25-06-11

Sociale netwerken moeten burgerjournalistiek nieuw leven inblazen

Journalisten en nieuwsorganisaties moeten een groter engagement tonen met sociale netwerksites. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het Pew Research Center. Er wordt aangevoerd dat sociale netwerken niet alleen een platform mogen vormen om trafiek naar de websites van mediabedrijven te genereren, onderwerpen te vinden voor verhalen en feedback te krijgen op berichten. Sociale netwerken moeten volgens het Pew Research Center daarentegen een terugkeer betekenen naar de burgerjournalistiek.

"Nieuwsorganisaties en journalisten hebben historisch een sleutelrol gespeeld bij het verstrekken van nieuws en informatie die helpen bij het engagement van de burger en het nemen van geïnformeerde beslissingen," merkt het Pew Research Center op. "Media hadden dan ook een belangrijke sociale rol. Door de opkomst van het internet en sociale media is die rol de voorbije jaar echter geërodeerd. Daardoor voelen vele mensen zich oncomfortabel. Journalisten en media zijn de voorbije periode dan ook één van de belangrijkste critici van het internet en sociale media geweest."

"Een gedeelte van die kritiek is misschien terecht, maar vaak is het ook een tegenreactie, ingegeven door de dalende rol van de journalist als gatekeeper," wordt er opgemerkt. "In werkelijkheid zijn de sociale media en de journalistiek echter geen vijanden, maar delen dezelfde civiele opdracht. Daarmee moet teruggegrepen naar het begrip van de burgerjournalistiek, dat tien jaar geleden door professor Jay Roosen werd omschreven en waarin wordt gesteld dat de journalistiek een bijdrage moet leveren aan de maatschappij en meer moet doen dan het melden van feiten en nieuws."

Het Pew Research Center merkt op dat sociale netwerken een belangrijk gedeelte van de oorspronkelijke principes van de burgerjournalistiek herbergt of kan invullen.

29-06-09

Iran betekent nieuwe mijlpaal in burgerjournalistiek

nedaDe verslaggeving van de politieke protesten na de presidentsverkiezingen in Iran tonen een nieuwe benadering tegenover de journalistiek. Dat zegt Bill Mitchell, kaderlid van het Amerikaanse Poynter Institute, een opleidingsinstituut voor journalisten. De uitgebreide betrokkenheid van burgerverslaggeving in de berichten van de traditionele betekent volgens Mitchell een breuk met het verleden. Waar tot nu toe de stelregel gold dat eerst de bronnen moesten gecontroleerd worden, werd door vele media bij de verslaggeving van de Iraanse protesten de beslissing genomen om eerst het materiaal te publiceren en pas daana de vragen te stellen. Voor het eerst werd massaal een nieuwe stijl van verslaggeving gehanteerd, waarbij de bijdragen van burgers werden gecombineerd met analyses van journalisten.

"Vele traditionele media, die zich in het verleden bijzonder kritisch hebben opgesteld over de ongecontroleerde informatiebronnen op het internet, konden dit keer niets anders dan zich open te stellen voor deze berichtgeving," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "De politieke protesten na de presidentsverkiezingen deden de Iraanse overheid immers besluiten om het land voor de media af te sluiten. Daardoor was de berichtgeving nagenoeg uitsluitend afhankelijk van onbevestigde berichten van burgers. Nagenoeg alle traditionele media zetten blogs op met een verzameling van ongecontroleerde video's en anonieme boodschappen van de microbloggingsite Twitter."

"In een nieuwsvacuüm worden amateurvideo's en getuigenverslaggeving de fundamentele bron van informatie," stipt de krant aan. "Matthew Weaver, Iran-blogverslaggever bij de Britse krant The Guardian, merkt daarbij een opmerkelijke evolutie op. Volgens hem komen bij dergelijke conflicten eerst de Twitter-berichten, vervolgens de foto's en de YouTube-video's en pas daarna de echte mediaberichtgeving. Weaver merkt daarbij op dat de verslaggeving van burgers in veel gevallen uren later door conventionele bronnen wordt bevestigd. Op iReport.com, de website voor burgerjournalistiek bij de Amerikaanse televisiezender, werd Iran de derde herkomst van nieuws, na de Verenigde Staten en Canada. Eén maand geleden stond Iran er slechts op de derde plaats. Op de CNN-eindredactie is voor het eerst plaats gemaakt voor een producer van iReport."

