18-11-13

Bulgarije heeft slechtste luchtkwaliteit van Europese Unie

Meer dan 90 procent van de Europese bevolking leeft in steden met een gevaarlijke luchtvervuiling. Binnen de Europese Unie wordt Bulgarije het zwaarste met het probleem van luchtvervuiling geconfronteerd. Dat is de conclusie van een rapport van het European Environment Agency (EEA). Er wordt opgemerkt dat de emissies en concentraties de voorbije decennia weliswaar zijn gedaald, maar er wordt gewaarschuwd dat het probleem van de luchtvervuiling in Europa nog lang niet is opgelost. Vooral fijn stof en ozon blijven volgens het rapport belangrijke oorzaken van ademhalingsproblemen, cardiovasculaire aandoeningen en vroegtijdige overlijdens.

Lees Verder

14:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bulgarije, luchtkwaliteit |  Facebook |

07-05-12

Bulgarije gaat illegale eigendommen confisqueren

Bulgarije heeft een nieuwe wet voorgesteld die de overheid de mogelijkheid biedt om eigendommen te confisqueren die niet door een legale bron van inkomsten kunnen worden verklaard. De maatregel vormt een onderdeel van de pogingen van de Bulgaarse overheid om bij de Europese Unie een groter vertrouwen te winnen voor zijn rechtssysteem. De Bulgaarse premier Boyko Borissov benadrukte dat zijn regering ontslag zou hebben genomen indien het parlement de wet niet had goedgekeurd.

"De nieuwe wet laat toe dat illegaal verworven activa zonder een effectieve uitspraak van een rechtbank in beslag kunnen worden genomen," aldus het webmagazine Euractiv. "De procedure kan echter alleen worden ingezet tegen personen die van ernstige misdrijven worden beschuldigd, zoals terrorisme, georganiseerde misdaad, uitbuiting van prostitutie en belastingontduiking." De wet heeft een terugwerkende kracht van tien jaar en kan worden ingeroepen wanneer er minstens 125.000 euro verschil wordt opgemerkt tussen het aangegeven inkomen en de verwerving van activa.

De Socialistische Partij en de Beweging voor Rechten en Vrijheden, die vooral kiezers heeft bij de Turkse etnische minderheid in Bulgarije, hebben zich tegen de wet verzet. Volgens hen zal de wet worden gebruikt om tegenstanders van Borissov onder druk te zetten. Bulgarije staat onder zware kritiek voor georganiseerde misdaad en corruptie. Een Bulgaarse rechtbank heeft zopas nog twee leden van de criminele Galevi-familie veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De Galevi's worden de eigenaars van Dupnitsa, de eerste private stad van Bulgarije, genoemd.

Lees Verder

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bulgarije, criminaliteit |  Facebook |

19-01-12

Bulgarije voert verbod in op shalegas-exploraties

Bulgarije heeft een verbod uitgevaardigd voor shalegas-exploraties met een fracking-extractiemethode. Het verbod werd met een grote meerderheid in het Bulgaarse parlement aanvaard. Eerder al waren door milieugroepen grote protestacties tegen de shalegas-exploraties opgezet. Het Amerikaanse energieconcern Chevron had een aanvraag voor een exploratie-vergunning bij de Bulgaarse overheid ingediend. Die aanvraag is inmiddels afgewezen. Bulgarije is na Frankrijk het tweede Europese land dat shalegas-exploraties verbiedt.

Volgens critici kunnen shalegas-exploraties het grondwater vergiftigen en aardverschuivingen veroorzaken. Experts uit de industrie geven echter aan dat correcte shalegas-activiteiten absoluut veilig zijn. Bij de fracking-methode wordt het gas uit rotsen weggepompt door in de steenformaties water met zand en chemische producten tegen een hoge druk te injecteren. De techniek wordt veelvuldig toegepast in Canada en de Verenigde Staten. Het Bulgaarse verbod voorziet in een boete van 66 miljoen dollar per overtreding.

