15-07-13

Indiase en Mexicaanse werknemers willen het liefst naar buitenland

Werknemers in India, Mexico en China zijn het meest bereid om naar het buitenland te verhuizen om een gepaste baan te vinden. Dat is de conclusie van een rapport van het wervingsbedrijf Randstad over de arbeidsmarkt in tweeëndertig landen. Er wordt aan toegevoegd dat India en Mexico ook tot de landen met de meest tevreden arbeidspopulaties van de wereld kunnen worden gerekend. Daarentegen wordt Japan, waar slechts 34 procent van de werknemers gelukkig is met zijn huidige baan, met de minst tevreden arbeidspopulatie van de wereld geconfronteerd.

De onderzoekers stelden vast dat 73 procent van de Indiase werknemers bereid is om een gepaste baan in het buitenland te aanvaarden. Op de tweede plaats staat de Mexicaanse arbeidspopulatie met een score van 70 procent, gevolgd door China met een totaal van 69 procent. Daarentegen zijn Deense werknemers het minst snel bereid om in het buitenland naar een geschikte baan te zoeken (28 procent), voorafgegaan door Tsjechië (30 procent) en de Verenigde Staten (31 procent).

De honkvaste instelling van de Deense werknemers kan in belangrijke mate verklaard worden door de tevredenheid over hun professionele status, want 81 procent van de Deense arbeidspopulatie zegt tevreden te zijn met zijn huidige baan. Opmerkelijk is echter dat Mexicaanse werknemers, die nochtans een grote interesse tonen in een buitenlandse betrekking, met een score van 82 procent, nog een grotere tevredenheid in hun huidige baan laten optekenen. India, waar eveneens een grote belangstelling bestaat voor een buitenlandse baan, scoort even hoog als Denemarken. (MH)

Lees Verder

14:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, buitenland |  Facebook |