Nico Pitney, eindredacteur van de nieuwssite The Huffington Post, stelt daarbij dat journalisten voor hun verhalen altijd al gesteund hebben op tips van het publiek. Maar deze tips komen volgens hem nu voor de eerste keer in alle openheid naar voor. Robert Mackey, eindredacteur van de blog The Lede van The New York Times, voegt er aan toe dat er op websites zoals Twitter weliswaar ook verkeerde informatie verschijnt, maar hij voegt er aan toe dat dit toch vrij beperkt blijft. "In het algemeen willen mensen met hun berichtgeving de puzzel helpen oplossen," voert Mackey daarbij aan. "Vele gebruikers proberen zelfs details te verstrekken, zoals het filmen van straatnamen of herkenningspunten, om duidelijk te maken dat hun berichtgeving authentiek is." Bovendien geven vele media volgens de krant aan wanneer bijdragen van een niet-bevestigde bron komen.

14:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, iran, burgerjournalistiek |  Facebook |

12-09-07

Burgerjournalistiek is ecclectisch

Burgerjournalisten zouden hun nieuwsagenda heel anders invullen dan professionele redacteurs. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse Pew Research Center. De meeste aandacht van de burgerjournalistiek gaat naar andere onderwerpen dan de topitems die in de traditionele media worden behandeld. Bovendien blijken in de burgerjournalistiek ook meer onderwerpen aan bod te komen. Toch blijken de traditionele media in een kwart van de bekeken artikels de bron van een verhaal in de burgerjournalistiek te zijn.

Het Pew Research Center vergeleek de hoofdthema's van de traditionele media met websites zoals Redditt, Digg en Del.icio.us, die door de gebruikers zelf gevoed worden. "Daaruit bleek duidelijk dat gebruikers fundamenteel andere interesses hebben dan traditionele journalisten," stippen de onderzoekers aan. "Zeven van de tien verhalen van de burgerjournalistieke sites kwamen van weblogs en websites die niet op de nieuwsactualiteit zijn gericht. Slechts 5 procent van alle verhalen waren een overlapping met de tien meest gecoverde verhalen uit de traditionele media."

"In een periode dat in de Verenigde Staten vooral Irak en de migratiewet de hoofdlijnen van het nieuws waren, bleken de internetgebruikers vooral geïnteresseerd te zijn in de lancering van de iPhone en het nieuws dat Nintendo als bedrijf groter was geworden dan Sony," aldus het Pew-rapport. Deze technologie-gerichtheid is volgens de onderzoekers wellicht in grote mate te wijten aan het feit dat het early adopters waren die grote steunpilaren waren van de beweging van de user-generated-content.

"Burgerjournalisten zijn duidelijk meer ecclectisch ingesteld, want ze maken een mix van geruchten, roddels, propaganda en nieuwsverhalen," stipt het rapport aan. Op de websites van Digg en Del.iou.us was 40 procent van de meest populaire artikelen afkomstig uit de technologiesector, gevolgd door lifestyle. Bovendien blijken deze websites allerlei verhalen te brengen, terwijl de klassieke media zich in belangrijke mate beperken tot het uitdiepen van één enkel verhaal. "De gebruikers blijken graag van veel onderwerpen een klein beetje af te weten."

Artikels uit de traditionele nieuwsmedia vormden nog wel 25 procent van verhalen die door de gebruikers werden aangebracht. Slechts 1 procent bestond uit originele verhalen.

13:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, burgerjournalistiek |  Facebook |

29-08-06

OhmyNews nu ook in Japan

De online nieuwsdienst OhmyNews is gestart met een Japanse versie. Het project is afkomstig uit Zuid-Korea en werkt met een grote groep amateurjournalisten (citizen journalists). Daarnaast heeft OhmyNews ook een aantal beroepsjournalisten in dienst. Ook in Japan wordt een groot succes verwacht.

