12-08-16

Eisen werkplek en behoeftes werknemer moeten raakpunten hebben

Burnout wordt veroorzaakt door een tegenspraak tussen de onbewuste behoeftes van de werknemer en de eisen van de werkplek. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Zürich in Zwitserland en de Universität Leipzig in Duitsland bij nagenoeg honderd slachtoffers van een burnout. De conclusies van de studie hebben volgens de onderzoekers ook belangrijke implicaties voor preventieve maatregelen om burnout te voorkomen. Onder meer wordt opgemerkt dat inspanningen geleverd zouden moeten worden om al voor de intrede op de werkvloer de behoeften en de opdracht van de werknemer zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

“De onbewuste behoeften van de werknemer - de zogenaamde impliciete motieven - blijken een belangrijke impact te hebben op het burnout-risico,” benadrukt onderzoeksleider Veronika Brandstätter, professor psychologie aan de Universität Zürich. Opgemerkt wordt dat de werknemer ernaar streeft op de werkvloer een sterke en zelfbewuste rol te kunnen opnemen. Anderzijds voelt hij volgens de onderzoekers een nood aan positieve relaties. Wanneer de werkvloer één van die twee betrachtingen in het gedrang brengt, dreigt de werknemer volgens professor Brandstätter op termijn met een burnout te worden geconfronteerd.

Uit de studie kan volgens Veronika Brandstätter worden afgeleid dat rekruteerders bij de selectie voor een vacature op zoek zouden moeten gaan naar kandidaten die over de impliciete motieven beschikken die optimaal bij de vereisten voor de openstaande betrekking passen. “Anderzijds kan ook de inhoud van de baan worden verrijkt om beter aan de individuele behoeftes van de werknemer te kunnen voldoen,” zegt de onderzoekster. Onder meer wordt opgemerkt dat werknemers met een grote behoefte aan sociale verbondenheid op die manier de gelegenheid zouden moeten krijgen hun opdrachten meer in teamverband uit te voeren.

Lees Verder

10:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: burnout |  Facebook |

12-06-13

Meer burnout-problemen bij televisiejournalisten

De grotere werkdruk in de nieuwsmedia heeft tot een grotere burnout geleid bij televisiejournalisten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas bij bijna negenhonderd Amerikaanse televisiejournalisten. De onderzoekers stelden vast dat 22 procent van de ondervraagde journalisten tekenen van burnout vertonen. Ook bleek dat 81 procent van de respondenten van mening dat hun werk de voorbije jaren fundamentele veranderingen heeft ondergaan, zoals grotere verantwoordelijkheden rond sociale media en de productie van content voor uiteenlopende platformen. Ook wordt gewag gemaakt van frequentere deadlines.

"Journalisten moeten veel meer content produceren dan enkele jaren geleden," merkt onderzoeker Scott Reinardy, professor journalistiek aan de University of Kansas, op. "Er is geen sprake meer van een dagelijkse deadline. Nagenoeg continu moet de meest recente actualiteit worden gepubliceerd. Sommige journalisten blijken verplicht te worden om een aantal keer per uur een bericht op sociale media te plaatsen, zelfs terwijl ze zich volop op hun televisieprogramma moeten concentreren."

Journalisten die tekenen van burnout vertonen, bleken volgens Reinardy ook te klagen over een gebrek aan ondersteuning vanuit de organisatie. Collega's die een grotere jobtevredenheid lieten registreren, bleken ook meer ondersteuning te krijgen. Bij de journalisten die tekenen van burnout vertoonden, bleek 80 procent te overwegen of niet uit te sluiten het beroep te verlaten. "Vele journalisten geven toe de situatie niet veel langer meer te kunnen houden," zegt Reinardy. "Daardoor dreigt een belangrijke verjonging, met een verlies aan ervaring en kennis tot gevolg."

Lees Verder

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: burnout, journalistiek |  Facebook |

04-03-13

Bijna één op drie bedrijven geregeld geconfronteerd met burnout

Bedrijven wordt geregeld geconfronteerd met een burnout bij werknemers. Dat blijkt uit een enquête van het wervingsbedrijf Robert Half bij meer dan tweehonderd personeelsdirecteurs bij Britse bedrijven. Opgemerkt wordt dat 30 procent van de ondervraagden toegeeft dat burnout een geregeld terugkerend probleem is bij zijn onderneming. In Londen en het zuidoosten van Engeland loopt dat cijfer op tot 35 procent. Volgens 67 procent van de ondervraagden moet de werkdruk als de belangrijkste reden voor het probleem worden aangestipt. In de openbare sector loopt dat echter op tot 73 procent en in grote ondernemingen wordt de werkdruk door 75 procent aangestipt als een cruciale factor in het burnout-probleem.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: burnout |  Facebook |

07-05-08

Eén op tien vreest burnout

Voor twaalf procent van de werknemers is de mentale en fysieke belasting dusdanig groot, dat ze niet zeker weten of zij hun werk de komende jaren nog wel zullen kunnen volhouden. Dat blijkt uit de resultaten van een Nederlands onderzoek van Breed Platform Verzekerden en Werk en Boaborea, de Nederlandse brancheorganisatie van dienstverleners voor werk, loopbaan en vitaliteit.

“Ook reorganisaties, relatieproblemen in de privésfeer, problemen met kinderen en de combinatie van spanningen in de privé-situatie en de drukte op het werk beïnvloeden werk en verzuim,” aldus de onderzoekers. De ondervraagde werknemers waren van mening dat regelmatig op vakantie gaan een goede remedie is en zelfs nodig is om goed te kunnen blijven functioneren.

Verder bleek dat werknemers gezondheid belangrijk vinden en het waarderen wanneer de werkgever daarvoor belangstelling toont. “Maar tevens stipt het onderzoek aan dat ze meestal niet weten dat de werkgever op dat vlak ondersteuning kan bieden,” aldus het magazine HRPraktijk. “Werkgeversorganisaties zetten vaak gezondheidsprogramma's op, ter voorkoming van mentale of fysieke problemen bij het personeel, maar de meeste werknemers komen daar pas mee in aanraking als sprake is van ziekteverzuim.”

15:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, gezondheid, burnout |  Facebook |