Op dit ogenblik is Bulgarije, net zoals een groot gedeelte van de andere lidstaten van het gewezen Oostblok, voor zijn gasconsumptie in belangrijke mate afhankelijk van Russische import. Chevron had een vergunning gekregen om mogelijke shalegas-voorraden in het noorden van Bulgarije te prospecteren. Ook in Frankrijk is een verbod op fracking van shalegas ingevoerd. Het verbod geldt er echter niet voor andere methodes om het gas te winnen.

17:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bulgarije, shalegas |  Facebook |

03-01-12

Opname Bulgarije en Roemenië in Europese Unie was terechte beslissing

Bulgarije en Roemenië hebben het moeilijker dan de andere gewezen communistische landen uit Centraal-Europa om zich in de Europese Unie te integreren, maar toch was het een correcte beslissing om de twee landen het lidmaatschap toe te kennen. Dat zegt François Frison-Roche, onderzoeker aan het Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) in Parijs. Bulgarije en Roemenië traden vijf jaar geleden toe tot de Europese Unie, maar beide partijen zijn voorlopig niet helemaal gelukkig met het lidmaatschap.

"De situatie van Bulgarije en Roemenië is de voorbije periode verbeterd, maar dat wordt door de meerderheid van de lokale bevolking niet ervaren," merkt Frison-Roche op tegenover het webmagazine Euractiv. "De situatie van de individuele burger is er weinig op vooruitgegaan, maar op macro-economisch niveau vertonen beide landen een veel grotere stabiliteit dan hun buur Griekenland." Met een bruto inkomen van respectievelijk 4.460 euro en 6.440 euro per inwoner zijn Bulgarije en Roemenië de armste landen van de Europese Unie.

Vele analisten stellen dat de twee landen met een lidmaatschap van de Europese Unie werden beloond voor hun steun tijdens de oorlog in Kosovo op het einde van de jaren negentig, maar waren de landen niet voldoende voorbereid om toe te treden. Frison-Roche geeft toe dat de toetreding strategisch en geopolitiek was ingegeven, maar voegde er aan toe dat het beter was om die landen op te nemen dan hen als een etterende wonde te laten verder evolueren, wat volgens hem de hele regio zou hebben kunnen contamineren.

"Bulgarije en Roemenië bestempelden de Europese Unie echter als een grote broer die met geld klaar stond om hen te helpen hun eigen leven te laten leiden," geeft Frison-Roche aan. "Inmiddels hebben de twee landen ervaren dat het niet gemakkelijk is om zomaar geld los te krijgen van de Europese Unie. Bulgarije en Roemenië hebben ook nooit geprobeerd om de juiste structuren op te zetten om degelijk om te gaan met Europese fondsen." Hij voert ook aan dat beide landen ook met een imago-probleem worstelen op het gebied van prostitutie, misdaad en de behandeling van Roma-zigeuners.

17:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, roemenië, bulgarije |  Facebook |

11-12-11

Illegale kaviaarmarkt blijft actief in Roemenië en Bulgarije

Roemenië en Bulgarije zijn nog altijd het toneel van stroperij en illegale handel in kaviaar. Dat blijkt uit een rapport van het World Wildlife Fund (WWF). Er wordt gewaarschuwd dat de praktijken een zware bedreiging vormen voor de soort. In de Europese Unie werden tijdens het voorbije decennium 52,5 kilogram illegale kaviaar uit beide landen, met een marktwaarde van minstens 6.000 euro per kilogram, ontdekt. Er wordt echter opgemerkt dat de reële hoeveelheden in werkelijkheid gevoelig hoger liggen.

"Elke illegale handel betekent een onaanvaardbaar risico voor de kaviaar, die zwaar wordt bedreigd," merkt onderzoeksleider Katalin Kecse-Nagy op. De Zwarte Zee vormt één van de belangrijkste steur-visgebieden van de wereld. Alleen de Kaspische Zee is nog een belangrijker centrum van kaviaar-productie. De Donau, één van de belangrijkste aanvoerkanalen en delta's van de Zwarte Zee, is cruciaal voor de vissoort. Volgens de World Sturgeon Conservation Society is de Donau het enige grote Europese riviergebied waar de bescherming van de steur nog altijd mogelijk is.

