28-03-14

Italiaanse maffia heeft een groter budget dan de Europese Unie

De Italiaanse georganiseerde misdaadsyndicaten opereren met een jaarlijks budget van meer dan 200 miljard euro, waarbij aanzienlijke investeringen worden gerealiseerd in zowel Italië als het buitenland. Dat is meer dan de begroting van de Europese Unie, die dit jaar over een budget van ongeveer 140 miljard euro kan beschikken. Dat heeft Giovanni Brauzzi, directeur veiligheidsbeleid bij het Italiaanse ministerie van buitenlandse zaken, gezegd. Brauzzi benadrukte daarbij dat de Italiaanse misdaadsyndicaten hun investeringen steeds vaker naar het buitenland verschuiven, waarbij nog slechts 10 procent van hun budgetten in eigen land worden ingezet.

“De maffia probeert steeds meer te infiltreren in financiële transacties,” merkt Giovanni Brauzzi op. “Binnen de strategie van de georganiseerde misdaad is corruptie de gemakkelijkste manier om winsten te genereren.” Uit een onderzoek twee jaar geleden is gebleken dat de vier grootste maffiagroepen in Italië een omzet realiseren die overeenkomt met ongeveer 10 procent van het totale binnenlandse product van het land. Bovendien zou de Italiaanse maffia, vooral dankzij kredietverstrekking en afpersing, op een winstmarge van 56 procent kunnen rekenen. Een rapport van de Europese Unie in februari dit jaar geeft aan dat bijna de helft van de Italiaanse bedrijven corruptie als een ernstig probleem beschouwen.

Volgens een aantal ramingen zouden de inkomsten van de Italiaanse maffia het voorbije jaar met ongeveer 42 procent zijn gestegen tegenover het jaar voordien. Door de zware economische moeilijkheden in het land, zouden vele Italiaanse bedrijven zich immers gedwongen voelen om hulp te zoeken bij de georganiseerde misdaad. Opgemerkt wordt ook dat de maffia met een reserve van ongeveer 65 miljard euro ook als de grootste bank van Italië mag worden beschouwd. Brauzzi merkte verder op dat de maffia de Italiaanse politie ook helpt met de strijd tegen cybercriminelen, die immers potentiële inkomsten van de misdaadsyndicaten zouden dreigen af te romen en daarom als concurrenten zouden worden gezien.

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maffia, budget |  Facebook |

17-11-13

Sociale media hebben impact op budgetten alle andere sectoren

Extra budgetten voor sociale mediacampagnes treffen bijna alle andere reclamesectoren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent AdAge bij meer dan vijfhonderd executives van grote bedrijven met verantwoordelijkheid voor sociale media. De onderzoekers stelden vast dat ongeveer 30 procent van de sociale mediacampagnes een eigen budget kreeg toegewezen, terwijl ongeveer 25 procent wordt gehaald uit middelen voor digitale media. Maar ook wordt 8,7 procent weggehaald bij televisiebudgetten. Bij bedrijven met een jaaromzet van minstens 1 miljard dollar loopt dat op tot 12,6 procent. Bovendien wordt 12 procent geput uit de middelen voor gedrukte media. Bij de grote bedrijven valt dat wel terug tot 10,9 procent.

Lees Verder

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, budget |  Facebook |

16-06-13

Budgettekorten wegen op dieet Nieuw-Zeelandse studenten

Het dieet van vele studenten heeft te lijden onder beperkte budgetten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Massey University bij driehonderd Nieuw-Zeelandse universiteitsstudenten. De onderzoekers stelden vast dat 34,9 procent van de studenten toegeeft zijn eetgewoonten door een budgettekort te hebben moeten aanpassen. Ook gaf 40,8 procent van de respondenten toe dat financiële problemen een constante bezorgdheid zijn, hoewel slechts 11,5 procent aangeeft moeilijkheden te ondervinden om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dieet, budget, student |  Facebook |

17-04-11

Amerikaanse bevolking meer bekommerd op budgettekort

Het federaal budget en het begrotingstekort zijn volgens 17 procent van de Amerikanen het grootste probleem waar de Verenigde Staten op dit ogenblik mee worden geconfronteerd. Dat is het hoogste niveau in vijftien jaar tijd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gallup. De onderzoekers voegen er aan toe dat de prioriteit van de budgetproblemen van de overheid bij de Amerikaanse bevolking wellicht het gevolg is van de prominente plaats die het onderwerp heeft gekregen in de media.

