22-03-12

Klimaatverandering kost oceanen uiteindelijk 2 triljoen dollar per jaar

Broeikasgassen zullen tegen het einde van de eeuw aan de oceanen een jaarlijkse schade van bijna 2 triljoen dollar kosten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Stockholm Environment Institute. De opwarming van het zeewater zal volgens het onderzoek leiden tot een grotere verzuring en het verlies aan zuurstof, waardoor schade zou worden aangericht aan het visbestand en de koraalriffen. Er wordt aan toegevoegd dat de stijgende zeespiegels en stormen het risico op schade door overstromingen, vooral langs de kusten van Afrika en Azië, verhogen.

"Indien er niet wordt ingegrepen en de situatie zich op het huidige tempo verder ontwikkelt, zullen de temperaturen op aarde volgens het rapport tegen het einde van de eeuw met 4 graden Celsius zijn gestegen," voert het persbureau AFP aan. "Op basis daarvan zou de kostprijs tegen het midden van het decennium stijgen tot 428 miljard dollar per jaar. Dat betekent 0,25 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product. Tegen het einde van de eeuw zou die kost oplopen tot 1,98 miljard dollar. Dat is 0,37 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product."

Indien de emissies zouden kunnen worden afgeremd en de opwarming van de aarde tegen het einde van de eeuw beperkt zou kunnen blijven tot 2,2 graden Celsius, zou de kost tegen het midden van de eeuw 105 miljard dollar per jaar bedragen. Dat is 0,06 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product. Tegen het einde van de eeuw zou die kost oplopen tot 612 miljard dollar, wat 0,11 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product zou vertegenwoordigen.

In die kosten is niet het verlies meegerekend van kleine eilanden-staten die door het stijgende zeeniveau zouden overspoeld worden. Ook een aantal andere factoren werden buiten beschouwing gelaten.

28-01-12

Dalende activiteit zon heeft geen impact op klimaatverandering

De activiteit van de zon zal de volgende negentig jaar wellicht een daling kennen, maar dat zal geen impact hebben op de klimaatverandering die door de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Reading en het Met Office. De Britse onderzoekers merken op dat de verminderde activiteit van de zon de temperatuur op aarde met 0,08 graden Celsius zou kunnen doen afnemen, maar dat weegt niet op tegen de voorziene stijging met 2,5 graden door de uitstoot van broeikasgassen.

De onderzoekers achten het waarschijnlijkst dat de activiteit van de zon gedurende de rest van de eeuw zal afnemen, maar dat zal volgens Gareth Jones, specialist klimaatverandering bij het Met Office, geen grote invloed hebben op de temperaturen op aarde en zal ook niet geneigd zijn om de opwarming van het klimaat door de uitstoot van broeikasgassen te vertragen. Jones stelde wel dat in het rapport niet met alle onzekerheden in het klimaatsysteem rekening werd gehouden.

Het onderzoek voert dat een daling van de activiteit tot onder het Maunder Minimum, de periode tussen het midden van de zeventiende eeuw en het eerste kwart van de achttiende eeuw waarin het laagste niveau aan zonne-activiteit uit de geschiedenis werd opgetekend, een temperatuurdaling met 0,18 graden zou veroorzaken. Tijdens de voorbije eeuw steeg de activiteit van de zon tot een maximum en veel studies hebben al aangevoerd dat aan die periode een einde leek te komen.

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: broeikasgassen, klimaatverandering, zon |  Facebook |

11-08-08

Kangoeroe milieuvriendelijker dan rund of schaap

Indien Australische veetelers van schapen en runderen zouden overschakelen op kangoeroes, zou de sector de uitstoot van broeikasgassen met bijna een kwart kunnen terugschroeven. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of New South Wales. De veeteelt vertegenwoordigt in Australië 11 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. De studie wijst erop dat ook elders in de wereld werd overgeschakeld naar andere teelten, zoals springbokken in Zuid-Afrika, bizons in de Verenigde Staten en herten in Groot-Brittannië. De kangoeroeteelt heeft volgens de onderzoekers ook wereldwijde toepassingsmogelijkheden.