De vangst en export van steur en steurproducten van wilde origine werd vijf jaar geleden in Roemenië verboden. Het moratorium geldt voor een periode van tien jaar. In Bulgarije is een moratorium van één jaar afgekondigd. Het World Wildlife Fund heeft aan de Roemeense en Bulgaarse regering aanbevolen om de beteugeling van de illegale vangst harder aan te pakken. Ook wordt een grotere controle door de Europese Unie gevraagd, terwijl tevens aangestuurd wordt op een grotere bewustwording bij consumenten en handelaars.

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bulgarije, kaviaar, roemenië, stroperij |  Facebook |

25-08-10

Wild kapitalisme vernietigend voor Bulgaarse natuur

Verscheidene milieugroepen hebben aan de Europese Unie gevraagd om op te treden tegen de grootschalige vernietiging van beschermde natuurlijke biotopen in Bulgarijë. De biotopen moeten wijken voor toeristische centra, golfbanen en skipistes. Bijkomende schade wordt volgens hen aangericht door de ontginning van zand en gravel en intensieve bosbouw. Indien er vanuit Europa geen actie wordt ondernomen, zullen die praktijken volgens de organisaties wellicht herhalen in Roemenië en andere toekomstige lidstaten van de Europese Unie, zoals Servië of Montenegro. Volgens een aantal klachten heeft Bulgarije zich sinds zijn toetreding tot de Europese Unie drie jaar geleden aan verscheidene inbreuken tegen de Europese natuurregelgeving bezondigd.

"Ondernemers negeren volgens de organisaties de verplichtingen die Bulgarije heeft aangegaan bij zijn toetreding tot de Europese Unie," aldus het online magazine Euractiv.com. "Onder meer in de Kaliakra-regio aan de Zwarte Zee - een verzamelgebied voor duizenden trekvogels tussen Europa en het Midden-Oosten - hebben de autoriteiten volgens hen de omvang van het beschermde gebied gehalveerd om windturbine-parken en massatoerisme te ontwikkelen. In Rila, het enige Alpen-gebied op het Balkan-schiereiland, zouden acht grote skigebieden worden aangelegd in een beschermd natuurgebied. In het nationaal park Pirin werd het Bansko-skigebied volgens hen verder uitgebreid dan in de vergunning was toegestaan."

De Bulgarian Society for the Protection of Birds (BSPB) heeft een rapport met zestien dossiers gepubliceerd. "Sindsdien is er echter weinig gebeurd," merkt de organisatie op. "De economische crisis heeft daarin misschien wel een rol gespeeld, maar ook ambassades en regeringen van de oudere lidstaten van de Europese Unie hebben lobbywerk verricht voor projecten die negatief uitdraaien voor de natuurgebieden in Bulgarije. Onder meer de Duitse kanselier Angela Merkel heeft bijzonder veel inspanningen gedaan voor de ontwikkeling van windturbine-projecten in Kaliakra. Onder invloed van het Europese Parlement is die druk nu echter afgewend. Elders gaan deze ontwikkelingen echter gewoon verder."

20:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bulgarije, milieu |  Facebook |

26-06-10

Europees model kan Bulgarije duurzame economie opleveren

Bulgarije zou er een belangrijk voordeel mee halen door zijn milieudoelstellingen op dezelfde lijn te brengen met de plannen van de Europese Unie. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Dnevnik. Bulgarije is het land met de meest energie-intensieve economie van de Europese Unie. Het terugschroeven van de uitstoot van broeikasgassen en investeringen in hernieuwbare energie zou volgens Dnevnik immers leiden tot een groter concurrentievermogen. Bulgarije maakt een belangrijke herstructurering door van de economie, als gevolg van het instorten van het communistische model, dat geleid heeft tot de sluiting van een groot gedeelte van de zware industrie. Indien Bulgarije zich daarbij richt naar het model van de Europese Unie, zal dit volgens een aantal experts onvermijdelijk leiden tot de introductie van nieuwe technologieën, nieuwe tewerkstellingsmogelijkheden en een verlaging van de uitstoot.

