02-12-09

Klimaataanpassing is een tijdelijke oplossing

Het is in bepaalde omstandigheden mogelijk om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Dat is de conclusie van een projectrapport van het World Wildlife Fund. Daarbij wordt erop gewezen dat men er in de Himalaya in geslaagd is om te beletten dat een groot bergmeer uit zijn oevers zou treden en een stroomafwaartse vallei zou overstromen. Maar er wordt aan toegevoegd dat het voorbeeld ook aantoont welke risico's de klimaatverandering oplevert en hoe complex het kan zijn om de impact van de opwarming van de aarde op te vangen. Ook is het volgens Tariq Aziz, het hoofd van het Living Himalayas Initiative van het World Wildlife Fund, een bewijs dat de klimaatverandering ook financieel bijzonder zware gevolgen heeft. Met dergelijke projecten kunnen volgens het World Wildlife Fund weliswaar de meest acute problemen van de klimaatverandering worden aangepakt, maar bieden ze geen oplossing op lange termijn en moeten er dringend maatregelen genomen worden om duurzame oplossingen te vinden.

"Het gletsjermeer Thorthormi Tsho in Butan, gelegen op een hoogte van 4.428 meter, dreigt al geruime tijd door te breken en stroomafwaarts een vallei te overspoelen," aldus het persbureau APF. "De doorbraak zou volgens het Living Himalayas Initiatives desastreuze gevolgen hebben gehad. Daarbij wordt herinnerd aan een doorbraak van een gletsjermeer in dezelfde regio vijftien jaar geleden. Daarbij vielen twintig doden en werd een hele regio ontregeld. De regering van Butan slaagde er echter in om met de hulp van het United Nations Delevopment Programme (Unep), het World Wildlife Fund, een Oostenrijks specialistenbureau en lokale vrijwilligers om het Thorthormi-meer te draineren. Daardoor kon de waterspiegel van het meer met 86 centimeter worden verlaagd, zodat het overstromingsgevaar kon worden afgewend. Bedoeling is om het niveau van het gletsjermeer op drie jaar tijd met in totaal vijf meter te verlagen."

Het World Wildlife Fund wijst er echter op dat in de Himalaya minstens tachtig meren die gelijkaardige problemen zouden kunnen veroorzaken. "Maar de oplossing van Thorthormi kan niet overal worden toegepast," wordt er gewaarschuwd. In Butan alleen zouden er ongeveer vijfentwintig potentieel gevaarlijke gletsjermeren zijn gelocaliseerd. Thorthormi is volgens de organisatie weliswaar het grootste en het gevaarlijkste van de nieuwe meren, maar er wordt aan toegevoegd dat zich in het plaatselijke Pochu-watergebied zestien nieuwe gletsjers en ruim tachtig nieuwe gletsjermeren hebben gevormd. In het Indiase Himalaya-gebied bevinden zich meer dan 5.000 gletsjers en werden er meer dan dertig doorbraken van gletsermeren geteld, waarbij slachtoffers vielen en infrastructuur werd beschadigd. In Nepal worden meer dan 3.000 gletsjers en meer dan 2.000 gletsjermeren geteld. Ruim twintig daarvan hebben een acuut overstromingsgevaar.