan toe dat de gevolgen voor British Petroleum veel zwaarder zijn dan voor de Japanse autobouwer Toyota, die op het vlak van reputatie nochtans eveneens zware klappen kreeg door de schandalen rond de technische defecten van een aantal modellen en de terugroepacties die moesten worden opgezet. Het online reputatieverlies van Toyota wordt door General Sentiment geraamd op een bedrag van 250 miljoen dollar. Dat is amper één vierde van het verlies dat British Petroleum tot nu toe heeft geleden. Greg Artzt merkt daarbij op dat British Petroleum het reputatieverlies uiteindelijk ook op retailvlak en dus in zijn financiële resultaten zal voelen.

15:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: british petroleum, reputatie |  Facebook |

17-05-10

British Petroleum moet reclame getroffen staten betalen

De Amerikaanse staten langs de kust van de Golf van Mexico eisen dat het Britse petroleumbedrijf British Petroleum de kosten betaalt van de reclamecampagnes die zullen worden gelanceerd om de toeristen duidelijk te maken dat hun vakantiebestemmingen deze zomer open zullen zijn, ondanks de olieramp met het boorplatform Deepwater Horizon. Er wordt daarbij opgemerkt dat de reclamecampagne cruciaal is voor de economische overlevingskansen van de regio. Woordvoerders van de betrokken staten Mississippi, Alabama en Florida wijzen erop dat in de media voortdurend negatieve en alarmerende berichten verschijnen over de olieramp met het boorplatform van British Petroleum. Daardoor dreigt het hele zomertoerisme weggeveegd te worden, aangezien gevreesd wordt dat vele potentiële toeristen afgeschrikt zullen worden en zullen wegblijven.

"Er staat heel wat op het spel," aldus het Amerikaanse magazine Advertising Age. "Uit cijfers van het Environmental Protection Agency blijkt immers dat de kusten en stranden van de Golf van Mexico van Texas tot Florida een toeristische omzet van ongeveer 20 miljard dollar genereren." De Harrison County Tourism Commission, het toeristisch bureau van de golfkust in Mississippi, stelt dat heel duidelijk moet worden gemaakt dat er voor het toerisme in de regio actief blijft. Advertising Age merkt echter op dat British Petroleum met de financiering van de reclame-campagnes ook heel wat kritiek zou kunnen verwachten. Het is volgens het magazine immers niet ondenkbeeldig dat critici zullen opmerken dat het geld beter geïnvesteerd had kunnen worden aan het bestrijden van de olievervuiling dan aan een toeristische marketingcampagne.

Een woordvoerder van British Petroleum heeft bevestigd verscheidene aanvragen gekregen te hebben, maar nog een definitieve beslissing moet genomen worden. Hij voegde er aan toe dat met elke betrokken partij gepraat zal worden, waarna een strategie zal worden bepaald. Volgens de Harrison County Tourism Commission heeft de staat Mississippi inmiddels ongeveer 500.000 dollar aan reclame-investeringen ontvangen. De toeristische dienst heeft echter een bijkomende aanvraag ingediend voor een ondersteuning van 7,5 miljoen dollar voor drie televisiespots per dag op de nationale televisiezenders, als tegengewicht voor de negatieve publiciteit. Florida heeft een bedrag van ongeveer 35 miljoen dollar gevraagd. Inmiddels zou de staat al 200.000 dollar hebben gekregen voor een reclamespot van zestig seconden.

18:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, milieu, british petroleum |  Facebook |

20-12-09

British Petroleum veroordeeld wegens lek in Texaanse raffinaderij

Een Amerikaanse rechtbank heeft tien werknemers van een olieraffinaderij van British Petroleum (BP) in Texas een schadevergoeding van 100 miljoen dollar toegewezen. De werknemers hadden geklaagd dat een lek in de raffinaderij hen twee jaar geleden ziek had gemaakt. De oorzaak van het lek in de olieraffinaderij, ten zuiden van Houston, kon nochtans nooit worden achterhaald, terwijl ook milieucontroles geen verband aan het licht hadden kunnen brengen met de raffinaderij. British Petroleum heeft altijd aangevoerd dat de toxische stoffen van buitenaf moesten zijn gekomen. De advocaten van de werknemers betoogden echter dat de walmen afkomstig waren van installaties in de fabriek. Volgens hen is British Petroleum een serie-vervuiler. In totaal werden bij het incident een honderdtal werknemers van de raffinaderij naar het ziekenhuis afgevoerd. Er zullen nog een negentigtal claims aan de rechter worden voorgelegd.

"De betrokken werknemers klaagden over duizeligheid en een pijnlijk gevoel in de keel," aldus het persbureau Associated Press. "Eén werknemer zou bewusteloos geraakt zijn na het inademen van de substantie. Niemand heeft echter lichamelijke schade op lange termijn opgelopen." British Petroleum zegt verontwaardigd te zijn door de uitspraak van de jury en heeft aangekondigd in beroep te zullen gaan tegen het vonnis. Tony Buzbee, één van de advocaten van de betrokken personeelsleden, zegt British Petroleum vooraf benaderd te worden en een minnelijke schikking voorgesteld te hebben voor 10.000 dollar per werknemer. British Petroleum had het voorstel echter afgewezen. Volgens Buzbee probeerde de petroleummaatschappij het incident te minimaliseren en de geloofwaardigheid van de betrokken werknemers te ondermijnen. British Petroleum wil volgens de advocaat gewoon niet toegeven dat er een lek is geweest.

Buzbee stelt dat bij tests van een gasmasker van één van de betrokken werknemers de aanwezigheid van koolstofdisulfide, een toxische kleurloze vloeistof, werd vastgesteld. Op de betrokken site deed zich vier jaar geleden ook een explosie voor. Daarbij werden vijftien mensen gedood, terwijl honderdzeventig anderen werden gewond. Het incident was het grootste industrieel ongeval in de Verenigde Staten sinds het begin van het vorig decennium. De site heeft volgens een aantal insiders een geschiedenis van branden, chemische lekken en dodelijke ongevallen. De Amerikaanse Chemical Safety and Hazard Investigation Board, die de explosie in de raffinaderij onderzocht, had het over een fout management en stelde dat de kostenbesparingen bij British Petroleum mee aan de oorzaak lagen van het ongeval. Eerder dit jaar kreeg British Petroleum een boete opgelegd van 87 miljoen dollar omdat het concern had nagelaten om na het ongeval de beveiligingsmaatregelen te verbeteren.

12:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, british petroleum, texas |  Facebook |