"Bulgarije moet ambitieuze doelstellingen hanteren om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven, zodat het land zijn energie-intensieve economie kan transformeren tot een staatshuisdhouding die op zijn minst concurrentieel is of dicht tegen het gemiddelde ligt," benadrukte Georgi Stefanov, expert klimaatverandering bij het World Wide Fund for Nature (WWF). Een aantal vertegenwoordigers van de Bulgaarse economie is van oordeel dat de Europese doelstellingen op milieugebied echter te hoog gegrepen zijn. Indien Bulgarije er volgens Stefanov echter niet in slaagt de vooropgestelde doelstellingen te bereiken, zal de economie van het land met zware financiële beperkingen worden geconfronteerd en zullen vele slecht-geleide sectoren in elkaar storten, wat de Bulgaarse werkloosheid volgens hem nog zal opdrijven.

De zware industrie en de energie-productie worden het meest getroffen door de reducties in de uitstoot van broeikasgassen. "Maar die sectoren zijn bijzonder goed geïnformeerd over de maatregelen die moeten worden genomen," merkt Stefanov op. "Het wordt wellicht de transportsector die het zwaarst zal worden getroffen door de beperkingen. Die sector heeft de uitstoot van broeikasgassen immers nog uitgebreid en zal bovendien pas in een later stadium van de emissie-schema's worden aangepakt." Volgens Dimitar Brankov, vice-voorzitter van de Bulgarian Business Association (BBA), zal echter wellicht de energiesector het zwaarst worden getroffen. Hij denkt daarbij vooral aan thermische krachtstations. Hij voert aan dat alternatieven zoals fotovoltaïsche installaties en windturbineparken duur uitvallen. Rekening houdend met de goedkope prijs van de elektriciteit die wordt geproduceerd door de kerncentrale van Kozloduy, zal Bulgarije volgens hem vooral meer op kernenergie moeten mikken.

14:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, bulgarije, duurzaamheid |  Facebook |

14-05-10

Bulgarije uitgesloten van handel in emissierechten

Bulgarije zal worden uitgesloten van de handel in uitstootrechten onder de regels van het Kyoto Protocol. Dat heeft Nona Karadzhova, de Bulgaarse minister van leefmilieu, bekend gemaakt. Reden voor de uitsluiting is een gebrek aan transparantie en betrouwbaarheid. De beslissing betekent een zware slag voor de Bulgaarse regering, die verwacht had dit jaar 250 miljoen dollar inkomsten te kunnen putten uit het emissie-systeem. Verwacht wordt dat Bulgarije vanaf eind juni zal uitgesloten worden, wanneer de Verenigde Naties de vergunning van het land officieel zal ingetrokken worden. Tegen eind juni wordt een definitieve beslissing verwacht, maar minister Karadzhova benadrukte dat er geen enkele kans is dat die beslissing alsnog zou teruggedraaid kunnen worden. De uitsluiting zou minstens tot november dit jaar gehandhaafd blijven.

Sinds vijf jaar zijn ongeveer tienduizend grote industriële vestigingen in de Europese Unie verplicht om emissierechten te kopen voor de uitstoot van broeikasgassen. Voor elke individuele industriële vestiging in een bepaald emissieniveau berekend. Dat gebeurt door een National Allocation Plan, dat door de lidstaten aan de Europese Commissie werd voorgelegd. Een controle van de Verenigde Naties zou echter aan het licht hebben gebracht dat het Bulgaarse systeem voor het opmeten van de emissies niet transparant en betrouwbaar was. Door de schorsing hebben Bulgaarse bedrijven niet langer de mogelijkheid om Kyoto-emissierechten te verhandelen. Ook zou het moeilijker worden om deel te nemen aan het emissie-systeem van de Europese Unie. Nona Karadzhova heeft het over een misdadige nalatigheid van de vorige Bulgaarse regering.