De Japanse versie van OhmyNews wil een brede waaier onderwerpen behandelen, gaande van politiek tot entertainment. Shuntaro Torigoe, hoofdredacteur van de Japanse editie, hoopt tienduizenden medewerkers te kunnen aanspreken. "Op die manier kunnen we een licht werpen op de diverse problemen en onderwerpen die in Japan behandeld moeten worden," vertelde hij aan The Japan Times.

Torigoe rekent er ook op dat OhmyNews in Japan primeurs zal brengen die de samenleving zullen doen opschrikken. Torigoe is een gewezen journalist van de krant Mainichi Shimbun. Op dit ogenblik heeft de Japanse editie van OhmyNews ruim 850 medewerkers. Moederbedrijf OhmyNews International is voor dertig procent in handen van Softbank, dat investeert in een brede waaier van internetprojecten en de voorbije lent de Japanse tak van Vodafone Group overkocht.

OhmyNews werd in 2000 gelanceerd in Zuid-Korea en is er daar in geslaagd om vele duizenden medewerkers aan te trekken. Volgens analisten heeft OhmyNews in 2002 een belangrijke rol gespeeld in de verkiezing van Roh Moo Hyun tot president van Zuid-Korea.

26-08-06

Blogging als ochtendnieuws

De Cambridge Community Television (CCTV), een Amerikaanse specialist in mediatraining voor elektronische media, heeft een online documentaire gepubliceerd over de geschiedenis van de burgerjournalistiek (citizen journalism). Daarin wordt duidelijk gemaakt hoe deze trend zich van de pamfletten uit de zeventiende en achttiende eeuw heeft ontwikkeld tot de videoblogs van vandaag.

"Citizen journalism is de journalistiek die bedreven wordt door iemand die geen journalist is," zegt Lisa Williams van H20Town.info aan het begin van de video 'Citizen Journalism: From Pamphlet to Blog' (http://blip.tv/file/60931). De vijftien minuten durende video behandelt de geschiedenis van de officieuze journalisten door de eeuwen heen, van Thomas Paine in de achttiende eeuw tot de meer moderne versies van de burgerjournalistiek.

Thomas Paine was een Engels filosoof en revolutionair en speelde een belangrijke rol in de Amerikaanse en Franse revolutie. Met Benjamin Franklin reisde Paine mee van Londen naar Amerika, waar hij in 1776 het pamflet 'On Common Sense' schreef. Dat stuurde aan op een Amerikaanse onafhankelijkheid. Later raakte hij verder in conflict met de Britse overheid en vluchtte naar Frankrijk, waar hij in de Nationale Conventie was gekozen.

Ook daar raakte hij onmin met de Franse revolutionair Robespierre en dreigde hij onder de guillotine te komen. In de gevangenis schreef hij 'Age of Reason', een aanval tegen de georganiseerde religie. Uiteindelijk ontsnapte hij aan de guillotine en in 1796 publiceerde hij 'Agrarian Justice', waarin hij een systeem van sociale zekerheid voorstelde. Op vraag van Thomas Jefferson zou Paine in 1802 terugkeren naar de Verenigde Staten.

De publicaties van Paine zijn volgens de makers van de video een typisch voorbeeld van de oude burgerjournalistiek. Verder brengt de video getuigenissen van bloggoeroes zoals Ethan Zuckerman (Global Voices) en mediaspecialisten zoals John P. Stilgoe (Harvard) of Chris Daly (Boston University), die aanvoeren dat de kranten zwaar op hun kosten moeten bezuinigen omdat hun inkomsten door allerlei websites worden uitgehold.

Volgens Stilgoe is het trouwens niet ondenkbaar dat deze citizen journalists op een dag voor het ochtendnieuws zorgen in plaats van de traditionele kranten. Maar het meest opwindende is volgens de ondervraagden het feit dat de nieuwsgaring opnieuw in handen komt van de gewone man en dat er wereldwijd gelijktijdig met elkaar van gedachten kan gewisseld worden.

17:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: thomas paine, blogging, burgerjournalistiek |  Facebook |