"Historisch staan de budgetproblemen relatief laag op de prioriteitenlijst van de Amerikaanse bevolking, maar het probleem wint telkens aan belang wanneer de Amerikaanse president en het Amerikaanse Congres het onderwerp een meer centrale positie toekennen," merken de onderzoekers op. "Dat gebeurde onder meer twintig jaar geleden bij de budgetonderhandelingen tussen toenmalig president George H.W. Bush en de democraten, die ertoe leiden dat de president moest terugkomen op zijn campagnebeloftes om de belastingen niet te zullen verhogen."

Ook werd het probleem een belangrijk onderwerp bij de Amerikaanse bevolking tijdens de budgetdiscussies tussen gewezen president Bill Clinton en de republikeinen in het midden van de jaren negentig. Er wordt aan toegevoegd dat de grotere aandacht voor de budgetproblemen ten koste gaan aan de bezorgdheid voor de werkloosheid. Nog slechts 19 procent van de Amerikanen vindt de werkloosheid het belangrijke probleem. Dat is het laagste niveau in bijna anderhalf jaar. Eerder dit jaar was de werkloosheid nog voor 26 procent van de Amerikanen het grootste probleem.

De economie in het algemeen blijft volgens het grootste gedeelte van de Amerikaanse bevolking het belangrijkste probleem waar de Verenigde Staten op dit ogenblik mee worden geconfronteerd.

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: budget, verenigde staten |  Facebook |

20-02-11

Amerikaans publiek heeft moeilijkheden met besparingen

Het Amerikaanse publiek staat positief tegenover overheidsbesparingen, maar kan ook zelf moeilijk aangeven in welke sectoren er best kan bespaard worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris Poll. Uit een lijst van twintig overheidssectoren, kiest de meerderheid van de consumenten immers slechts zes activiteiten waarin bespaard zou kunnen worden. Bovendien vertegenwoordigen deze sectoren niet de belangrijkste uitgavenposten van het Amerikaanse federale budget.

"Bovendien verzetten vele Amerikanen zich tegen besparingen in de sociale zekerheid en de openbare gezondheid, hoewel deze uitgavenposten volgens vele economen een groei kennen die niet houdbaar zal blijven," merken de onderzoekers op. Er wordt aan toegevoegd dat de besparingen in de betrokken sectoren veel minder steun genieten dan dertig jaar geleden, toen Ronald Reagan president van de Verenigde Staten werd.

De Amerikanen vinden dat in eerste instantie moet gesnoeid worden in buitenlandse hulp, gevolgd door buitenlandse militaire hulp. "Eerder onderzoek heeft echter uitgewezen dat de meeste Amerikanen de omvang van de buitenlandse hulp fel overschatten," voert Harris aan. De andere programma's waarin volgens het Amerikaans publiek het best gesnoeid kan worden zijn de regulatoren, ruimtevaart, bedrijfsondersteuning en welzijnshulp. Daarentegen is er fel verzet tegen besparingen in sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

10:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: besparingen, budget, verenigde staten |  Facebook |

12-10-10

Beperken verspilling zou goede besparing zijn

De overheid zou miljarden kunnen besparen indien de verspilling beter in toom kon worden gehouden. Dat heeft de Britse miljardair Philip Green, eigenaar van een aantal retailketens, gezegd in een interview met Robert Peston, economiespecialist van de Britse openbare omroep BBC. Philip Green voegt er aan toe dat geen enkel bedrijf zou kunnen overleven indien hetzelfde verspillingsgedrag werd gehanteerd dan de Britse overheid tentoon spreidt. Indien de overheidsuitgaven op een degelijke manier zouden worden gecontroleerd, zou de Britse regering volgens Green miljarden pond sterling kunnen besparen. De miljardair wijst er daarbij op dat de Britse regering onvoldoende gebruik maakt van zijn schaalgrootte, koopmacht en kredietrating.