In totaal zouden meer dan honderddertig Bulgaarse bedrijven door de schorsing worden getroffen. Dat betekent dat zij na eind juni hun eventueel overschot aan emissierechten niet langer kunnen verkopen. Bovendien zal de Bulgaarse ook naast de toewijzing van een extra toelage grijpen. Dat is een grote tegenslag, aangezien Bulgarije een bedrag van 500 miljoen euro van die toelagen had voorzien voor de financiering van crisismaatregelen. Karadzhova wees erop dat in Bulgarije slechts één persoon aangeduid was voor de jaarlijkse emissie-dossiers. Bij een controle door de experts van de Verenigde Naties bleek dat de betrokkene al relatief lange tijd met zwangerschapsverlof was. Dzhevdet Chakarov, voormalig minister van leefmilieu van Bulgarije, ontkent de aantijgingen. Volgens hem zijn de problemen te wijten aan de huidige regering en werd hij tijdens zijn ambtsperiode nooit aangesproken over de geldigheid van de rapporten.

19:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bulgarije, uitstoot, emissie |  Facebook |

05-11-09

Bulgarije dreigt met terugtrekking uit Balkan-olieproject

Bulgarije dreigt zich terug te trekken uit de Balkan-oliepijpleiding, tenzij de Russische regering kan garanderen dat het project de stranden aan de Zwarte Zee niet zal beschadigen. Dat heeft Boiko Borisov, de eerste minister van Bulgarije, gezegd. Bulgarije tekende twee jaar geleden met Rusland en Griekenland een akkoord om Russische olie van de Bulgaarse haven Burgas aan de Zwarte Zee met een pijpleiding te transporteren naar de Griekse haven Alexandroupolis. Dat moest toelaten om het drukke scheepvaartverkeer in de Bosporus te omzeilen. De nieuwe centrum-rechtse Bulgaarse regering, die in juli van dit jaar aan de macht is gekomen, is de Bulgaarse toezeggingen tot grote energieprojecten met Rusland echter opnieuw gaan bestuderen om na te gaan of die contracten wel in overeenstemming waren met de nationale belangen, beantwoorden aan de ecologische vereisten en economisch leefbaar zijn. Volgens analisten wil Borisov zijn land meer losmaken van de Russische invloed en meer toenadering zoeken tot de Europese Unie.

De inwoners van Burgas en de omliggende toeristische regio hebben al een reeks protestacties tegen het project georganiseerd. Ze vrezen dat de pijpleiding zou kunnen leiden tot zware milieuschade aan de kuststrook en toeristen zou kunnen afschrikken. Toerisme is voor de regio de belangrijkste bron van inkomsten. "De oliepijpleiding Burgas-Alexandroupolis zal niet gebouwd worden, tenzij er volledige garanties voor het leefmilieu kunnen worden gegeven," merkte Boiko Borisov op. De Bulgaarse eerste minister benadrukte dat hij de Russische en Griekse regering op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing en dat het project niet zou opgestart worden vooraleer er voldaan is aan de voorwaarden die voor de inwoners van Burgas en de regio aanvaardbaar zijn. De voormalige socialistische regering van Bulgarije had de milieuprotesten steeds afgewezen en gezegd dat het project, dat een investering van ongeveer één miljard euro zal vergen, strategisch bijzonder belangrijk was en van het land een belangrijk energiecentrum zou maken.