Het vervangen van 7 miljoen runderen en 36 miljoen schapen door 175 miljoen kangoeroes tegen 2020 zou dezelfde hoeveelheid vlees opleveren, maar zou de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen met 3 procent kunnen doen dalen. Methaan uit de mest van runderen en schapen vertegenwoordigt 11 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen, maar kangoeroes produceren een verwaarloosbare hoeveelheid methaan. Methaan stoot jaarlijks meer dan 500 miljoen ton gas uit, veel meer dan op een natuurlijke manier kan worden verwijderd.

"Over een periode van honderd jaar is de invloed van methaan op de opwarming van de aarde 21 keer hoger dan dit van koolstofdioxide, maar zijn chemische levensduur in de atmosfeer bedraagt slechts acht tot twaalf jaar, tegenover honderd jaar voor koolstofdioxide," aldus het persbureau Reuters. "De reducering van de methaanproductie is volgens de onderzoekers dan ook een aantrekkelijk doel om op korte termijn de opwarming van de aarde te bestrijden. Maar de onderzoekers geven toe dat een omschakeling naar de teelt van kangoeroes niet gemakkelijk zal zijn."

Er wordt op gewezen dat de verandering een grote culturele en sociale aanpassing zal vergen en ook zware herinvesteringen zal vereisen. "Eén van de problemen is de wettelijke bescherming van de kangoeroe, net zoals zijn status als nationaal symbool," wordt er opgemerkt. In Australië leven ongeveer 34 miljoen kangoeroes, maar ze worden door de Australische boeren beschouwd als ongedierte, dat graasgebieden voor runderen en schapen in beslag neemt. Australië werkt aan de uitbouw van een emissiehandel tegen 2010, maar de landbouw is in die plannen niet opgenomen.

Australië komt aan een totale uitstoot van broeikasgassen 576 miljoen ton per jaar. Dat is ongeveer 1,5 procent van de hele wereld. Maar per inwoner stoot Australië 28,1 ton koolstofdioxide uit. Dat is één van de hoogste niveau's van de hele wereld en vijf keer meer dan China. Oorzaak is het gebruik van steenkool voor de opwekking van elektriciteit. Transport en energie nemen 69,6 procent van de uitstoot voor hun rekening, terwijl landbouw 15,6 procent vertegenwoordigt. Schapen en runderen alleen komen aan een aandeel van 10,9 procent. Volgens het onderzoek heeft de landbouw weinig andere mogelijkheden om uitstoot te verminderen dan het aantal dieren te reduceren of over te schakelen op andere teelten.

01-05-08

Maximum twee ton uitstoot per aardbewoner

SternTegen 2050 moeten de rijke landen hun uitstoot van koolstofdioxide met 80 procent hebben verminderd. Tegelijkertijd moeten de ontwikkelingslanden tegen2020 hun eigen klimaatdoelstellingen hebben vastgelegd. Dat zegt de Britse economie-specialist Nicholas Stern naar aanleiding van de lancering vanzijn nieuwe boek ‘Key Elements of a Global Deal on Climate Change’.

Volgens Stern kan een klimaatcrisis alleen vermeden worden als de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide binnen de vijftien jaar zijn piek heeft bereikt en tegen 2050 zijn gehalveerd tot 20 miljard ton per jaar. Daarna moet de uitstoot verder dalen tot 10 miljard ton per jaar. “Er is echt haast bij gemoeid,” vertelde Stern tegen het persbureau Reuters. “De geïndustrialiseerde wereld moet daarbij het voorbeeld geven.”

De auteur voerde aan dat de markt van de emissiehandel moet worden uitgebreid en verbeterd en er massaal moet geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling van milieuvriendelijke technologieën. “De geïndustrialiseerde moeten de ontwikkelingslanden helpen om die technologieën te kunnen gebruiken,” aldus nog Stern. “Op termijn moet de jaarlijkse uitstoot beperkt worden tot twee ton per inwoner, tegenover negen ton op dit ogenblik.”