Philip Green werd door de Britse premier David Cameron gevraagd om de bestedingsbudgetten van de Britse regering, voor een totaal van 191 miljard miljard pond sterling, te bestuderen. Green zegt daarbij tot de vaststelling gekomen te zijn dat de uitgaven ongeoorloofd oppervlakkig worden opgevolgd. "Wanneer mijn bedrijven eenzelfde houding zouden aannemen, zou het licht al snel uitgaan," merkte hij op tegenover de economispecialist van de Britse omroep. "Er is geen enkele rapportage en ook geen enkele verantwoordelijkheid." Alleen op het telecom-budget van 2 miljard pond zou er volgens Green tussen 600 miljoen pond en 700 miljoen pond kunnen worden bespaard.

"Op deze manier zou het onmogelijk zijn om in het bedrijfsleven overeind te blijven," voerde Philip Green nog aan. "Er is nochtans geen enkele reden waarom een regering niet even efficiënt zou kunnen werken als een bedrijf." Onder meer kwam hij tot de vaststelling dat een gebrek aan een gecentraliseerde benadering ertoe leidt dat de verschillende ministeries en departementen sterk uiteenlopende prijzen betalen voor dezelfde producten. Nick Seddon, vice-directeur van de denktank Reform, merkt echter op dat het niet eenvoudig is om het gedrag van de openbare diensten bij te sturen. Dat heeft volgens hem niet enkel te maken met geld, maar vooral met de manier waarop het hele systeem in elkaar zit.

12-04-10

Russische regering gaat meer lenen op binnenlandse markt

De Russische regering zal de volgende jaren wellicht meer op de binnenlandse markt naar financiële middelen zoeken dan in het buitenland te gaan lenen. Dat heeft Dmitry Pankin, Russisch vice-minister van financiën, gezegd. Hij voegde er aan toe dat het Russische regeringsbudget wellicht tot het midden van het decennium deficitair zal blijven. Rusland gaat de volgende maanden voor de eerste keer in meer dan een decennium een eerste euro-lening uitgeven om het overheidsbudget te verhogen, maar financiële experts van de Russische regering hebben al gezegd dat de buitenlandse leningen dit jaar onder het niveau van de eerder voorziene 17,8 miljard dollar werd geleend. Door een verbeterde situatie op de binnenlandse obligatiemarkt zal Rusland volgens minister van financiën Alexei Kudrin dit jaar meer op de binnenlandse markt kunnen lenen en minder in het buitenland.

Rusland wil het overheidstekort binnen de 1,5 triljoen roebel houden. Dat komt overeen met een bedrag van 52 miljard dollar. "Er werd gevreesd dat de Russische overheid er niet zou in slagen om een groot volume overheidspapieren op de binnenlandse markt te plaatsen," aldus minister Alexei Kudrin tegenover The Moscow Times. "Maar in werkelijkheid blijken er heel wat mogelijkheden aanwezig te zijn op de binnenlandse markt. Daardoor kunnen we de budgetten voor de volgende drie jaar corrigeren en de externe leningen reduceren." De Russische obligatiemarkt was door de economische crisis nagenoeg compleet bevroren, maar heeft zich tijdens de voorbije maanden hersteld, dankzij een sterke koers van de Russische roebel, de hoge prijzen en een hernieuwde interesse van investeerders in Russische activa met hoge opbrengsten.

Het voorbije jaar sloot het Russische budget met een tekort af. Het was de eerste keer in een decennium dat met een tekort moest worden afgesloten, nadat de economie zijn zwaarste inkrimping in vijftien jaar kende. "De Russische regering bleef aan een hoog tempo investeren, terwijl de belastingsinkomsten gevoelig terugliepen," aldus nog The Moscow Times. "Verwacht wordt dat het Russische tekort ook de volgende jaren zal blijven duren, hoewel daarin wel een dalende trend zal worden opgetekend. Volgens vice-minister van financiën Pankin is het niet realistisch om te verwachten dat dit in één tot twee jaar gerealiseerd zou kunnen worden en zal het wellicht drie tot vier jaar duren om het budgettekort terug te schroeven. Over vijf jaar zou volgens Pankin opnieuw met een evenwicht moeten kunnen worden rekening gehouden. Daarvoor zal volgens hem wel met een aantal budgetbeperkingen moeten rekening gehouden worden."

21:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, budget, obligatie |  Facebook |