De nieuwe Bulgaarse regering heeft ook bekend gemaakt de bouw van een kerncentrale van tweeduizend megawatt opnieuw te bestuderen. Die kerncentrale zou gebouwd worden met Russische kernreactoren. Ook de SouthStream-pijpleiding van het Russische gasconcern Gazprom, dat gas onder de Zwarte Zee naar Zuid-Oost Europa zou moeten brengen, wordt opnieu bekeken. Analisten stellen dat de beslissing van Borisov aantoont dat hij Bulgarije wil losmaken uit de Russische invloed en een grotere band wil leggen met de Europese Unie, die probeert om zijn afhankelijkheid van Russische energie af te bouwen. Bulgarije zou daarbij voorrang willen geven aan de Nabucco-pijpleiding van de Europese Unie. Rumjana Zheleva, Bulgaars minister van buitenlandse zaken, zegt dat Bulgarije bijna al zijn gas uit Rusland betrekt. Toen Rusland vorig jaar de bevoorrading van Oekraïne blokkeerde, moest een gedeelte van Bulgaarse industrie worden stilgelegd en vielen ook vele Bulgaarse gezinnen zonder verwarming.

13:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, olie, bulgarije, pijplijn |  Facebook |

01-08-09

Bulgaars kernproject staat op de helling

De Bulgaarse regering moet op zoek naar privé-investeerders voor zijn meerderheidsbelang in de geplande Belene-kerncentrale. Anders moet het project worden opgegeven. Dat heeft het Bulgaarse parlement gezegd. De centrum-rechtse Bulgaarse regering die vorige maand de nationale verkiezingen won, had daarop gezegd dat alle grote energieprojecten zouden herbekeken worden, met ingebrip van de deelname van Bulgarije aan pijpleidingprojecten. De Bulgaarse regering zegt het zich door de economischer crisis niet te kunnen veroorloven om leningen aan te gaan om zijn aandeel van 51 procent in de Belene-kerncentrale te financieren. De economische commissie in het Bulgaarse parlement heeft de regering aangezet om investeerders te zoeken voor het aandeel.

"In een crisisperiode is het bijzonder belangrijk om het overheidsbudget op een verstandige manier te besteden," aldus een woordvoerder van de parlementaire commissie. "Daarbij moet aandacht besteed worden aan onder meer sociale zaken, gezondheidszorg en pensioenen." De Bulgaarse regering staat onder zware druk om budgetbesparingen door te voeren om te vermijden dat men het op het einde van het jaar met een deficiet zou worden geconfronteerd, na jaren van overschot. Dat deficiet zou op zijn beurt een zware impact kunnen hebben op de Bulgaarse munt. De vorige Bulgaarse regering wou de Belene-kerncentrale op de Donau gebruiken om zijn positie als een belangrijk energie-exporteur in het Balkan-gebied te herwinnen en tegemoet te komen aan de uitstootnormen van de Europese Unie.

Volgens de vorige Bulgaarse regering zou het Belene-project een investering vergen van 4 miljard euro. Volgens analisten moet echter rekening gehouden worden met een investering van meer dan 6 miljard euro. Door de economische crisis heeft het project echter problemen om de nodige budgetten te verzamelen. De vorige Bulgaarse regering had al met de Russische overheid gepraat over een lening van 3,8 miljard euro en bood daarvoor een aantal staatsgaranties. De nieuwe Bulgaarse regering zegt echter niet van plan te zijn om staatgaranties te geven en kondigde aan het hele project te zullen herzien. Bulgaarse energiespecialisten en een aantal rechtse partijen willen het project stopzetten en zeggen dat de bouw van nieuwe reactoren op de site van de bestaande Kozloduy-kerncentrale goedkoper zou uitvallen.

Het Duitse energiebedrijf RWE werd door de vorige Bulgaarse regering gekozen als privépartner voor het Belene-project. Maar ook de Duitse groep zou proberen een gedeelte van zijn belang te verkopen om het risico te spreiden. Ook Electrabel was lange tijd in de running voor een aandeel in de nieuwe Bulgaarse kerncentrale. De Bulgaarse regering zou op dit ogenblik praten met het Russische Atomstroyexport, het Franse Avera en het Duitse Siemens.

14:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie, bulgarije, belene |  Facebook |

10-03-09

Bulgarijë heeft slechtste lucht van heel Europa

De luchtkwaliteit in Bulgarijë is de slechtste van de hele Europese Unie. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Unie. In de Bulgaarse lucht worden gemiddeld 55 microgram stofdeeltjes genoteerd per kubieke meter, tegenover een gemiddelde van 30 microgram in de rest van Europa en een maximale norm van 40 microgram. De zware Bulgaarse luchtvervuiling heeft volgens het rapport te maken met het groot aantal oudere auto's in het verkeer en een gebrek aan maatstaven voor de invoer van tweedehandsvoertuigen uit West-Europa. Bovendien worden centrale verwarming en gasverwarming alleen teruggevonden in de grote Bulgaarse steden, terwijl de meeste kleinere steden en dorpen nog altijd verwarmd worden door steenkool.

De westelijke stad Pernik, waar een grote concentrale aan metallurgie wordt opgemerkt, is de meest vervuilde regio van Bulgarije. Daar worden 92 microgram stofdeeltjes opgetekend per kubieke meter lucht. In Plovdiv, de tweede grootste stad van het land, wordt een stofniveau van 70,9 microgram genoteerd. In de hoofdstad Sofia, waar een kwart van de Bulgaarse bevolking woont, variëren de stofniveaus van 55 microgram tot 62 microgram per kubieke meter. De Bulgaarse regering heeft aangekondigd om de normen voor stofdeeltjes en de uitstoot van koolstofdioxide te verscherpen en de Europese regelgeving te zullen toepassen voor de industrie en het autoverkeer. Op die manier hoopt Bulgarijë de luchtkwaliteit gevoelig te verbeteren.

Na Bulgarijë heeft Roemenië de slechtste luchtkwaliteit van heel Europa. Daar ligt het gemiddelde op 52 microgram per kubieke meter. Nog uit een rapport van de Europese Commissie was Bulgarijë in 2007 de enige lidstaat van de Europese Unie waar het huishoudelijk afval niet werd verwerkt, maar voor 100 procent terecht kwam op stortplaatsen. Daarna volgden Roemenië (99 procent), Litouwen (96 procent) en Malta (93 procent). Dat jaar werd in Europa per inwoner ongeveer een halve ton huishoudelijke afval geproduceerd. Daarvan werd 42 procent gestort, 20 procent verbrand, 22 procent gerecycleerd en 17 procent gecomposteerd. De grootste afvalproducent zijn de Denen, met 801 kilogram per persoon. In Tsjechië wordt slechts 242 kilogram geproduceerd per inwoner. Composteren gebeurt vooral in Oostenrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.

13:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvervuiling, bulgarije |  Facebook |

08-08-06

Roemenië en Bulgarije rijden onverzekerd

De Europese Commissie gaat actie ondernemen tegen Roemeense en Bulgaarse autobestuurders. Die zouden immers massaal onverzekerd rondrijden. Wanneer beide landen zich op 1 januari bij de Europese Unie aansluiten, zullen er aan hun grenzen met Hongarije en Griekenland controles ingelast worden.

"Commissaris Olli Rehn, bevoegd voor de afhandeling van de uitbreiding van de Europese Unie, benadrukt dat dertig procent van de Bulgaarse autobestuurders onverzekerd rondrijdt," aldus het magazine Nieuwsblad Transport. "In Roemenië zou dat ongeveer twintig procent bedragen."

Dat zijn cijfers die door de betrokken landen zelf zijn aangegeven. Vermoed wordt dat het aantal onverzekerde voertuigen in realiteit nog veel hoger zal liggen, want beide landen proberen zich met het oog op een EU-lidmaatschap in een zo gunstig mogelijk daglicht te plaatsen.

De Europese Commissie heeft Roemenië opgelegd om tegen 1 november een wet uit te vaardigen op de controle van autoverzekeringen.

14:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, automotive, bulgarije, roemenie |  Facebook |