15-12-10

Exotische soorten hebben grote economische kost

De impact van invasieve exotische soorten op de economie mag niet worden onderschat. Dat is de conclusie van een onderzoek van de internationale wetenschappelijke organisatie Cabi in opdracht van het Britse ministerie van milieu, de Schotse regering en de Welshe overheid. De onderzoekers berekenden dat het probleem Engeland jaarlijks een schadepost van 1,3 miljard pond per jaar oplevert. In Schotland wordt gewag gemaakt van een schade van 251 miljoen pond per jaar, terwijl in Wales rekening zou moeten worden gehouden met een kost van 133 miljoen pond. De onderzoekers merken op dat de schade voor Engeland groter is, omdat invasieve exotische soorten daar meer ingeburgerd zijn.

"Exotische soorten kunnen volgens de onderzoekers belangrijke schade aanrichten aan lokale teelten, biotopen en ecosystemen," aldus BBC News. "Richard Benyon, Brits minister van leefmilieu, merkt dan ook op dat deze soorten een belangrijke impact hebben op de Britse economie en de eigen natuur zware schade kunnen toebrengen. Hij voegt er aan toe dat de controle van deze bedreigende soorten steeds duurder zal worden, tenzij de samenleving de nodige stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat deze indringers niet de kans krijgen om zich te vestigen en te verspreiden. Een snel ingrijpen lijkt volgens Benyon misschien wel zware investeringen te vergen, maar hij voegt er aan toe het onderzoek duidelijk aantoont dat een drastisch optreden de meest efficiënte aanpak vormt."

"Drastische maatregelen betekenen op termijn een belangrijke besparingen en helpen bovendien om de inlandse natuur te laten bloeien," voert Benyon aan. Jane Davidson, Welsh minister van leefmilieu, voegt er aan toe dat het belangrijk is dat duidelijk begrepen wordt welke relatie en impact het fenomeen heeft op de lokale economie. Uit het onderzoek van Cabi blijkt dat het konijn de meeste schade toebrengt aan de Britse economie, gevolgd door de Japanse duizendknoop. Andere schadelijke diersoorten zijn volgens Cabi de rat, de huismus en de Amerikaanse nerts. Bij de planten wordt onder meer gewag gemaakt van de rododendron en de reuzenberenklauw.

16:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cabi, exoot, natuur |  Facebook |