In de Verenigde Staten staan de emissies op dit ogenblik op twintig ton per hoofd en in Europa en Japan tussen tien en twaalf ton. “Dat betekent dat het grootste gedeelte van de inspanningen moet komen van de rijke landen,” benadrukte Stern. “Maar ook China zit op dit ogenblik al aan vijf ton per hoofd en India is inmiddels boven de twee ton uitgestegen. Dat betekent dat ook zij moeten vertragen.”

Meer over natuur en milieu

14:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stern, uitstoot, broeikasgassen, milieu |  Facebook |

16-01-07

Geen bankleningen meer voor vervuilende industrie

Banken mogen geen leningen meer toestaan aan industriele projecten die de uitstoot van broeikasgassen verhogen. Dat stellen een aantal Amerikaanse milieuverenigingen. Een aantal banken zouden de voorbije weken toegezegd hebben om dergelijke projecten in de toekomst niet meer te financieren. Voor een aantal andere banken blijven de winsten van die operaties echter prioriteit krijgen.

Het Texaanse nutsbedrijf TXU heeft plannen om elf miljoen te investeren in elf steenkoolgestookte energiecentrales. Die zouden volgens de actievoerders per jaar 78 miljoen ton koolstofdioxide uitstoten, het equivalent van veertien miljoen personenwagens. Het project wordt gefinancierd door de banken Merill Lynch, Citigroup en Morgan Stanley. Zij proberen ook andere investeerders aan te trekken.

Ceres, een Amerikaanse non-profitgroep die investeerders probeert te overtuigen om te financieren in milieuvriendelijke projecten, stelt dat de banken daardoor niet alleen hun imago schaden, maar ook financiele risico’s lopen. “Door de strengere milieuwetgevingen dreigen deze vervuilende industrieen de volgende jaren immers met onverwachte en hoge kosten geconfronteerd te worden,” aldus de organisatie.

Volgens The Boston Globe heeft Bank of America zich als enige Amerikaanse bank toe verbonden om zijn investeringen in vervuilende energieprojecten terug te dringen, maar kon niet zeggen of het ook zijn handen van het TXU-project zou houden. Bank of Montreal, Rabobank en Finance for Development zouden wel verzekerd hebben niet betrokken te willen worden bij het Texaanse energieproject.TXU benadrukt echter dat door de allernieuwste technologieen de uitstoot voor tachtig procent zuiverder zal zijn dan die van de gewone hedendaagse steenkoolcentrale.

16:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, broeikasgassen |  Facebook |

15-01-07

Azie bereikt energie-akkoord

Een groep Aziatische landen, Australie en Nieuw-Zeeland hebben The Cebu Declaration on East Asian Energy Security ondertekend. Daarmee willen ze de energieveiligheid garanderen en alternatieven zoeken voor conventionele brandstoffen. Verwacht wordt dat de uitstoot van broeikasgassen in de regio over twintig jaar verdrievoudigd zal zijn.

De ondertekenaars stellen dat de samenwerking moet leiden tot betrouwbare, voldoende en betaalbare energie in een grote regio tussen Australie en India. In de overeenkomst zijn geen clausules opgenomen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen, maar er wordt wel aangestuurd op extra investeringen in eco-vriendelijke brandstoffen.

Er zijn ook plannen om een regionaal elektriciteitsnet uit te bouwen en een pijplijn voor gas aan te leggen doorheen Zuid-Oost Azie. In totaal werd de overeenkomst ondertekend door tien Zuid-Oost Europese landen, China, Japan, Niew-Zeeland, India, Zuid Korea en Australie. Ze willen hun afhankelijkheid van olie uit de Midden-Oosten verminderen.

Geschat wordt dat de economische groei van de Aziatische landen tegen 2025 voor een uitstoot van broeikasgassen zal zorgen die drie keer hoger ligt dan vandaag.

13:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azie, energie, broeikasgassen |  Facebook |